ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΑΥΓΟ - ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΕΛΞΗ ΚΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΜΒΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Πολλοί αναφέρονται στις δυνάμεις της έλξης και του έρωτα, τις δυνάμεις που εκδηλώνονται από το κοσμικό αυγό, την αρχή της δημιουργίας της ζωής από το χάος-σκότος.


Οι ψυχές τώρα, όταν δεν βρίσκονται σε κατάσταση ενσάρκωσης δεν έχουν καμιά σχέση με τις δυνάμεις της έλξης και του  
έρωτα, διότι η ψυχή είναι ασώματη νοητική ουσία των δυνάμεων της Αρμονίας και της αγνής καθάριας αγάπης. 

Η έλξη, είναι οι δυνάμεις που επιφέρουν την ένωση των άψυχων σωμάτων, ενώ ο έρωτας είναι οι δυνάμεις που ενώνουν όλα τα έμβια αισθητά σώματα, που ενσαρκώθηκε η ψυχή, και η ψυχή γίνεται κάτι άλλο, δηλαδή από νοητική ουσία των δυνάμεων της Αρμονίας αποκτά το αισθητό σώμα το οποίο οδηγείται από τις δυνάμεις του έρωτα και της έλξης.

Και από νοητική ουσία που ήταν η ψυχή και ζούσε την ζωή στον δικό της νοητό κόσμο με τις όμοιες προς αυτή ουσίες,
έγινε αισθητό σώμα, όπου ο έρωτας και η έλξη οδηγεί όλα τα αισθητά σώματα έμψυχα και άψυχα.

Αλλά αν δεν οδηγείται η έλξη και ο έρωτας από την ψυχή την αγνή αγάπη και την Αρμονία, κινδυνεύει η ψυχή να γίνει δούλος του αισθητού σώματος, δηλαδή οι δυνάμεις της Αρμονίας να γίνουν δούλος της έλξης και του έρωτα, μιας κατώτερης δόνησης που χαρακτηρίζει το δικό μας αισθητό υλικό σύμπαν.Ο Άνθρωπος τώρα δεν είναι ψυχή, αλλά η Ζωή στον κόσμο του Φωτός.
Η ψυχή στον "κτιστό" κόσμο είναι η εικόνα της ζωής.
Το αισθητό σώμα είναι η εικόνα της εικόνας της ζωής.
Όλες οι ψυχές ανήκουν αποκλειστικά στην παγκόσμια ψυχή κάθε κύκλου-σύμπαντος.(πνεύμα της φύσης).

Από εκεί διαχωρίζονται οι ψυχές στο είδος κάθε έμβιου όντος που θα ενσαρκωθούν.
Διότι ο "κτιστός" κόσμος εκδηλώνει την ζωή με τις ψυχές που ενώνονται με τα αισθητά σώματα που τα οδηγεί η έλξη και ο έρωτας, και ανάλογα με το πόσο κατωφερή-πυκνή ή πιο λεπτοφυή-αραιή είναι η ουσία του γίνεται επιρρεπής στις δυνάμεις της έλξης και του έρωτα ή στις δυνάμεις της Αρμονίας.
.
Και η μεν ψυχή από την Μοίρα οδηγείται και από το πνεύμα της φύσης σύμφωνα με τις δυνάμεις της Αρμονίας, ενώ ο Άνθρωπος έχει την δική του νοητή ουσία την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ που ενώνεται με το "είδος" τις ανθρώπινες ψυχές, την εικόνα της ζωής του κάθε σύμπαντος, και με αυτές ενσαρκώνεται το ¨είδος" του έμβιου αισθητού ανθρώπου σε κάθε σύμπαν.Ο Λόγος τώρα, είναι ο Άνθρωπος Ουσιωδώς όμοιος με το Φως, που για να ζήσει και κατανοήσει το "κτιστό" σύμπαν των επτά κύκλων, ενώνεται με το είδος της ανθρώπινης ψυχής του κάθε κύκλου στον οποίο εισέρχεται ο Λόγος, και αφού ενωθεί με το είδος της ανθρώπινης ψυχής του σύμπαντος στο οποίο εισήλθε, στην συνέχεια ενώνεται  το ανθρώπινο είδος των αισθητών σωμάτων, σε ένα σύμπαν από τα επτά σύμπαντα του αισθητού κτιστού κόσμου.


Αφήνοντας το αισθητό σώμα η ανθρώπινη ψυχή αφήνει και όλες τις δυνάμεις της έλξης και του έρωτα, διότι η έλξη ενώνει τα άψυχα σώματα, και ο έρωτας ενώνει τα αισθητά έμβια σώματα, και όχι τις ψυχές, διότι οι ψυχές έχουν τις δικές τους ανώτερες δυνάμεις της Αρμονίας, και ο Λόγος τις δικές του ανώτερες δυνάμεις το Φως..και ο μεν Λόγος μπορεί να εισέρχεται σε κάθε σύμπαν και να ενώνεται με τις ψυχές του είδους του ανθρώπου σε κάθε σύμπαν.
Οι ψυχές όμως ανήκουν στο είδος της παγκόσμιας ψυχής του κάθε σύμπαντος.
Και ο Λόγος εξουσιάζει τα πάντα όλα τα σύμπαντα του 'κτιστού" κόσμου.

morfeas sky

Σχόλια