ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΥΠΑΡΧΩΝ - ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ -ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ο Ερμής Τρισμέγιστος μας γράφει κωδικοποιημένα διότι 
απευθύνεται σε μυημένους ανθρώπους.
ἐκ δὲ φωτὸς ..... λόγος ἅγιος ἐπέβη τῇ φύσει, καὶ πῦρ ἄκρατον ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς ὑγρᾶς φύσεως ἄνω εἰς ὕψος·

κοῦφον δὲ ἦν καὶ ὀξύ, δραστικὸν δὲ ἅμα, καὶ ὁ ἀὴρ ἐλαφρὸς ὢν ἠκολούθησε τῷ πνεύματι, ἀναβαίνοντος αὐτοῦ μέχρι τοῦ πυρὸς ἀπὸ γῆς καὶ ὕδατος, ὡς δοκεῖν κρέμασθαι αὐτὸν ἀπ' αὐτοῦ·
γῆ δὲ καὶ ὕδωρ ἔμενε καθ' ἑαυτὰ συμμεμιγμένα, ὡς μὴ θεωρεῖσθαι
<τὴν γῆν> ἀπὸ τοῦ ὕδατος·
κινούμενα δὲ ἦν διὰ τὸν ἐπιφερόμενον πνευματικὸν λόγον εἰς ἀκοήν.

Ανάλυση:
Κι απ'το φως....άγιος λόγος μεταφέρθηκε και επενέβη-ενήργησε στην φύση.
Εδώ μας διαχωρίζει το Φως από τον Άγιο Λόγο.

Η φύση λοιπόν στην οποία επενέβη και ενήργησε ο Άγιος Λόγος, είναι ολόκληρο το δοχείο των στοιχείων που εμπεριέχει μέσα του ο Άγιος Νους.

1. Το Προϋπάρχων και Αγέννητο Φως.

2. Το Προϋπάρχων και Αγέννητο Φως, έγινε ο Πανάγαθος Νους του Φωτός, δηλαδή ο Αγέννητος και Προϋπάρχων κόσμος που εμπεριέχει μέσα του ο Φωτεινός Πανάγαθος Νους Θεός.

ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

3. Όταν ενώθηκε ο Πανάγαθος Νους του Φωτός με τον Φωτεινό του Λόγο, αφού είναι Αδιαίρετοι Γεννήθηκε ως Υπάρχων η Ζωή. 
Η δε Αδιαίρετη ένωση τους Ο Φωτεινός Νους και Φωτεινός Λόγος γέννησε την Ζωή Υπάρχων με τα γεννήματα τους τις ψυχές από Φως.
Ψυχές είναι ο Νους και Λόγος του Φωτός Αδιαίρετοι, η κίνηση του κόσμου του Φωτός, όπου όλα ζουν στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός μόνα τους ως ένα, ως ψυχή, μα ταυτόχρονα το ένα, η ψυχή, ενώνεται με Όλα, με όλες τις ψυχές, και ζουν ταυτόχρονα μόνες τους οι ψυχές την Ζωή, αλλά και ως Ολότητα του Όλον Φωτός.
Και όπου το ένα ήν το παν, και όπου παν ήν το ένα.

Ο Φωτεινός Λόγος είναι Αδιαίρετος με τον Πανάγαθο Νου του Φωτός, είδε τον Αγέννητο και Προϋπάρχων κόσμο του, και έχοντας τον ως πρότυπο κοσμοποίησε  έναν άλλο κόσμο από Φως και Ζωή Υπάρχων, και γεννήθηκε ο Νους Θεός του Φωτός όπου ο Φωτεινός του Λόγος γεννά την Ζωή Υπάρχων.

σημ: ο Άνθρωπος γεννήθηκε σ'αυτόν τον κόσμο του Φωτός όμοιος με τον Πατέρα Νου Θεό  Φως και Ζωή Υπάρχων, αλλά ταυτόχρονα και ως εικόνα του, για να μπορεί να ζήσει σε όλες τις κατώτερες υπόλοιπες δημιουργίες του.


Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ο ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ

Το Φως γέννησε άλλον δεύτερο Άγιο Νου δημιουργό που εμπεριέχει ως δικό του δοχείο την Ύλη, και όχι το Φως, ο οποίος δεύτερος Νους δημιουργός έχει τον δικό του Άγιο Λόγο.

Ο Άγιος Λόγος αφού είναι Αδιαίρετοι με τον δεύτερο Νου δημιουργό, είδε αυτόν τον κόσμο, και κοσμοποίησε αυτή τη φύση ενεργώντας πάνω στο δοχείο της Ύλης δίνοντας του κίνηση άρα την ζωή, μα και την νοητή ζωή με τα δημιουργήματα του τις ψυχές που θα ενωθούν με τα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα.
.
Ο Νους είναι Άγιος, και όχι Φως, διότι εμπεριέχει στον Προϋπάρχων και Αγέννητο κόσμο του, την Ύλη, και ο δικός του Λόγος, ο οποίος κινεί το δοχείο του Νου, είναι ο Άγιος Λόγος.

Τι είναι ο άνθρωπος.

Εμείς εδώ στη Γη, όλα όσα ζούμε είναι νοητά, βρίσκονται μέσα στο νου μας, και η κίνηση του κόσμου μας τον οποίο βλέπουμε και ζούμε νοητά είναι ο λόγος, και ο λόγος είναι η νοητή ζωή. 
Το σώμα μας και οι αισθήσεις μας όμως, είναι το πυρ και πνεύμα, που ενώθηκαν με τον λόγο δηλαδή τις ψυχές, και πήρε το μεν πνεύμα το οποίο εκδηλώνεται στο σώμα με τις μορφές του οι οποίες είναι διττές και διπολικές μέσα από την αντίθεση εναντίωση και διαμάχη, την νοερή διττή ζωή διότι είναι διττό και διπολικό.+

Και το μεν πνεύμα  αφού πήρε την νοερή ζωή από την νοητή ζωή του λόγου της ψυχής αφού ενώθηκε μαζί του, συγκρότησε όλες τις διττές ενέργειες για να σχηματιστεί και να γεννηθεί το σώμα πάνω στο οποίο θα εκδηλωθούν όλες οι διττές μορφές του πνεύματος.


Οπότε Νους είναι ολόκληρο το σύμπαν που εμπεριέχει μέσα του, ο Κρόνος, το κρανίο, ο κύκλος, ο κόσμος, ο κτιστός κόσμος, το κτιστό δημιούργημα των επτά κόσμων, που αποτελείται από επτά Νους δημιουργούς, και όλοι οι κύκλοι εξουσιάζονται από τον δεύτερο Νου δημιουργό, όπου ο κάθε κύκλος βρίσκεται εσωτερικά του άλλου, ανάλογα με την πυκνότητα και την βαρύτητα των στοιχείων τους, και ενώνονται με τις πύλες.ὁ δὲ Ποιμάνδρης ἐμοί,
᾿Ενόησας, φησί. τὴν θέαν ταύτην ὅ τι καὶ βούλεται;
καὶ, Γνώσομαι, ἔφην ἐγώ.

– Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς
τῆς ἐκ σκότους φανείσης·
ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ.
– Τί οὖν; φημί.,
– Οὕτω γνῶθι· τὸ ἐν σοὶ βλέπον καὶ ἀκοῦον, λόγος κυρίου,
ὁ δὲ νοῦς πατὴρ θεός. οὐ γὰρ διίστανται ἀπ' ἀλλήλων·
ἕνωσις γὰρ τούτων ἐστὶν ἡ ζωή. 
– Εὐχαριστῶ σοι, ἔφην ἔγω.
– ᾿Αλλὰ δὴ νόει τὸ φῶς καὶ γνώριζε τοῦτο.


Κι ο Ποιμάνδρης μου λέει: "Αντιλήφθηκες τι σημαίνει το όραμα αυτό;"
Κι εγώ του είπα: "Θα το αντιληφθώ".
-Το φως εκείνο, είπε, είμαι εγώ, ο Νους, ο Θεός σου, που προϋπάρχω απ'την υγρή φύση, που δημιουργήθηκε απ'το σκοτάδι (την Ύλη) κι ο φωτεινός Λόγος, που δημιουργήθηκε από το Νου, είναι ο γιος του Θεού.
-Πως έγινε αυτό; λέω.
- Μάθε το εξής: αυτό, που από μέσα σου βλέπει και ακούει αποτελεί το Λόγο του Κυρίου, ο δε Νους αποτελεί τον Πατέρα Θεό. Το ένα από το άλλο δε διαχωρίζονται, καθόσον η ένωση τους είναι η ζωή.
-Σ'ευχαριστώ, του είπα.
- Ν'αντιληφθείς, όμως, το φως και να το αναγνωρίζεις.


morfeas sky

Σχόλια