ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ MATRIX 
όπου υπάρχει ο υπερνοήμων υπέρ-υπολογιστής Νους-Πνεύμα ο Όγδοος Ουρανός, ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός, που δημιουργεί άλλους Επτά Ουρανούς και μέσα σ'αυτούς τον κόσμο της Υλης.

Οι κτιστές ψυχές οι οποίες δεν έχουν ελεύθερη επιλογή, Επίσης δημιουργεί μέσα στους Επτά Ουρανούς τις δικές του κτιστές ψυχές οι οποίες δεν έχουν ελεύθερη επιλογή, και φέρουν τον δικό του νοηματικό λόγο της Αρμονίας που ενυπάρχει μέσα σε κάθε Ουρανό εκ των Επτά.

Δηλαδή, το πνεύμα του εκάστοτε Ουρανού Διοικητή στον οποίο ανήκουν αυτές οι ψυχές, ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ για να δώσουν ζωή στα είδωλα της Υλης με τα οποία θα ενωθούν. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

Αυτό που λέμε ότι όλα τα έμβια άλογα όντα, όλο το ζωϊκό βασίλειο της Γης, οδηγείται από το πνεύμα της φύσης, τα κάνει όλα η φύση.

Και αυτές οι κτιστές ψυχές του κτιστού κόσμου του κτιστού δημιουργού, δίνουν την νοερή ζωή στα είδωλα της Υλης, μέσα από την μοίρα και το πεπρωμένο την ανάγκη και την Πρόνοια του κτιστού Δημιουργού.

Αυτό που ονομάζουμε εμείς ως δημιουργό θεό του υλικού μας κόσμου είναι το κατώτερο πνεύμα του τελευταίου Ουρανού.
Είναι ο Διοικητής Νους δημιουργός που δημιουργεί με την πιο κατωφερή και κατώτερη Υλη τον κόσμο και την ζωή. 

Και υπάρχουν Επτά δημιουργοί, όσοι και οι Επτά Ουρανοί του κτιστού κόσμου, και όλα συνδέονται με τον Ογδοο Ουρανό τον κεντρικό επεξεργαστή που εξουσιάζει τα πάντα, δηλαδή τον κτιστό δεύτερο Νου δημιουργό του πυρός και πνεύματος.

Ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός βρίσκεται έξω αλλά και μέσα στον κυβερνοχώρο-κυβερνοσύμπαν της κτιστής δημιουργίας του υλικού κόσμου που δημιούργησε, των Επτά Ουρανών, συνδέεται με τα πάντα και οδηγεί εξουσιάζοντας τα πάντα.

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως όμως μαζί και όλες οι δικές του θεϊκές ανθρώπινες ψυχές, δεν έχει καμιά σχέση με τον κτιστό δεύτερο Νου δημιουργό διότι είναι η Αλήθεια της Ζωής, και εξουσιάζει τα πάντα!! με την θέληση του και την Ελεύθερη επιλογή του!! ΓΝΩΘΙ Σ ΑΥΤΟΝ.


Εμείς εδώ στη Γη οι άνθρωποι της Γης, αντιλαμβανόμαστε την πληροφορία ή αλλιώς το πνεύμα της φύσης γύρω μας, που καταφτάνει σε εμάς εισερχόμενο μέσα από το δικό μας όμοιο με αυτό νοερό πνεύμα της φύσης που ενδύθηκε η θεϊκή ψυχή μας, και γινόμαστε δέκτης των δικών του πληροφοριών ως λογική, και των αισθήσεων.

Και εμείς όλα αυτά που βλέπουμε και αισθανόμαστε ως αλήθεια, και πραγματικότητα, είναι το νοερό πνεύμα αυτής της φύσης του πλανήτη Γη, που εκδηλώνει την ζωή μέσα από το εικονικό μας είδωλο από φωτιά αέρα γη νερό που ενδύθηκε η θεϊκή ψυχή μας και έδωσε ζωή στο ανθρώπινο είδωλο της Γης.

Η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή μας  δεν συμμετέχει ενεργά καθόλου, και πρέπει από μόνοι μας να έρθουμε σε επαφή μαζί της, τον Αμετάβλητο και Αδιαίρετο Λόγο.

Και αυτό για να κατανοήσουμε τον αληθινό μας εαυτό μέσα από την λογική της ψυχής μας, τον Αμετάβλητο Λόγο των Επτά Ουρανών της Αρμονίας, και που είναι Ουσιωδώς όμοια νοητή ουσία με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό Ζωή και Φως που με τις δικές του ανθρώπινες ψυχές δίνει ζωή στα ανθρώπινα είδωλα. Και ενυπάρχει μαζί με τον κτιστό Νου δημιουργό πανταχού παρών και τα πάντα πληρών μέσα και έξω από κάθε Ουρανό.

Νοερό πνεύμα λοιπόν το κτιστό πνεύμα της φύσης που ενδύθηκε η ψυχή μας, είναι η λογική του ανθρώπου στην Γη, το είδωλο.

Νοητή ουσία της θεϊκής ανθρώπινης ψυχής είναι ο αληθινός μας εαυτός η εικόνα της ζωής, που εισήλθε στην εικονική πραγματικότητα του υλικού κόσμου για να ζήσει μέσα σε αυτή και να την κατανοήσει..ώσπου εθίστηκε σε αυτή και ξέχασε τι είναι, καθ'ολοκληρίαν Νους, δίχως φύλο. Κι εμείς θεοποιήσαμε αυτό το πνεύμα αυτής της φύσης. Και ποτέ τον Αληθινό μας εαυτό .

Το νοερό κτιστό πνεύμα της φύσης,  είναι ο Αιθέρας του κτιστού Διοικητή Ουρανού που εκδηλώνει την ζωή με τα Τέσσερα στοιχεία της άλογης Υλης, δίνοντας την νοερή ζωή στο σύνθετο πνεύμα που γεννιέται από φωτιά-αέρα, ψυχρό-θερμό, με μεταβαλλόμενες αισθήσεις και την δική του λογική, το αστρικό σώμα, που εκδηλώνει από Ανάγκη τις ενέργειες του στα σώματα από γη, νερό.
Είναι η ρεαλιστική μας λογική, που βλέπει την πραγματικότητα με τα μάτια του σώματος (γη-νερό).

Θεϊκή ανθρώπινη ψυχή είναι η νοητή ουσία, είναι ο Νους και ο Αδιαίρετος Λόγος του Ανθρώπου δεύτερου θεού, των Επτά Ουρανών, που φέρει την Αρμονία εξουσιάζοντας την άλογη φύση των σωμάτων της Υλης σε κάθε Ουρανό, με τον Αμετάβλητο Λόγο της ψυχής, και την Αμετάβλητη ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ!.


Τα σώματα ανήκουν στο άλογο δοχείο της Ύλης, φωτιά, αέρας, γη, νερό, είναι η ενέργεια της Υλης η οποία εκδηλώνεται ως αισθήσεις.
Αυτά τα στοιχεία της Υλης είναι άλογα, δεν έχουν νοητή ουσία, αλλά υποδέχονται η φωτιά και ο αέρας αυτή την νοητή ουσία, την θεϊκή ψυχή, και γεννιέται το νοερό πνεύμα-αστρικό σώμα, και με το αστρικό σώμα που ενδύεται η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή, θέλει ο κτιστός Νους να μας επιβάλλει με την βία να εκδηλωθούμε στα θνητά σώματα για να μας εξουσιάζει ως σκλάβους του και χωρίς να έχουμε ελεύθερη επιλογή, αφού με ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΝΗΤΑ  ΣΩΜΑΤΑ φέρει την ΛΗΘΗ για πάντα στα ανθρώπινα είδωλα ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ με την θεϊκό εαυτό τους, και αναγκάζονται να υπακούουν στο πνεύμα αυτής της φύσης, αφού πλέον χάθηκε η ΘΕΛΗΣΗ του Αμετάβλητου Λόγου που εξουσιάζει την Μοίρα και το Περωμένο που μας επιβάλλει σε κάθε ενσάρκωση ο κτιστός Νους δημιουργός..η ΜΗΧΑΝΗ!!

Το κενό που υπάρχει στους ανθρώπους της Γης και χωρίζει την ασώματη Αμετάβλητη ΘΕΪΚΗ νοητή ουσία της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ψυχής, με το νοερό αισθητό μεταβαλλόμενο σύνθετο πνεύμα-αστρικό σώμα-φωτιά, αέρας, και του σύνθετου υλικού σώματος από φωτιά, αέρα, γη, νερό..είναι τεράστιο.


Μπορούμε να τινάξουμε στον αέρα με την ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ το ψευτο matrix!!
Mε την δύναμη και την ανδρεία της βούλησης της νοητής ουσίας της ψυχής, που νικά όλους τους φόβους και τις ανάγκες της ζωής, και μέσω της ελεύθερης σκέψης μπορούμε να σκεφτούμε ότι θέλουμε!! και να σπάσουμε τα δεσμά μας! με την ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ.


morfeas sky

Σχόλια