ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ - ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΩΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ - Ο ΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΜΗ Η ΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Η ΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Άκουσε λοιπόν παιδί μου πως έχει ο Θεός και το σύμπαν:
Πρώτος είναι ο θεός, δεύτερη η αιωνιότητα, τρίτος ο κόσμος, τέταρτος ο χρόνος, και τελευταίο το γίγνεσθαι.


Ο θεός δημιουργεί την αιωνιότητα, η αιωνιότητα δημιουργεί τον κόσμο, ο κόσμος δημιουργεί το χρόνο, και ο χρόνος το γίγνεσθαι.

(σημ: πρώτος είναι ο θεός, βρίσκεται έξω από την αιωνιότητα, και είναι ο θεός που δημιουργεί την αιωνιότητα, δηλαδή αθάνατα σώματα σε έναν σταθερό κόσμο αθάνατων ουράνιων σωμάτων που δεν φέρουν μεταβολές).

σημ:
1. ο θεός δημιουργεί την αιωνιότητα.

2. Η αιωνιότητα είναι το πνεύμα της φύσης που κατέχει τις δυνάμεις της Αρμονίας των επτά συμπάντων από πυρ και πνεύμα.


3. Το πνεύμα της φύσης είναι αυτό που διοικεί τους ΕΠΤΑ Δέκαρχους, τους ΕΠΤΑ κόσμους.
Είναι αυτό που δημιουργεί τον κόσμο στα επτά σύμπαντα από πυρ και πνεύμα.

4. Ο κόσμος είναι οι Επτά Δέκαρχοι όσοι και οι Επτά κόσμοι, και κάθε κόσμος διοικείται από τον Δέκαρχο που βρίσκεται εξωτερικά του κόσμου-κύκλου και τον περιβάλλει, ενώ εσωτερικά ο Δέκαρχος δημιουργεί τον Χρόνο, δηλαδή την φύση, που θα υποδεχτεί και θα γεννήσει το γίγνεσθαι των αισθητών σωμάτων μέσα στον Χρόνο.

Και όλα μαζί βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο, όπου ο θεός βρίσκεται παντού.
......

1. Κάτι σαν ουσία του Θεού αποτελεί το Αγαθό, το Ωραίο, η ευδαιμονία, η σοφία.

2. Της αιωνιότητας η όμοια ουσία είναι του κόσμου η τάξη.

3. Του Χρόνου η όμοια ουσία είναι η μεταβολή.

4. Του δε γίγνεσθαι η όμοια ουσία είναι η ζωή και ο θάνατος.
(σημ: όσον αφορά το γίγνεσθαι στους Επτά κόσμους, εδώ αναφέρεται για τον εδώ υλικό κόσμο των θνητών σωμάτων και όχι για τους ανώτερους κόσμους).
......

1. Ενέργεια του Θεού αποτελεί ο Νους και η ψυχή.
(σημ: ο Λόγος είναι ο Νους που ενεργεί, διότι Νους και Λόγος είναι Αδιαίρετοι, η δε ένωση τους γεννά τις ψυχές την εικόνα της ζωής, διότι ο Ερμής Τρισμέγιστος αναφέρεται στον κτιστό κόσμο από πυρ και πνεύμα, και όχι στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός).


2. Ενέργεια της αιωνιότητας αποτελεί η σταθερότητα και η αθανασία.
(σημ: η αιωνιότητα επιφέρει την σταθερότητα στους Επτά κόσμους και την αθανασία του κάθε κόσμου από τους Επτά, ανάλογα από την φύση που διέπει τον κάθε κόσμο).

3. Ενέργεια του κόσμου αποτελεί η αποκατάσταση και ανταποκατάσταση των αστέρων.
(σημ: εδώ αναφέρεται στον δικό μας υλικό κόσμο, (το υλικό σύμπαν) που τον διέπει η γέννηση ο θάνατος και η συνεχής αναγέννηση όλων των ουράνιων σωμάτων στο σύμπαν).

4. Ενέργεια του γίγνεσθαι αποτελεί η ποιότητα κι η ποσότητα.
(σημ: η ποιότητα των σωμάτων είναι αυτή που μας δίνει την αθανασία η την θνητότητα, ενώ ποσότητα είναι η μεγάλη ποικιλία της ζωής που ενυπάρχει μέσα στο γίγνεσθαι).Η αιωνιότητα υπάρχει μέσα στο Θεό, ο κόσμος μέσα στην αιωνιότητα, ο χρόνος μέσα στον κόσμο, το δε γίγνεσθαι μέσα στον χρόνο.
Πηγή των πάντων είναι ο Θεός.
Ουσία των πάντων είναι η αιωνιότητα.
Ύλη των πάντων είναι ο κόσμος.
(τα τέσσερα στοιχεία από πυρ και πνεύμα).

Ο κόσμος ποτέ δεν γεννήθηκε, αλλά διαρκώς γεννιέται από την αιωνιότητα, για τον λόγο αυτόν ποτέ δεν θα φθαρεί ο κόσμος, ούτε κάτι θα χαθεί από τον κόσμο, αφού η αιωνιότητα εμπεριέχει μέσα της τον κόσμο.
Όλα είναι μέσα στο Θεό.

-Κι η σοφία του Θεού τι είναι;
Το Αγαθό και το Ωραίο κι η ειδαιμονία κι η  αρετή στο σύνολο της κι η αιωνιότητα.

Η αιωνιότητα διακοσμεί, επομένως βάζει μέσα στην ύλη την αθανασία και και τη σταθερότητα.

σημ: η αιωνιότητα φέρει την αθανασία στην ύλη (ύλη είναι τα τέσσερα στοιχεία: γη, νερό, αέρας, φωτιά) όπου ανάλογα με την ποιότητα του κάθε κόσμου από τους Επτά, και τα στοιχεία που αποτελείται, φέρει την αθανασία και την σταθερότητα αυτού του κόσμου, και στον δικό μας κατωφερή υλικό κόσμο φέρει την αθανασία μέσα από την γέννηση και την αναγέννηση όλων των θνητών σωμάτων, διότι όλα τα υλικά σώματα στον δικό μας κόσμο φθείρονται και πεθαίνουν.


Η γέννηση της ύλης εξαρτάται από την αιωνιότητα, όπως ακριβώς εξαρτάται η αιωνιότητα  από το Θεό. 
Διότι η γέννηση και ο χρόνος υπάρχουν στον ουρανό και στη γη, αφού είναι διπλής φύσης.


σημ: όπως η αιωνιότητα εξαρτάται από το Θεό, έτσι και όλα όσα γεννιούνται από την αιωνιότητα είναι αθάνατα αισθητά σώματα μέσα από την σταθερότητα του δικού τους κόσμου.

σημ: με τον ίδιο τρόπο ο υλικός κατωφερής αισθητός κόσμος εδώ σε εμάς, αποτελείται από τα τέσσερα στοιχεία της δικής του φύσης, αποτελείται από τα αισθητά σώματα στα οποία παντού ενυπάρχει ο χρόνος άρα η φθορά και ο θάνατος, και η γέννηση, μέσα από την σταθερότητα αυτής της κατάστασης, η ζωή και ο θάνατος μέσα από την εναλλαγή τους,  και με αυτόν τον τρόπο επιφέρεται η σταθερότητα της αιωνιότητας στον δικό μας κατωφερή κόσμο .


Στον ουρανό όλα είναι αμετάβλητα και άφθαρτα.

σημ: στους ανώτερους κόσμους τα αισθητά σώματα δεν φθείρονται διότι δεν μεταβάλλονται όπως τα δικά μας θνητά σώματα,  διότι είναι άφθαρτα, δηλαδή είναι μόνον από γη, μόνον από νερό, μόνον από αέρα, μόνον από φωτιά, με μία ανάλογη με όλα τα αισθητά σώματα νοητική ουσία.
σημ: και δεν είναι όπως τον δικό μας κατωφερή κόσμο όπου ναι μεν είμαστε από γη και από νερό  και από αέρα και από φωτιά αναμεμιγμένα, μα δεν είμαστε ούτε γη ούτε νερό ούτε αέρας ούτε φωτιά.


Και της μεν αιωνιότητας ψυχή είναι ο Θεός, κι ο Θεός υπάρχει μέσα στο Νου, ο Νους μέσα στην ψυχή, κι η ψυχή μέσα στην ύλη, όλα αυτά δε μέσω της αιωνιότητας.
Κι ολόκληρο αυτό το σύμπαν μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα σώματα, το γεμίζει εσωτερικά μεν  μια ψυχή που είναι γεμάτη από το Νου και από το Θεό.

σημ: και τα μεν αιώνια άφθαρτα και αθάνατα είναι ο θεός, και ο θεός υπάρχει μέσα στο Νου, ο Νους υπάρχει μέσα στην ψυχή, και η ψυχή μέσα στα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα.
Και όλα ζουν αιώνια, διότι ολόκληρος ο δικός τους κόσμος γεμίζει εσωτερικά του από την μια ψυχή η οποία ψυχή όπως είπαμε είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Νους. 
Άρα η ψυχή είναι νοητική ουσία ουσιωδώς όμοια με τον Θεό διότι πηγάζει από τον ίδιο τον Θεό.

Εξωτερικά περιβάλλει το σύμπαν ο  Νους Θεός, δίνοντας ζωή στο σύμπαν. 

σημ: το σύμπαν των Επτά κόσμων είναι νοητικό, ο Νους είναι το κρανίο η αιωνιότητα, η σταθερότητα, που περιβάλλει με τον Λόγο του, τους Επτά κόσμους, ο οποίος Λόγος κινεί τον δικό του αιώνιο και άφθαρτο κόσμο.
σημ: Ο Νους Θεός με τον Αδιαίρετο Λόγο του= διανοητική ουσία κινεί τον κόσμο του Νου, μέσα από την σταθερή άφθαρτη αιωνιότητα του.
σημ: Κάθε κόσμος από τους Επτά εμπεριέχει τον δικό του Νου και Λόγο ανάλογα με τα δικά του ΣΤΟΙΧΕΙΑ αθάνατα η φθαρτά.


Εξωτερικά επομένως είναι αυτό το μεγάλο και τέλειο πλάσμα, τον κόσμο κι εσωτερικά όλα τα ζωντανά πλάσματα τα κρατά διατηρώντας την ομοιότητα πάνω στον ουρανό, και μεταβάλλοντας το γίγνεσθαι κάτω στη γη.

σημ: Επομένως εξωτερικά από κάθε κόσμο-σύμπαν υπάρχει αυτό το μεγάλο πλάσμα που περικλείει τα πάντα, και είναι η τελειότητα, ο Νους Θεός, κι εσωτερικά στον κάθε κόσμο υπάρχουν όλα τα ζωντανά πλάσματα, τα οποία κρατά ζωντανά διατηρώντας την όμοια με αυτόν ουσία, δηλαδή την αθανασία πάνω στον ουρανό, και την συνεχή γέννηση της ζωής (διότι αθάνατη ουσία είναι η ψυχή) μέσα από την μεταβολή του θανάτου λόγω της φθοράς του θνητού σώματος στον δικό μας κατωφερή κόσμο.


Αυτό το υλικό σύμπαν το συγκρατεί η αιωνιότητα, είτε με την ανάγκη, είτε με την πρόνοια, είτε με τη φύση, είτε με οτιδήποτε άλλο νομίζει κανείς.
Αυτό το υλικό σύμπαν αποτελεί το Θεό που ενεργεί, με την ενέργεια δε του Θεού, που είναι δύναμη ανυπέρβλητη, κανένας δεν θα μπορούσε να παραβάλει ούτε τα ανθρώπινα, ούτε τα θεϊκά.

Γι'αυτό το λόγο, Ερμή, να μη θεωρήσεις ποτέ τίποτα απ'τα κάτω, ούτε απ'τα επάνω πως είναι όμοιο με το Θεό, διότι θα πέσεις έξω, στην αλήθεια.
Διότι τίποτα δεν είναι όμοιο με το ανόμοιο, το Μοναδικό και το Ένα.
Κι επίσης να μη θεωρήσεις πως εκχωρεί σε κάτι άλλο μέρος της δύναμης του. Διότι ποιος είναι μαζί μ'αυτόν δημιουργός της ζωής, της αθανασίας και της μεταβολής;
Και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει απ'το να  δημιουργεί;
Διότι ο Θεός δεν παραμένει αδρανής, αφού τότε όλα θα παρέμεναν αδρανή, καθόσον τα πάντα είναι γεμάτα από το Θεό.

Αλλά κι ούτε πουθενά στον κόσμο υπάρχει αδράνεια, ούτε και σε κάτι άλλο. (όλα κινούνται τα πάντα ρει).

Διότι η αδράνεια είναι ονομασία κενή, όσον αφορά αυτόν που δημιουργεί κι αυτόν που γεννιέται, ενώ όλα πρέπει πάντοτε να γίνονται ανάλογα με την ιδιαίτερη τάση κάθε τόπου. (την τάση που έχει η φύση κάθε τόπου θνητή η αθάνατη).

Διότι ο δημιουργός υπάρχει μέσα σε όλα χωρίς να είναι εγκατεστημένος μέσα σε αυτά, ούτε να δημιουργεί μέσα σε κάτι, αλλά δημιουργεί τα πάντα.
σημ: ο Θεός υπάρχει παντού, και μέσα μας αλλά και ολόκληρος ο κόσμος γύρω μας είναι ο Θεός.

Διότι, αφού αποτελεί δραστήρια δύναμη, δεν ικανοποιείται από τα δημιουργήματα του, αλλά τα δημιουργήματα του μένουν ικανοποιημένα από αυτόν. 
σημ: ο Θεός δηλαδή δίνει την ικανοποίηση της ύπαρξης στα δημιουργήματα του, στα πλάσματα του.


morfeas sky


Σχόλια