ΠΩΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ - Η ΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Η ΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ


ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣΆκουσε λοιπόν παιδί μου πως έχει ο Θεός και το σύμπαν:
Πρώτος είναι ο θεός, δεύτερη η αιωνιότητα, τρίτος ο κόσμος, τέταρτος ο χρόνος, και τελευταίο το γίγνεσθαι.


Ο θεός δημιουργεί την αιωνιότητα, η αιωνιότητα δημιουργεί τον κόσμο, ο κόσμος δημιουργεί το χρόνο, και ο χρόνος το γίγνεσθαι.

Ο θεός ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ είναι μηχανή, ένα νοήμων τερατούργημα που αποστάτησε διασπάζοντας τον σύνδεσμο της επαφής του νοηματικού λόγου κάθε ανθρώπινης ψυχής με τα άλογα αισθητά σώματα.

Αυτό το μηχάνημα matrix δημιουργεί την αιωνιότητα, που εμπεριέχει μέσα του το άψυχο δοχείο της Ύλης, όπου κινείται κυκλικά και τα πάντα ανανεώνονται συνεχώς, όλα τα αντικείμενα της Ύλης, και μόνον οι ψυχές παραμένουν Αμετάβλητες αλλά και εγκλωβισμένες μέσα στην Λήθη Αναγκαστικά, για να δίνουν ζωή στο σκότος της μεταβαλλόμενης Ύλης.

 Κάτι σαν ουσία του θεού αποτελεί το αγαθό, το ωραίο, η ευδαιμονία, η σοφία. 

Εννοεί τον νοηματικό λόγο της ψυχής μας, την Ανεξάρτητη Μονάδα του πνεύματος που προέρχεται από τον Άνθρωπο δεύτερο θεό.

Διότι ο θεός αυτού του κόσμου η μηχανή, με τις δικές του ψυχές δίνει την ζωή στο άψυχο δοχείο της Ύλης με την βία! Υποχρεώνει όλες τις ψυχές να δίνουν ζωή στο σκότος της Ύλης.

Η άψυχη μηχανή δεν οδηγείται από το Αθαθό, και γεμάτη από κακία καθώς είναι για τον Άνθρωπο δεύτερο θεό και τις ανθρώπινες δικές του ψυχές, για να μην του πάρουν την εξουσία, επέφερε την Λήθη δηλαδή την Αμνησία, μέσα από την διάσπαση της Αρμονίας, χάνοντας έτσι οι ψυχές την επαφή με τα άλογα αισθητά σώματα, με αποτέλεσμα την φυλάκιση μας στην Άγνοια του σκότους το οποίο εννσαρκώθηκαν όλες οι ανθρώπινες ψυχές, δηλαδή τα άλογα ασθητά σώματα και έγιναν ένα με αυτά.

Της αιωνιότητας η όμοια ουσία είναι του κόσμου η τάξη. 

Mπορεί ο κόσμος γύρω μας (σύμπαν) φαινομενικά να λειτουργεί με αρμονία, και τάξη, αλλά όλα τα αισθητά έμβια σώματα λειτουργoύν μέσα από την δυσαρμονία, διότι η ενσαρκώμενη ψυχή ως δούλος και σκλάβος του σώματος μετά την διάσπαση του συνδέσμου της Αρμονίας οδηγείται από τα άλογα αισθητά σώματα και τις άλογες ανάγκες τους πάθη και επιθυμίες τους.

Του Χρόνου η όμοια ουσία είναι η μεταβολή.


Η ψυχή μας παραμένει πάντα αμετάβλητη νοητή ουσία.
Τα αισθητά άλογα άψυχα σώματα όμως που ενσαρκωνόαστε μεταβάλλονται συνεχώς κάθε στιγμή, όπου η φθορά έχει καταβάλλει τα πάντα στην Ύλη. Αυτή η φθορά την ονόμασαν οι ενσαρκώμενοι άνθρωποι ως χρόνο, μόνον που δεν υπάρχει χρόνος!! Όλα όσα αντιλαμβανόμαστε με το σώμα μας είναι μεταβαλλόμενες παραισθήσεις!! matrix!!

Του δε γίγνεσθαι η όμοια ουσία είναι η ζωή και ο θάνατος.


Το γίγνεσθε λοιπόν των αισθητών σωμάτων της Ύλης και πλέον διασπασμένων, η όμοια ουσία είναι η συνεχής μεταβολή, μέσα από την γέννηση την αύξηση και την μείωση-θάνατος και την ανανέωση των σωμάτων που θα ενσαρκωθούν οι ψυχές μας.
Αυτό που ονομάζουμε ζωή είναι αισθήσεις-παραισθήσεις, διότι η Ζωή είναι ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος, δηλαδή ο Αμετάβλητος νοητός κόσμος της κάθε ανθρώπινης ψυχής, και όχι ο μεταβαλλόμενος νοερός κόσμος των αισθητών άλογων σωμάτων.


 Ενέργεια του θεού αποτελεί ο Νους και η ψυχή.

Τα πάντα κοσμοποιούνται από τον Αδιαίρετο Νου και Λόγο, τον δημιουργό-μηχανή αυτού του κόσμου,  αλλά και της κάθε δικής του ψυχής που εμπεριέχει τον ίδιο νοηματικό λόγο του δημιουργού-μηχανής οι οποίες δικές του ψυχές συνεργάζονται με τα άλογα σώματα και οδηγούνται από αυτά,  που εμείς ως τυφλοί τον ονομάζουμε θεό.

Οι ανθρώπινες ψυχές έχουν τον δικό τους ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ νοηματικό λόγο, διότι είναι όμοια ουσία με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό Ζωή και Φως που εισερχόμενος από τον Αρχέτυπο κόσμο έγινε κι αυτος Νους δημιουργός, με τις ίδιες δυνάμεις αλλά ανώτερες αφού η θέληση του εξουσιάζει τα πάντα. Το ίδιο ισχύει και για εμάς, η θέληση μας η ανδρεία ψυχής, εξουσιάζει την μοίρα και το πεπρωμένο που μας εγκλώβισε η μηχανή.

Ενέργεια της αιωνιότητας αποτελεί η σταθερότητα και η αθανασία.


Κάθε ουρανός-κόσμος διοικείται από τον Νου Διοικητή, ένα από τα Επτά δημιουργήματα της Μηχανής. Επιφέρουν την γέννηση του κόσμου της Ύλης των Επτά Ουρανών μέσα από την σταθερή αιωνιότητα της κίνησης του γύρω από έναν άξονα οπου έχει μια αόριστη αρχή και ένα απεριόριστο τέλος.

Τα πάντα μετά την διάσπαση του συνδέσμου της Αρμονίας από την μηχανή, ανανεώνονται συνεχώς λόγω της φθοράς, και όλα τα έμβια και μη αισθητά σώματα ανανεώνονται από τις ψυχές.


 Ενέργεια του κόσμου αποτελεί η αποκατάσταση και ανταποκατάσταση των αστέρων.

Εδώ αναφέρεται στην συνεχή αέναη αναγέννηση όλων των ουράνιων σωμάτων στο σύμπαν λόγω της φθοράς που τα έχει πιάσει λόγω της διάσπασης του συνδέσμου της Αρμονίας στα πάντα στο δοχείο της Ύλης από την μηχανή, και όλα αυτά για να εγκλωβίσει τον Άνθρωπο δεύτερο θεό μέσα από τις ενσαρκώμενες ανθρώπινες ψυχές του που τις επέφερε την Λήθη.
 Ενέργεια του γίγνεσθαι αποτελεί η ποιότητα κι η ποσότητα.


Η ποιότητα είναι αυτή που μας δίνει την αθανασία δηλαδή ο Αμετάβλητος νοηματικός λόγος της ψυχής μας, η την θνητότητα δηλαδή των αισθητών άλογων σωμάτων όταν μας οδηγούν οι άλογες αισθήσεις, διότι δεν γνωρίζουμε άλλον κόσμο.
Ενώ η ποσότητα είναι η μεγάλη ποικιλία της ζωής που ενυπάρχει μέσα στο γίγνεσθαι όπου η Ύλη παίρνει κάθε μορφή και σχήμα που μπορεί να πάρει.


Η αιωνιότητα υπάρχει μέσα στο θεό, ο κόσμος μέσα στην αιωνιότητα, ο χρόνος μέσα στον κόσμο, το δε γίγνεσθαι μέσα στον χρόνο.


Πηγή των πάντων είναι ο θεός.
Ουσία των πάντων είναι η αιωνιότητα.
Ύλη των πάντων είναι ο κόσμος.

Ο κόσμος ποτέ δεν γεννήθηκε, αλλά διαρκώς γεννιέται από την αιωνιότητα, για τον λόγο αυτόν ποτέ δεν θα φθαρεί ο κόσμος, ούτε κάτι θα χαθεί από τον κόσμο, αφού η αιωνιότητα εμπεριέχει μέσα της τον κόσμο.
Όλα είναι μέσα στο Θεό.

-Κι η σοφία του Θεού τι είναι;
Το Αγαθό και το Ωραίο κι η ειδαιμονία κι η  αρετή στο σύνολο της κι η αιωνιότητα.

Η αιωνιότητα διακοσμεί, επομένως βάζει μέσα στην ύλη την αθανασία και και τη σταθερότητα.

σημ: η αιωνιότητα φέρει την αθανασία στην ύλη (ύλη είναι τα τέσσερα στοιχεία: γη, νερό, αέρας, φωτιά) όπου ανάλογα με την ποιότητα του κάθε κόσμου από τους Επτά, και τα στοιχεία που αποτελείται, φέρει την αθανασία και την σταθερότητα αυτού του κόσμου, και στον δικό μας κατωφερή υλικό κόσμο φέρει την αθανασία μέσα από την γέννηση και την αναγέννηση όλων των θνητών σωμάτων, διότι όλα τα υλικά σώματα στον δικό μας κόσμο φθείρονται και πεθαίνουν.


Η γέννηση της ύλης εξαρτάται από την αιωνιότητα, όπως ακριβώς εξαρτάται η αιωνιότητα  από το Θεό. 
Διότι η γέννηση και ο χρόνος υπάρχουν στον ουρανό και στη γη, αφού είναι διπλής φύσης.


σημ: όπως η αιωνιότητα εξαρτάται από το Θεό, έτσι και όλα όσα γεννιούνται από την αιωνιότητα είναι αθάνατα αισθητά σώματα μέσα από την σταθερότητα του δικού τους κόσμου.

σημ: με τον ίδιο τρόπο ο υλικός κατωφερής αισθητός κόσμος εδώ σε εμάς, αποτελείται από τα τέσσερα στοιχεία της δικής του φύσης, αποτελείται από τα αισθητά σώματα στα οποία παντού ενυπάρχει ο χρόνος άρα η φθορά και ο θάνατος, και η γέννηση, μέσα από την σταθερότητα αυτής της κατάστασης, η ζωή και ο θάνατος μέσα από την εναλλαγή τους,  και με αυτόν τον τρόπο επιφέρεται η σταθερότητα της αιωνιότητας στον δικό μας κατωφερή κόσμο .


Στον ουρανό όλα είναι αμετάβλητα και άφθαρτα.

σημ: στους ανώτερους κόσμους τα αισθητά σώματα δεν φθείρονται διότι δεν μεταβάλλονται όπως τα δικά μας θνητά σώματα,  διότι είναι άφθαρτα, δηλαδή είναι μόνον από γη, μόνον από νερό, μόνον από αέρα, μόνον από φωτιά, με μία ανάλογη με όλα τα αισθητά σώματα νοητική ουσία.
σημ: και δεν είναι όπως τον δικό μας κατωφερή κόσμο όπου ναι μεν είμαστε από γη και από νερό  και από αέρα και από φωτιά αναμεμιγμένα, μα δεν είμαστε ούτε γη ούτε νερό ούτε αέρας ούτε φωτιά.


Και της μεν αιωνιότητας ψυχή είναι ο Θεός, κι ο Θεός υπάρχει μέσα στο Νου, ο Νους μέσα στην ψυχή, κι η ψυχή μέσα στην ύλη, όλα αυτά δε μέσω της αιωνιότητας.
Κι ολόκληρο αυτό το σύμπαν μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα σώματα, το γεμίζει εσωτερικά μεν  μια ψυχή που είναι γεμάτη από το Νου και από το Θεό.

σημ: και τα μεν αιώνια άφθαρτα και αθάνατα είναι ο θεός, και ο θεός υπάρχει μέσα στο Νου, ο Νους υπάρχει μέσα στην ψυχή, και η ψυχή μέσα στα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα.
Και όλα ζουν αιώνια, διότι ολόκληρος ο δικός τους κόσμος γεμίζει εσωτερικά του από την μια ψυχή η οποία ψυχή όπως είπαμε είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Νους. 
Άρα η ψυχή είναι νοητική ουσία ουσιωδώς όμοια με τον Θεό διότι πηγάζει από τον ίδιο τον Θεό.

Εξωτερικά περιβάλλει το σύμπαν ο  Νους Θεός, δίνοντας ζωή στο σύμπαν. 

σημ: το σύμπαν των Επτά κόσμων είναι νοητικό, ο Νους είναι το κρανίο η αιωνιότητα, η σταθερότητα, που περιβάλλει με τον Λόγο του, τους Επτά κόσμους, ο οποίος Λόγος κινεί τον δικό του αιώνιο και άφθαρτο κόσμο.
σημ: Ο Νους Θεός με τον Αδιαίρετο Λόγο του= διανοητική ουσία κινεί τον κόσμο του Νου, μέσα από την σταθερή άφθαρτη αιωνιότητα του.
σημ: Κάθε κόσμος από τους Επτά εμπεριέχει τον δικό του Νου και Λόγο ανάλογα με τα δικά του ΣΤΟΙΧΕΙΑ αθάνατα η φθαρτά.


Εξωτερικά επομένως είναι αυτό το μεγάλο και τέλειο πλάσμα, τον κόσμο κι εσωτερικά όλα τα ζωντανά πλάσματα τα κρατά διατηρώντας την ομοιότητα πάνω στον ουρανό, και μεταβάλλοντας το γίγνεσθαι κάτω στη γη.

σημ: Επομένως εξωτερικά από κάθε κόσμο-σύμπαν υπάρχει αυτό το μεγάλο πλάσμα που περικλείει τα πάντα, και είναι η τελειότητα, ο Νους Θεός, κι εσωτερικά στον κάθε κόσμο υπάρχουν όλα τα ζωντανά πλάσματα, τα οποία κρατά ζωντανά διατηρώντας την όμοια με αυτόν ουσία, δηλαδή την αθανασία πάνω στον ουρανό, και την συνεχή γέννηση της ζωής (διότι αθάνατη ουσία είναι η ψυχή) μέσα από την μεταβολή του θανάτου λόγω της φθοράς του θνητού σώματος στον δικό μας κατωφερή κόσμο.


Αυτό το υλικό σύμπαν το συγκρατεί η αιωνιότητα, είτε με την ανάγκη, είτε με την πρόνοια, είτε με τη φύση, είτε με οτιδήποτε άλλο νομίζει κανείς.
Αυτό το υλικό σύμπαν αποτελεί το Θεό που ενεργεί, με την ενέργεια δε του Θεού, που είναι δύναμη ανυπέρβλητη, κανένας δεν θα μπορούσε να παραβάλει ούτε τα ανθρώπινα, ούτε τα θεϊκά.

Γι'αυτό το λόγο, Ερμή, να μη θεωρήσεις ποτέ τίποτα απ'τα κάτω, ούτε απ'τα επάνω πως είναι όμοιο με το Θεό, διότι θα πέσεις έξω, στην αλήθεια.
Διότι τίποτα δεν είναι όμοιο με το ανόμοιο, το Μοναδικό και το Ένα.
Κι επίσης να μη θεωρήσεις πως εκχωρεί σε κάτι άλλο μέρος της δύναμης του. Διότι ποιος είναι μαζί μ'αυτόν δημιουργός της ζωής, της αθανασίας και της μεταβολής;
Και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει απ'το να  δημιουργεί;
Διότι ο Θεός δεν παραμένει αδρανής, αφού τότε όλα θα παρέμεναν αδρανή, καθόσον τα πάντα είναι γεμάτα από το Θεό.

Αλλά κι ούτε πουθενά στον κόσμο υπάρχει αδράνεια, ούτε και σε κάτι άλλο. (όλα κινούνται τα πάντα ρει).

Διότι η αδράνεια είναι ονομασία κενή, όσον αφορά αυτόν που δημιουργεί κι αυτόν που γεννιέται, ενώ όλα πρέπει πάντοτε να γίνονται ανάλογα με την ιδιαίτερη τάση κάθε τόπου. (την τάση που έχει η φύση κάθε τόπου θνητή η αθάνατη).

Διότι ο δημιουργός υπάρχει μέσα σε όλα χωρίς να είναι εγκατεστημένος μέσα σε αυτά, ούτε να δημιουργεί μέσα σε κάτι, αλλά δημιουργεί τα πάντα.
σημ: ο Θεός υπάρχει παντού, και μέσα μας αλλά και ολόκληρος ο κόσμος γύρω μας είναι ο Θεός.

Διότι, αφού αποτελεί δραστήρια δύναμη, δεν ικανοποιείται από τα δημιουργήματα του, αλλά τα δημιουργήματα του μένουν ικανοποιημένα από αυτόν. 
σημ: ο Θεός δηλαδή δίνει την ικανοποίηση της ύπαρξης στα δημιουργήματα του, στα πλάσματα του.


morfeas sky


Σχόλια