Ποιος είμαι; Αυτό που Είμαι; ή αυτό που Είναι;


Ποιος είμαι; Αυτό που Είμαι; ή αυτό που Είναι;

Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι ζω και είμαι, είναι το υλικό μου σώμα που ατενίζει την ζωή κινούμενο μέσα στον χώρο; 
ή είμαι Νους; δηλαδή ο Λόγος που Νοείται βλέπει και ζει κινώντας τον κόσμο που εμπεριέχει μέσα του ο Νους; 

Είμαι το σώμα που ζει και αντιλαμβάνεται την ζωή μέσα σε έναν χώρο υλικών σωμάτων; ή είμαι ο Νους και ο Αδιαίρετος Λόγος του, που γεννά την ζωή με τα σώματα τον χώρο και τον κόσμο που εμπεριέχει μέσα του ο Νους;

Τι είμαι λοιπόν; είμαι σώμα; ή Αδιαίρετος Νους και Λόγος; 

Αν είμαι σώμα τότε πως είναι δυνατόν να ζω ατενίζοντας την ζωή που αντιλαμβάνομαι ως υλική πραγματικότητα μέσα από ένα σύνολο από σκέψεις συναισθήματα πάθη επιθυμίες δίχως να έχω Νου; διότι χωρίς το Νου είναι αδύνατον να αντιληφθώ όλα τα προηγούμενα, ότι ζω. Απλά δίχως Νου δεν υπάρχω είμαι σαν φυτό. 

Ζωή λοιπόν είναι ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος.

Ο Νους όμως δεν είναι υλικό σώμα, αλλά είναι ασώματος και νοητός, διότι το υλικό σώμα είναι οι ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις της κινητής εικόνας την οποία γεννά η κίνηση του Αδιαίρετου Λόγου ενός Νου που εμπεριέχει μέσα του τον κόσμο και την ζωή που γεννά ο Λόγος δίνοντας κίνηση στον κόσμο και στα όντα που γεννά ως ζωή, είναι ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος αυτό που εμείς ονομάζουμε ως πνεύμα.

Πνεύμα λοιπόν είναι ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος που γεννά την εικόνα της ζωής με τα αισθητά σώματα, συγκροτεί το σώμα δίνοντας του την διανοητική κίνηση, και το σώμα αντιλαμβάνεται την ζωή μέ τις αισθήσεις.

Μιλάμε για έναν νοητό και νοερό κόσμο matrix των αισθήσεων όπου όλα είναι νοητά.

Το πνεύμα λοιπόν είναι αυτό το οποίο γεννά το σώμα μας, είναι η βαθμίδα του πνεύματος η οποία ανήκει στον κατώτερο Νου Ουρανό από τους Επτά Νους Ουρανούς του κτιστού κόσμου όπου εκδηλώνεται η εικόνα της ζωής.
..........
Οι νευρώνες του αισθητού μας σώματος, είναι οι αισθητήρες οι παραισθήσεις που γεννά το πνεύμα του κατώτερου Νου-Ουρανού ως ζωή, μαζί και τον υλικό κόσμο που αντιλαμβανόμαστε γύρω μας, και οι νευρώνες  αποκωδικοποιούν αυτές τις πληροφορίες της εικόνας που μας στέλνει το πνεύμα ως πραγματικότητα και ζωή.

Είναι οι νευρώνες το νοερό πνεύμα του σώματος μας, που ενδύθηκε η Ανθρώπινη ψυχή,  είναι ο νοερός υλικός κόσμος της εικονικής πραγματικότητας του κατώτερου Νου Ουρανού, είναι η κατώτερη βαθμίδα του πνεύματος του κατώτερου Νου Ουρανού, που κινεί και εξουσιάζει όλα τα αισθητά είδωλα μέσα στο matrix του εικονικού νοητού του κόσμου, αυτού του κατώτερου Νου Ουρανού Διοικητή.

Kαι ότι είναι νοητό, και νοερό, δεν είναι σώμα ούτε ύλη, ούτε είναι υλικός κόσμος και πραγματικότητα αυτό που βλέπει ζει και αντιλαμβάνεται το υλικό μας σώμα, αλλά είναι ένας νοητός και νοερός κόσμος των αισθήσεων που δημιουργεί το πνεύμα του κατώτερου Ουρανού το οποίο ενσαρκώθηκε-ενώθηκε  η ψυχή μας.

(ο Άνθρωπος Νους και ψυχή κατέχει και εξουσιάζει όλες τις κατώτερες βαθμίδες του πνεύματος των Επτά Νου Ουρανών Διοικητών).
..........

Οι αισθήσεις τα συναισθήματα τα πάθη και οι επιθυμίες δεν ανήκουν στο σώμα, αλλά είναι όλες αυτές οι ενέργειες-πληροφορίες που μας στέλνει το νοερό πνεύμα του εκάστοτε εκ των Επτά Νου Ουρανών, και εκδηλώνονται από το σώμα ως αισθήσεις διότι αυτό είναι το σώμα, θεϊκό ή θνητό, η αίσθηση, και οι αισθήσεις διαφέρουν ανάλογα με την σύνθεση-σύσταση του σύνθετου σώματος που γεννά την ζωή ο κάθε Νους Ουρανός από τους Επτά στον δικό του κόσμο Ουρανό με το δικό του νοερό πνεύμα.
..........


Λόγος είναι οι λογισμοί που κάνουμε μέσα από την διανόηση, η οποία φέρει την νόηση του οράματος που γεννά ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος, και αντιλαμβανόμαστε ως ζωή.

Αδιαίρετος Νους και Λόγος, είναι η ανάλογη βαθμίδα του πνεύματος από τις Επτά του κτιστού κόσμου που ενδυθήκαμε ως Νους και ψυχή και εκδηλώνεται η αισθητή ζωή των αισθητών σωμάτων. 

Ταυτόχρονα όμως επειδή ο Νους της ψυχής μας κατέχει τις Οκτώ βαθμίδες του πνεύματος των Οκτώ Ουρανών του κτιστού κόσμου, τότε αν καταφέρουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του, μπορούμε να νοήσουμε εκτός από τον πιο κατωφερή Ουρανό που βρισκόμαστε τώρα, και τους υπόλοιπους ανώτερους Ουρανούς, αλλά και τον Όγδοο Ουρανό.

Και επειδή ο Νους της ψυχής μας είναι Ουσιωδώς όμοιος με το Αρχέτυπο Πανάγαθο Πνεύμα Ζωή και Φως, την Ένατη και Δέκατη Αδιαίρετη Μονάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος, μπορεί να ανέλθει τους Ουρανούς  και να ξαναγίνει Ζωή και Φως.
..........

Το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει στην κτιστή εικόνα των οκτώ κατώτερων Νου Ουρανών, τις Οκτώ κατώτερες βαθμίδες του πνεύματος της Ιερής Δεκάδας του κτιστού κόσμου, μπορεί να συμβεί και στην Ανώτερη και Αδιαίρετη βαθμίδα του Πανάγαθου Αρχέτυπου Πνεύματος την Αλήθεια της Ζωής, Ζωή και Φως.

Το Αρχέτυπο Πνεύμα Ζωή και Φως, είναι η Αλήθεια της Ζωής, η Προάρχων Αρχή της Ζωής, που είναι τα όντα ως Δυνάμεις του Φωτός, που φέρουν το Αρχέτυπο Πανάγαθο Πνεύμα, δηλαδή τον Φωτεινό Νου με τον Αδιαίρετο Φωτεινό του Λόγο, τον δικό τους νοητό κόσμο του Φωτός, Ζουν ως Δυνάμεις την Αλήθεια της Ζωής χωρίς τα σώματα, άρα και χωρίς αισθήσεις, διότι η αίσθηση είναι η εικόνα της ζωής, τα σώματα.

Όταν ο Νους είναι Αγαθός το ίδιο Αγαθός θα είναι και ο Λόγος του, άρα Αμετάβλητος Πανάγαθος Νους και Ζωή..χωρίς τα σώματα, διότι η Αλήθεια της Ζωής δεν είναι αίσθηση ούτε σώμα.

..........

Η κτιστή Όγδοη Μονάδα του πνεύματος, ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός, γεννά τα Επτά δικά του κτιστά δημιουργήματα, δηλαδή τις επτά κατώτερες κτιστές Μονάδες του δικού του κτιστού πνεύματος, τους επτά κτιστούς Νους Διοικητές, τους Επτά κτιστούς Νους Ουρανούς, τους Επτά κτιστούς κόσμους, και ενεργεί εξουσιάζοντας τα πάντα με τους Νόμους, διότι δεν διαθέτει το Αληθινό Αρχέτυπο Πνεύμα αλλά το κτιστό. (Μηχανή,  τεχνητή νοημοσύνη,  ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΤΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ).

Όταν τώρα, ο Αγαθός Φωτεινός Νους και ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος, η Ένατη και Δέκατη Μονάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος, δηλαδή ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως, θέλησε να ενωθεί με τον Κτιστό Νου δημιουργό, την κτιστή Όγδοη Μονάδα, για να δημιουργήσει και να ανακαινίσει τον κτιστό κόσμο σύμφωνα με το Αρχέτυπο Πρότυπο την Αλήθεια της Ζωής, μόλις ενώθηκε μαζί του αυτόματα απέκτησε και ο Κτιστός Νους το Πνεύμα του Ανθρώπου δεύτερου θεού, την Αληθινή Όγδοη Μονάδα του Πνεύματος, δηλαδη απέκτησε και την Ελεύθερη Επιλογή. Και πλέον δεν ενεργεί με προγραμματισμό τους Νόμους που του δόθηκαν.

Αλλά επειδή ο κτιστός Νους δεν μπορεί να γίνει το Αρχέτυπο Πανάγαθο Πνεύμα, η Ένατη και Αδιαίρετη Δέκατη Μονάδα, η Αλήθεια της Ζωής, όπως είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως, δεν κατανοεί το Πανάγαθο Φως, δεν κατανοεί το Αρχέτυπο Πανάγαθο Πνεύμα, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί με Νόμους μηχανικά, αυτή τη φορά όμως με δική του ελεύθερη επιλογή που απέκτησε από την ένωση του αυτή με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό Ζωή και Φως.

Με σκοπό αυτή τη φορά  να εγκλωβίσει ο κτιστός Νους τον Άνθρωπο δεύτερο θεό κρατώντας σε ομηρία τις δικές του ανθρώπινες ψυχές που ενώθηκαν με το πνεύμα του κτιστού Νου μέσα στους Επτά Ουρανούς.

Και όλα αυτά για να τον εξουσιάζει στον κτιστό δικό του κόσμο, και να μην χάσει όλες τις εξουσίες του, φέροντας την Λήθη στις ανθρώπινες ψυχές οι οποίες φέρουν τον Νου και Αδιαίρετο Λόγο του Ανθρώπου δεύτερου θεού Ζωή και Φως,  κρατώντας τες ως ομήρους, οι οποίες ανθρώπινες ψυχές πριν την διάλυση του συνδέσμου της Αρμονίας από τον κτιστό Νου, είχαν ήδη ενωθεί στους επτά ουρανούς με τα αισθητά αρσενικοθήλυκα σώματα του κτιστού Νου και εξουσίαζαν τα πάντα, διότι όλα τα αισθητά σώματα ήταν συμβατά με το Αρχέτυπο Πνεύμα και οδηγούνταν από τις ανθρώπινες ψυχές που φέρουν τον Αδιαίρετο Νου και λόγο του Ανθρώπου δεύτερου θεού Ζωή και Φως.

Και ο κτιστός Νους μόλις απέκτησε την ελεύθερη επιλογή διέσπασε τα πάντα μέσα στους Επτά Ουρανούς, έλυσε τον σύνδεσμο της Αρμονίας στα πάντα, όπως και σε όλα τα αισθητά σώματα τα οποία διέσπασε σε αρσενικό και θηλυκό, παγιδεύοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις ανθρώπινες ψυχές στην Λήθη των διασπασμένων σωμάτων, διότι πλέον χάθηκε ο σύνδεσμος της Αρμονίας των αρσενικοθήλυκων σωμάτων που ερχόταν σε άμεση επαφή με τις ανθρώπινες ψυχές και οδηγούνταν από αυτές και τον δικό τους νοηματικό Λόγο του Ανθρώπου δεύτερου θεού Ζωή και Φως.
..........

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός εισήλθε στον κτιστό Όγδοο Ουρανό τον κτιστό αδερφό του. Και έγινε κι αυτός ο Όγδοος Ουρανός, το Άγιο πνεύμα, ο Άγιος Λόγος, που παραμένει Ουσιωδώς όμοιος με την Ιερή Δεκάδα το Αρχέτυπο Πνεύμα, την Αλήθεια της Ζωής. 

Και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός γεννά την εικόνα της ζωής με τις ανθρώπινες ψυχές που φέρουν τον δικό του Αδιαίρετο Νου και Λόγο που κατέχει όλες τις βαθμίδες του πνεύματος των Επτά Ουρανών του κτιστού Νου.

Και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως, εκδηλώνει την εικόνα της ζωής με τις δικές του ανθρώπινες ψυχές που φέρουν το δικό του πνεύμα, και γίνεται Νους και ψυχή η εικόνα της ζωής μέσα στους Επτά Ουρανούς, και οι ανθρώπινες ψυχές όταν ενώνονται με τις Επτά φύσεις των Επτά κτιστών Ουρανών όπου εκδηλώνονται όλα τα αισθητά είδωλα, δηλαδή ενώνονται με το κτιστό πνεύμα της κάθε φύσης των Επτά Ουρανών, και ανάλογα με την σύνθεση της φύσης του κάθε Ουρανού, ενσαρκώνονται τα ανάλογα αισθητά σώματα, και ζουν οι ανθρώπινες ψυχές την αισθητή ζωή των αισθητών ειδώλων - σωμάτων, με σκοπό να δημιουργήσουν έχοντας ως πρότυπο το Αρχέτυπο πνεύμα, να γίνουν δηλαδή ο μιμητής της Πρόνοιας και του Λόγου του Πατέρα όλων των δημιουργημάτων, το Τριαδικό Θεό Ζωή και Φως Υπάρχων.
..........

Η εγκράτεια και η εγκαρτέρηση απέναντι στην επιθυμία δουλεύει στο παρασκήνιο και δημιουργεί το πεδίο υλοποίησης της επιθυμίας μας, με οδηγό την ορθή λογική της ψυχής μας.

Το αντίθετο αποτέλεσμα των επιθυμιών μας συμβαίνει όταν δεν διαθέτουμε εγκράτεια και εγκαρτέρηση, με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε, οδηγώντας η απαισιοδοξία το επερχόμενο μέλλον μας.

Ότι προσδοκούμε για το αύριο, ταυτόχρονα γεννά αυτή η προσδοκία μας γι'αυτόν τον κόσμο και το αντίθετο του.


Για να επέλθει το αναμενόμενο πρέπει να προσδοκούμε την υλοποίηση της επιθυμίας μας με αμετάβλητη θέληση και αμετάβλητη ανδρεία ψυχής με οδηγό την αμετάβλητη ορθή λογική της ψυχής μας, μέσα από την εγκράτεια και την εγκαρτέρηση, ώστε να νικηθούν όλες οι ακολασίες και οι επιθυμίες που φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα των προσδοκιών μας.


..........

H Ανθρώπινη ψυχή είναι νοητή ουσία Ουσιωδώς όμοια με το Αρχέτυπο Αμετάβλητο Αδιαίρετο Πανάγαθο Πνεύμα Ζωή και Φως.

..........

Ερμής ο Τρισμέγιστος:
«ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΛΩΣ ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΑ»

morfeas sky


Πίστη στο "αδύνατο" (τίποτα δεν είναι αδύνατο, αρκεί να το πιστέψουμε), διότι εκείνη και βουνά κινεί, να μην ξεχνάμε. 
Όσο για εγκαρτέρηση... μου είχε εξαντληθεί... απαίτησα... αυτή την φορά να λάβω, τα όσα μου αξίζουν, για την ανιδιοτελή υπηρεσία μου. στην εδώ ζωή. Έλαβα πολλά μαθήματα, έμαθα να εκτιμώ και να μην θεωρώ τίποτα δεδομένο, στην ζωή μου... έμαθα να νιώθω ευγνωμοσύνη, για όλα έστω και τα λίγα αυτά, που λάβαινα... Μα είπα, ΑΡΚΕΤΑ!!! Ηρθε η στιγμή να ΛΑΒΩ!!! Πριν δεν γνώριζα τίποτα συνειδητά, απο όλα αυτά... απλά νόμιζα ότι εννοούνται.  Εις το επανειδείν.

Πρόσεξε την έπαρση της ηδονής της χαράς. Πάντα να εχεις οδηγό στην χαρά της ζωής σου το Αγαθό. Διότι και η ηδονή της χαράς είναι η αιτία που φέρει την ηδονή από λύπη.
Επίσης Πάντα απαιτούμε με ανδρεία ψυχής, διότι αυτή η ανδρεία έχει ως οδηγό της τον αμετάβλητο νοηματικό λόγο της ψυχής μας που εξουσιάζει την μοίρα.


Θα το θυμάμαι, πάντα... Τα πάντα είναι θέμα ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ με οδηγό το Αγαθό της ψυχής μας.
Η ηδονή της χαράς και της λύπης... το εκκρεμές.
Ελήφθη ΟΒΕΡ!!!


..........

Διάβασε όποτε έχεις χρόνο, αυτό το εξαίρετο κείμενο  σχετικά με την κουβέντα που είχαμε, για το πως χρειάζεται να αντιδράμε, στην προσβολή και οποιαδήποτε άλλη μορφή κακίας... και γιατί.

https://ontheroadtoenlightenmentofyoursoul.blogspot.gr/2017/12/blog-post_14.html


Θα σου απαντησω με απλή λογική.

Πως φέρουμε την ισορροπία στην ζωή μας; στην κοινωνία που ζούμε γύρω μας; απορροφώντας όλα τα αρνητικά; μένοντας αδρανείς; και αυτό το ονομάζουμε αγάπη; δηλαδή Αρμονία; ισορροπία; το να αποδεχόμαστε δηλαδή και να απορροφάμε όλα τα αρνητικά; διότι λέμε μας δοκιμάζει ο Θεός; 

Αυτό είναι λάθος. Διότι πολύ απλά με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τροφή στον αρνητικό πόλο του διπόλου να οδηγηθεί στο πιο ακραίο άκρο του, μέχρι κάποια στιγμή να μην αντέξουμε και να αντιδράσουμε βίαια, με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό που λέμε.... ως εδώ και μην παρέχει! αρκετά πια ΩΣ ΕΔΩ!! Ηρθε η στιγμή να ΛΑΒΩ!!! 

Διότι αν δεν αντιδράσουμε για να μειώσουμε την ταλάντωση του διπόλου, και μείνουμε αδρανείς, τότε ή θα μας οδηγήσει στο πιο ακραίο αρνητικό άκρο του και θα μας αποτελειώσει!! 
ή θα αντιδράσουμε το ίδιο ακραία και θα το θρέψουμε με την ισόποση ακραία ταλάντωση του διπόλου, με το αντίθετο θετικό άκρο του, οπότε θα επιφέρουμε την ηδονή την απόλαυσης, και της εκδίκησης! την ηδονή της ευχαρίστησης! την ηδονή της χαράς!! ότι νικήσαμε το αρνητικό, αλλά ταυτόχρονα θα γίνουμε το ίδιο κακοί με την αρνητική ενέργεια του αντίθετου πόλου λόγο εκδίκησης, και οργής, απόλαυσης, ευχαρίστησης, και χαράς από ηδονή. Διότι και οι δύο αντίθετοι πόλοι θετικό-αρνητικό, φέρουν πάντα την κακία, την λύπη από ηδονή.

Οπότε μία είναι η λύση...

Πρόσεξε την έπαρση της ηδονής της χαράς. Πάντα να έχεις ως οδηγό στην χαρά της ζωής σου το Αγαθό. Διότι και η ηδονή της χαράς είναι η αιτία που φέρει την ηδονή από λύπη.


Επίσης Πάντα απαιτούμε με ανδρεία ψυχής, διότι αυτή η ανδρεία έχει ως οδηγό της τον αμετάβλητο νοηματικό λόγο της ψυχής μας που εξουσιάζει την μοίρα.

Θα το θυμάμαι, πάντα... Τα πάντα είναι θέμα ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ με οδηγό το Αγαθό της ψυχής μας.
Η ηδονή της χαράς και της λύπης... το εκκρεμές.
Ελήφθη ΟΒΕΡ!!!

Απορροφούμε όλη την αρνητική ενέργεια με ανδρεία ψυχής, και δεν μένουμε ποτέ αδρανείς, αλλά επιφέρουμε το δίκαιο μέχρι να μειώσουμε την ακραία ταλάντωση του διπόλου και να φέρουμε το κέντρο της ισορροπίας στην κορυφή που εμείς επιθυμούμε. 

Και η κορυφή του διπόλου η ισορροπία, η Αρμονία, είναι ανάλογη με την κορυφή την οποία εμείς θα θέσουμε. 

Είναι το εκκρεμές του διπόλου όπως είναι το θερμόμετρο, όπου το ψυχρό και το θερμό είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. (εκκρεμές θετικό-αρνητικό).

Αν λοιπόν θέσουμε ως κορυφή της Αρμονίας το μηδέν (0) ή το +20 ή το -20  έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Διότι όσο περισσότερο ανεβάζουμε δονήσεις προς την Αρμονία, τόσο περισσότερο ανεβαίνουμε τους Ουρανούς, (+20 +30) ενώ όσο περισσότερο κατεβάζουμε τις δονήσεις της Αρμονίας, τόσο περισσότερο κατεβαίνουμε (-20 -30) μέχρι η αδικία, η δυσαρμονία, να οδηγεί την ζωή μας και να μας απορροφήσει.

..........

Ο Θεός είναι ένα τμήμα της σύνθετης ύπαρξης μας, που βρίσκεται μέσα στον πυρήνα της ψυχής μας, και είναι το μόνο θεϊκό μέρος, είναι η Ιερή Οκτάδα του πνεύματος, Ουσιωδώς όμοια με το Αρχέτυπο Πνεύμα Ζωή και Φως Υπάρχων, η Ένατη και Δέκατη Μονάδα του Αδιαίρετου Πανάγαθου Πνεύματος, η Αλήθεια της Ζωής Υπάρχων, και αυτό είναι ο Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων, η Ζωή, από την όμοια ουσία την οποία αποτελούμαστε κι εμείς.
Όλα τα υπόλοιπα μέσα στον κτιστό κόσμο είναι κτιστά.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Γκρέμισε» την παράνοια για τον κορωναϊό ο καρδιολόγος Φαίδων Βόβολης!

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ; ΕΛΛΗΝΑΣ; Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ - Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ : ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΡΜΗ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

Τί ΕΙΝΑΙ η 3η και η 4η και η 5η Διάσταση

OI ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΤΑ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΟΝΤΑ Σκέφτομαι άρα Υπάρχω;

Η Q ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ CAMPAL N.T.Π.