Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ

Επιφέρεται η δικαιοσύνη της Αρμονίας, όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το αντίθετο τους με δίκαιο και σωφροσύνη,

με Αρετή που πηγάζει από την Ανδρεία του πνευματικού λόγου της ψυχής, και όχι από το μένος της εκδίκησης της επιβουλής και επιβολής επί του αντιθέτου πόλου.

Διότι και οι δύο πόλοι ανήκουν στα άκρα, και επιβάλλουν με το κακό το κακό, διότι αυτός ο κόσμος είναι κακός όταν κινούμαστε από την εναντιότητα την υποδούλωση την εκδίκηση επί του υποτιθέμενου κατώτερου πόλου.


Όταν η ανθρωπότητα είναι αμμόρφωτη διότι της λείπει ο Νους τότε θα ζει μέσα στην αμάθεια και την αμμορφωσιά, βλέποντας την ζωή του και τον θεό που πλάθει στο μυαλό του μέσα από την αντίθεση και εναντιότητα του ενός επί του αντιθέτου πόλου.


morfeas sky


Τα συναισθήματα μας είναι είναι πνευματική ενέργεια, όπως και οι αισθήσεις, που σωματοποιεί το σώμα μας.
Οι ενέργειες αυτές οι πνευματικές επηρεάζουν την σκέψη μας, αλλά και την σωστή λειτουργία του σώματος μας μέσω των αισθήσεων, επιφέροντας την δυσαρμονία στον ψυχοσυναισθηματικό μας κόσμο αλλά και στην σωστή διαμόρφωση της καλής λειτουργίας του σώματος σύμφωνα με τους νόμους της Αρμονίας.

Ένας ακόμη τρόπος για να ελέγχεται η ανθρωπότητα, από ανθρώπους οι οποίοι ενώθηκαν με τις αρνητικές ενέργειες- (δαίμονες), είναι να δημιουργήσουν ένα δεύτερο matrix εικονικό κόσμο υποδούλωσης του πνευματικού λόγου της νοητικής μας ουσίας μέσω της αδρανοποίησης του.


Αυτό αφορά το πλέγμα της Γης, το οποίο εκπέμπει δονήσεις αρμονίας, αλλά από την στιγμή που οι άνθρωποι ενώθηκαν με τους "δαίμονες" (αρνητικές ενεργειακές οντότητες),  έγιναν ένα με αυτόν τον κόσμο, όπου κυριαρχεί το αρνητικό άκρο της εξουσίας και υποδούλωσης επί του αντιθέτου θετικού πόλου. 

Σχόλια