ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ

Μάθετε τα πάντα για την φύση των ανθρώπων, για τον κόσμο των επτά διαστάσεων, τι είναι το γένος των θεών, τι είναι οι δαίμονες τι είναι ο άνθρωπος.

Κείμενο - ανάλυση κειμένων

morfeas sky


1. Ο Θεός αν τον αντιληφθείς με τον νου σου..
Τον Θεό, τον αντιλαμβάνεσαι με τον νου σου.
(νοητική ουσία της ψυχής, ο νοητός κόσμος της ψυχής).

Διότι Νους είναι και ο Τριαδικός Θεός αλλά και ο δεύτερος Νους δημιουργός, όπως Νους είναι και ο άνθρωπος.

Με καμιά από τις διαθέσιμες αισθήσεις δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το Θεό, αλλά ούτε με τα συναισθήματα, διότι αισθήσεις και συναισθήματα είναι οι διττές άλογες μορφές του πνεύματος. (το πνεύμα στο υλικό αισθητό σώμα και κόσμο).

Τα μεν σώματα τα δημιουργεί το γένος των θεών, 
(από τα τέσσερα στοιχεία, γη-νερό το σώμα),  η δε λογική οι αισθήσεις και τα συναισθήματα τα πάθη οι επιθυμίες δημιουργούνται από το πνεύμα. (από τον αέρα-φωτιά το ψυχρό-θερμό το πνεύμα),

Το πνεύμα είναι αυτό που ονομάζουμε δαίμονες και αγαθοδαίμονες, το κακό και το καλό, όλες οι διττές ενέργειες της φύσης από πυρ και πνεύμα.

Η φύση, έχει δύο πόλους, σε αντίθεση και εναντιότητα μεταξύ τους αέρας-φωτιά, και 
 ψυχρό-θερμό στα έμβια σώματα

Οι αισθήσεις και τα συναισθήματα δημιουργούνται από το γένος και τα είδη των δαιμόνων.

Ο νους των ανθρώπων στην Γη είναι ο πνευματικός λόγος της ψυχής, δεν είναι πνεύμα, αλλά ο νους της αρμονίας, η διανοητική ουσία που πήραμε από τον δεύτερο Νου δημιουργό, και επιφέρει την Αρμονία στο πνεύμα και στην διπολική του φύση.

Αλλά και μαζί πήραμε την λογική της γνώσης και κατανόησης του αισθητού υλικού κόσμου από την φωτιά, (θερμό) μα και όλες τις αισθήσεις συθναισθήματα από τον αέρα, (ψυχρό),  όπου μέσα από το παρελθόν παρόν και μέλλον καθορίζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον υλικό κόσμο γύρω μας ως πραγματικότητα, με τα μάτια του θνητού σώματος..και την λογική της επιστήμης και των τεχνών, όπου ο συναισθηματικός κόσμος της λογικής των αντιθέσεων εξουσιάζει το σώμα και εκδηλώνεται στο σώμα την γη και το νερό τα πιο κατωφερή στοιχεία.

Ο διττός κόσμος από πυρ και πνεύμα, η φύση του είναι τέτοια όπου το κάθετι έχει και το αντίθετο του και μέσω του Νου (πνευματικού λόγου) επιφέρουμε την Αρμονία στην ζωή μας, αλλά και την άνοδο στους κύκλους.

Ο Ερμής Τρισμέγιστος ξεκινά λέγοντας στον Ασκληπιό ότι τα γνωρίζει όλα αυτά, και ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος κρυμμένος πίσω από τις αισθήσεις μας. 


Ο άνθρωπος της Γης είναι "είδος" του "γένους" του αισθητού ανθρώπου των επτά κύκλων της φύσης, (κτιστής δημιουργίας) που ενδύεται η ανθρώπινη ψυχή.

Το ανθρώπινο σώμα το δημιούργησε ο αισθητός θεός δεύτερος Νους δημιουργός, από γη και νερό γεννήθηκε  το σπέρμα, όπου ενώθηκε με το πνεύμα (ψυχρό-θερμό).

Η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή ο πυρήνας της ψυχής η ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο βρίσκεται και παραμένει κλεισμένη στον εαυτό της με τις όμοιες προς αυτή ουσίες, κινείται από τις δικές της όμοιες προς αυτή ουσία.

Όταν όμως η ανθρώπινη ψυχή ενώνεται με το πνεύμα και το σώμα έρχονται και όλα τα άλλα και γίνεται ανθρώπινη της Γης.

Χωρίς το αισθητό σώμα, είναι αδύνατον να ζήσει η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή τον αισθητό κόσμο των αισθητών σωμάτων ώστε να τον κατανοήσει.

Η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή παραμένει μέσα στους επτά κύκλους του κτιστού κόσμου ως εικόνα της ζωής, η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή είναι ο Φωτεινός Λόγος ο Νους, ο πυρήνας, που ενδύεται τον λόγο που φέρει ο νοητός κόσμος της ψυχής που ενυπάρχει σε κάθε κύκλο-σύμπαν ξεχωριστά, και φέρει τον δικό της νοητό κόσμο, τον πνευματικό λόγο στον κατωφερή κόσμο, ή τον Άγιο Λόγο που επικρατεί στον ανώτερο κύκλο.


Είναι η εικόνα του Ανθρώπου μέσα στον κτιστό κόσμο η ψυχή που είναι η ζωή, και ο Νους ο νοητός κόσμος της ψυχής του Ανθρώπου δεύτερου θεού.

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός είναι Ζωή και Φως όμοιος με τον Τριαδικό Πατέρα όλων Θεό στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός.

Φεύγοντας η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή μετά τον θάνατο των σωμάτων απελευθερώνεται σταδιακά (κάθαρση) από τις αυταπάτες του σώματος και τις μορφές του πνεύματος, αλλά αν όσο ζούσε με το σώμα αγάπησε αυτόν τον κόσμο κι έγινε ένα με αυτόν, τότε θα ξαναγυρίσει πίσω σε ένα καινούριο σώμα λόγω του φόβου από άγνοια προς τον αόρατο νοητό κόσμο της θεϊκής ανθρώπινης ψυχής. Οπότε θα επιλέξει ξανά να ενσαρκωθεί σε σώμα.

Το πνεύμα όπως μας λέει στα Ερμητικά κείμενα ο Ερμής, είναι όλες οι διττές ενέργειες οι οποίες μετά τον θάνατο των σωμάτων ξαναγυρίζουν πίσω στις πηγές τους.
Όπως δηλαδή οι ενέργειες της σάρκας λόγο της αλλοίωσης και αποσύνθεσης τους μετά τον θάνατο των σωμάτων ξαναγυρίζουν πίσω στις πηγές τους απ'όπου προήλθαν και έγιναν σώμα.


morfeas sky

Ερμής Τρισμέγιστος:

ο θεός αν τον αντιληφθείς με τον νου σου, τότε ο νους σου θα γεμίσει με όλα τα αγαθά - αν τα αγαθά είναι περισσότερα από ένα και όχι ένα, μέσα στο οποίο ενυπάρχουν όλα τα υπόλοιπα.


Γιατί το ένα και το σύνολο συγγενεύουν μεταξύ τους καθώς και η διαπίστωση ότι, τα πάντα ενυπάρχουν στο ένα,  συγγενεύει με την διαπίστωση ότι, τα πάντα είναι ένα.

Γιατί είναι με τέτοιον τρόπο συνδεδεμένο το ένα με το άλλο, ώστε είναι αδύνατον να χωριστούν. 

σημ: ο θεός ενυπάρχει στα πάντα είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, όλα έχουν πάρει ζωή από την ουσία του Θεού τον Φωτεινό Νου και Φωτεινό Λόγο, και όλα συνδέονται μαζί του.

Αλλά από τον παρακάτω λόγο, αν δώσεις μεγάλη προσοχή, θα το γνωρίσεις. Αυτή την πραγματεία Ασκληπιέ την απευθύνω σε σένα για να μην βεβηλωθεί η ιερότητα του λόγου και η σπουδαιότητα του θέματος από την παρουσία και την παρέμβαση πολλών προσώπων. 
Γιατί είναι ανόσιο να παραδώσει κανείς σε πολλούς το σύνολο της απεραντοσύνης του θεϊκού πνεύματος που περιέχεται σε αυτή την πραγματεία.

σημ: απευθύνεται ο Ερμής μόνο σε μυημένους ανθρώπους που γνωρίζουν την αλήθεια της ζωής.

Το πνεύμα της φύσης καθοδηγείται από τον πνευματικό Λόγο του δεύτερου Νου δημιουργού στον υλικό αισθητό κόσμο, συνδέεται δε ως ιδιότητες του Πατέρα Όλων το Θεό Φως και Ζωή Υπάρχων.

Πνευματικός λόγος είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός μέσα στην κτιστή δημιουργία, όπου επιβάλλει με τον Λόγο του στο πυρ και πνεύμα την Αρμονία, διότι πυρ και πνεύμα είναι η άλογη δίχως λογική αισθητή διττή φύση, όπου οτιδήποτε μέσα στην δημιουργία από πυρ και πνεύμα έχει και το αντίθετο του, είναι ο αισθητός διττός κόσμος των αισθητών σωμάτων στον οποίο καθοδηγούμαστε από τις διττές αισθήσεις τις πέντε αισθήσεις, και όλα τα συναισθήματα πάθη, επιθυμίες, εγωισμός, πόνος, λύπη, χαρά, την λογική τις τέχνες τις επιστήμες κτλ 

Μέσω του πνευματικού λόγου (διανοητική ουσία της ψυχής ) επιφέρει ο νους του ανθρώπου την αρμονία.
Η ζωή των αισθητών σωμάτων και μορφών από πυρ και πνεύμα είναι η εικόνα, ενώ ο Αρχέτυπος κόσμος είναι των ιδεών δίχως σώματα και διττές μορφές, είναι  Φως και Ζωή.

Ερμής Τρισμέγιστος:
Και με τον νου του καθενός από τους τέσσερις παρευρισκόμενους και με την ιερή παρουσία του θεού, με μεγάλη ευσέβεια και με τη δέουσα σιωπή , με τη ψυχή και το νου του καθενός να εξαρτάται από τα λόγια του Ερμή, άρχισε ο θεϊκός Έρωτας να λέει τα εξής:

Ασκληπιέ, όλες οι ανθρώπινες ψυχές είναι αθάνατες, όμως καθεμιά με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετική χρονική στιγμή.

σημ: διαχωρίζει τις ανθρώπινες ψυχές από όλες τις άλλες ψυχές που δεν φέρουν τον Λόγο.

- Όλες οι ανθρώπινες ψυχές, Τρισμέγιστε, δεν έχουν την ίδια ποιότητα;
σημ: ρωτά ο Ασκληπιός αν οι ανθρώπινες ψυχές στην Γη που ενσαρκώνονται έχουν την ίδια ποιότητα, όπως αν ισχύει το ίδιο και στους ανώτερους κύκλους.

 -Ασκληπιέ, μην ξεπέφτεις τόσο γρήγορα από το πραγματικό νόημα του λόγου. Αυτό δεν είπα; ότι δηλαδή τα πάντα είναι ένα και το ένα περιέχει τα πάντα, καθώς όλα ενυπήρχαν μέσα στο δημιουργό, πριν ακόμα δημιουργήσει τα πάντα;


Γιατί δικαιολογημένα θεωρείται αυτός ως τα πάντα, ο οποίος έχει ως μέλη του τα πάντα. 

 Φρόντισε, λοιπόν, να θυμάσαι κατά τη διάρκεια όλης αυτής της συζήτησης ότι αυτός, το ένα, είναι τα πάντα και είναι ο ίδιος ο δημιουργός των πάντων.

σημ: συνδέεται ο δεύτερος Νους δημιουργός με τον Πατέρα Όλων Τριαδικό Θεό ως ιδιότητα του.

Τα πάντα έχουν έρθει στη γη, στο νερό και στον αέρα από τον ουρανό. Μόνο η φωτιά είναι ζωοποιός καθώς κατευθύνεται προς τα πάνω. Ό,τι, λοιπόν, πέφτει προς τα κάτω την υπηρετεί.

σημ: η φωτιά είναι το πυρ, η πιο λεπτοφυή ουσία του κτιστού κόσμου.

σημ: οι ανθρώπινες ψυχές μας εξηγεί ο Ερμής ότι είναι όλες ίδιες σε όλες τις διαστάσεις, το μόνο που διαφέρει είναι η αντίληψη που έχουν για την ζωή που βιώνουν οι ανθρώπινες ψυχές μέσα σε κάθε κύκλο με τα αισθητά σώματα, η ψυχή όμως παραμένει πάντα η ίδια.


σημ: τα πάντα που δημιουργήθηκαν και γεννήθηκαν προϋπήρχαν στον Αγέννητο και Προϋπάρχων κόσμο του Θεού. 
Απλά όλα τα δημιούργησε κατά βαθμίδες (με άλλους Νους δημιουργούς) ανάλογα με την ουσία τους.


Οτιδήποτε, όμως, έρχεται από ψηλά δημιουργεί τη ζωή και οτιδήποτε διοχετεύεται από ψηλά, προσφέρει τροφή.
Μόνο η γη, που έχει εγκατασταθεί στον εαυτό της, δέχεται τα πάντα και φροντίζει όλα τα γένη. 


σημ: η γη είναι ο χώρος όπου υποδέχεται τον αισθητό υλικό κόσμο, από αισθητά σώματα.

Όπως θα θυμάστε, λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν το σύμπαν, το οποίο περιέχει τα πάντα, ή είναι τα πάντα. 


Η ψυχή και η ύλη
(η ύλη είναι τα τέσσερα στοιχεία)  τις οποίες έχει παραλάβει η φύση, ενεργούν με ένα τόσο ποικιλόμορφο τρόπο ώστε παίρνουν την μορφή κάθε είδους, ώστε οι ατελείωτες απομονωμένες μορφές των ποιοτήτων αυτών να μπορούν να διαχωρίζονται μεταξύ τους , αλλά και να αποτελούν μια ενότητα, ώστε να είναι ορατό ότι όλα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και ότι όλα προέρχονται από τον ίδιο δημιουργό.

σημ: Ύλη είναι το πυρ και πνεύμα, είναι τα τέσσερα στοιχεία:
γη, νερό, αέρας, φωτιά, και είναι ανάλογα με την ποιότητα του κάθε κύκλου από τους Επτά κόσμους.

Ψυχή είναι η νοητή ζωή είναι ο Νους της Αρμονίας, που ενώνεται με το πυρ και πνεύμα και δίνει την νοερή ζωή στο πνεύμα και την δια-νοητική κίνηση στο σώμα.

Όλες οι ενσαρκώμενες μορφές και σώματα με τις ιδιότητες που έχουν παίρνουν την ζωή από τις ψυχές.

Έτσι τα τέσσερα στοιχεία είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν τον κόσμο: η φωτιά, το νερό, η γη, και ο αέρας. 
Ο κόσμος είναι ένας, η ψυχή είναι μία, και ο Θεός ένας. 


σημ: τα τέσσερα στοιχεία διαμορφώνουν τα σώματα και τις μορφές που ενσαρκώνονται οι ψυχές μέσα σε ολόκληρη την δημιουργία σε όλες τις διαστάσεις.

Το κτιστό σύμπαν είναι ένα, από πυρ και πνεύμα, το πνεύμα της φύσης του κάθε κύκλου-σύμπαντος.

Οι ψυχές προέρχονται από την μία ψυχή του κάθε κτιστού σύμπαντος από τα Επτά, και μαζί με τον Λόγο της ανθρώπινης ψυχής, που ενώθηκε με την παγκόσμια ψυχή και δημιουργήθηκε το γένος των ανθρώπων και τα είδη των ανθρώπων που θα ενδυθούν οι ανθρώπινες ψυχές μέσα στους Επτά κύκλους, μαζί με όλα τα υπόλοιπα άλλα γένη και είδη των ψυχών.

Μετά διασπώνται και εκδηλώνουν την ζωή.
Οι ψυχές είναι νοητική ουσία, είναι ο πνευματικός λόγος, είναι ο θεός που κυβερνά τα πάντα, είναι ο Ένας, ο δεύτερος Νους δημιουργός, και πιο πάνω από αυτόν είναι ο Πατέρας Όλων Νους Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων, και όλα ενώνονται μεταξύ τους.

Ο άνθρωπος είναι ο μόνος που έχει ελεύθερη επιλογή.

morfeas sky

Τώρα αφιέρωσε μου όλη την προσοχή για την οποία είναι ικανός ο νους σου και το πνεύμα σου.
σημ: ξεκαθαρίζει ο Ερμής Τρισμέγιστος, ότι οι άνθρωποι διαθέτουν Νου δηλαδή τον πνευματικό λόγο της παγκόσμιας ψυχής την διανοητική ουσία της ψυχής, και στον πυρήνα η ανθρώπινη ψυχή έχει την νοητική ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο, αλλά και πνεύμα όταν ενσαρκώνεται δηλαδή την λογική που έχουν τα "μάτια" του ανθρώπου της Γης μέσα από το σώμα.

Γιατί ο ιερός λόγος για το θείο που γίνεται κατανοητός μέσω του νου, μοιάζει πολύ με ορμητικό χείμαρρο που ρέει από ψηλά προς τα κάτω, παρασύροντας στο πέρασμα του τα πάντα.
Και έχει ως αποτέλεσμα να παρασύρει με τη ταχεία ροή του όχι μόνο την προσοχή μας γι'αυτά που ακούμε, αλλά και γι'αυτά τα ίδια που πραγματευόμαστε.


Αναφέρεται στις μορφές του πνεύματος, συναισθήματα, αισθήσεις, πάθη, επιθυμίες,  όπου μαζί με την λογική που πήραμε της γνώσης του αισθητού κόσμου, αποσπούν την προσοχή μας από την νόηση του πνευματικού λόγου.

Ο ουρανός, λοιπόν, ο αισθητός θεός, είναι αυτός, που κυβερνάει όλα τα σώματα, των οποίων η αύξηση και η διάλυση έχουν ανατεθεί στον ήλιο και την σελήνη. 


Το πυρ και πνεύμα της φύσης ενώθηκε με τον πνευματικό Λόγο στον δικό μας κατωφερή κόσμο, και απέκτησε τον δικό του αισθητό νοερό κόσμο των αισθητών σωμάτων, όπου τον εξουσιάζει ο αισθητός θεός με τον πνευματικό του Λόγο.

Ο αισθητός θεός  είναι ο Διοικητής-Ουσιάρχης που περικλείει τον κάθε κύκλο και τον εξουσιάζει, ο Νους δημιουργός από τους Επτά που δημιούργησε ο δεύτερος Νους δημιουργός και συνδέεται μαζί τους ως δικές του ιδιότητες.

Οι θεοί τώρα που βρίσκονται μέσα στο σύμπαν, βοηθούν στην Αρμονία του σύμπαντος, όπως και στην Αρμονία στον αισθητό κόσμο των αισθητών σωμάτων.

Στους ανθρώπους επιφέρουν την Αρμονία μέσω της Πρόνοιας του Θεού, διότι από τη στιγμή που θα ενσαρκωθούμε πέφτουμε στη Λήθη του αισθητού σώματος και κάνουμε λάθη φέροντας την δυσαρμονία στη φύση.

Η Δικαιοσύνη ΕΠΙΚΡΑΤΕΊ ΠΑΝΤΟΥ μέσω της Μοίρας στους ανθρώπους διότι έχουν ελεύθερη επιλογή και κάνουν λάθη, από την οποία μοίρα δεν γλυτώνει καμιά ενσαρκωμένη ψυχή. (ότι δώσουμε αυτό θα πάρουμε).

Ο ουρανός λοιπόν, είναι, ο κύκλος, ο ένας από τους επτά Διοικητές των επτά κύκλων, ο Διοικητής, ο Ουσιάρχης, που βρίσκεται έξω από τον κύκλο, αλλά και εσωτερικά του κύκλου με τα δικά του δημιουργήματα που είναι το γένος και τα είδη των θεών.Ο ήλιος είναι μεταφορικά η θεότητα που επιφέρει το "αγαθό φως" 
είναι ο πνευματικός λόγος που εισέρχεται σε όλα τα είδη των ενσαρκωμένων ανθρώπινων ψυχών και σε όλες τις άλογες ψυχές πάνω στην γη, μαζί και η γνώση που χρειάζεται για να γίνει κατανοητός ο υλικός αισθητός κόσμος στους ανθρώπους.
Είναι το ενεργειακό πλέγμα που καλύπτει τον πλανήτη Γη και δημιουργεί την πραγματικότητα που βλέπουμε σκεφτόμαστε και ζούμε..

Η σελήνη μεταφορικά είναι το πνεύμα της φύσης, που επιφέρει στο ενεργειακό πλέγμα της Γης τις μορφές του πνεύματος που ενδύονται όλα τα σώματα,(αισθήσεις συναισθήματα πάθη, επιθυμίες κτλ), καθώς αναλαμβάνει και την διάλυση των σωμάτων από τις μορφές του πνεύματος μετά τον θάνατο των σωμάτων, και από εκεί ανάλογα με την αφύπνιση μας εδώ στη Γη και ανάλογα με την ζωή που κάνουμε καθορίζεται και η αφύπνιση μας η οποία θα μας οδηγήσει σε έναν ανώτερο κύκλο, ή σε μια νέα ενσάρκωση στη Γη με άλλο σώμα ανάλογο με αυτό που μας αξίζει. 


Αυτός που κυβερνάει, όμως, τον ουρανό, την ψυχή και όλα όσα βρίσκονται μέσα στον κόσμο είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είναι και ο δημιουργός τους.


Ο αισθητός θεός (ουρανός), είναι ο Διοικητής-Ουσιάρχης, ο οποίος είναι ο δημιουργός αυτού του κόσμου, και αυτός με την σειρά του κυβερνάται από τον δικό του δημιουργό, τον δεύτερο Νου δημιουργό, και ο δεύτερος Νους δημιουργός κυβερνάται από τον δικό του δημιουργό, τον Πατέρα όλων Νου Θεό Φως και Ζωή Υπάρχων.

Η μία ψυχή του σύμπαντος, είναι η εικόνα της ζωής, όπου διασπάται σε ψυχές, σε γένη και σε είδη των γενών με τα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα, είναι το ασώματο "δοχείο" η ψυχή όπου κινείται και εκδηλώνει την ζωή σε ότι άλλο έχει όμοιες προς αυτή ουσίες και μπορεί να του δώσει την ζωή.

Όλα τα προαναφερθέντα, όλων των οποίων κυβερνήτης είναι ο Θεός, επηρεάζουν από ψηλά την φύση όλων των πραγμάτων μέσω του κόσμου και της ψυχής κάθε είδους και κάθε γένους. 
Ούτως ή άλλως, η ύλη έχει δημιουργηθεί από το Θεό για να υποδεχτεί την μορφή όλων των ειδών, και η φύση διαμορφώνοντας τον κόσμο μέσω των διαφορετικών ειδών και γενών και μέσω των τεσσάρων στοιχείων απλώνει τα πάντα μέχρι τον ουρανό, ώστε να είναι ικανοποιημένος ο Θεός.

σημ: η Ύλη είναι το δοχείο της γένεσης, το οποίο διαχωρίστηκε στα τέσσερα στοιχεία από τον πνευματικό Λόγο του δεύτερου Νου δημιουργού, και από αυτά δημιούργησε την ζωή, στον δικό μας κόσμο το σπέρμα-σώμα από το ξηρό-υγρό, και το πνεύμα από το ψυχρό-θερμό που δίνει την τελική μορφή στο υλικά αισθητά σώματα.
Και με αυτόν τον τρόπο επήλθε ο αισθητός κόσμος.

Οι αισθητές μορφές του πνεύματος μέσα σε σώματα παρουσιάζονται ως ακραία αντίθεση των δύο πόλων, και μέσω του πνευματικού λόγου (Νου)  επέρχεται η Αρμονία.

morfeas sky

4. Όλα εξαρτώνται από ψηλά και είναι χωρισμένα σε είδη ως εξής:
Τα είδη όλων των πραγμάτων συνδέονται με το γένος τους, με σκοπό το γένος να αποτελεί το γενικότερο και σταθερό σύνολο και το είδος υποσύνολο και μέρος του γένους.


Τα γένη:
Το γένος των θεών είναι αυτό που δημιουργεί τα είδη των θεών,
το γένος των δαιμόνων (δημιουργεί τα είδη των δαιμόνων), 
το γένος των ανθρώπων, (δημιουργεί τα είδη των ανθρώπων),
το γένος των πτηνών, (δημιουργεί τα είδη των πτηνών,
και όλων των πλασμάτων που εμπεριέχει ο κόσμος είναι αυτό που δημιουργεί με παρόμοιο τρόπο τα είδη.

1. Το γένος των θεών δημιουργεί τα είδη των θεών και επιφέρουν έργο στην μουσική αρμονία των σφαιρών σε κάθε σύμπαν που ανήκουν τα είδη των θεών.


2. Το γένος των δαιμόνων δημιουργεί τα είδη των δαιμόνων, επιφέρουν τις μορφές του πνεύματος, τις αισθήσεις και τα συναισθήματα των σωμάτων, τις αρνητικές και θετικές σκέψεις.

Οι δαίμονες, είναι τα είδη των δαιμόνων που έχει το πνεύμα σε κάθε σύμπαν από τα Επτά, δηλαδή "δαίμονες" είναι όλες οι διπολικές μορφές που θα πάρει το αισθητό σώμα του ανθρώπου εδώ στην Γη.


3. Το γένος των ανθρώπων και τα τα είδη των ανθρώπινων αισθητών σωμάτων σε κάθε κύκλο-σύμπαν είναι αυτά που θα ενωθούν με το πνεύμα δηλαδή τους δαίμονες που είναι όλες οι μορφές του πνεύματος αισθήσεις συναισθήματα πάθη επιθυμίες ..αλλά και το πυρ δηλαδή η φωτιά  που είναι η λογική όπως οι τέχνες και οι επιστήμες και τα μάτια γενικώς του υλικού αισθητού κόσμου.

Το πυρ είναι η φωτιά στον δικό μας κόσμο, και το πνεύμα-δαίμονες ο αέρας..το ψυχρό-θερμό, από την οποία ένωση αυτή γεννιέται το πνεύμα.


4. Το γένος των πτηνών και όλων των πλασμάτων λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο αλλά οδηγούνται από την φύση-πνευματικό λόγο διότι είναι άλογα γιατί δεν διαθέτουν τον Λόγο όπως ο Άνθρωπος και τον Νου. (Φωτεινό Λόγο).


Υπάρχει και άλλο γένος ζωντανών οργανισμών που βέβαια δεν έχουν ψυχή αλλά διαθέτουν αισθήσεις, το οποίο ευδοκιμεί σε καλές συνθήκες και παρακμάζει και καταστρέφεται σε κακές.

Εννοώ το γένος όλων των οργανισμών που ζουν χάρη στους κορμούς τους και στις ρίζες τους που βρίσκονται μέσα στη γη και τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα σ'όλη την έκταση της γης.

Και ο θεός γεμίζει και τον ίδιο τον ουρανό.
Και τα προαναφερθέντα γένη εκτείνονται μέχρι τα είδη εκείνα, τα οποία περιέχουν μόνο αθάνατα άτομα.

Γιατί το είδος αποτελεί μέρος του γένους - όπως και ο άνθρωπος του ανθρώπινου γένους - και πρέπει να ακολουθεί το γένος ως προς την ποιότητα.

Αυτό έχει ως συνέπεια όλα τα είδη να μην είναι αθάνατα, ακόμη και αν όλα τα γένη είναι αθάνατα, καθώς και το γένος αλλά και τα θεϊκά είδη είναι αθάνατα.

σημ: στους ανώτερους κόσμους το γένος και τα είδη ζωής που υπάρχουν είναι όλα αθάνατα.

Τα είδη, όμως, όλων των άλλων πραγμάτων, αν και δεν κατέχουν την αιωνιότητα, την οποία κατέχει μόνο το γένος τους, διατηρούνται από την ωφέλιμη αναπαραγωγή, γι'αυτό και υπάρχουν θνητά είδη, όχι όμως θνητά γένη.


σημ: υπάρχουν είδη άψυχα, που έχουν μόνον αυξομειώσεις στις αισθήσεις δίχως νόηση άρα δεν κατανοούν τι είναι η ζωή, και απλά αναπαράγονται ώστε να συνεχίζει να υπάρχει το είδος τους.

Όπως ακριβώς και ο άνθρωπος είναι θνητός, η ιδέα όμως του ανθρώπου είναι αθάνατη.

σημ: ο άνθρωπος εδώ στη Γη είναι θνητός και κάποια στιγμή πεθαίνει, θα συνεχίσει εδώ στη Γη να υπάρχει μόνο το ανθρώπινο είδος.
Η ιδέα του όμως δηλαδή ο Λόγος της ψυχής που ενυπάρχει στον πυρήνα της ψυχής του που είναι η ζωή και ο Νους, είναι αθάνατη ουσία Ουσιωδώς όμοια με το Φως και Ζωή, και αυτό μόνο θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα!

Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε ζωή εδώ στην Γη θα είναι σαν να μην υπήρξαμε ποτέ, διότι χάνεται για πάντα το σώμα και οι αθάνατες μορφές του πνεύματος γυρίζουν στις πηγές τους.

Συνεπώς όσο ζούμε στη Λήθη και γινόμαστε ένα με αυτή, μας κάνει ένα με την ανυπαρξία που της δίνουμε συνεχώς ζωή, χωρίς στην ουσία να υπάρχουμε.morfeas sky

5. Τα είδη, όμως, κάθε γένους αναμειγνύονται με όλα τα γένη, είτε αυτά τα είδη δημιουργήθηκαν προγενέστερα είτε δημιουργήθηκαν από αυτά που προϋπήρχαν.

Ούτως ή άλλως, αυτά που γεννιούνται από θεούς ή από τους δαίμονες, ή από τους ανθρώπους, όλα αποτελούν αντίγραφα των γενών τους.

Γιατί τα σώματα δεν μπορούν να διαμορφωθούν χωρίς θεϊκή βούληση, τα είδη δεν μπορούν να αποκτήσουν κάποια μορφή χωρίς τη βοήθεια των δαιμόνων, (αισθήσεις, συναισθήματα, πάθη, επιθυμίες), και τα άψυχα πράγματα να συγκροτηθούν και να διατηρηθούν χωρίς τους ανθρώπους. 

σημ: οι τέχνες και οι επιστήμες των ανθρώπων και η αγάπη που πρέπει να δίνουμε στα έμβια ζώα αλλά και στα άψυχα δημιουργώντας συνεχώς μέσα από την δική μας επιμέλεια την Αρμονία στη φύση και όχι την δυσαρμονία.


Ίδιο είναι και το σκεπτικό για το ανθρώπινο είδος και μάλιστα περισσότερο ευρύτερο. 
Γιατί τα επιμέρους άτομα του ανθρώπινου γένους είναι ποικιλόμορφα και διαφορετικά μεταξύ τους και προέρχονται και αυτά από ψηλά μέσω της επαφής με το προαναφερθέν γένος. (Ανθρώπινο γένος).

σημ: η επαφή των ανθρώπων ως είδος με το ανθρώπινο θεϊκό τους γένος επιφέρεται μέσω της νόησης που διαθέτουν της ψυχής.
Γενικά θα έλεγα ότι είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς εδώ ως ανώτερο εαυτό μας.

Κατεβαίνοντας, όμως, προς τα κάτω, δημιουργούν σχέσεις με τα υπόλοιπα γένη, περισσότερο από ανάγκη. 
Γι'αυτό, αυτός που μέσω του νου του, με τον οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί με τους θεούς, πλησιάζει τους θεούς και ενώνεται μ'αυτούς με μια θεϊκή λατρεία, και ακόμα πλησιάζει τους δαίμονες.

σημ: και όλα τα είδη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με όλα τα είδη και τα γένη αφού αλληλοσυνδέονται-αναμιγνύονται-ενώνονται μεταξύ τους, διότι ο άνθρωπος (είδος), πήρε από το ανθρώπινο γένος του το σώμα από τους θεούς, και την μορφή του πνεύματος του σώματος του από τους δαίμονες, και έτσι ο άνθρωπος της Γης από είδος του γένους των ανθρώπων γίνεται κάτι άλλο (εικόνα της εικόνας της ζωής) από αυτό που είναι, αφού ενώνεται και με τους θεούς, και με το πνεύμα. (δαίμονες).

Και επειδή έχει ανάγκες το ανθρώπινο θνητό σώμα του ως είδος, επικοινωνεί με τους θεούς για να τον βοηθήσουν και ενώνεται με αυτούς με μια θεϊκή λατρεία.

Και ακόμη πλησιάζει τους δαίμονες ζητώντας την βοήθεια τους.
δηλαδή η κακία που βρίσκεται μέσα μας, και οδηγεί στην εξουσία την βία το Εγώ..την δυσαρμονία σε όλα.

Οι άνθρωποι, όμως, που είναι ευχαριστημένοι στην μεσαία τάξη του γένους τους, και όλα τα υπόλοιπα επιμέρους άτομα του ανθρώπινου γένους, είναι όμοιοι με τα γένη αυτά, στα οποία θα ανήκουν τα άτομα με τα οποία θα ενώσουν τους εαυτούς τους.

σημ: οι άνθρωποι  της Γης ως είδος που είναι, όταν γίνονται ένα με τον υλικό κόσμο, το σώμα και το πνεύμα τους, και είναι ευχαριστημένοι από την ζωή τους, είναι επειδή ενώθηκαν με τους θεούς και τους δαίμονες, (πυρ και πνεύμα) και έγιναν κάτι άλλο, και ζητούν την βοήθεια τους, γίνονται όμοιοι με αυτά τα γένη και τα είδη τους, δηλαδή με τα αισθητά σώματα τους, και ξεχνούν την αληθινή τους ουσία της ανθρώπινης ψυχής από την οποία και προέρχονται και είναι η μόνη αλήθεια της ζωής σε αυτό το κτιστό σύμπαν. Διότι οι ψυχές είναι η εικόνα της ζωής...και όλα τα άλλα απλά υπάρχουν από την ψυχή που ενώνεται μαζί τους και τα δίνει την ζωή.

6. Λόγω  όλων αυτών, Ασκληπιέ, ο άνθρωπος αποτελεί ένα πολύ θαυμαστό πράγμα, ένα ζωντανό ον αξιοσέβαστο και ισάξιο.

Γιατί αυτό διοχετεύεται στη φύση του θεού, σαν να είναι ο ίδιος θεός, (ο άνθρωπος έχει όλες τις ιδιότητες του Τριαδικού Θεού όπου ο Θεός κατανοεί τον εαυτό του μέσα από εμάς)  αυτός (ο άνθρωπος) γνωρίζει το γένος των δαιμόνων και την κοινή τους καταγωγή, αυτός ο ίδιος περιφρονεί μέσα του την ανθρώπινη του φύση, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην θεϊκή του φύση.

Αλήθεια, πόσο πιο ευτυχισμένη είναι η φύση των ανθρώπων!
Συγγενεύει με τους θεούς και συνδέεται μαζί τους μέσω της θεϊκότητας, περιφρονεί όμως την ανθρώπινη φύση που υπάρχει μέσα της και κρατά κοντά της με δεσμά αγάπης όλα τα υπόλοιπα, τα οποία τη συνδέουν με την ουράνια τάξη και βλέπει τον ουρανό.


σημ: ο άνθρωπος της Γης έχει την ικανότητα με τον Νου να νοείται και να έρχεται σε επαφή με το γένος των ανθρώπων και να γνωρίζει την δική του θεϊκή φύση, ταυτόχρονα να ζει ως θνητός και να περιφρονεί την θνητή του φύση γνωρίζοντας ποιος είναι..
ο μιμητής της Πρόνοιας και του Λόγου του Πατέρα όλων Τριαδικού Θεού στον αισθητό κόσμο.

Ταυτόχρονα αναγνωρίζει τους θεούς και τους δαίμονες με τους οποίους ενώθηκε μαζί τους παίρνοντας το σώμα και την λογική τους, και να αλληλεπιδρά μαζί τους δείχνοντας με την τρομερή του υπόσταση την δύναμη που έχει ο άνθρωπος να ζει ταυτόχρονα με όλα τα γένη και τα είδη αναγνωρίζοντας την ουσία του που είναι Φως και Ζωή.

morfeas skyΤο πνεύμα ενυπάρχει στα πάντα, αναμειγνύεται με τα πάντα και δίνει ζωή στα πάντα. 
Σ'αυτό προστίθεται ο νους που δημιουργεί την σκέψη των ανθρώπων, που του έχει παραχωρηθεί ως πέμπτο στοιχείο και το μοναδικό που προέρχεται από τον αιθέρα.

σημ: ο νους λοιπόν υπάρχει στον Αιθέρα, όπως αιθέρας είναι και οι ψυχές που φέρουν τον πνευματικό λόγο.

Είναι η λογική της γνώσης και κατανόησης της ψυχής και του νοητού της κόσμου, η νοητική ουσία της ψυχής, που είναι ο πνευματικός λόγος.
Ο Άνθρωπος επίσης εκτός τον πνευματικό λόγο που ενώνεται μαζί του με το είδος της ανθρώπινης ψυχής από την παγκόσμια ψυχή, έχει στον πυρήνα της ψυχής του την ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο).
....

Είναι ο Αιθέρας που κυβερνά την φύση, ο Διοικητής Ουσιάρχης αυτού του σύμπαντος, όπου όλα είναι ενωμένα μεταξύ τους και εξουσιάζει τα πάντα ο πνευματικός Λόγος ή αλλιώς ονομάζεται και Αιθέρας,  ο Νους που κυβερνά το σύμπαν.

Ο πνευματικός λόγος είναι ο μόνος όπου μέσω της αρμονίας που επιφέρει στα αισθητά σώματα οδηγεί στην θέωση τους ανθρώπους μέσω της κατανόησης του ανώτερου εαυτού μας.


Από όλα τα ζώα, όμως, ο νους χαρίστηκε μόνο στους ανθρώπους με απώτερο σκοπό την γνώση του θεϊκού λόγου και είναι αυτός που τους οδηγεί και τους ανυψώνει.

Το θεϊκό ανθρώπινο γένος αλλά και είδος, δεν σημαίνει ότι είναι Ζωή και Φως, αλλά παραμένουν εικόνα της ζωής ως ψυχές, αφού ενδύονται την ψυχή του κάθε σύμπαντος από τα Επτά, και όταν ενσαρκώνονται οι ανθρώπινες ψυχές το πυρ και πνεύμα αποκτούν αισθητά σώματα, αθάνατα θεϊκά ή θνητά, που οδηγούνται από τον πνευματικό λόγο.

Μόνον η νοητική ουσία που βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής και είναι κλεισμένη στον εαυτό της με τις όμοιες δικές της ουσίες είναι Ουσιωδώς όμοια με την αλήθεια της Ζωής, και έλκεται μόνον από τον πνευματικό λόγο των δυνάμεων της Αρμονίας, είναι Ουσιωδώς όμοια με την Ζωή και Φως.

..............

Ορφική Θεογονία: Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του Aιθέρος είναι: διεισδυτικότατος, ταχύτατος, εξ ουρανού προερχόμενος, 
πυρ καθαρό, φύση ελαφρότατη, άπειρος, κυκλοφορητικός.

(Ορφικά Αποσπάσματα 28), οπότε, και σύμφωνα με την όλη Ορφική Θεολογία, μία εκ των ιδιοτήτων του Αιθέρος είναι η γέννηση.

«Και νους αδιάψευστος, βασιλιάς, είναι ο άφθαρτος Αιθέρας, γιατί μ’ αυτό λέει τα πάντα και ακούει και δεν υπάρχει φωνή, ούτε κραυγή, ούτε κτύπος, ούτε και φήμη, που να ξεφεύγει από τα αυτιά του πανίσχυρου Κρονίωνα.

Έτσι, λοιπόν, είναι ο νους και η κεφαλή του Διός» (Ορφικά Αποσπάσματα 6, 19-23).Αλλά επειδή μιλάω για τον νου σε λίγο θα σας αναπτύξω και τον σχετικό με αυτόν λόγο. Καθώς είναι ιερότατος και σπουδαιότατος και καθόλου κατώτερος από αυτόν που αφορά την ίδια την θεϊκότητα.


-Δεν είναι ίδιος ο νους όλων των ανθρώπων Τρισμέγιστε;


-Δεν μπορούν να φτάσουν όλοι Ασκληπιέ, στην αληθινή γνώση, αλλά λόγω της ασυγκράτητης ορμής τους, χωρίς να τους έχει αποκαλυφθεί κανένας αληθινός λόγος, ακολουθούν τα είδωλα των αληθινών πραγμάτων και εξαπατώνται.


Τα είδωλα αυτά γεννούν την κακία στον ανθρώπινο νου και μεταμορφώνουν το τέλειο ζωντανό πλάσμα σε αγρίμι με ήθη θηρίου.


Ο άνθρωπος είναι ο μόνος από όλα τα ζωντανά πλάσματα που είναι διπλός, καθώς, το ένα μέρος του είναι απλό, το οποίο ονομάζεται από τους Έλληνες "ουσιώδες" κι εμείς το αποκαλλούμε "κατ'εικόνα Θεού". 


σημ: Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζωντανό πλάσμα που κατέχει στην ψυχή του (πυρήνα) την νοητική ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο. (Ζωή και Φως).
Ενώνεται με την ψυχή του κάθε σύμπαντος την εικόνα της ζωής, τον νοητό κόσμο της ψυχής των δυνάμεων της Αρμονίας.

Το άλλο μέρος είναι τετραπλό, το οποίο οι Έλληνες αποκαλούν "υλικό" και εμείς "κοσμικό".
Το υλικό-αισθητό μέρος των ανθρώπων, το αισθητό σώμα είναι τα τέσσερα στοιχεία από πυρ και πνεύμα.

Από αυτό είναι φτιαγμένο το σώμα και καλύπτει το θεϊκό εκείνο μέρος που όπως προείπαμε ενυπάρχει στον άνθρωπο.

Κάτω από αυτό το κάλυμα, 
(βρίσκεται η ψυχή του σύμπαντος το είδος της ανθρώπινης ψυχής που ενώνεται μαζί της ο πυρήνας που είναι η ουσία ο Λόγος όταν εισέρχεται από τις πύλες στο σύμπαν) 
η καθαρή θεϊκότητα του νου κρυμμένη μαζί με τα παρόμοια της, δηλαδή τις αισθήσεις του νου, ηρεμεί μόνη της, σαν να είναι περιφραγμένη από το τείχος του σώματος.

Ζει και ηρεμεί η νοητική ουσία του πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής κλεισμένη στον δικό της εαυτό, μόνη της, περιφραγμένη από το αισθητό σώμα, και δεν συμμετέχει στα θνητά, παρά μόνον έλκεται από την Αρμονία της ψυχής του σύμπαντος που ενώθηκε μαζί της. (τον πνευματικό λόγο).
-Γιατί λοιπόν Τρισμέγιστε πρέπει ο άνθρωπος να παραμείνει στην ύλη και να μην ζει σ'αυτό το μακαριότατο μέρος, μέσα στο οποίο βρίσκεται και ο θεός;

-Σωστή ερώτηση, Ασκληπιέ. Και εμείς έχουμε ζητήσει από το θεό να μας απαντήσει σ'αυτό το ερώτημα. 
Καθώς, αφού όλα εξαρτώνται από τη βούληση του, τότε άκου λοιπόν Ασκληπιέ.

Ο κύριος και δημιουργός των πάντων, τον οποίο σωστά έχουν ονομάσει Θεό, αφού δημιούργησε τον εαυτό του, ο οποίος μπορεί να γίνει ορατός και αισθητός. 

Αυτός ο θεός τον ονομάζω αισθητό, διότι μπορεί να γίνει ορατός και αισθητός. 

Αυτός ο δεύτερος θεός μπορεί να γίνει αντιληπτός από τις αισθήσεις όσων βλέπουν.

σημ: ο μιμητής της Πρόνοιας και του Λόγου είναι ο αισθητός άνθρωπος θεός, ο Λόγος, που ενώνεται με τις ψυχές του κάθε σύμπαντος, και μετά με το ανθρώπινο θεϊκό γένος, και τα είδη των ανθρώπων με τα αισθητά σώματα.

σημ: Ο Αληθινός Άνθρωπος δεύτερος θεός είναι όμοιος με τον Πατέρα όλων Νου Θεό Φως και Ζωή Υπάρχων.


Καθώς λοιπόν ο Θεός δημιουργός των πάντων δημιούργησε άλλον θεό σαν τον εαυτό του, 
(τον Άνθρωπο), και επειδή του φάνηκε όμορφος, καθώς πλυμμύριζε από την αγαθότητα των πάντων, τον αγάπησε ως δημιούργημα της θεϊκότητας του. 


ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
 

διαβάζουμε: Εδάφ. 12. 
Ο δε πατέρας όλων ο Νους, ζωή και φως υπάρχων, γέννησε άνθρωπο όμοιο μ' αυτόν. 
Περικαλλής δε καθώς ήταν, επειδή είχε τη δική του μορφή, τον αγάπησε σαν παιδί του και του έδωσε την εξουσία όλων των δημιουργημάτων του.


Σαν παντοδύναμος και πανάγαθος, θέλησε να δημιουργηθεί και κάποιος άλλος, ο οποίος να διακρίνει από αυτόν που τον είχε δημιουργήσει.
Συγχρόνως δημιούργησε και τον άνθρωπο, τον μιμητή του λόγου και της πρόνοιας του


σημ: στον κτιστό κόσμο ο άνθρωπος είναι ο μιμητής της πρόνοιας και του Λόγου του Πατέρα Όλων Τριαδικού Θεού.Γιατί η ίδια η βούληση του θεού είναι και αυτή καθαυτή η πραγματοποίηση, καθώς η θέληση και η πραγματοποίηση ταυτίζονται χρονικά. 

Αφού τον "ουσιώδη" άνθρωπο τον δημιούργησε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην μπορεί να φροντίζει για όλα τα πράγματα, εκτός αν καλυπτόταν από ένα κοσμικό κάλυμμα, τον κάλυψε με ένα σωματικό κάλυμμα, και όρισε κάθε άνθρωπος να είναι έτσι, αναμειγνύοντας και ανακατεύοντας σε ένα μείγμα όση ποσότητα από κάθε φύση χρειαζόταν.

Έτσι διαμόρφωσε τον άνθρωπο από ψυχή και σώμα, που αντιστοιχούν σε αθάνατη και θνητή φύση, ώστε ως ζωντανό πλάσμα να μπορεί να λειτουργεί και με τις δυο του φύσεις, να θαυμάζει δηλαδή και να λατρεύει τα ουράνια, 
(με την ψυχή του) αλλά να φροντίζει και να διοικεί τα επίγεια.(με το αισθητό του σώμα).


Ούτως ή άλλως, με τη λέξη θνητά δεν εννοώ το νερό και τη γη, τα δύο από τα τέσσερα στοιχεία τα οποία η φύση έθεσε ως βάση των ανθρώπων, αλλά όλα εκείνα που δημιουργούνται από τους ανθρώπους, είτε μέσα στα παραπάνω στοιχεία, όπως οι καλλιέργειες της γης, τα κοπάδια, τα οικοδομήματα, τα λιμάνια, οι πλεύσεις, οι πολιτείες, οι συναλλαγές, όλα εκείνα τα πράγματα που συνδέουν σταθερά τον άνθρωπο με τον εαυτό του και με το τμήμα του κόσμου που αποτελείται από νερό και γη.

Αυτό το επίγειο τμήμα του κόσμου διατηρείται χάρη στην εφαρμογή των τεχνών και των επιστημών, η έλλειψη των οποίων θα αποθάρρυνε το θεό από το να καταστήσει τον κόσμο τέλειο. 

Γιατί η επιθυμία του θεού συνοδεύεται από την αναγκαιότητα, η εκτέλεση πειθαρχεί στην θέληση του.

Γιατί δεν είναι δυνατόν κάτι που άρεσε στο θεό, στη συνέχεια να του είναι δυσάρεστο, καθώς ξέρει από πολύ πιο πριν και αυτό που πρόκειται να γίνει και αυτό που πρόκειται να του αρέσει.

.................

Παρατηρώ όμως, Ασκληπιέ, πως ο αυθάδης νους σου βιάζεται να μάθει με ποιον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να αγαπάει και να φροντίζει και για τον ουρανό και για όσα βρίσκονται σ'αυτόν. Άκου λοιπόν, Ασκληπιέ.

Ο έρωτας προς τον θεό των ουρανών και προς όλα όσα ενυπάρχουν σ'αυτόν αποτελεί μια συνεχή πράξη λατρείας, την οποία απ'όλα τα ζωντανά πλάσματα, από τα θνητά και τα θεϊκά, μόνο ο άνθρωπος πέτυχε, καθώς ο άνθρωπος είναι αυτός που σέβεται, θαυμάζει, εγκωμιάζει και λατρεύει τον ουρανό και όλα όσα βρίσκονται σ'αυτόν.
........


Και η χορεία των Μουσών δεν στάλθηκε χωρίς λόγο στην κοινωνία των ανθρώπων από το θεό, αλλά για να διαφυλάξει την γλυκύτητα της αρμονίας του επίγειου κόσμου και να μην φαίνεται άξεστος,

σημ: η μουσική που επιφέρει την ηρεμία στην ψυχή.

και επιπλέον, για να μπορεί μέσω των ασμάτων των ανθρώπων να δοξάζεται αυτός που είναι τα πάντα και μ'αυτόν τον τρόπο, με τις ουράνιες δοξολογίες, διαφυλάσσεται η γλυκύτητα της επίγειας αρμονίας.

σημ: αγαπώντας τον Θεό αγαπούμε τον εαυτό μας και τα πάντα.

Kάποιοι για την ακρίβεια ελάχιστοι που διαθέτουν καθαρό νου, δέχτηκαν από τον ύψιστο το ιερότερο χάρισμα, αυτό της φροντίδας και παρατήρησης του ουρανού.

σημ: το ιερότερο χάρισμα είναι η ψυχή μας διότι αυτός είναι ο αληθινός ουρανός και ως προέκταση ο ίδιος ο Θεός


Επομένως, όσοι από αυτούς αποτελούνται από το διπλό μείγμα της φύσης, καθηλώνονται λόγω της μεγάλης τους επιρροής του σώματος στην κατώτερη γνώση, 
σημ: της επιστήμες η αστρονομία τον υλικό κόσμο κτλ.
σ'αυτούς έχει ανατεθεί η φροντίδα των υλικών στοιχείων και όλων των κατώτερων πραγμάτων.


Ο άνθρωπος είναι ζωντανός οργανισμός και αν και είναι κατά ένα μέρος θνητός, δεν χαρακτηρίζεται κατώτερος λόγω αυτού, αλλά είναι μάλλον προικισμένος λόγω της θνησιμότητας της δημιουργίας του, καθώς είναι καταλληλότερος και αποτελεσματικότερος για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

Εννοώ, ότι αν δεν αποτελούνται και από τις δύο φύσεις, δεν θα μπορούσαν να του ανατεθούν και τα δύο, δηλαδή η φροντίδα των επίγειων πραγμάτων και των ουράνιων, γι'αυτό λοιπόν, διαμορφώθηκε από διπλή ύλη.

σημ:
Δεν μπορεί ο άνθρωπος που ζει σε ανώτερους κόσμους να φροντίζει τα επίγεια του Θεού, παρά μόνον ο άνθρωπος της Γης.
Οι άνθρωποι  λοιπόν πρέπει να ζουν εδώ στη Γη για πάντα, και κάποιοι λίγοι ελάχιστοι άνθρωποι, όσοι αναγνωρίσουν τον αληθινό τους εαυτό θα ανέλθουν στον ουρανό!

morfeas sky


Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

Διαβάζοντας την απολογία του Σωκράτη λίγο πριν του δώσουν να πιει το κώνειο, εντόπισα εκεί που έλεγε τι συμβαίνει στις ανθρώπινες ψυχές μετά τον θάνατο τους.

Λοιπόν διαβάστε τι μας λέει, 
όσο οι άνθρωποι ζουν απολαμβάνοντας την ύλη και τον ανύπαρκτο υλικό κόσμο που είναι γεμάτος από άγχη και ανούσιες βλακείες, καλωπίζοντας συνεχώς το σώμα τους, τα πάθη της σάρκας, τις επιθυμίες της, κτλ  και δεν αναζητούν στην ζωή τους να μάθουν για τα ουράνια, δηλαδή για τον νοητό κόσμο της ψυχής τους, 

τότε, αμέσως μετά τον θάνατο του σώματος και ενώ ελευθερώνεται η ψυχή από τα δεσμά της ύλης και του αισθητού σώματος, υπάρχει ένα θέμα: 

ότι όσοι άνθρωποι έγιναν ένα με αυτόν τον υλικό κόσμο και την σάρκα τους, δηλαδή με τις απολαύσεις της ζωής της σάρκας, τρέμουν στην ιδέα να συναντήσουν τον αόρατο νοητό κόσμο της ψυχής τους, 

είτε γιατί ποτέ δεν έμαθαν στην επίγεια ζωή τους τι είναι η ψυχή, είτε γιατί δεν γνώρισαν κανέναν άλλο κόσμο εκτός από την επίγεια ζωή τους, είτε γιατί ενόσω ζούσαν οι φόβοι τους για το αόρατο όπως επίσης ο φόβος που τροφοδοτούν οι θρησκείες για την ελεύθερη σκέψη, όπως οι επιστήμες που μας απομακρύνουν από τον νοητό κόσμο της ψυχής, τροφοδότησαν αρνητικά με φόβο τις γνώσεις τους για τον άγνωστο πλέον γι'αυτούς νοητό κόσμο της ψυχής τους,

με αποτέλεσμα ακούστε τι λέει: να επιλέξει η ψυχή να επιστρέψει σε μια νέα ενσάρκωση στην επίγεια ζωή, ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ όχι να της το επιβάλλουν που θα πάει.

morfeas sky

...............................
................................................................

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ 

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Στοβαίος 2, 8, 31

Του Ερμή Tρισμέγιστου

Η ψυχή λοιπόν είναι αθάνατη νοητική ουσία έχοντας ως νόημα τον δικό της λόγο και, όσο βρίσκεται μαζί με το ανθρώπινο σώμα έλκεται από τη σκέψη της αρμονίας, αλλά όταν απαλλαγεί από το φυσικό σώμα είναι μόνη, ορίζοντας τον εαυτό της μέσα στο νοητό κόσμο. 

Εξουσιάζει το λόγο της φέρνοντας σε ό,τι έρχεται στη ζωή όμοια με τη νόηση της κίνηση και αυτό ονομάζεται ζωή. 

Διότι αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της ψυχής, δηλαδή να δίνει σε άλλους κάτι παρόμοιο με την ιδιότητα της.

Λοιπόν, υπάρχουν δύο ζωές και δύο κινήσεις 

Μία κατά την ουσία και άλλη κατά τη φύση του σώματος, 
και η μεν πρώτη είναι η γενικότερη η δε δεύτερη η μερικότερη.

Αυτή τώρα που είναι κατ'ουσία είναι και αυτεξούσια ενώ η άλλη είναι αναγκαστική. 


Διότι, κάθε τι που κινείται υπόκειται στον εξαναγκασμό αυτού που το κινεί.

Η κίνηση που κινεί την ψυχή έχει εξοικειωθεί με τον έρωτα της νοητής ουσίας.

Η ψυχή λοιπόν είναι ασώματη, ούσα αμέτοχη του φυσικού σώματος. 


Διότι αν έχει σώμα δεν έχει ούτε λόγο ούτε νόηση. 
Διότι κάθε σώμα είναι χωρίς νόηση. 
Συμμετέχοντας δε στην ουσία πετυχαίνει να είναι έμβιο ον με πνεύμα. 

Και το μεν πνεύμα ανήκει στο σώμα ο δε λόγος στην ουσία, και ο λόγος διακρίνει το ύψιστο αγαθό ενώ το αισθητικό πνεύμα κρίνει τα φαινόμενα. 

Διαιρείται δε στις οργανικές αισθήσεις, που κάποιο μέρος τους είναι η πνευματική όραση, και το πνεύμα το ακουστικό, το οσφρητικό, το γνωστικό και το οπτικό.


Αυτό το πνεύμα, το αισθητικό, γενόμενο ανάλογο της διάνοιας κρίνει η φαντάζεται μόνο. 
Διότι ανήκει στο σώμα και δέχεται τα πάντα. 

Ο λόγος, τώρα, ανήκει στην ουσία (ουσία της ψυχής) και είναι η φρόνηση. 

Συνυπάρχει δε με τον λόγο η γνώση των πολύτιμων πραγμάτων ενώ με το πνεύμα η εικασία. 


Διότι, αυτό μεν έχει την ενέργεια από το σύμπαν που το περιέχει ενώ η ψυχή από τον εαυτό της.

morfeas sky

Σχόλια