Πνευματικός Λόγος έτσι; και τότε τι είναι ο Φωτεινός Λόγος μου λέτε;
Λόγος είναι η Ζωή.
Πνευματικός Λόγος είναι η εικόνα της Ζωής.
Φωτεινός Λόγος είναι ο Αρχέτυπος κόσμος του Φωτός, η Ζωή από Φως.

Οτιδήποτε παράγει ενέργεια εκπέμπει συχνότητες.
Από το οποιοδήποτε οργανικό τμήμα στο εσωτερικό μας σώμα, (για παράδειγμα η καρδιά, οι πνεύμονες), εκπέμπουν συχνότητες, και με τον ίδιο τρόπο, οτιδήποτε γύρω μας, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, εκπέμπονται εισερχόμενες συχνότητες από το ενεργειακό πλέγμα, και εξερχόμενες από την φύση που ενεργεί κι αυτή, από όλα τα όντα, και τον άνθρωπο μαζί, από τα πάντα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και όλα μαζί αλληλεπιδρούν.

ακριβως,αυτο που ειπα πιο πανω ειναι η βαση ,το πρωτοκολο της σχολης σκεψης που ακολουθω και που χρησιμοποιησα για να κατανοησω, και ναι, οταν μιλαμε για αλληλεπιδραση μερων εννοουμε ως μερη ακομα και συνολα μερων που περικλειουν και τα υποσυνολα τους,ετσι; ισως για αυτο να γινεται πολυπλοκο μετα

Σωστά, ακόμη και τα υποσύνολα περικλείουν κι αυτά το σύνολο! αφού αυτό επικυριαρχεί και επιβάλλεται στο παγκόσμιο συνειδητό της ανθρωπότητας.
Περίπλοκο είναι όταν δεν έχουμε οδηγό μας την αγαθή νοητή ουσία της ψυχής μας, η οποία είναι ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο και όχι με τον πνευματικό Λόγο όπως θέλουν κάποιοι!..αλλά αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα που ελάχιστοι θα το κατανοήσουν.


O EΞANAΓKAΣMOΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

O εξαναγκασμός είναι η φύση του πνεύματος, διότι όταν ενδυόματε το ενεργειακό σώμα την σάρκα (πυρ), είναι η αιτία της γένεσης και της φθοράς της ζωής.
Αλλά ακόμη και τα πιο λεπτοφυή ενεργειακά σώματα έχουν ως αποκλειστική τους φύση την διττότητα του πνεύματος.
Διότι το πυρ και πνεύμα δεν έχουν νου, αλλά όταν ενώνεται μαζί και ο Νους που είναι η Ζωή, επιφέρεται η νοερή ζωή στο πνεύμα και η διανοητική κίνηση στο σώμα, με αποτέλεσμα ο Άνθρωπος δεύτερος θεός που είναι Φως και Ζωή και θέλησε να ζήσει και κατανοήσει όλα όσα εξουσιάζει, να υπομένει όλα τα θνητά, το καλό-κακό, την ζωή και τον θάνατο, την ζωή και την αρρώστια, τον πόνο την λύπη και την χαρά, μα τίποτα από όλα αυτά δεν ανήκει στο Φως αλλά ανήκει στην ανυπαρξία του πυρ και πνεύματος που ενδύθηκε και έδωσε ζωή ο Άνθρωπος δεύτερος θεός που είναι Φως και Ζωή, και έγινε θνητός ενδυόμενος το πυρ και πνεύμα. 

morfeas sky


Διαβάστε αν θέλετε να μάθετε την διαφορά του Πνευματικού Λόγου από τον Φωτεινό Λόγο εδώ:

Τα τέσσερα κατωφερή στοιχεία αυτού του δοχείου της γένεσης είναι, γη, νερό, αέρας, φωτιά.
Ο αέρας έχει άμεση σχέση με το πνεύμα ως πιο ελαφρύ στοιχείο, το ίδιο ισχύει για το πυρ δηλαδή την ενέργεια και την φωτιά.
Και το πυρ (ενέργεια)  έχει άμεση σχέση με το πνεύμα ως τα πιο ελαφρά στοιχεία, και περικλείουν εσωτερικά  όλη την σκοτεινή φύση-δημιουργία, που μέσω της κίνησης δημιουργήθηκαν από τον πνευματικό Λόγο. 
Ο πνευματικός Λόγος είναι αυτός που από Άγιος Λόγος λόγω της συνένωσης αυτής με το πυρ και πνεύμα, έγινε κάτι άλλο, αφού από Φως-Άγιος Λόγος, έγινε Νους από πυρ και πνεύμα..ο δεύτερος Νους δημιουργός.

Πνευματικός λόγος λοιπόν, είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός από πυρ και πνεύμα, Ομοούσιος στον Νου με τον Άγιο Λόγο και όχι στο πυρ και πνεύμα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΥΓΝΟ ΣΚΟΤΟΣ; ΠΛΕΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΩΣ ΕΔΩ ΟΤΙ ΣΚΟΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΗ ΩΣ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩΦΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ.Η ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
 Νους ο Πατέρας Θεός, και ο Λόγος υιός αδιαίρετοι, και η ένωση τους η ζωή!!
Φως Λόγος η δε ένωση τους η Ζωή.
ο Φωτεινός Λόγος βγήκε από τον Νου του. 

Γνώριζε και τούτο, αυτό το Αγαθό Φως που βλέπεις μέσα σου και ακούς να σε οδηγεί, είμαι εγώ ο Θεός σου.


Διαβάζουμε στο 9ο εδάφιο 
Εδάφ. 9. Ο δε Νους - Θεός, αρσενοθήλυκος όντας, ζωή και φως υπάρχων, εγέννησε άλλο δημιουργό Νουν, από πυρ και πνεύμα. 


Εδάφ. 12. Ο δε πατέρας όλων ο Νους, ζωή και φως υπάρχων, γέννησε άνθρωπο όμοιο μ' αυτόν.


Ξεκάθαρα ο Πατέρας Νους Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων
γέννησε τον Άνθρωπο όμοιο με τον εαυτό του, δηλαδή Φως και Ζωή Υπάρχων. Τον Άνθρωπο μιμητή του Λόγου και της Πρόνοιας του Πατέρα. Νου Θεού.

Ενώ ο δεύτερος Νους δημιουργός είναι ο μιμητής της Πρόνοιας του Πατέρα Νου Θεού, αλλά με σώμα και λογική από πυρ και πνεύμα. Είναι ο αισθητός θεός από πυρ και πνεύμα.
Φέρει την αρμονία στο διττό πνεύμα (συναισθήματα πάθη επιθυμίες) και στην διττή σάρκα (αισθήσεις), λόγο της άτακτης χαώδους φύσης του πνεύματος που αυξομειώνει την άλογη λογική και το σπέρμα στα άκρα.

O Άνθρωπος  πλέον ο δεύτερος θεός, όμοιος με τον Πατέρα όλων Νου Θεόαφού και ο Άνθρωπος είναι Φως και Ζωή, έχοντας πάσα εξουσία σε όλα τα δημιουργήματα, κατανόησε την πύρινη κτίση της δημιουργίας του αδερφού του, και θέλησε ο Άνθρωπος (δεύτερος θεός) να εισέλθει μέσα στην δημιουργία του αδερφού του και να δημιουργήσει.ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς ψυχὴν καὶ νοῦν,

ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν,

καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.
...................
........................................


ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·

περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων· 

ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός· 

γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως· 

καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.Ο δεύτερος Νους δημιουργός ως "αδερφός" στον Νου με τον Άνθρωπο  δεύτερο θεό, μαζί με τα δικά του δημιουργήματα-θεούς, του μετέδωσαν όλη την γνώση επί της θνητής ουσίας και δημιουργίας από πυρ και πνεύμα.

Ο έχων τις δυνάμεις της Αρμονίας ο Άνθρωπος θεός, εισήλθε μέσα στην θνητή δημιουργία των επτά κύκλων.

Και τότε συνέβη το μεγάλο παράδοξο!! το μεγάλο μυστήριο!!
όπως θα διαβάσουμε στο "κεφάλαιο 16"


morfeas sky

Σχόλια