Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Θεωρία είναι η έννοια λογικής της εικασίας, εικάζεται από την εντύπωση πως είναι κάτι, και προσδοκά να βρει την αλήθεια της ζωής μέσω της λογικής του αισθητού σώματος.

Η αλήθεια της ζωής όμως είναι ασώματη,  η ψυχή.Ο ρεαλιστής ανθρώπινος εγκέφαλος, είναι αυτός που αναγκάζει τους ανθρώπους να μην μπορούν να ξεφύγουν από τα στενά πλαίσια και όρια της πραγματικότητας που τους δημιουργεί το αισθητό τους σώμα και η λογική του..τα δίχτυα της φυλακής του matrix.

Την αλήθεια την νιώθουμε μέσα μας, το Αγαθό, που πηγάζει από την ψυχή.
Εμείς εδώ στη Γη με το αισθητό σώμα ακούμε την ψυχή όταν μας μιλά μέσα μας σαν μια ηχώ η ως μια έκλαμψη μέσα μας.
Αυτή λοιπόν είναι η αίσθηση και η διαίσθηση, οι οποίες μας παροτρύνουν στον λογισμό της ψυχής μας, να κατανοήσουμε μέσω του λογισμού αυτό που διαισθανθήκαμε ως ηχώ ή ως έκλαμψη ως αίσθηση και διαίσθηση μέσα μας να μας μιλά.


Και φτάνουμε στην διανόηση του λόγου της ψυχής, που είναι η Αρμονία αρχίζουμε να κατανοούμε τι ακριβώς βρίσκεται καλά κρυμμένο μέσα στο αισθητό μας σώμα και μας μιλά, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΤΤΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ όλες δηλαδή τις διττές μορφές του αισθητού σώματος μας που προέρχονται από το άλογο πνεύμα, οι οποίες μορφές διαχειρίζονται όλες τις αισθήσεις και τα συναισθήματα μας, την λογική μας, ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΛΟΓΟ ΠΝΕΥΜΑ.


Η διανόηση λοιπόν του λόγου της ψυχής (Αρμονία) μας οδηγεί στην νόηση της ουσίας της ψυχής. 

Και η ουσία είναι ο πυρήνας της ψυχής, είναι ο Λόγος, Ουσιωδώς όμοιος με τον Φωτεινό Λόγο του Αρχέτυπου κόσμου που είναι Φως και Ζωή.

Ο Λόγος
έλκεται από την Αρμονία, και λειτουργεί ως σύμβουλος προς εμάς, και τίποτα δεν μας το επιβάλλει, διότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε το μόνο γένος και είδος που έχουμε ελεύθερη επιλογή..και ο Λόγος που δρα ως σύμβουλος σε εμάς δεν κάνει ποτέ λάθος.Σε αντίθεση όλες οι άλλες άλογες ψυχές που δεν φέρουν τον Λόγο στην ψυχή τους δεν έχουν δική τους ελεύθερη επιλογή και οδηγούνται από τη φύση.

Όλα τα άλογα έμβια όντα λειτουργούν με την συλλογική συνείδηση του πνεύματος της φύσης, όπου όλα "ζουν" και κινούνται με την ίδια συλλογική λογική της φύσης που οδηγείται από την Αρμονία. 

Για παράδειγμα όλο το ζωϊκό βασίλειο δρα συλλογικά χωρίς ελεύθερη επιλογή σαν να τα οδηγεί το πνεύμα της φύσης,
αυτά, δεν τα κάνουν ούτε με την τέχνη ούτε με την επιστήμη αλλά από την φύση τους, όλα κάνουν το ίδιο.

Τα άλογα έμβια όντα, είναι και ονομάζονται άλογα, επειδή στερείται η ψυχή τους τον Λόγο, και οδηγούνται από τον πνευματικό λόγο της ψυχής των δυνάμεων της Αρμονίας αυτό που ονομάζουμε φύση.

morfeas sky


Η επιστήμη και η τέχνη, όμως είναι ενέργεια του λογικού.
Διότι, η επιστήμη και η τέχνη διδάσκονται ενώ, από αυτά τα άλογα όντα, κανένα τίποτε δεν διδάσκεται.
Όσα γίνονται από τη φύση γίνονται με καθολική ενέργεια, ενώ όσα γίνονται με επιστήμη και τέχνη εμφανίζονται σε όσους τα γνωρίζουν και όχι σε όλους. 


Όσα γίνονται από όλους γίνονται από την φύση. 

Δηλαδή, οι άνθρωποι όλοι βλέπουν ψηλά αλλά όλοι δεν είναι μουσικοί ούτε τοξότες η κυνηγοί ούτε όλα τα άλλα, αλλά μερικοί από αυτούς έμαθαν κάτι με την ενέργεια της επιστήμης και της τέχνης.

Αν όλοι κάνουν το ίδιο, τότε αυτά είναι εκ της φύσεως και παρά τη θέληση τους και είναι φανερό, ότι αυτό δε γίνεται ούτε από επιστήμη ούτε από τέχνη.

Οι καθοδικές "θνητές" ενέργειες, (πληροφορίες-συχνότητες, μορφές του πνεύματος), καθώς αυτές είναι ασώματες βρίσκονται μέσα στα σώματα και ενεργούν μέσω αυτών, επειδή χωρίς σώματα δεν μπορούν να ενεργήσουν, γι'αυτό είναι πάντοτε μέσα σε σώμα. 

Οι ενέργειες αυτές ακολουθούν την ψυχή, όχι όλες μαζί, αλλά μερικές ενεργούν μόλις γεννηθεί ο άνθρωπος, ενώ άλλες, πιο καθαρές, με το λογικό μέρος συνεργάζονται.

Όλες οι καθοδικές ενέργειες εξαρτώνται από το σώμα. 

Έρχονται δε από τα "θεϊκά σώματα" στα θνητά και τα σωματοποιούν, και κάθε μία ενεργεί γύρω από το σώμα η την ψυχή. 

Όμως δε συμπορεύονται με την ψυχή η το σώμα.
Διότι μπορεί η ψυχή να υπάρχει δίχως το σώμα αλλά οι ενέργειες χωρίς τα σώματα δεν μπορούν να υπάρξουν.

Εδώ πλέον γίνεται κατανοητό ότι  τα "θεϊκά σώματα" και τα "θνητά σώματα" ανήκουν στον "κτιστό" κόσμο των επτά κύκλων και καμία σχέση δεν έχουν με τις ψυχές.
Αλλά οι ψυχές είναι αυτές που δίνουν την ζωή στα θεϊκά σώματα αλλά και στα θνητά σώματα.

Αυτός ο λόγος, είναι ιερός, ότι δηλαδή το θνητό σώμα xωρίς ψυχή δεν μπορεί να είναι συγκροτημένο αλλά μπορεί απλώς να υπάρχει..σαν φυτό.


Από τις θνητές η θεϊκές ενέργειες των σωμάτων, άλλες ανήκουν στα θεϊκά σώματα και άλλες στα φθαρτά, άλλες είναι καθολικές και άλλες ειδικές, άλλες αφορούν το γένος και άλλες το μέρος του κάθε όντος.

Οι ενέργειες που ανήκουν στα θεϊκά σώματα είναι η εικόνα της εκδήλωσης ζωής, έχοντας ως πρότυπο τον Αρχέτυπο ασώματο κόσμο που εκδηλώνει την ζωή από άπλετο φως. Ζωή και Φως.


morfeas sky

EΡMHTIKA KEIMENA
Oι ενέργειες ενυπάρχουν μέσα στους επτά κύκλους της όλης κτιστής δημιουργίας, που μιμείται τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός, άλλες ανήκουν στα θεϊκά σώματα στους ανώτερους κύκλους, και άλλες στα κατώτερα θνητά σώματα στους κατώτερους κύκλους, είναι η εικόνα της εκδήλωσης ζωής που έχει ως πρότυπο την Αλήθεια της Ζωής τον Αρχέτυπο ασώματο κόσμο που εκδηλώνει την ζωή από άπλετο φως.

Από τις ψυχές άλλες ανήκουν στις ψυχές που μεταφέρουν μέσα τους την "νοητή ουσία" του θεϊκού ανθρώπου Ομοούσια με τον Λόγο του Φωτός, όπου ο Άνθρωπος είναι ο "δεύτερος θεός" ενώ όλες οι υπόλοιπες ψυχές ανήκουν στον κτιστό κόσμο και φέρουν την ζωή σε όλα τα υπόλοιπα αισθητά σώματα δίχως όμως να φέρουν αυτές οι ψυχές την πρώτη νοητή ουσία τον Λόγο του Φωτός όπως ο άνθρωπος.

Oι μεν ψυχές στον δικό μας υλικό κόσμο που δεν έχουν μέσα τους την ουσία του Λόγου, οδηγούνται από το πνεύμα της φύσης.

Ο δε άνθρωπος της Γης έχει διπλή φύση, όταν γνωρίζει τον αληθινό του εαυτό που είναι Ουσιωδώς όμοιος με τον Λόγο, τον οδηγεί η νοητή ουσία ο πυρήνας της ψυχής που είναι Ομοούσιος με τον Λόγο, ειδάλλως θα οδηγείται από τις μορφές του πνεύματος δίχως λογική, και όχι από το πνεύμα της φύσης, και αυτό μας κάνει ικανούς για το καλύτερο, αλλά και για το χειρότερο, διότι έχουμε την ελεύθερη επιλογή.

Ψυχή λοιπόν είναι ουσία αυτοτελής, είναι η νόηση, ο διανοητικός λόγος της ουσίας είναι η γνώση των λογισμών που κάνουμε, διαμέσου της ουσίας της ψυχής του λόγου, (ουσία είναι ο πυρήνας της ψυχής Ουσιωδώς όμοιος με τον Φωτεινό Λόγο, το Φως), και παρέχουν στο άλογο μέρος της ψυχής (στο αισθητό μας σώμα) την ηχώ ως φωνή σε εμάς.

Αρχή δε όλων είναι η διανοητική ουσία,(εκ της αγαθής μας πρόθεσης διανόηση της αλήθειας της ψυχής), που είναι η μόνη σε επαφή με τον Λόγο. (Λόγος είναι ο πυρήνας της ψυχής). 

Ο Λόγος της είναι σαν σύμβουλος. 

Υπάρχει λοιπόν η ουσία της ψυχής, (η ουσία είναι ο πυρήνας της ψυχής που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Λόγο του Φωτός), και ο λόγος και η νόηση και η διανόηση της ψυχής. (αλλά υπάρχει επίσης ο λόγος της ψυχής των δυνάμεων της αρμονίας, η νόηση, και η διανόηση της ψυχής).

Προς την διανόηση μας οδηγεί η εικασία και η αίσθηση.
(η εικασία και το ένστικτο της ψυχής, δηλαδή νιώθουμε την αλήθεια, το αγαθό, την αρμονία του λόγου της ψυχής, και στην συνέχεια διανοούμαστε με αγαθούς λογισμούς την νόηση του λόγου της ουσίας του πυρήνα της ψυχής που είναι Ουσιωδώς όμοια με το Φως).

Ο λόγος (της ψυχής) οδηγείται προς την ουσία,(τον πυρήνα της ψυχής), και δι αυτού άγεται.
Ή νόηση επιπλέκεται με τον λογισμό και όλα μαζί μία μορφή αποκτούν, και αυτή είναι η μορφή της ανθρώπινης ψυχής


morfeas sky

TI EINAI Η ΨΥΧΗ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΪΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ

ANAΛΥΣΗ TOY ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ

Σχόλια