ΤΟ ΟΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΟ ΟΛΟΝ - ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ 


ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ ΤΟ ΑΓΕΝΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΑΡΧΩΝ ΠΑΝΑΓΑΘΟ ΦΩΣ


Εν το Πάν το Αγέννητο Προϋπάρχων Πανάγαθο  Φως, ο Πανάγαθος κόσμος του Φωτός, που γέννησε τον Αδιαίρετο Πανάγαθο Φωτεινό Νου και Αδιαίρετο Φωτεινό του Λόγο, και ο Λόγος γέννησε τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός και την Ζωή Υπάρχων.


Έχουμε το αρχικό ολόγραμμα τον κόσμο του Πανάγαθου Φωτός  και την Ζωή Υπάρχων, Νους και Λόγος Αδιαίρετος η δε ένωση τους η Ζωή Υπάρχων. Ο Αρχέτυπος κόσμος Φως και Ζωή Υπάρχων.


Δεν ανήκει στον κτιστό κόσμο στον οποίο ζούμε τώρα, αλλά ανήκει στην αρχική  έκφραση του Ενός Προϋπάρχων Πανάγαθου και Αγέννητου Θεού. Το Φως που γέννησε τον Αδιαίρετο Φωτεινό Νου και Φωτεινό του Λόγο Υπάρχων. 
Εν το Πάν το Πανάγαθο Φως που γέννησε τον Αδιαίρετο Πανάγαθο Νου και Αδιαίρετο Λόγο του, και ο Φωτεινός Λόγος τον Αρχέτυπο κόσμο και την Ζωή Υπάρχων. Φως και Ζωή Υπάρχων.Το Δεύτερο ολόγραμμα ο κτιστός κόσμος. 

2. Μετά ο Αδιαίρετος Λόγος του Αρχέτυπου κόσμου Ζωή και Φως Υπάρχων , γέννησε με τον Λόγο του, άλλο δεύτερο Νου Δημιουργό που έχει ως δικό του Προϋπάρχων και Αγέννητο κόσμο το δοχείο της Ύλης.

Και ο δεύτερος Άγιος Νους (δημιουργός) γέννησε τον Αδιαίρετο δικό του Άγιο Λόγο, και ο Άγιος Λόγος γέννησε τον κτιστό κόσμο των επτά ουρανών με το δικό του πρότυπο (δοχείο της Ύλης) και την εικόνα της ζωής Υπάρχων, με τις δικές του ψυχές.

Είναι ο Αδιαίρετος Άγιος Νους και Άγιος Λόγος της Αρμονίας, όπου επιφέρει την Ειμαρμένη με τον Νόμο μέσα στο γεννημένο δοχείο της Ύλης τους  επτά ουρανούς.


3. Και η ανθρώπινη ψυχή από αρχική ουσία που ήταν η Ζωή (Δυνάμεις), έγινε εικόνα της ζωής, (ψυχή). 
Από μεν Ζωή έγινε Ενέργεια-πυρ, ενεργειακό σώμα πολύ αραιωμένης συμπύκνωσης. Από δε Φως έγινε Άγιος Νους της αρμονίας, σαν τον δεύτερο Νου δημιουργό, που υποδέχεται η ανθρώπινη ψυχή αυτή τη νοητή ουσία του ανθρώπου δεύτερου θεού (Νου και Λόγο Αδιαίρετο), που είναι Ουσιωδώς όμοια με την Ζωή και Φως διότι έχει ως πρότυπο τον Πανάγαθο κόσμο του Φωτός.

Σχόλια