ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ Η ΠΡΟΝΟΙΑ Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ Η ΠΡΟΝΟΙΑ Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

O Ερμής Τρισμέγιστος μας αναφέρει ότι η ανθρώπινη ψυχή στο δικό μας δυαδικό σύμπαν των αντιθέτων και των επτά κύκλων-ουρανών, εκτός από τον δικό της νοητό κόσμο, τον αμετάβλητο και Αδιαίρετο νοηματικό λόγο της ψυχής, (Νους και Λόγος Αδιαίρετος), που κατέχει όλες τις ενέργειες της Αρμονίας της φύσης των Επτά Ουρανών, και εξουσιάζει το δοχείο της Ύλης,  εκδηλώνει ταυτόχρονα και την εικόνα του νοήματος της ζωής, μέσω των άλογων υλικών αισθητών σωμάτων του πυρός και πνεύματος, τα οποία δεν διαθέτουν τον Αδιαίρετο και Αμετάβλητο Λόγο, αλλά το μεταβαλλόμενο πνεύμα που εκδηλώνεται στα αισθητά σώματα μέσω των αισθήσεων, και  οδηγούν το σώμα.

Η ανθρώπινη ψυχή στο δικό μας κατωφερή σύμπαν-κύκλο-ουρανό, είναι ένα είδος ασώματης νοητής ουσίας, είναι ο νους και λόγος της ψυχής, όπου η ψυχή είναι οι καθαρές άϋλες ενέργειες που κινούν τους επτά ουρανούς του κτιστού κόσμου.

Όταν εισέρχεται μέσα στον εκάστοτε ουρανό από τις πύλες ο νοηματικός λόγος ως ανεξάρτητη αλλά όμοια Μονάδα του νοήματος του δημιουργού θεού από τον οποίο γεννήθηκε, έλκονται από πολύ μεγάλο έρωτα προς αυτή την αμετάβλητη αδιαίρετη νοητή νοητή ουσία του δημιουργού θεού, όλες οι άϋλες ενέργειες που κινούν το κτιστό σύμπαν, ενώνονται μαζί του, και η νοητή ουσία μεταβάλλεται σε ένα άλλο είδος κίνησης, την ανθρώπινη ψυχή, και αυτό είναι το νόημα της εικόνας της ζωής.

Στις ανθρώπινες ψυχές, στον πυρήνα (κρατήρα) της ανθρώπινης ψυχής, βρίσκεται η ανθρώπινη νοητή ουσία που κατέχει όλες τις ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Ουρανών και εξουσιάζει το δοχείο της Ύλης, και επίσης είναι ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο του Αρχέτυπου κόσμου, την Αμετάβλητη και Αδιαίρετη ένατη και δέκατη Μονάδα του Αρχέτυπου πνεύματος Ζωή και Φως.

Η ψυχή λοιπόν υποδέχεται αυτή την πρώτη νοητή ουσία ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΉ..

Η πρώτη νοητή ουσία είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, Φως και Ζωή Υπάρχων, όμοιος με τον Πατέρα όλων Τριαδικό Θεό, και του δόθηκε η εξουσία όλων των δημιουργημάτων του Πατέρα.

Και ο άνθρωπος δεύτερος θεός, θέλησε να ζήσει και κατανοήσει και να δημιουργήσει σύμφωνα με το δικό του πρότυπο το Αρχέτυπο Φως.

Το θέλημα του έγινε αμέσως πράξη, και εισήλθε από τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός μέσα στην "κτιστή" δημιουργία του "κτιστού αδερφού του", των Οκτώ Ουρανών, που καθόταν πάνω στο πυρ, (ενέργεια), ώστε να δημιουργήσει με τις δικές του ψυχές, αφού πρώτα ζήσουν και κατανοήσουν το δοχείο της Ύλης, όπου εκδηλώνονται όλα τα αισθητά μεταβαλλόμενα άλογα σώματα, που παίρνουν κάθε σχήμα και μορφή που μπορούν να πάρει το δοχείο της Ύλης.

Η ψυχή λοιπόν, που υποδέχτηκε την πρώτη νοητή ουσία του Ανθρώπου δεύτερου θεού, γίνεται ανθρώπινη, η εικόνα της ζωής, ουσιωδώς όμοια με το Αρχέτυπο Αδιαίρετο Αμετάβλητο Πανάγαθο πνεύμα Ζωή και Φως, και αμέσως μεταβάλλεται σε ένα άλλο είδος κίνησης, στην εικόνα του νοήματος του Αρχέτυπου κόσμου του Αρχέτυπου Πνεύματος Ζωή και Φως.

Στον κτιστό κόσμο των Επτά Ουρανών, ο Άνθρωπος Νους και ψυχή, είναι ο μιμητής της Πρόνοιας και του Λόγου του Πατέρα Όλων Τριαδικού Θεού Φως και Ζωή.


Διαβάζουμε..
-Είπα, ότι υπάρχουν μέσα μας τρία είδη ασωμάτων.
Το ένα είναι νοητό και αυτό είναι άχρωμο, χωρίς σχήμα και ασώματο, φτιαγμένο απ την ίδια πρώτη νοητή ουσία.

Επίσης, υπάρχουν μέσα μας και, αντίθετα με αυτό, σώματα τα οποία υποδέχονται το νοητό.


Αυτό λοιπόν που κινείται από τη νοητή ουσία, σύμφωνα με κάποια λογική, και υποδέ
χθηκε αυτή τη νοητή ουσία, αμέσως ματαβάλλεται σε ένα άλλο είδος κίνησης.


Και αυτό είναι το είδωλο του νοήματος του δημιουργού.


...........
.......................

Η Ανθρώπινη ψυχή,  είναι η μόνη που έχει "ελεύθερη επιλογή" από όλες τις υπόλοιπες ψυχές, οι οποίες ανήκουν στον νοηματικό λόγο του κτιστού δεύτερου Νου δημιουργού και συνεργάζονται με την φύση των αισθητών άλογων σωμάτων που γεννιούνται από το δοχείο της Ύλης. Η ανθρώπινη ψυχή όμως δεν συνεργάζεται, και εξουσιάζει τα πάντα. Αν όμως συνεργαστεί με τα άλογα αισθητά σώματα, τότε θα οδηγείται ως δούλος των άλογων σωμάτων.

Όλες οι ψυχές είναι αθάνατες και αεικίνητες, και κάθε ψυχή μπορεί δίνοντας ζωή στον εαυτό της να δώσει ζωή και σε κάτι άλλο.

Η ανθρώπινη ψυχή επιλέγει την σωματική φύση, και στο δικό μας σύμπαν ουρανό γίνεται ο άνθρωπος της Γης με το άλογο μεταβαλλόμενο αισθητό σώμα, για να ζήσει και κατανοήσει όλα όσα εξουσιάζει, αλλά και να δημιουργήσει.

Έτσι η ανθρώπινη ψυχή γίνεται μέλος αυτού του αισθητού κόσμου 
Και όσα πλέον συμβαίνουν στο σώμα που ενσαρκώθηκε η ψυχή συμβαίνουν από την μοίρα, και το πεπρωμένο. 
....

Και αυτός είναι ο λόγος όσων με την πρόνοια, και την ανάγκη και τη μοίρα σχετίζονται.

Επειδή λοιπόν, η ανθρώπινη ψυχή μας επιλέγει την σωμάτωση, διότι ΕΞΈΠΕΣΕ ο κτιστός Νους δημιουργός, και διέλυσε τον σύνδεσμο της Αρμονίας, δηλαδή της επαφής του Αμετάβλητου νοηματικού λόγου με τα άλογα αισθητά σώματα ώστε να τα εξουσιάζει και οδηγεί σύμφωνα με το πρότυπο του Αρχέτυπου Πνεύματος Ζωή και Φως,  ο κτιστός Νους δημιουργός που λειτουργεί με Νόμους, πλέον μας εξουσιάζει, και μας έχει δούλους, αφού γνωρίζει ότι θα αφομοιωθούμε με τα άλογα και θνητά αισθητά μεταβαλλόμενα σώματα, οπότε προνοεί τα λάθη που θα υποπέσουμε, και μας τιμωρεί σύμφωνα με τους νόμους της δικαιοσύνης, ότι πράξουμε αυτό θα πάρουμε. 

Με λίγα λόγια μας φυλάκισε στα άλογα θνητά σώματα μέσα από την Λήθη που επέφερε λύοντας τον σύνδεσμο της επαφής με τον νοηματικό λόγο της ψυχή μας.

Η νοητη λοιπον ουσια, οντας κοντα στον θεο, εχει εξουσια στον εαυτο της και μπορει σωζοντας τον εαυτο της να σωζει και κατι άλλο.

Επειδη δε αυτή η ιδια η ουσια δεν υποκειται στην αναγκη, αφημενη από τον θεο, προτιμα τη σωματικη φυση και η εκλογη της αυτή γινεται από προνοια.

Ετσι, γινεται μελος του κοσμου.

Και έτσι ο αμετάβλητος νοηματικός λόγος της ψυχής μας, όμοιος με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό Ζωή και Φως, που έγινε κι αυτός εισερχόμενος στον Όγδοο Ουρανό Νους δημιουργός σαν τον κτιστό αδερφό του τον δεύτερο Νου δημιουργό, λόγω της Λήθης που επέφερε η διάλυση του συνδέσμου της Αρμονίας, προτιμά την θνητή σωματική φύση, και συνεργάζεται μαζί της.

Και η ανθρώπινη ψυχή δίνει την νοερή ζωή στο άλογο μεταβαλλόμενο αισθητό πνεύμα, (θερμό-ψυχρό, φωτιά-αέρας), το οποίο παίρνει από την ψυχή την νοερή ζωή, και εκδηλώνεται στο άλογο σώμα (γη-νερό) που συγκροτεί.

Και το άλογο σώμα σωματοποιεί αυτό το μεταβαλλόμενο πνεύμα σε μεταβαλλόμενες άλογες αισθήσεις της σάρκας, λύπη-χαρά, πάθη και επιθυμίες μέσα από εγωϊστικές τάσεις, ατομικό συμφέρον κτλ και έτσι η ανθρώπινη ψυχή λόγω της Λήθης που υπέπεσε, συνεργάζεται με το μεταβαλλόμενο πνεύμα ψυχρό-θερμό, και οδηγείται από τις άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις του σώματος της σάρκας, πέφτοντας έτσι σε πολλά σφάλματα και τιμωρείται με αυτόν τον τρόπο από την Λήθη της αφήνοντας να την εξουσιάζει το πεπρωμένο και η μοίρα,  που προνοεί ο κτιστός Νους δημιουργός για να τιμωρήσει και εξουσιάζει τις ανθρώπινες ψυχές, διότι μας μισεί, διότι αν αφυπνιστούμε και μας φύγει η Άγνοια, τότε θα εξουσιάσουμε τα πάντα με την δική μας ελεύθερη βούληση!

Κάθε αλογο στοιχειο κινειται προς καποιο λογικο και το μεν λογικο είναι από προνοια το δε αλογο από αναγκη και οσα συμβαινουν στο σωμα είναι από τη μοιρα.

Και αυτος είναι ο λογος οσων με την προνοια, και την αναγκη και τη μοιρα σχετιζονται.

morfeas sky

Σχόλια