Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΗ - ΝΟΥΣ

Άνθρωπος είναι αυτός που "άνω θρώσκει" εκ τον "άνω Νου" τον πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής, ο οποίος επιφέρει την νόηση ενός μη διαιρετού κόσμου, δεν γίνεται ένα με το γήϊνο πεδίο στο οποίο δεν ενυπάρχει η ζωή μέσα από την κίνηση στην εικόνα της ζωής αλλά μέσα από την επανάληψη στην εικόνα της ζωής.
Είναι αυτός ο κόσμος η εικονική πραγματικότητα των νοητών εικόνων-σκέψεων, όπου όλα έχουν αρχή και τέλος μέσα από την αέναη επανάληψη της ίδιας της εικόνας, και την αέναη διαμάχη μεταξύ των αντιθέτων, όπου τίποτα δεν κινείται και ότι δεν κινείται πηγάζει από την έλλειψη του Λόγου του πυρήνα της ψυχής ο οποίος είναι ο μόνος που κινεί την σκέψη και η σκέψη κινεί την εικόνα το είδωλο του φωτός.

Ο Άνθρωπος είναι Ζωή και Φως και από την στιγμή που εισήλθε μέσα στον διττό χώρο και συνειδητότητα, γεννήθηκε μέσα σε μία δημιουργία με χώρο χωρίς κίνηση από διττό πυρ και συνειδητότητα το διττό πνεύμα, ένας χώρος διττός με λογική διττή,(πυρ και πνεύμα).

Ο Άνθρωπος αμέσως έγινε το είδωλο της ζωής αφού απέκτησε σώμα την ενεργειακή ψυχή των δυνάμεων της αρμονίας.
Οι ενεργειακές ψυχές δημιουργήθηκαν με σκοπό να κινούνται μόνον και αποκλειστικά μέσα στην διττή δημιουργία για να επιφέρουν την ζωή στον αισθητό χώρο (υλικός κόσμος).

Οι ψυχές μέσω των δυνάμεων της Αρμονίας είναι αθάνατα σώματα, διότι οι ψυχές γεννήθηκαν από τις τέλειες ενέργειες των δυνάμεων της αρμονίας για να επιφέρουν την ζωή, είναι αεικίνητες αέναες και κινούνται από την δική τους ενέργεια, σε έναν κόσμο των αντιθέτων ενεργειών(πυρ) σε έναν υλικό χώρο (πυρ) χωρίς κίνηση και ζωή.

Ο Άνθρωπος από Ζωή έγινε ψυχή, και από Φως έγινε Νους ο οποίος κατοικεί στον πυρήνα της ψυχής.
Όταν ενσαρκώνεται ο Άνθρωπος Νους, αποκτά υλικό σώμα όπου χρειάζεται τον σταθερό χώρο (εικόνα), και πλέον δεν μπορεί να ξεφύγει από τα πολύ στενά περιθώρια που του δίνει η ακινησία και δυσκαμψία, του υλικού χώρου και του υλικού σώματος.

Και βέβαια το διττό πνεύμα ως λογική και σκέψη, όπου γίνεται ο άνθρωπος ένα με την δυσκαμψία της νόησης και ελέγχου κίνησης της ψυχής και έτσι πλέον ζει ως ένας θνητός άνθρωπος που υπομένει όλα τα θνητά αυτού του διττού κόσμου της ανυπαρξίας.

morfeas sky

Σχόλια