Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ


Ερμητικά κείμενα 

Η ύλη και έγινε και προϋπήρχε. Διότι η ύλη είναι το δοχείο της γένεσης, και η γένεση τρόπος ενέργειας του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού. Παίρνοντας λοιπόν το σπέρμα της γένεσης γεννήθηκε και έγινε μεταβλητή και είχε πρότυπα για τη μορφοποίηση της. Διότι, την επηρέασε, καθώς μεταβαλλόταν η δύναμη που κατασκευάζει τα πρότυπα της μετατροπής. Λοιπόν, η μη γέννηση της ύλης ήταν έλλειψη μορφής, ενώ η γέννηση είναι ενέργεια.

Διαβάστε τον Ποιμάνδρη και τα Ερμητικά κείμενα.

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΑ
14. Η ύλη και έγινε και προϋπήρχε. 
(σημ: προϋπήρχε, εμφανίστηκε μερικά από το σκότος αυτό το δοχείο)

Διότι η ύλη είναι το δοχείο της γένεσης, και η γένεση τρόπος ενέργειας του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού.
(Ο Δημιουργός της Ζωής το άπλετο Φως ο Φωτισμένος Νους, με τον Λόγο του ενέργησε, ενώθηκε με το δοχείο και του έδωσε κίνηση μορφή και ζωή). 

Παίρνοντας λοιπόν το σπέρμα της γένεσης γεννήθηκε και έγινε μεταβλητή και είχε πρότυπα για τη μορφοποίηση της.
 
(Με τα στοιχεία του δοχείου από πυρ και πνεύμα, μετέβαλε αυτό το δοχείο σε φωτιά, γη, νερό, αέρα, και του έδωσε μορφή και ζωή σύμφωνα με το πρότυπο του Αρχέτυπου του Φωτός (Φωτεινά Πεδία).

Διότι, την επηρέασε, καθώς μεταβαλλόταν,η δύναμη που κατασκευάζει τα πρότυπα της μετατροπής.
(ο Πατέρας της Ζωής είναι η δύναμη που μετατρέπει όλα τα κατώτερα (σε δόνηση ) στοιχεία του δοχείου σε ζωή, σύμφωνα με το Αρχέτυπο πρότυπο της ζωής, που είναι η κίνηση, οι ψυχές, ο νους.

Λοιπόν, η μη γέννηση της ύλης ήταν έλλειψη μορφής, ενώ η γέννηση είναι ενέργεια.
(σημ: το δοχείο του σκότους είναι η ανυπαρξία η ακινησία, από πυρ και πνεύμα, είναι η έλλειψη κίνησης και μορφής, και ότι δεν κινείται δεν έχει μορφή ούτε ζωή, ούτε ενεργεί, διότι αυτό είναι η ανυπαρξία το πυρ και πνεύμα, ούτε ενεργεί ούτε κινείται ούτε έχει μορφή, ούτε υπάρχει!

Η γέννηση όμως της ύλης δίνει μορφή στο πυρ και πνεύμα του σκότους, επιφέρει από το μεν πυρ την μορφή στην σκοτεινή ύλη λόγω της κίνησης, από το μεν σκοτεινό πνεύμα τον αέρα δηλαδή την λογική στα έμβια όντα.

ο Πατέρας της Ζωής ενώθηκε με το πυρ και πνεύμα μαζί του του έδωσε κίνηση και μορφή, άρα η γέννηση της ύλης είναι ενέργεια ενός Θεού της Ζωής.

Περιέκλεισε σε κύκλο το πυρ και πνεύμα, αφού πρώτα ενώθηκε μαζί του, του έδωσε κίνηση και περιστροφή γύρω από έναν κεντρικό άξονα με μια αόριστη αρχή και ένα άπειρο τέλος γεννώντας από αυτό την ύλη τον υλικό κόσμο. 

Και αυτό είναι το σύμπαν στο οποίο ζούμε σήμερα, από πυρ και πνεύμα που κάθε τι έχει το αντίθετο του, και όλα ζουν μαζί μέσω της αρμονίας που επιφέρει ο δεύτερος Νους δημιουργός (Αιθέρας), Ομοούσιος με τον Λόγο του Τριαδικού Θεού.

morfeas sky

Σχόλια