Ο ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ "MATRIX" ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣΣΤΟΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ MATRIX 
ΙΣΧΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ 
Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 
ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ


Ζούμε σε έναν εικονικό κόσμο, όπου τα σώματα μας οι ψυχές είναι τα σώματα-είδωλα με τα οποία εισέρχεται ο Άνθρωπος Νους μέσα στο εικονικό πεδίο, και "υλοποιείται" πάνω στον εικονικό χώρο των στροβιλιζόμενων δινών υλοενέργειας-πλανήτες-ηλιακά συστήματα - γαλαξίες, με το σώμα της "σάρκας".

Το σώμα της σάρκας είναι στην ουσία όλες οι ενέργειες-πληροφορίες-δεδομένα που επικρατούν πάνω στην στροβιλιζόμενη δίνη υλοενέργειας, που καθώς εισέρχεται ο Νους με το σώμα της ψυχής μέσα στην δίνη, ενσωματώνονται όλες αυτές οι υλοενέργειες πάνω στην ψυχή, και γίνεται ο Άνθρωπος Νους ο θνητός άνθρωπος της Γης μέσα από την γέννηση της σάρκας μαζί με το πνεύμα των αντιθέτων σκέψεων, την ζωή και τον θάνατο.

Ο Άνθρωπος Νους μαζί με την ψυχή εισέρχεται μέσα στο υλοενεργειακό πεδίο ζώντας την γέννηση, κινείται μέσα σε αυτό μέσα από την ζωή, και "πεθαίνει" όταν βγει η ψυχή έξω από το υλοενεργειακό πεδίο.

Το υλοενεργειακό πεδίο στροβιλιζόμενης δίνης, εμπεριέχει μέσα του τα πάντα, δηλαδή όλες τις πληροφορίες μαζί όμως με το αντίθετο τους και πάντα σε αρμονία μεταξύ τους.

Ο Άνθρωπος Νους-ψυχή, λόγω της λογικής του διπολικού πνεύματος που παίρνει μαζί με την σάρκα μπαίνοντας στο διπολικό υλοενεργειακό πεδίο, μπορεί να γίνει ικανός για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο, κι αυτό διότι διαχειρίζεται τις πληροφορίες  με την λογική των αντιθέτων, όπου γίνεται ένα με αυτές τις σκέψεις του διπόλου και γι'αυτό πάντα έχει ροπή προς το κακό είτε είναι με το άκρο του καλού είτε του κακού.

Αν υπερισχύσουν στην λογική του ανθρώπου οι επιθυμίες και το πάθος για την ύλη μέσα από τα άκρα, τότε ενσωματώνεται με το πεδίο και γίνεται ένα με τα άκρα.(καλό-κακό κτλ).

Αν ο Νους της ψυχής υπερισχύσει τότε επιφέρει την αρμονία των αντιθέτων.
Ο Νόμος της ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ ισχύει για όλα τα έμβια όντα που διαθέτουν λογική, γιατί έχουν ροπή πάντα προς τα άκρα.
Έτσι δημιουργήθηκε η πρόνοια και η μοίρα.

Η μεν πρόνοια προνοεί τα λάθη που θα υποπέσει η ανθρώπινη ψυχή της Γης, οπότε της επιβάλλει για να επικρατήσει ο νόμος της Αρμονίας το Δίκαιο.
"Ότι δώσουμε αυτό θα πάρουμε"
Και αυτό ονομάζεται η μοίρα των ανθρώπων. 

Η μοίρα είναι όλες μας οι ελεύθερες επιλογές μέσα στο πεδίο των αντιθέτων, είτε αφορά τις σκέψεις μας, είτε τις πράξεις μας, οι οποίες επιφέρουν το δίκαιο αποτέλεσμα του νόμου της ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ.

morfeas sky 

Σχόλια