ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ Ο "ΘΕΟΣ";1. Ο "θεός" βρίσκεται πανταχού παρών και πληρεί τα πάντα.
Πως γίνεται αυτό;
2. Μπορεί επίσης να ενσαρκωθεί όπως ο Χριστός.
Πως γίνεται αυτό;

Ας υποθέσουμε ότι ο κόσμος δεν είναι υλικός, αλλά νοητός.
Ότι είναι νοητό βρίσκεται μέσα στον Νου.

Η Ζωή δίχως Νου δεν είναι δυνατόν να υπάρξει.
Διότι η ζωή γίνεται αντιληπτή μόνον από τον Νου.

3. Τι είναι οι αισθήσεις που κάνουν αντιληπτή την "υλική" ζωή;
4. Τι είναι οι ανάγκες της "υλικής" ζωής;

Όπως γίνεται πλέον ξεκάθαρο, ο υλικός κόσμος είναι νοητός. 
Το ότι πεθαίνει στον υλικό κόσμο ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι παύει να ζει, απλά συνεχίζει να ζει έξω από αυτόν τον υλικό κόσμο και τους δικούς του νόμους που υπερισχύουν μέσα στην ύλη.

΄Ύλη είναι ότι υπαγορεύεται και γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις.

Αισθήσεις, είναι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία ενυπάρχουν μέσα στο υλικό σώμα το οποίο δημιουργήθηκε για να αντιλαμβάνεται την ύλη.

Υλικό σώμα είναι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία για να υπάρξουν συγκροτούνται πάνω στον αυθεντικό Νου και σχηματίζουν το υλικό σώμα του ανθρώπου.

Το υλικό σώμα που συγκροτείται είναι πληροφορίες και δεδομένα τα οποία επιβάλλονται στον αυθεντικό Νου.

Η ψυχή είναι το είδωλο σώμα του αυθεντικού Νου, με το οποίο κινείται μέσα στο ολόγραμμα-σύμπαν για να ζήσει την ζωή πάνω στο υλικό πεδίο δηλαδή τα ουράνια σώματα τους πλανήτες.

Υλικό σώμα είναι το "λογισμικό" με το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτός ο χώρος-υλικός κόσμος, αλλά και οι αισθήσεις συναισθήματα πάθη κι επιθυμίες του.

Ανάγκες είναι όλες οι πληροφορίες και δεδομένα που σχεδιάστηκαν από τον "δημιουργό θεό" για να υπάρξει το εικονικό υλικό σώμα μέσα στον αυθεντικό Νου.

Το υλικό πεδίο ενός υλικού χώρου όπως ο πλανήτης μας, αλλά και όλα τα υλικά "άψυχα" σώματα, όπως και τα υλικά "έμψυχα" σώματα, όπως επίσης οι ανάγκες, οι αισθήσεις, τα συναισθήματα, τα πάθη, οι επιθυμίες, σχεδιάστηκαν για να γίνει αντιληπτός ο χώρος ως εικονική  ζωή  μέσα από τα δύο αντίθετα στα πάντα, που υποδέχονται τον αυθεντικό Νου.

Συμπέρασμα:
Ο υλικός κόσμος που ονομάζουμε πραγματικότητα και ζωή,
είναι νοητός.
Ότι αντιλαμβανόμαστε  ως πραγματικότητα μέσα από τις αισθήσεις, ανάγκες, συναισθήματα, πάθη, επιθυμίες, είναι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αποδέχεται ο αυθεντικός Νους.


Αν ο  αυθεντικός Νους γίνει ένα με τον εικονικό κόσμο, τότε ζει για πάντα ως εικόνα, σύμφωνα με τις ανάγκες που εμπεριέχουν οι πληροφορίες και τα δεδομένα του εικονικού σώματος.
Και ποτέ δεν θα απεγκλωβιστεί από την εικόνα.

Αμφισβητήστε τα πάντα!! είμαστε ότι πιστεύουμε.
Δεν υπάρχει τίποτα αληθινό σε αυτόν τον κόσμο/.
Αληθινό είναι μόνον ο αυθεντικός Νους που εμπεριέχουν μέσα τους τα σώματα είδωλα οι ψυχές.

morfeas sky

Σχόλια