Τι είμαστε; άνθρωπος ψυχή πνεύμα η Νους;Τι είμαστε; άνθρωπος με σάρκα; 

ή άνθρωπος ψυχή; 
τι είναι η ψυχή;
είμαστε Νους; η πνεύμα;
τι είναι οι άγγελοι;


Μπορεί ένα πνεύμα να εξουσιάσει μια ψυχή;
Αλλά τι είναι η ψυχή;
Η ψυχή είναι σώμα όπως σώμα είναι και η σάρκα, η μεν ψυχή σώμα αιθερικό ενεργειακό αδιάλυτο και αθάνατο, η μεν σάρκα σώμα υλικό φθαρτό διαλυτό θνητό.


Το ερώτημα δεν είναι ποιος εξουσιάζει το σώμα, αλλά το θέμα είναι ποιος Άνθρωπος θέλουμε να είμαστε.
Ο Άνθρωπος Νους; η ο θνητός άνθρωπος πνεύμα;


Ο μεν Νους εξουσιάζει, και ως εξουσιαστικό και αληθινό οδηγεί την ψυχή και το υλικό σώμα.

 Το πνεύμα ως θνητό και κατώτερο που είναι παίρνει ζωή μόνον μέσα στο σώμα της σάρκας, και αρέσκεται να εξουσιάζει και να οδηγεί τον Νου με το δίπολο των αντιθέτων σκέψεων, όπου κάθε σκέψη έχει το αντίθετο της, μέσα από τον φόβο, ώστε να τον κρατά για πάντα εγκλωβισμένο στο σώμα της σάρκας.

Οτιδήποτε εξουσιάζει με τον φόβο είναι πνεύμα.
Οτιδήποτε εξουσιάζει με την νόηση τις ιδέες είναι Νους.
Όποιος άνθρωπος φοβάται εξουσιάζεται, και οδηγείται από το πνεύμα.
Το πνεύμα είναι ότι κατώτερο στην κλίμακα της δημιουργίας.
Διότι το πνεύμα κυριαρχεί τους ανθρώπους με τον φόβο, ο οποίος ανήκει στο σκοτάδι την αδράνεια του φωτισμένου Νου.

morfeas sky

Διαβάστε εδώ: Ερμητικά κείμενα ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ
http://oneirosky.blogspot.gr/2015/11/blog-post_8.html?view=magazine

Σχόλια