ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣΣυνδιάστε τώρα τον κόσμο ο οποίος είναι ζωντανός οργανισμός με τον άνθρωπο.
Όπως πάνω έτσι και κάτω ανεστραμένα, όπως έξω έτσι και μέσα.


Ο χώρος στον οποίο ζούμε τον ονομάζουμε πλανη-τη Γη
Πλανεύει τον Νου.

Είμαστε νοητές οντότητες με λογική.
Λογι-κη είναι ο Λόγος
Λόγος είναι ο νους.
Νους είναι ο Λόγος που εμπεριέχεται μέσα στο σώμα.Τα σώματα χωρίζονται σε αθάνατα και θνητά.
Το μεν θνητό σώμα έχει θνητό νου=πνεύμα
Το μεν αθάνατο θεϊκό σώμα όπως το πύρινο της φωτιάς έχει τις δικές του τέλειες αισθήσεις δηλαδή τον πνευματικό λόγο και όχι πνεύμα.
Πνευματικός Λόγος είναι ο Νους και Λόγος των δυνάμεων της Αρμονίας.
Δυνάμεις της Αρμονίας είναι ο Νους που εμπεριέχει μέσα του τον κόσμο και Λόγος η κίνηση του κόσμου του Νου.
Η ένωση του Νου με το Λόγο είναι η νοητή ζωή.

Το θνητό σώμα (σάρκα) μαζί με τον θνητό δικό του νου=πνεύμα μορφές του πνεύματος, πάλλεται στην ίδια δόνηση με τον κατωφερή χώρο του υλικού κόσμου όπως του πλανήτη Γη.
Σώμα θνητό και νους θνητός από διττές μορφές του πνεύματος (δαίμονες) είναι ο άνθρωπος της Γης.
Το δίπολο των αντιθέτων σκέψεων και των άκρων των αντιθέσεων όπου κάθε τι έχει το αντίθετο του σε διαμάχη μεταξύ τους.

Η ψυχή είναι νοητική ουσία ασώματη που φέρει τον πνευματικό λόγο, και κινείται μέσα στο υλικό σύμπαν.
Όταν βρίσκεται η ψυχή έξω από το υλοενεργειακό πεδίο όπως ο πλανήτης Γη, η ψυχή ζει την ζωή και κινείται αποκλειστικά από την δική της νοητή ουσία που εμπεριέχεται στη ψυχή και κινείται από τον πνευματικό λόγο.

Όταν όμως η ψυχή εισέλθει μέσα στο υλοενεργειακό στροβιλιζόμενο πεδίο όπως ένας γαλαξίας, και γίνεται η μετεμψύχωση-ενσάρκωση, τότε ενδύεται την ύλη δηλαδή το πνεύμα και το σώμα όπου χρειάζεται τον χώρο-πλανήτες πλάνη- της Γης, τα οποία πυκνά πεδία εμπεριέχουν τον χώρο με σώμα και άλογη λογική ανάλογη με το πεδίο,  τα οποία υποδέχονται την θεϊκή ψυχή η οποία γίνεται κάτι άλλο, αφού ενώνεται με τις μορφές του διττού πνεύματος και το φθαρτό σώμα  που σωματοποιεί τις μορφές του πνεύματος οι οποίες παίρνουν από την ψυχή την νοερή ζωή και δίνουν οι μορφές την διανοητική κίνηση στο σώμα το οποίο και συγκροτούν.

Με αυτόν τον τρόπο η ψυχή δίνει ζωή στις μορφές στο δίχως λογική πνεύμα το οποίο με τη σειρά του παίρνοντας την νοερή ζωή συγκροτεί το σώμα δηλαδή όλες τις καθολικές ενέργειες, και γίνεται έμβιο ον με πνεύμα που ζει στο υλικό πεδίο, και δεν μπορεί να δει και ζήσει η ψυχή από μόνη της.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ζήσει και κατανοήσει την δομή του υλικού πεδίου η ψυχή μα και να επιφέρει την ζωή.
Στο πεδίο χώρου του πλανήτη Γη η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή μεταβάλλεται και γίνεται ο θνητός άνθρωπος της Γης.

Ο άνθρωπος της Γης χάνει την αλήθεια του θεϊκού Νου της ψυχής του, όπου πλέον ζει και περιφέρεται σύμφωνα με την ζωή και την λογική του θνητού σώματος και της λογικής του που είναι το πνεύμα και οι μορφές του πνεύματος.

Αν καταφέρει ο άνθρωπος και κατανοήσει την πλάνη στην οποία έχει πέσει, μπορεί να απεγκλωβιστεί από το θνητό πεδίο, αν όμως γίνει ένα με αυτό, τότε θα περιφέρεται συνεχώς μέσα στο θνητό αυτό πεδίο αφού θα τραβάει την ψυχή του προς τα κάτω.

Σχόλια