ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;Φως είναι ο Νους, η χαρά της ζωής.
Σκότος είναι ο Αντινούς η ανυπαρξία της ζωής.

Φως και Ζωή είναι το σώμα η ψυχή από φως, που υποδέχεται τον Νου από φως, και γίνεται ο φωτισμένος Νους υπάρχων στον χώρο από φως τα φωτεινά πεδία.

Ανυπαρξία είναι ο Αντινούς το πνεύμα, το πνεύμα είναι από πυρ ασώματο, από ενέργεια-ύλη ασώματη, ανύπαρκτη, εικονική, και σκοτεινή..την σάρκα. 


Όταν ο Πύρ-Φως Άγιος Λόγος, ενωθεί με τα στοιχεία του Σκότους που είναι το πυρ-πνεύμα, δημιουργείται μία καινούρια φύση από πυρ, όπου η ζωή το σώμα γίνεται υπάρχων και γεννιέται από τον έρωτα την έλξη, αλλά από την φθορά και θάνατο μαζί.

Το πνεύμα που δημιουργείται από την ένωση αυτή,
είναι οι θνητές ενέργειες θνητών σωμάτων, οι αισθήσεις και σκέψεις συναισθήματα πάθη κι επιθυμίες, θετικές και αρνητικές


Η ψυχή όταν εισέρχεται στην καινούρια θνητή φύση, έχει τον δικό της Νου και σώμα από τέλειες ενέργειες, είναι αθάνατη αέναη αεικίνητη και δεν επηρεάζεται από το πυρ και πνεύμα. και περιφέρεται στο σύμπαν.

Όταν η ψυχή γίνεται υπάρχων μέσα στην θνητή φύση της Γης, ενδύεται το πυρ ως σώμα, και ως λογική το πνεύμα.
και γίνεται ο θνητός άνθρωπος της Γης.
............
Όταν δεν κατανοείς την αλήθεια, είναι γιατί δεν νοείς τον Νου της ψυχής.
 και όταν σε οδηγεί το ψέμα είναι γιατί σε εξουσιάζει
το πυρ και πνεύμα της καινούριας θνητής σου φύσης.

Νους είναι ο Λόγος της αλήθειας, και πνεύμα η αδράνεια του Λόγου.
Όταν δεν έχεις Νου και Λόγο ο Νους της ψυχής γίνεται αδρανής.

Ότι νοεί γεννά τις ιδέες της αλήθειας, ενώ ότι δεν νοεί την αλήθεια γίνεται ένα με το πνεύμα.

Οι ιδέες είναι ο Λόγος και ο Λόγος η αλήθεια της ζωής.


Πνεύμα είναι το ψέμα, και ψέμα είναι η πλάνη της ζωής στην Γη όπου κυβερνούν τα δύο αντίθετα στις σκέψεις αλλά και στο σώμα στον χώρο παντού.

Το είδωλο του ιδεατού ανθρώπου είναι η ψυχή και η ουσιωδώς ουσία του είναι ο Νους της ψυχής.
Οταν ο Νους-ψυχή  εξουσιάζει το πνεύμα της σάρκας οι ιδέες προέρχονται από τον Νου, και αν εξουσιάζεται ο Νους από το πνεύμα τότε οι ιδέες γίνονται θνητές και ένα με το ψέμα..τον κόσμο όπου κάθε τι έχει και το αντίθετο του.


ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΝΟΥΣ
ΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ Η ΣΚΕΨΗ ΟΙ ΙΔΕΕΣ 

(ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ)
ΚΑΙ ΑΝΤΙΝΟΥΣ Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΠΝΕΥΜΑ= ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ)


morfeas sky


Σχόλια