ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟΦως είναι ο Πανάγαθος κόσμος του Νου, και Ζωή ο Αδιαίρετος Φωτεινός του Λόγος..η χαρά της ζωής, η δε Αδιαίρετη ένωση τους η Ζωή, με τα γεννήματα τους τις Μονάδες του Αρχέτυπου πνεύματος Ζωή και Φως που είναι οι Δυνάμεις. Τα Φωτεινά όντα.

Σκότος είναι ο Αντινούς η ανυπαρξία της ζωής, είναι οι αισθήσεις που οδηγούν τα σώματα.

Ανυπαρξία της ζωής είναι ο Αντινούς το δοχείο της Ύλης, όπου η Μονάδα του πνεύματος (ο νοηματικός λόγος της ψυχής) ενώνεται μαζί το δοχείο της Ύλης και δίνει την νοερή ζωή (αισθήσεις) και την διανοητική κίνηση στο σώμα (γη, νερό), από το δοχείο της Ύλης, φωτιά, αέρας, γη, νερό, και ανάλογα την σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων οδηγούν τα σώματα οι αισθήσεις, και όχι ο νοηματικός λόγος της ψυχής.


Ο νοηματικός λόγος της ψυχής μένει πάντα αμετάβλητος, ενώ οι αισθήσεις μεταβάλλονται συνεχώς. Όπως και τα πάντα σ'αυτόν τον κόσμο μεταβάλλονται και τίποτα δεν μένει σταθερό και αιώνιο.


Το πνεύμα που γεννιέται στα σώματα από την ένωση αυτή με την Ύλη, είναι οι θνητές κατωφερείς ενέργειες θνητών σωμάτων, οι αισθήσεις σκέψεις συναισθήματα πάθη κι επιθυμίες, θετικές και αρνητικές.


Η ψυχή όταν ενώνεται με αυτές τις κατωφερείς ενέργειες της Ύλης  γεννιέται το αισθητό σώμα, το οποίο έχει τον δικό του νοερό κόσμο, και οδηγείται από τις δίχως λογική αισθήσεις.

Στην κατωφερή φύση της Γης, η ανθρώπινη ψυχή ενδύεται την σύνθετη φύση των τεσσάρων ανόμοιων στοιχείων, και γεννιέται το πνεύμα το οποίο συνεργάζεται με τις άλογες αισθήσεις του σώματος και οδηγείται από αυτό, και γίνεται ο θνητός άνθρωπος της Γης, που οτιδήποτε θεωρεί ως λογική σκέψη προέρχεται από τις άλογες αισθήσεις.
............

Όταν δεν κατανοείς την Αμετάβλητη Αλήθεια της ζωής, (νοηματικός λόγος της ψυχής), είναι γιατί σε οδηγούν οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις, και σε οδηγεί το ψέμα που ενδύθηκε η ψυχή σου και του έδωσε την νοερή ζωή των αισθήσεων.
Γιατί εξουσιάζουν την ψυχή σου οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις του πνεύματος (ψυχρό-θερμό) που γεννιούνται από τις ατέλειωτες ανάγκες του σώματος (γη-νερό). 

Συμπεριφέρονται τα θνητά σύνθετα σώματα στην ψυχή ως να είναι δικός τους δούλος, που αναγκάζεται να υπομένει όλα τα θνητά, διότι έπεσε σε Λήθη και έγινε ένα με την πραγματικότητα των αισθητών σωμάτων

Νους είναι ο Αδιαίρετος Λόγος της αλήθειας της ζωής, και πνεύμα των αισθητών σωμάτων η αδράνεια του Λόγου της ψυχής, άρα δεν είναι ζωή αυτό που ζεις, αλλά οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις.
Όταν δεν έχεις Νου και Λόγο, ο Λόγος της ψυχής γίνεται αδρανής, και οδηγείται από τις άλογες αισθήσεις.

Ότι νοεί και μένει Αμετάβλητο γεννά τις ιδέες της αλήθειας της ζωής, ενώ ότι δεν νοεί την Αμετάβλητη αλήθεια της ζωής, γίνεται ένα με το πνεύμα του αισθητού σώματος των παραισθήσεων..

Οι Αμετάβλητες ιδέες είναι ο Λόγος, και ο Λόγος η αλήθεια της ζωής.


Αισθητό μεταβαλλόμενο πνεύμα είναι το ψέμα, και ψέμα είναι η πλάνη της ζωής στην Γη, είναι η Λήθη όπου κυβερνούν τα δύο αντίθετα στις σκέψεις των αισθήσεων, δηλαδή το σύνθετο αισθητό σώμα που ενεργεί στον χώρο γύρω του και παντού.

Εικόνα της ζωής είναι ο Αμετάβλητος νοηματικός λόγος της ψυχής που φέρει όλες τις ενέργειες της Αρμονίας των επτά φύσεων του κτιστού κόσμου, (Επτά Ουρανών), και είναι Ουσιωδώς όμοιος με την Αρχέτυπη ένατη και Δέκατη Μονάδα του Πανάγαθου Πνεύματος Ζωή και Φως.

Όταν ο Άνθρωπος (Νους- και ψυχή),  εξουσιάζει το πνεύμα της σύνθετης σάρκας των τεσσάρων ανόμοιων στοιχείων της Ύλης, τότε οι ιδέες προέρχονται από την ψυχή, και ως εξουσιαστικό που είναι εξουσιάζει και οδηγεί το σύνθετο σώμα, σύμφωνα με το Πρότυπο της εικόνας της ζωής την Αρμονία.  


ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ....

....ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΨΥΧΕΣ) ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΠΑΝΑΓΑΘΟ ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΟΝΤΑ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

Ο ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΦΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ Η ΟΓΔΟΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΚΑΙ Ο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ.

Αποστολή μας είναι να αφομοιώσουμε αυτόν τον κόσμο σύμφωνα με το Αρχέτυπο πρότυπο της Ένατης και Δέκατης Μονάδας του Αρχέτυπου Πανάγαθου πνεύματος Ζωή και Φως.

Διότι μόνον ο Άνθρωπος δεύτερος θεός γεννήθηκε όμοιος με τον Πατέρα Όλων, Φως και Ζωή Υπάρχων, και εισήλθε στον κτιστό κόσμο και έγινε από Φως που είναι, Νους με Αδιαίρετο Άγιο Λόγο που έχει όμως ως πρότυπο τον Αρχέτυπο Πανάγαθο κόσμο του Φωτός.

Και έγινε ο άνθρωπος δεύτερος θεός η εικόνα της ζωής με τις δικές του ανθρώπινες ψυχές που φέρουν τον δικό του Αδιαίρετο Άγιο Λόγο που είναι Ουσιωδώς όμοιος με την Ζωή και Φως,

για να ζήσουμε και κατανοήσουμε την λειτουργία του, και μέσα από εμάς να δημιουργήσει αφού πρώτα τον Ανακαινίσει.

Η Όγδοη Μονάδα του κτιστού κόσμου (ο δεύτερος Νους δημιουργός) δεν είναι Ουσιωδώς όμοια με το Πανάγαθο Αρχέτυπο Πνεύμα Φως και Ζωή, αλλά έχει ως δικό του πρότυπο τους Νόμους της Αρμονίας, την Πρόνοια, την Μοίρα την Δικαιοσύνη το Πεπρωμένο από ΑΝΑΓΚΗ.

Κινείται και ενεργεί ως ΜΗΧΑΝΗ. (Χωρίς αγάπη, δεν τον ενδιαφέρει πως περνάμε, αλλά ενδιαφέρεται μόνον να υπάρχει κάθε γένος και κάθε είδος στην αιωνιότητα του κτιστού κόσμου που δημιούργησε κάτω από την δική του Εξουσία...και εκεί υπήρξε το πρόβλημα και διέσπασε τα πάντα λύνοντας τον σύνδεσμο της Αρμονίας με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι ανθρώπινες ψυχές στην Λήθη των αισθητών διασπασμένων σωμάτων).


morfeas sky

Σχόλια