Ο Πυθαγόρειος συμβολισμός των Αριθμών - ΟΙ ΕΠΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΥΚΛΟΙ Ο ΠΕΡΙΚΛΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ


Στην αρχή ήταν  ο Νους  η Μονάς, ο Αγέννητος και Προϋπάρχων Κτιστός κόσμος του δεύτερου Νου δημιουργού,το μηδέν, ο κύκλος, το κρανίο, το κεφάλι, ο Νους.

το Ένα 1 (σημείο Α ο Λόγος ) είπε θα δημιουργήσω, και γέννησε το δεύτερο σημείο, την ευθεία (κίνηση του κόσμου που εμπεριέχει ο Νους) που ενώθηκε με τον κύκλο (το μηδέν 0) στο δεύτερο σημείο (Β), και γεννήθηκε ο δυαδικός διπολικός επίπεδος κόσμος, όπου το η Μονάς ενώθηκε με το Θηλυκό Μηδέν 
(0 κύκλος). Νους και Λόγος Αδιαίρετος.

Η ζωή γεννιέται και κοσμοποιείται ο υπάρχων κόσμος, όταν ενώνεται ως Αδιαίρετος ο Λόγος με το Νου με ένα δεύτερο σημείο!! είναι η η κίνηση!! ο Λόγος!! που κινεί τον Προϋπάρχων και αγέννητο και ακίνητο κόσμο του Νου! Α σημείο ο Νους και Β σημείο ο Λόγος, η αρχή της εικόνας της ζωής, διότι είναι ο κτιστός κόσμος του δεύτερου Νου δημιουργού.


Ο αριθμός ένα 1 συμβολίζει την αρχή όλων της κάθε δημιουργίας..έν το παν, και προσδιορίζεται από ένα σημείο, μια τελεία, η μονάς, χωρίς την μονάδα δεν μπορούν να υπάρξουν οι επόμενοι αριθμοί μα και η δημιουργία.

ο αριθμός δύο 2 είναι το 1+1 προστέθηκε το θηλυκό μέρος ώστε να ξεκινήσει η ζωή, ο δυαδικός κόσμος, ο οποίος αντικατοπτρίζεται από μία αρχή και ένα τέλος, από δύο σημεία τεμνόμενα με μια γραμμή, η οποία σχεδιάζει το ξεκίνημα της γραμμής (ζωής).

Ο αριθμός τρία 3 συμβολίζει τον δύο διαστάσεων κόσμο όπου έχουμε δύο σημεία που ενώνονται και το τρίτο σημείο σχηματίζει τον δεύτερο κύκλο, όπου μετά από μία ολοκληρωμένη περιστροφή στον κύκλο ενώνεται ξανά με το αρχικό δεύτερο σημείο και συνεχίζει έναν καινούριο κύκλο ζωής σε επανάληψη.
Η πρώτη ολοκληρωμένη μορφή ζωής, ο κόσμος των δύο διαστάσεων..είναι ο αριθμός τρία 3 ο πρώτος περίεργος αριθμός...................................................................Ο αριθμός τέσσερα το τέταρτο σημείο..η Τρίτη διάσταση.


Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Ο ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ

Ο δικός μας κόσμος των Τριών διαστάσεων έχει μήκος πλάτος ύψος, είτε ενός πλανήτη, είτε ενός Αστέρα είτε ενός γαλαξία.           
Σχηματίζεται από τα πέντε σημεία, τα τρία πρώτα
σημεία σχηματίζουν τον επίπεδο κόσμο όπου το τρίτο σημείο συνεχίζει να περιφέρεται γύρω από αυτόν, σχηματίζονται τον πρώτο κύκλο, ενώ η προέκταση της ευθείας του δεύτερου σημείου έξω από τον κύκλο σχηματίζει τον τρισδιάστατο κύκλο διότι το πέμπτο σημείο κι αυτό με την σειρά του σχηματίζει τον Τρισδιάστατο κύκλο.
Είναι ο κόσμος των πέντε σημείων.

Σχηματίζει έναν δεύτερο κύκλο, όπου δημιουργεί έναν κύκλο από την περιστροφή του με ένα πέμπτο σημείο. ο Τρισδιάστατος κόσμος.

                                                     


Το τέταρτο σημείο  πάντα ενώνεται με το πρώτο σημείο το ΕΝΑ την αρχή όλων ΕΝ ΤΟ ΠΑΝ που είναι η πηγή της ζωής.


Τετρακτύς ο αριθμός τέσσερα, ο πολυδιάστατος κόσμος, κατά τον Πυθαγόρειο συμβολισμό των αριθμών.

Ένας τεράστιος αριθμός, άπειρων επιλογών πραγματικότητας,.
ο τετραδιάστατος κόσμος, ο οποίος συνδιάζει όλες τις μορφές πραγματικότητας που σχηματίζουν μεταξύ τους οι αριθμοί.

Τετράς: Είναι ο αριθμός τέσσερα, το τέσσερα αντιπροσώπευε την ολοκλήρωση, και για τους Πυθαγορείους όλα και φυσικά και αριθμητικά ολοκληρώθηκαν στην πρόοδο του ενός μέχρι το τέσσερα.

Ο Πλάτων χρησιμοποίησε αργότερα τον αριθμό τέσσερα στις τέσσερις ικανότητες του ατόμου - νοημοσύνη, λόγος, αντίληψη και φαντασίωση.

Οι Πυθαγόρειοι αξιολόγησαν τέσσερις μαθηματικές επιστήμες, της αριθμητικής, της μουσικής, της γεωμετρίας και της αστρονομίας τα θεμέλια της αληθινής γνώσης.
Κατά συνέπεια η τετράς αντιπροσωπεύει τη Δικαιοσύνη στον Πυθαγόρα και τους μαθητές του, ο αριθμός αυτός αντιπροσώπευσε την ολοκλήρωση όλων των πραγμάτων στην ακόλουθη πρόοδο 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Έτσι έφθασαν στο σύμβολο της Τετρακτύος, η Τετρακτύς έγινε έπειτα το πρότυπο για τον Κόσμο και την ανθρώπινη ψυχή.

Ο αριθμός 5 πέντε, συμβολίζει πλέον την αρτιότητα της ζωής έναντι του αντιθέτου του, που πλέον μπορεί και ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ το περιττό, το αντίθετο της ζωής, μέσα από την Αρμονία, και πλέον ενώ το εξουσιάζει, δεν πρέπει να το καταστρέψει, αλλά να το απορροφήσει μέσω της Αρμονίας, είναι που κατανοεί πλέον τον ΔΙΠΟΛΙΚΟ κόσμο της αντίθεσης και διαμάχης των δύο αντίθετων πόλων.

Εικόνα είναι και οι ιδέες το..βάθος του Νου της ψυχής, από τον οποίο εισέρχονται σε εμάς οι ιδέες.
Και οι ιδέες προέρχονται από το πρότυπο των ανώτερων κύκλων.

Πεντάς: Ο αριθμός πέντε, είναι ένας συνδυασμός περιττού και άρτιου!
Μήπως για τον λόγο αυτόν οι σκοτεινοί θεωρούν τον εαυτό τους άρτιο; και εμάς παρακατιανούς;

Ο αριθμός πέντε 5 όμως, συμβολίζει την τελειότητα μέσα από την συμφιλίωση και την αρμονία ώστε να ενωθεί το περιττό με το άρτιο και να επέλθει η ολοκλήρωση!!


Ο αριθμός πέντε. Είναι ένας συνδυασμός περιττού και άρτιου και επίσης από τους αριθμούς δύο και τρία στην πρόσθεσή τους. 
Η πεντάς επίσης αντιπροσωπεύει το γάμο, την ένωση της αρσενικής και θηλυκής συμφιλίωσης και την αρμονία. 
Η Πεντάς ήταν αφιερωμένη στην Αφροδίτη.

Οι Πυθαγόρειοι έλεγαν πως η πεντάς περιέχει τα φυσικά φαινόμενα του σύμπαντος (Αρμονία). 

Συχνά αυτό ήταν διατυπωμένο όπως το σύμπαν σπάρθηκε από τη μονάδα, απέκτησε κίνηση μέσω της δυάδας, μετά απέκτησε ζωή μέσω της πεντάδας και περικυκλώθηκε από τη δεκάδα.

Διαβάστε ποια είναι η ιερή δεκάδα:
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΗ ΔΕΚΑΔΑ


Είναι ο άρρεν αριθμός του γάμου, που ενώνει τον πρώτο θήλυ αριθμό και τον πρώτο άρρεν αριθμό δια της προσθέσεως. Ο αριθμός των δαχτύλων στα άνω και κάτω άκρα. Ο αριθμός των κανονικών στερεών ή πολυέδρων. Ακατάλυτος: Όλα τα πολλαπλάσιά του τελειώνουν σε 5.


κατανοούμε ότι η πέμπτη διάσταση είναι ο χώρος όπου γεννάται ο αιθερικός υλικός κόσμος και η εικόνα αυτού είναι ο τρισδιάστατος υλικός κόσμος όπου ζούμε εμείς σήμερα.

..................................................................
...............................Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 


                                    


ΤΟ ΕΚΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΈΒΔΟΜΟ ΣΗΜΕΊΟ

Τα Επτά σημεία, όπου σχηματίζουν έναν Τέταρτο κύκλο-σφαίρα

                                               

ΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ ΒΑΘΟΣ 

O αριθμός έξι 6 στους Πυθαγόρειους είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός, προσθέτοντας τους αριθμούς 1+2+3=6.
Επίσης δημιουργείται η εξάδα, πολλαπλασιάζοντας το 1χ2χ3=6

Ο αριθμός έξι και πιο συγκεκριμένα η εξάδα, σύμφωνα με τον Ανατόλιο, είναι "τέλειος", διότι μπορεί να μετρηθεί από τα μέρη του (1+2+3=6 και 1Χ2Χ3=6). Παράγεται από τη δύναμη και τον πολλαπλασιασμό του πρώτου άρτιου και του πρώτου περιττού, του αρσενικού και του θηλυκού, και για αυτό καλείται "αρρενόθηλυς". Ονομάζεται και "γάμος" διότι δεν γίνεται δια της προσθέσεως, όπως ο αριθμός 5 (=2+3), αλλά δια του πολλαπλασιασμού (2Χ3=6). 


Από την "τελειότητα" της εξάδας προκύπτει και ο πρώτος αρμονικός μέσος όρος (αυτός είναι και ο λόγος που η νοητή γραμμή των αρμονικών σχέσεων των συχνοτήτων ξεκινά από τον αριθμό 6), του οποίου η σχέση με το 8 είναι "επίτριτη" (8:6=4:3) κ.ο.κ. 

Οι Πυθαγόρειοι αποκαλούσαν την εξάδα "ολομέλεια" και "ειρήνη" και "κόσμο", καθώς συνίσταται αρμονικά από τα αντίθετα. αλλά και η συναρίθμηση της λέξης Κόσμος είναι 600 (Κ20+Ο70+Σ200+Μ40+Ο70+Σ200 και όλο μαζί ΚΟΣΜΟΣ=600, που σημαίνει 6). 
Βλέπε Περί θεολογουμένης Αριθμητικής, σελ. 87-99. 

Η Αφροδίτη λοιπόν, η θεά του έρωτα και της φιλίας, ενώνει τα αντίθετα όπως και ο αριθμός 6, ενώ ακόμη αναπαριστά την αρχή της ολότητας και της τελειότητας.

Στον Τέταρτο Νοητικό κύκλο ολοκληρώνεται ο κόσμος μέσω της Αρμονίας και της συμφιλίωσης των αντιθέτων.

......................

Aπό εδώ και πάνω φτάνουμε στον Πέμπτο Έκτο και Έβδομο Ουρανό, με τον οποίο ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στον Όγδοο Ουρανό και να ενωθούμε ως δυνάμεις του Φωτός ώστε να εισέλθουμε στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός, Φως και Ζωή.


Το Φως και Ζωή, δεν ανήκει σε κανέναν κύκλο, περικλείει τους Οκτώ Ουρανούς, και έξω από αυτούς είναι ο Πανάγαθος Απεριόριστος κόσμος του Φωτός όπου κινείταιμε το Μέγιστο Πυρ των Δυνάμεων του Φωτεινού Λόγου..ο Πατέρας όλων των δημιουργημάτων της Ύλης. Το Φως και ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος, η δε Αδιαίρετη ένωση τους η Αλήθεια της Ζωής, οι Δυνάμεις.. εισέρχεται από το Μηδέν και γίνεται Νους και Άγιος Λόγος....και αρχίζει η εικόνα της ζωής..


morfeas sky


..................................................................


morfeas sky

Σχόλια

 1. Όταν η πίστη μεταβάλλεται παύει να είναι αληθινή. Χωρίς την σκέψη δεν μπορεί να γεννηθεί η πίστη.

  Η αμετάβλητη Μονάδα λοιπόν (τα μονά η νοητή ουσία), είναι όμοια με τα μονά, δηλαδή με το πνεύμα της Αρμονίας της εκάστοτε φύσης, ενώ η δυάδα (τα ζυγά) (φύση), γεννούν τον αντίθετο λόγο όπου καθετί έχει το αντίθετο του.

  Οταν μας οδηγεί η Μονάδα βρισκόμαστε κοντά στο Θεό, (Αρμονία του πνεύματος), ενώ όταν μας οδηγεί η δυάδα βρισκόμαστε έξω από το Θεό. (λάτρης της σώματος-ύλιστής).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην βυθίζεστε στο τρυπάκι του διπολισμού και της αντίθεσης, δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνον στην περισσότερη κακία, αφήστε τον καθένα να πάρει ότι ακριβώς του αξίζει, (μοίρα), απέχοντας όσο μπορείτε από την κακία.

   Διαγραφή
  2. «Μη κρίνετε ,ίνα μη κριθήτε» όποιος κατάλαβε κλατάλαβε, διότι η μοίρα καραδοκεί στους θνητούς που δεν γνωρίζουν την Αλήθεια.

   Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

OI ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ O ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ COVID 19 - DAVID ICKE

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ - Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

Τί ΕΙΝΑΙ η 3η και η 4η και η 5η Διάσταση

ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ Το θρυλικό απόκρυφο βιβλίο του Ερμή Τρισμέγιστου που γλίτωσε από την καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας

Ζούμε σε ένα Φ……matrix η ανατροπή είναι θέμα χρόνου…. Τώρα πιο επίκαιρο από ποτέ

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ TOY KOΡΩNOIOY

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου.

Τί ΕΙΝΑΙ η 3η και η 4η και η 5η Διάσταση

OI ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΛΟΓΟΣ Ι "ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ" ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ

ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ Το θρυλικό απόκρυφο βιβλίο του Ερμή Τρισμέγιστου που γλίτωσε από την καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ - Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

Ο ΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - Οι τριανταέξι Δέκαρχοι θεοί

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο ΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - Οι τριανταέξι Δέκαρχοι θεοί

THE MATRIX - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

ΛΟΓΟΣ Ι "ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ" ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΦΥΓΕΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ - Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

OI ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΥΜΝΩΔΙΑ ΑΠΟΚΡΥΦΗ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ