ΜΟΝΟ ΤΟ 1/4 ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΦΕΡΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΘΕΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΑ





Tίποτα σ'αυτόν τον αισθητό κόσμο δεν είναι ουσιωδώς όμοιο με τον θεϊκό Άνθρωπο. 

Η αληθινή ουσία του ανθρώπου βρίσκεται μέσα στην ψυχή 

μην συμμετέχοντας καθόλου στον αισθητό κόσμο.

Όλα τα συναισθήματα και οι αισθήσεις, τα πάθη και οι επιθυμίες, είναι η προβολή της εικόνας (ψυχής), μέσα στην εικόνα, (σάρκα),  του ειδώλου του θ
εϊκού σπινθήρα (Νους), που είναι η εικόνα του  πρωταρχικού και Ουσιωδώς θεϊκού Ανθρώπου.

........

Μόνο το 1/4 των ανθρώπων έχει μέσα στην ψυχή τον θεϊκό σπινθήρα, και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που αναζητούν συνεχώς το θείο ώστε να βρουν την πηγή τους από την οποία και προέρχονται.

Οι υπόλοιποι άνθρωποι ασχολούνται με τα γήινα και τον γήινο τρόπο ζωής, όπως και με τις πολυδιαστατικές οντότητες του εικονικού κόσμου.

Ζούμε σε έναν εικονικό αισθητό κόσμο, όπου τα σώματα μας είναι είδωλα, και η κίνηση τους είναι η ακινησία, και ότι δεν κινείται βρίσκεται ένα στάδιο λίγο πριν την ανυπαρξία.

Τα συναισθήματα οι αισθήσεις τα πάθη και οι επιθυμίες, προέρχονται από το διασπασμένο διπολικό πυρ και πνεύμα του Σκότους, που γεννήθηκε μέσα από την ένωση με τον Άγιο Λόγο του Φωτός,  αλλάζοντας την δομή των σκοτεινών στοιχείων σε πυρ και πνεύμα διπολικό.
Αυτός ο κόσμος δημιουργήθηκε για όντα άλογα δίχως τον Λόγο.

Ο Φωτεινός Άγιος Λόγος, διέσπασε την σκοτεινή υγρή φύση  που γεννήθηκε από το Σκότος, και  από άκρατο πυρ και πνεύμα που ήταν, έγινε διπολικό, και περιέκλεισε την διπολική φύση με τον Λόγο του μέσα σε επτά κύκλους, ανάλογα με την πυκνότητα των στοιχείων τους.


Και επειδή ο Φωτεινός Λόγος είναι η Ζωή, έδωσε τις ψυχές δίχως τον Λόγο, και δημιούργησε όντα άλογα.

Κάθε άνθρωπος που γίνεται ένα με αυτόν τον κόσμο, και δεν αναζητά συνεχώς την αλήθεια, έχει χάσει την επαφή με τον θεϊκό σπινθήρα μέσα στην ψυχή του, και έγινε ένα με το πνεύμα της φύσης.

Ο θεϊκός σπινθήρας που βρίσκεται μέσα στην ψυχή, μαζί με την ψυχή,  είναι η εικόνα του Ουσιωδώς Ιδεατού θεϊκού Ανθρώπου, και ενόσω βρίσκονται μέσα στους κύκλους, είναι το είδωλο της Αληθινής πρωταρχικής τους ουσίας.

 Ο Νους και η ψυχή αν και είδωλο, είναι ο μόνος που μπορεί να απεγκλωβίσει από την στάση στην οποία έχει εμπεριέλθει ο Αληθινός ιδεατός του εαυτός, ο οποίος βρίσκεται έξω από τους κύκλους, και ζει ακίνητος δίχως κίνηση τον θάνατο δηλαδή την εικονική ζωή μέσα στους κύκλους στους οποίους εγκλωβίστηκε θέλοντας να ζήσει και κατανοήσει το σκότος.!

Και όσο δεν αφυπνίζονται οι Αληθινές Ουσιωδώς ψυχές, που βρίσκονται μέσα στο σώμα της σάρκας, θα ζουν μέσα στον θάνατο και την ανυπαρξία.

Oι άνθρωποι που δεν έχουν στην ψυχή τους τον θεϊκό σπινθήρα, είναι οντότητες γεννημένες από το θνητό πνεύμα της φύσης, που σκοπό έχουν να ζουν δίπλα στις ψυχές που φέρουν μέσα τους τον θεϊκό  σπινθήρα της Αληθινής Ζωής, για να τους κρατούν εγκλωβισμένους, μέσα από τις αγωνίες της καθημερινότητας τους, κάνοντας τους ένα με αυτόν τον κόσμο και ένα με το είδωλο τους..

morfeas sky


Σχόλια