Ερμής ο Τρισμέγιστος προς τον Ασκληπιό - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΜΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ

ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΕρμής ο Τρισμέγιστος προς τον Ασκληπιό


Το πνεύμα ενυπάρχει στα πάντα, αναμειγνύεται με τα πάντα και δίνει ζωή στα πάντα.


Η ψυχή τρέφεται μέσω της αιώνιας περιφοράς του κόσμου, τα σώματα αυξάνονται με τροφές του κατώτερου κόσμου, με νερό και γη.

Σ'αυτό προστίθεται ο νους που δημιουργεί την σκέψη των ανθρώπων, που του έχει παραχωρηθεί ως πέμπτο στοιχείο και το μοναδικό που προέρχεται από τον αιθέρα.

Από όλα τα ζώα, όμως, ο νους χαρίστηκε μόνο στους ανθρώπους με απώτερο σκοπό την γνώση του θεϊκού λόγου και είναι αυτός που τους οδηγεί και τους ανυψώνει.

Αλλά επειδή μιλάω για τον νου σε λίγο θα σας αναπτύξω και τον σχετικό με αυτόν λόγο.
Καθώς είναι ιερότατος και σπουδαιότατος και καθόλου κατώτερος από αυτόν που αφορά την ίδια την θεϊκότητα.

-Δεν είναι ίδιος ο νους όλων των ανθρώπων Τρισμέγιστε;


Δεν μπορούν να φτάσουν όλοι Ασκληπιέ, στην αληθινή γνώση, αλλά λόγω της ασυγκράτητης ορμής τους, χωρίς να τους έχει αποκαλυφθεί κανένας αληθινός λόγος, ακολουθούν τα είδωλα των αληθινών πραγμάτων και εξαπατώνται.

Τα είδωλα αυτά γεννούν την κακία στον ανθρώπινο νου και μεταμορφώνουν το τέλειο ζωντανό πλάσμα σε αγρίμι με ήθη θηρίου.

Ο άνθρωπος είναι ο μόνος από όλα τα ζωντανά πλάσματα που είναι διπλός, καθώς, το ένα μέρος του είναι απλό, το οποίο ονομάζεται από τους Έλληνες "ουσιώδες" κι εμείς το αποκαλλούμε "κατ'εικόνα Θεού". Το άλλο μέρος είναι τετραπλό, (γη νερό αέρας φωτιά)
το οποίο οι Έλληνες αποκαλούν "υλικό" και εμείς "κοσμικό".

Κάτω από αυτό το κάλυμα, η καθαρή θεϊκότητα του νου κρυμμένη μαζί με τα παρόμοια της, δηλαδή τις αισθήσεις του νου, ηρεμεί μόνη της, σαν να είναι περιφραγμένη από το τείχος του σώματος.


-Γιατί λοιπόν Τρισμέγιστε πρέπει ο άνθρωπος να παραμείνει στην ύλη και να μην ζει σ'αυτό το μακαριότατο μέρος, μέσα στο οποίο βρίσκεται και ο θεός;

Σωστή ερώτηση, Ασκληπιέ. Και εμείς έχουμε ζητήσει από το Θεό να μας απαντήσει σ'αυτό το ερώτημα. Καθώς, αφού όλα εξαρτώνται από τη βούληση του, τότε άκου λοιπόν Ασκληπιέ.

Ο κύριος και δημιουργός των πάντων, τον οποίο σωστά έχουν ονομάσει Θεό, αφού δημιούργησε τον εαυτό του, ο οποίος μπορεί να γίνει ορατός και αισθητός.

Αυτός ο θεός τον ονομάζω αισθητό, διότι μπορεί να γίνει ορατός και αισθητός. Αυτός ο δεύτερος θεός μπορεί να γίνει αντιληπτός από τις αισθήσεις όσων βλέπουν.

Καθώς λοιπόν ο Θεός δημιουργός των πάντων δημιούργησε άλλον θεό σαν τον εαυτό του, και επειδή του φάνηκε όμορφος, καθώς πλυμμύριζε από την αγαθότητα των πάντων, τον αγάπησε ως δημιούργημα της θεϊκότητας του.

Σαν παντοδύναμος και πανάγαθος, θέλησε να δημιουργηθεί και κάποιος άλλος, ο οποίος να διακρίνει από αυτόν που τον είχε δημιουργήσει.
Συγχρόνως δημιούργησε και τον άνθρωπο, τον μιμητή του λόγου και της πρόνοιας του.Διαβάζουμε στον Ποιμάνδρη:
Ποιμάνδρης:
ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·


Τι μας λέει εδώ;
Ο δε Πατέρας όλων Θεός, Ζωή και Φως, γέννησε τον Άνθρωπο όμοιο μ'αυτόν!! και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός θέλησε να ζήσει και κατανοήσει όλα όσα εξουσιάζει και να δημιουργήσει στον κόσμο του "αδερφού" του δεύτερου Νου δημιουργού του πυρός και πνεύματος, και τον συγχώρησε ο Πατέρας, και τον άφησε να εισέλθει στον κόσμο του πυρός και πνεύματος ως ο μιμητής του λόγου και της πρόνοιας του.

..........

Εδώ διαβάζουμε στον Ποιμάνδρη ότι ο Πατέρας Όλων Θεός Ζωή και Φως, πριν γεννήσει τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, γέννησε πρώτα τον δεύτερο Νου δημιουργό.

Ποιμάνδρης:
ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.
.............
..........................

Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός Πατέρας Όλων, τον άνθρωπο όμοιο του, δηλαδή έναν δεύτερο Άνθρωπο θεό.
Αλλά και τον μιμητή της Πρόνοιας και του Λόγου του  μέσα στον κτιστό κόσμο του δεύτερου Νου δημιουργού, του πυρός και πνεύματος, την εικόνα της ζωής που είναι οι ανθρώπινες ψυχές που ενδύονται τα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα.
για να μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει ως αισθητός θεός στον αισθητό κόσμο.
.......................

Συνέχεια:
Γιατί η ίδια η βούληση του θεού είναι και αυτή καθαυτή η πραγματοποίηση, καθώς η θέληση και η πραγματοποίηση ταυτίζονται χρονικά. 

Αφού τον "ουσιώδη" άνθρωπο ("ουσιώδης" ο δεύτερος άνθρωπος θεός), τον δημιούργησε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην μπορεί να φροντίζει για όλα τα πράγματα, εκτός αν καλυπτόταν από ένα κοσμικό κάλυμμα, τον κάλυψε με ένα σωματικό κάλυμμα, (το αισθητό σώμα) και όρισε κάθε άνθρωπος να είναι έτσι, αναμειγνύοντας και ανακατεύοντας σε ένα μείγμα όση ποσότητα από κάθε φύση χρειαζόταν.

(σημ: κάθε φύση και ένας διαφορετικός κόσμος με διαφορετικά σώματα, Επτά κόσμοι επτά κύκλοι, επτά αισθητά ανθρώπινα σώματα).

Έτσι διαμόρφωσε τον άνθρωπο από ψυχή και σώμα,που αντιστοιχούν σε αθάνατη και θνητή φύση, (αθάνατη ανθρώπινη ψυχή που εμπεριέχει μέσα στον πυρήνα της ψυχής του τον Ουσιώδη άνθρωπο, τον Λόγο) ώστε ως ζωντανό πλάσμα να μπορεί να λειτουργεί και με τις δυο του φύσεις, να θαυμάζει δηλαδή και να λατρεύει τα ουράνια, αλλά να φροντίζει και να διοικεί τα επίγεια.


morfeas sky


Έχεις πει:
"Η ψυχή είναι η Ζωή. Δηλαδή Νους και Λόγος αδιαίρετος. Ο Λόγος είναι νοητική ουσία που κινεί τον Νου. Ο Λόγος λοιπόν κινεί τον Νου, με θεϊκό σώμα του πυρός, στον απεριόριστο κόσμο του Άπλετου Φωτός."

Θα ήθελα να μου πεις λίγα για να κατανοήσω τον Λόγο. 
Βλέπουμε εδώ οτι είναι νοητική ουσία. Δηλαδή προϊόν του Νου με σώμα πυρός, που κινεί τον Νου. Ο Λόγος κινεί τον Νου. Ο Νους δηλαδή κινείται με τον Λόγο, που είναι Πυρ. Αλλά είναι νοητική ουσία, δηλαδή νοητικό Πυρ.
Είμαι κοντά στο να καταλάβω, αλλά χρειάζομαι αυτό το κάτι, την έμπνευση, την φώτιση.
Δεν βιαζόμαστε. 


Γράφεις αλλού πάλι, πιο διευκρινιστικά:

Αιθέρας δεν είναι ενέργεια, αλλά νοητική ουσία, είναι Νους και Λόγος Αδιαίρετος.

Ζωή είναι η κίνηση, η κίνηση προέρχεται από την σκέψη, τον Λόγο, που κινεί όσα εμπεριέχονται μέσα στον Πανάγαθο, ακίνητο, κόσμο του Νου.

Νους και Λόγος Αδιαίρετος, η δε ένωση τους η γέννηση αυτού του του κόσμου μαζί με τα Γεννήματα τους τις ψυχές που είναι η νοητή ζωή.

Η κίνηση λοιπόν είναι ο κόσμος ως Υπάρχων, οι δε ψυχές ο Λόγος, η Ζωή, η νοητή ζωή.

Νους και Λόγος είναι Η ΝΟΗΤΉ ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΟΣΜΟ με τα Γεννήματα τους τις ψυχές.Kαταρχήν πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στον Αρχέτυπο κόσμο όλα είναι Ζωή και Φως, ενώ στον κτιστό κόσμο του δεύτερου Νου δημιουργού όλα είναι εικόνα της ζωής, δηλαδή όλα είναι Νους και ψυχή.

Στο Φως όλα είναι Φως, ενώ στον κτιστό κόσμο όλα μέσα στο Νου είναι πυρ και πνεύμα της Ύλης.

Στον Αρχέτυπο κόσμο ο Φωτεινός Λόγος βλέπει το Φως (Νους που όλα μέσα του είναι Φως) και κινεί αυτόν τον κόσμο, η δε κίνηση είναι ο κόσμος, η γέννηση του Αρχέτυπου κόσμου του Φωτός, η δε ένωση του Λόγου με το Φως γέννησε επίσης την νοητή Ζωή μέσα στο Φως με τα γεννήματα του τις ψυχές, τα όντα που κινούνται μέσα στο Πυρ δηλαδή τις μέγιστες δυνάμεις του Φωτός.

Ενώ στον κόσμο της Ύλης όλα είναι δυαδικά, διότι όλα είναι ενέργεια, δηλαδή πυρ και πνεύμα, τις μέγιστες δνάμεις όπου κινούνται από την ενέργεια, όπου το πνεύμα εκδηλώνει τις όποιες αισθήσεις στην Ύλη, και η Ύλη διασπά τις αισθήσεις που κάθε σκέψη έχει το αντίθετο της, ανάλογα με την ποιότητα του σώματος.

Στο Φως δεν υπάρχει αντίθετο, όλα είναι Ζωή και Φως μέσα στο Νου, ενώ στο πυρ κι πνεύμα τα πάντα έχουν και το αντίθετο τους, όλα είναι εικόνα της Ζωής μέσα στο Νου.Αφού λοιπόν η ψυχή είναι Νους και Λόγος αδιαίρετος αλλά και ο Αιθέρας είναι νοητή ουσία, Νους και Λόγος Αδιαίρετος, δια της εις άτοπον απαγωγής έχουμε οτι η Ψυχή είναι Αιθέρας.

Ρωτώ για την ουσία. Αν είναι η ίδια νοητή ουσία. 

Toν Αιθέρα τον προσδιορίζουμε ως Όλον, σε αντίθεση με τις ψυχές που προσδιορίζονται ως ξεχωριστές Μονάδες του Όλον.
Άρα είναι η ίδια ουσία, είναι Αιθέρας, οι ψυχές.


Αυτές οι ξεχωριστές μονάδες (ψυχές) ενώνονται με το πυρ και πνεύμα, ως μία οντότητα ξεχωριστή, ενώ ως Αιθέρας εννοούμε την Ολότητα την παγκόσμια ψυχή του σύμπαντος, από την οποία διαχωρίζονται οι ψυχές, για να ενδυθούν τα είδη των σωμάτων.


Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει..οι ψυχές είναι άλογες, διότι οδηγούνται από την παγκόσμια ψυχή, για να μην πέσουν σε αμαρτίες, διότι ενδυόμενες το σώμα (πυρ και πνεύμα) θα υποπέσουν σε λάθη.

Οι ανθρώπινες ψυχές όμως επειδή προέρχονται από το Φως εξουσιάζουν τα πάντα, και ενδυόμενες το πυρ και πνεύμα δεν οδηγούνται από την παγκόσμια ψυχή, αλλά πρέπει μόνες τους να κατανοήσουν τον εαυτό τους!!!! γι'αυτό είμαστε εμείς οι άνθρωποι και οι μόνοι που έχουμε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ διότι εξουσιάζουμε τα πάντα!! αλλά και μπορούν να μας εξουσιάσουν τα πάντα αν πέσουμε σε ΛΗΘΗ.


Στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός όμως οι ανθρώπινες ψυχές δεν μπορούν να υποπέσουν σε λάθη, διότι όλα είναι Φως.


Κατάλαβα σχεδόν. Προς το παρόν. Αλλά ο Αιθέρας, η παγκόσμια ψυχή, αφού από αυτόν διαχωρίζονται οι άλογες ψυχές, είναι άλογος; Αφού είναι νους και λόγος αδιαίρετος. 


Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά επειδή με έχω αφήσει στάσιμη μετά τις αποτυχίες μου στα πρόχειρα διαγωνίσματα, πάω την σχολική χρονιά από την αρχή, και δικαιούμαι να τα ρωτάω και όλα από την αρχή. Κι όσο αντέξεις :-)))


Ο Αιθέρας για να καταλάβεις είναι ο θεός, και οι ψυχές είναι τα δημιουργήματα του θεού.
Για να μην υποπέσουν σε αμαρτήματα οι ψυχές-δυνάμεις, όταν ενδύονται τα αισθητά σώματα, επιβάλλεται πάνω τους η Πρόνοια και η Ανάγκη, διότι είναι αδύνατον να αμαρτήσουν τα θεϊκά όντα (ψυχές που ενδύονται το αισθητό σώμα) και να υποπέσουν σε αμαρτίες, γι'αυτό και δεν έχουν ελεύθερη επιλογή, και εξουσιάζονται και οδηγούνται από την Πρόνοια και την Ανάγκη, να συνεισφέρουν στο έργο της δημιουργίας του θεού, γι'αυτό και δεν έχουν ελεύθερη επιλογή.

Οι ανθρώπινες ψυχές τώρα, έχουν πάντα ελεύθερη επιλογή, και όταν ενδύονται την θνητή σάρκα στον υλικό κόσμο, εξουσιάζονται από την Δικαιοσύνη, διότι πράττουμε και ενεργούμε ως άνθρωποι της Γης πάνω στην ύλη! δηλαδή κάθε αιτία που ενεργεί στον υλικό κόσμο της Γης, θα έχει και το ανάλογο αιτιατό αποτέλεσμα από τις πράξεις μας, και δίνουμε το δικαίωμα να μας κρίνει η Δικαιοσύνη, με τα ανάλογα αποτελέσματα στην εδώ ζωή μας στην Γη, όπου ότι δώσουμε αυτό θα πάρουμε.Καλώς!! Μου είναι αρκετά αυτά για επεξεργασία. 

Ένα τελευταίο για αργότερα. 
Μόνον η ψυχή του ανθρώπου έχει τον θεϊκό σπινθήρα; 
Ο θεϊκός σπινθήρας είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός που με όχημα την ψυχή κατεβαίνει στους κύκλους και ενσαρκώνεται; 


Ναι..Μόνον ο άνθρωπος έχει στην ψυχή του (πυρήνας της ψυχής) την νοητή ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο, τον Άνθρωπο δεύτερο θεό.
.........

Ναι....αυτός είναι ο θεϊκός σπινθήρας του ανθρώπου, ο Λόγος, η νοητή ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, Ο Άνθρωπος Λόγος που εισέρχεται από τις πύλες στους Επτά κόσμους, ενδύεται το "όχημα" της ψυχής του εκάστοτε κόσμου τον οποίο θα επισκεφτεί, αυτός είναι ο θεϊκός σπινθήρας του ανθρώπου, ο Λόγος, η νοητή ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, που ενώνεται με τις ψυχές του κτιστού σύμπαντος των Επτά κόσμων, και στην συνέχεια ως Μονάδα πλέον, (ψυχή-εικόνα της ζωής όπου ο Λόγος ενώθηκε με τον πνευματικό λόγο), ενσαρκώνεται ως Μονάδα-ψυχή τα αισθητά σώματα του εκάστοτε κόσμου.
..........

Οι άνθρωποι στην Γη, αν δεν γνωρίσουν ποιοι είναι και από που προέρχονται, αφήνοντας την σάρκα ξαναγίνονται ψυχή, αλλά επειδή δεν έχουν αναζητήσει να μάθουν την αλήθεια όσο ζουν στην Γη, δεν γνωρίζουν άλλο κόσμο εκτός του υλικού σώματος τους, οπότε επιλέγουν να ΚΡΙΘΟΥΝ!!~!~!~ και έτσι η Δικαιοσύνη τους δίνει ένα καινούριο σώμα και μια ζωή που τους αξίζει, ανάλογο και σύμφωνα με τα όσα έπραξαν στην προηγούμενη ζωή τους.


´Η φοβούνται να βγούν από την κτιστή Δημιουργία των επτά κύκλων και μένουν γιατί αισθάνονται ασφάλεια για το γνωστό. Επειδή δεν είναι καθόλου εύκολο να θυμηθούμε την ζωή στα φωτεινά πεδία, ο άνθρωπος επιλέγει συνειδητά τον κόσμο των αισθήσεων. Δεν έχει καταλάβει ότι λειτουργεί μόνον διπολικά ο κόσμος αυτός και ότι θα πληρώνει αντίτιμο για κάθε ηδονή αλλά ελπίζει κάθε φορά ότι θα πάνε όλα καλά χωρίς πόνο, χωρίς πτώση μετά την άνοδο. Δεν βλέπει ότι είναι τροχός.

Πολύ σωστά!


Τι σημαίνει "ελπίζω;"
Ότι έχω άγνοια!! άρα δεν πιστεύω σε τίποτα πέραν της ύλης, διότι δεν κατανοώ, διότι ποτέ δεν αναζήτησα την αλήθεια με την ορθή λογική της ψυχής!.morfeas sky

Σχόλια