ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΟΥΣ ΘΕΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΥΙΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΟΥΣ ΘΕΟΣ 
Ο ΛΟΓΟΣ ΥΙΟΣ
ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ 
ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ 
ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ
ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣΘεός είναι ο Νους, δίχως φύλο, ο Λόγος Υιός βγαίνει μέσα από τον Νου του, και γίνεται Υπάρχων μέσα από Φως και Ζωή.
Η Τριάδα αυτή είναι Αδιαίρετη και Ομοούσιος

Φως και Ζωή είναι τα Φωτεινά Πεδία

.................................................

Πυρ και Πνεύμα είναι η θνητή δημιουργία η οποία βρίσκεται έξω από τα φωτεινά πεδία , πρόκειται για έναν δυαδικό κόσμο των αντιθέτων

Πυρ είναι κάτι από από ζωή και κάτι από θάνατο
Πνεύμα είναι κάτι από Νους και κάτι από Αντινούς
..................................................

Ψυχή είναι κάτι από ζωή μέσα από τις τέλειες ενέργειες 
Πνεύμα είναι κάτι από Νους μέσα από τις τέλειες ενέργειες

Τέλειες ενέργειες είναι o Νους της Αρμονίας Ομοούσιος με τον Λόγο

..................................................

Άνθρωπος της Γης είναι ο Άνθρωπος που από Ζωή και Φως έγινε ψυχή και Νους, και όταν ενσαρκώνεται σε σάρκα ενδύεται το πυρ και πνεύμα, τον θάνατο το σκοτάδι, ζει μέσα στην ανυπαρξία δεν υπάρχει αυτό που ζει, διότι η ύλη ο υλικός κόσμος η σάρκα μαζί με το πνεύμα είναι το αντίθετο του Νου.

Έχει όμως μέσα του ο Άνθρωπος της Γης  ψυχή, που είναι οι τέλειες ενέργειες, και αυτές είναι που δίνουν ζωή και υπόσταση στην ύλη, και αν ο θάνατος ο υλικός κόσμος γίνει έρωτας και ένα για τον άνθρωπο της Γης, τότε μένει δέσμια Η ΨΥΧΉ ΤΟΥ στον θάνατο!! και στην ανυπαρξία!!

Αν όμως ο άνθρωπος της Γης κατανοήσει την ουσία του θα ξεφύγει από τον θάνατο της ύλης και της σάρκας.

morfeas sky


Σχόλια