ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ο ΑΙΘΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑTα τέσσερα στοιχεία της φύσης και το πέμπτο στοιχείο ο Αιθέρας

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο όπου ζούμε με λίγα λόγια να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα ώστε να γίνει κατανοητός ο αποσυμβολισμός των στοιχείων.


Τα τέσσερα στοιχεία προέρχονται από το άλογο δοχείο της Υλης, το οποίο ονομάζεται αλλιώς και σκότος, τα μη όντα, το Μη Ον.


Σκότος είναι η σύνθεση της φύσης από γη-νερό, τα πιο κατωφερή σύνθετα θνητά αισθητά σώματα του δοχείου της Υλης, από φωτιά, αέρα, γη, νερό.


Το δοχείο της Ύλης είναι αίσθηση, είναι τα Τέσσερα ανόμοια  στοιχεία: φωτιά, αέρας, γη, νερό, είναι το δοχείο της γένεσης, με το οποίο του έδωσε την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος, συνθέτοντας την δική του νοητική ουσία-πνεύμα στην μήτρα, με τις δικές του ψυχές, οι οποίες δίνουν την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση στα σύνθετα είδωλα που μπορούν να γίνουν η νοερή ζωή.

Με τον πνευματικό του Αδιαίρετο Λόγο (Νους και Αγιος Λόγος Αδιαίρετος, Πυρ και Πνεύμα), ο δεύτερος Νους δημιουργός περιέκλεισε το άλογο δοχείο της Υλης με τον Αιθέρα, και εσωτερικά αναμείχτηκε μαζί του, και το δοχείο της Ύλης περιήλθε σε κίνηση, η δε κίνηση ήταν όπως την θέλησε ο δημιουργός, διέσπασε το δοχείο της Υλης, και δημιουργήθηκαν από την Ύλη τα Τέσσερα στοιχεία: φωτιά, αέρας, γη, νερό, του πυρός και πνεύματος.

Από την δε αυτή κίνηση τα ελαφρότερα στοιχεία ανέβηκαν ψηλά, τα δε πιο κατωφερή στοιχεία κατέπεσαν στον πιο κατωφερή κύκλο-ουρανό, και το δοχείο της Υλης διαχωρίστηκε και περικλείστηκε από τον Αιθέρα (ενεργειακό πλέγμα) σε Επτά κύκλους-Ουρανούς, ανάλογα με την ποιότητα αυτών των στοιχείων της Υλης που παρέμειναν μέσα σε κάθε Ουρανό, οι οποίοι Επτά Ουρανοί εσωτερικά είναι ΑΝΑΜΕΜΙΓΜΕΝΟΙ με το πνεύμα του δεύτερου Νου δημιουργού τον Αιθέρα, αλλά και εξωτερικά.


Έτσι έχουμε Οκτώ Ουρανούς, όπου στον Όγδοο Ουρανό ενυπάρχει το Άγιο Πνεύμα, ενώ εσωτερικά μέσα στους Επτά Ουρανούς βρίσκεται αναμεμιγμένο με τα Τέσσερα στοιχεία.


Στα Τέσσερα αυτά στοιχεία του δοχείου της Υλης τους δόθηκε η νοερή ζωή, σε ό,τι μπορεί να γίνει η νοερή ζωή, και η διανοητική κίνηση στα άλογα σώματα, όπου κάθε Ουρανός έχει το δικό του ανάλογο πνεύμα αυτής της σύνθετης φύσης και τα δικά του σώματα που γεννήθηκαν από το άλογο δοχείο της Υλης, αφού πρώτα ενώθηκαν μαζί με το Πνεύμα του δημιουργού, και γεννήθηκε το πνεύμα της φύσης κάθε Ουρανού.


Γίνεται κατανοητό ότι η γη, το νερό, ο αέρας, και η φωτιά, αποτελούν αποκλειστικά τον σύνθετο αισθητό κόσμο της ύλης του δικού μας κόσμου, του πιο κατωφερή κύκλου Ουρανού.

Στον δικό μας κατωφερή κύκλο-Ουρανό, η ζωή αποτελείται από το πνεύμα που δημιουργήθηκε μέσα από την ένωση του θερμού-ψυχρού, η φωτιά και ο αέρας, που ενώθηκαν με το Πνεύμα του δεύτερου Νου δημιουργού, και γεννήθηκε ένα άλλο είδος κίνησης, το Νοερό Πνεύμα της Φύσης, με ένα άλλο είδος νόησης, αυτό της φωτιάς και του αέρα, των αισθήσεων, μαζί γεννήθηκαν και όλα τα αισθητά σώματα αλλά και όλα τα έμψυχα αισθητά σώματα που δημιουργήθηκαν από τις ψυχές, οι οποίες φέρουν το πνεύμα της φύσης που γεννήθηκε από το Πνεύμα του δεύτερου Νου δημιουργού, και αυτές οι ψυχές είναι οι Μονάδες που φέρουν το πνεύμα της φύσης κάθε Ουρανού, και δίνουν την νοερή ζωή στα άλογα αισθητά σώματα, και οδηγούνται χωρίς ελεύθερη επιλογή από τον δεύτερο Νου δημιουργό, δηλαδή από το Πνεύμα της Φύσης του κάθε Ουρανού.


Ετσι λοιπόν και οι Μονάδες ψυχές συνεργάζονται με το δοχείο της Υλης, και η Μοίρα τους, και το Πεπρωμένο τους, είναι να δίνουν την νοερή ζωή από Ανάγκη, στα Τέσσερα άλογα στοιχεία της Υλης.


Και αυτό είναι το νόημα της ύπαρξης της εικόνας της ζωής στον κτιστό κόσμο των Οκτώ Ουρανών, να δίνει ο δεύτερος Νους δημιουργός την νοερή ζωή στα μη όντα, σε όσα από αυτά τα άλογα στοιχεία και με την ανάλογη σύνθεση μπορούν να γίνουν η νοερή ζωή.


Ενώθηκαν αυτά τα Τέσσερα άλογα στοιχεία: φωτιά, αέρας, γη, νερό, στον δικό μας σύμπαν Ουρανό, μέσα από μία σύνθετη φύση των Τεσσάρων στοιχείων με Αρμονία, από το Πνεύμα του δημιουργού και  γεννήθηκε το Πνεύμα της φύσης του πιο κατωφερή Ουρανού, που βρίσκεται πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και που ονομάζεται αλλιώς και Αιθέρας.

θερμό-φωτιά είναι η ενέργεια της κίνησης, που αποκτά η νοητική ουσία-πνεύμα του δεύτερου Νου δημιουργού, όπως και όλες οι Μονάδες ψυχές, όταν ενώνονται με αυτή την ενέργεια της φωτιάς μέσα σε κάθε Ουρανό που εμπεριέχει το δοχείο της Υλης, και αποκτά το Πνεύμα του δημιουργού ένα άλλο είδος κίνησης, αυτό του κάθε Ουρανού, μέσα στον οποίο εισέρχεται το Πνεύμα και ενώνεται μαζί με την ενέργεια της φωτιάς, και γεννιέται το Πνεύμα της Φύσης του κάθε Ουρανού, μέσα στο οποίο κινούνται όλες οι ψυχές στον δικό τους νοητό κόσμο,  και η μοίρα τους είναι να ενώνονται με τα στοιχεία της Υλης και να δίνουν την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση στα άλογα είδωλα. (είδη των αισθητών σωμάτων).

Και κινείται μέσα στον κάθε Ουρανό το πνεύμα της φύσης και η κάθε ψυχή ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, και όταν ενώνεται μαζί και με τον αέρα των πλανητών, τότε γεννιέται το πεύμα της φύσης των πλανητών, αλλά και οι ψυχές αποκτούν ένα άλλο είδος νόησης, αυτό του νοερού πνεύματος της φωτιάς και του αέρα που γεννιέται. 


Είναι το πνεύμα της φύσης των Επτά Ουρανών, το νοερό πνεύμα ψυχρό-θερμό, (φωτιά-αέρας) το οποίο στον δικό μας πιο κατωφερή Ουρανό-υλικό σύμπαν, εκδηλώνεται μέσα από τις ψυχές με τα άλογα αισθητά σώματα από γη, νερό.

Όλα μαζί περιπλέκονται, και ο θεϊκός άνθρωπος από Νους γίνεται Νους και ψυχή-φωτιά, και όταν ενώνεται με τον αέρα την γη και το νερό γίνεται ο άνθρωπος της Γης από φωτιά, αέρα, γη, νερό..και πνεύμα-Αιθέρας.

Το ανθρώπινο Πνεύμα όμως (Νους της ανθρώπινης ψυχής) δεν ανήκει στον δεύτερο Νου δημιουργό, αλλά εισήλθε από τον Αρχέτυπο κόσμο του Αρχέτυπου Πνεύματος Ζωή και Φως, είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός.

Το Πνεύμα της Φύσης του κατώτερου Ουρανού, αφού ενώθηκε με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, απέκτησε όλες τις ενέργειες των Επτά Φύσεων των Επτά Ουρανών, και δημιούργησε για τον Άνθρωπο δεύτερο θεό και τις δικές του ανθρώπινες ψυχές, Επτά φύσεις όμοιες με των Επτά Φύσεων των Επτά Ουρανών, μαζί δημιούργησε και Επτά ανθρώπινα σώματα=είδωλα, για να ενσαρκωθύν οι ανθρώπινες ψυχές, οπότε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός δεν χρειάζεται α εισέλθει στους ανώτερους Ουρανούς για να ζήσει και κατανήσει τις Επτά φύσεις τυ Κτιστού κόσμου. 

Στις ανώτερες σφαίρες της δημιουργίας των επτά φύσεων=κύκλων-πλανητών, η ζωή αποτελείται από σώματα που δεν αναμιγνύονται με τα Τέσσερα στοιχεία όπως της Γης, αλλά από ανώτερα σώματα.

Έτσι λοιπόν στον δικό μας Ουρανό, που εμπεριέχει μέσα του πλέον τις Επτά φύσεις, αποκτά ο θεϊκός άνθρωπος-Νους, που γίνεται Νους και ψυχή, ένα άλλο είδος κίνησης, και ένα άλλο είδος νόησης, αυτό του νοερού πνεύματος των Επτά φύσεων των πλανητών, από φωτιά, αέρα, γη, νερό ανάλογα την σύνθεση τους.


Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ (Νους και ψυχή) ενόσω ζει μέσα στην φύση του πλανήτη Γη και της πλάνης της υλικής πραγματικότητας, αυτής της σύνθετης φύσης που αποτελείται από Τέσσερα ανόμοια στοιχεία, το αισθητό ανθρώπινο και άλογο σώμα, αποκτά όλες τις ανόμοιες μορφές των Τεσσάρων αυτών στοιχείων, όπου το κάθε στοιχείο εκδηλώνεται ισόποσα με Αρμονία, και ο Νους της ψυχής πρέπει ως εξουσιαστικό που είναι και εξουσιάζει τα πάντα, να εξουσιάσει αυτές τις άλογες μορφές, τις άλογες αισθήσεις του άλογου σώματος, και των μορφών του πνεύματος, (αισθήσεις συναισθήματα πάθη επιθυμίες, λύπη-χαρά, φόβος, κτλ).


Η νοητική ουσία της ανθρώπινης ψυχής, δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με το νοερό πνεύμα του ανθρώπινου σώματος που γεννιέται, απλά περιπλέκεται μαζί τους για να ζήσει και κατανοήσει τον πιο κατωφερή κύκλο της ζωής του πυρός και πνεύματος των άλογων αισθητών σωμάτων, φέροντας την Αρμονία στις άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να εξουσιάζει τα θνητά, και να νοείται τα θεϊκά , ώστε να μην γίνει ένα με την άλογη φύση και να οδηγείται από αυτή, αλλά να δημιουργεί με Αρμονία φέροντας την Τάξη στην Αταξία αυτής της άλογης φύσης.

morfeas skyΟ Αιθέρας είναι ο Νους και Αδιαίρετος Άγιος Λόγος, είναι το Αγιο Πνεύμα, η νοητική ουσία που περικλείει εξωτερικά και περιβάλλει εσωτερικά το σύμπαν των επτά κύκλων-Ουρανών στο καθαρό της φύσης δημιούργημα, και όταν ενώνεται με τα Τέσσερα άλογα στοιχεία μεταβάλλεται σε πνευματικό Λόγο, σε πνεύμα της εκάστοτε φύσης του κάθε Ουρανού, και επιφέρει την Αρμονία μέσα από την Τάξη, στην Αταξία των Επτά σφαιρών, αλλά και την Αρμονία των έμψυχων σύνθετων αισθητών σωμάτων, μέσα από τους νόμους, και στον δικό μας άλογο και πιο κατωφερή κόσμο, φέρει την Τάξη στην Αταξία, μέσα από την ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ. (την μοίρα και το πεπρωμένο).


morfeas sky

Σχόλια