*ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ;* *ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;* *ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ;*

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ;


ΠΟΙΑ Η ΑΡΧΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ;
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ;Νους είναι ο Λόγος και ο Λόγος η Ζωή, και η Ζωή ο Νους!Η υπόσταση που έχει το ΦΩΣ στα Φωτεινά Πεδία είναι η ΖΩΗ.
*Φως...είναι η Θεϊκή Μας Υπόσταση.......ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ
........
Η ψυχή στον θνητό μας κόσμο, είναι η υπόσταση που παίρνει το ΦΩΣ ως Πνεύμα, και το Πνεύμα γίνεται μέσα από την ψυχή Ζωή....Πνεύμα και Ζωή


Κάθε ψυχή είναι αεικίνητη και αθάνατη, έχοντας ως κίνηση την ίδια την ενέργεια της.
Η ψυχή είναι αεικίνητη επειδή πάντα η ίδια κινείται και δίνει κίνηση και στα άλλα.
Η θεϊκή λοιπόν ενέργεια, είναι η ενέργεια του θεϊκού σώματος της (ψυχή), διότι, κινείτε μέσα σε αυτό και το κινεί.
..........
Η ανθρώπινη ψυχή τώρα, δηλαδή όταν αυτό το θεϊκό μέρος μπει μέσα στο θνητό σώμα, τότε έρχονται και εκείνα, το πάθος και οι επιθυμίες, και με την παρουσία τους γίνεται η ψυχή ανθρώπινη.
........
Η ψυχή των άλογων ζώων αποτελείται από πάθος και επιθυμία,

για αυτό και ονομάστηκαν τα όντα αυτά, άλογα, δηλαδή εξαιτίας της απουσίας του Λόγου της ψυχής (που ενώθηκε με το άλογο πνεύμα).
.........
Τι είναι το πάθος και οι επιθυμίες;
Οι θνητές καθοδικές ενέργειες ακολουθούν την ψυχή όταν ενσαρκώνεται στον άνθρωπο, όχι όλες μαζί, αλλά μερικές, και ενεργούν μόλις γεννηθεί ο άνθρωπος, γύρω από το άλογο μέρος, δηλαδή το σάρκινο σώμα που γεννιέται.
(άλογο είναι το μη λογικό, δίχως τον Λόγο της ψυχής).

Αυτές οι θνητές καθοδικές ενέργειες προερχόμενες από το θνητό σύμπαν, εξαρτώνται από το θνητό σάρκινο σώμα, και σωματοποιούνται πάνω στο σώμα, και κάθε μία ενεργεί γύρω απά το σώμα, και παράγονται οι αισθήσεις και τα συναισθήματα, τα πάθη και οι επιθυμίες.

Όταν η ψυχή αποχωριστεί το σώμα, πεθαίνει, και αυτό το σάρκινο θνητό σώμα όσο παραμένει, μένουν μαζί και οι θνητές ενέργειες, και όσο χρόνο μείνει το σώμα, δέχεται την καθολική καθοδική ενέργεια καθώς διαλύεται και εξαφανίζεται το σάρκινο σώμα από αυτές.

Αυτά δεν μπορεί να τα παθαίνει το σώμα χωρίς ενέργεια.
Αρα λοιπόν, η ενέργεια παραμένει στο σώμα, ακόμα και όταν η ψυχή αποχωριστεί από το σώμα. 

Αυτή είναι και η διαφορά του αθάνατου απο το θνητό σώμα, ότι το αθάνατο αποτελείται από μία όμοια νοητή ουσία και το θνητό όχι.
Το πρώτο ενεργεί και το δεύτερο πάσχει, (διότι ό,τι ενεργεί εξουσιάζει και ό,τι δέχεται την ενέργεια εξουσιάζεται) και ό,τι εξουσιάζει ως εξουσιαστικό και ελεύθερο οδηγεί, ενώ ό,τι εξουσιάζεται οδηγείται.

ΠΟΙΑ Η ΑΡΧΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ο άνθρωπος αυτός που ξέρουμε με σώμα και ψυχή υπάρχει μόνον αποκλειστικά πάνω στην Γη.
Όταν πεθαίνει ελευθερώνεται η ψυχή και η υπόσταση του ανθρώπου αλλάζει, και γίνεται από άνθρωπος με σώμα και πνεύμα μόνον ψυχή.
Και η ψυχή εξουσιάζεται από το πνεύμα όσο ζει με σώμα.
Η ουσία του Ανθρώπου δεν είναι η ψυχή, αλλά ο Λόγος!
Και το πνεύμα δεν είναι η αρχική ουσία του Ανθρώπου αλλά ΦΩΣ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

Πατέρας Νους Θεός Φως και Ζωή.
Ο Υιός είναι ο Λόγος του Πατέρα Νου Θεού.
Με τον Λόγο δίνει υπόσταση και γεννά την ζωή από ΦΩΣmorfeas sky

Τι είναι η ζωή;..η δίχως λογική φύση των ζώων

Σχόλια