Tι είναι οι αισθήσεις και τα συναισθήματα.


Πως δημιουργείται η σκέψη και τα πιστεύω των ανθρώπων;H Αλήθεια είναι μία, αναλλοίωτη, Αμετάβλητη, τα όμοια αισθητά και αμετάβλητα νοητά.

Τα όμοια αισθητά και αμετάβλητα νοητά είναι ο ορθός νοητός λόγος της σοφίας της ανθρώπινης ψυχής, που πηγάζει από το Αρχέτυπο Πρότυπο της την Αλήθεια της Ζωής το Αγαθό, και οδηγείται από την δικαιοσύνη του Αγαθού, από το Αγαθό, τα οποία είναι πάντα φίλοι μεταξύ τους, δηλαδή η λογική που οδηγείται διά του ορθού νοηματικού λόγου της σοφίας της ανθρώπινης ψυχής, (πνεύμα του πυρός), και γεννά την ελεύθερη επιλογή η οποία οδηγείται από την ανδρεία διά της ελεύθερης νοητής σκέψης του ορθού αισθητού νοηματικού λόγου της σοφίας της ανθρώπινης ψυχής. (πνεύμα του πυρός το θεικό γένος των Ανθρώπων).


Και είναι το ήθος, η ευσέβεια, το κάλλος, η αρετή, η θέληση, η σωφροσύνη, το αμετάβλητο πάθος, η αμετάβλητη επιθυμία, ο θείος έρωτας, που έχουν ως πρότυπο τους τον Αγαθό Νοητό Λόγο, την Αλήθεια της Ζωής, διότι το νοητό πνεύμα δίνει την αμετάβλητη νοερή ζωή στο θεικό γένος των Ανθρώπων, και το θεικό γένος των Ανθρώπων δίνει την μεταβαλλόμενη νοερή ζωή στο πνεύμα της σελήνης, (φωτιά-αέρας), το αστρικό σώμα, το οποίο με την σειρά του συνεργάζεται με τα άλογα στοιχεία γη-νερό, και δίνει την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση στα ανθρώπινα όντα που γεννιούνται, στον ζωντανό ανθρώπινο οργανισμό στην Γη. και γίνεται το ανθρώπινο λογικό ζώο της Γης. 


Που όταν οδηγείται από το σώμα δεν διαφέρει σε τίποτα από τα υπόλοιπα άλογα άγρια και ήμερα θηρία του ζωικού βασιλείου της Γης. Ενώ όταν οδηγείται από το Νου και την καρδιά γίνεται θνητός θεός, με σώμα θνητό, και πνεύμα θεϊκό, όπου λατρεύει τα Ουράνια και θεϊκά, μα και ταυτόχρονα φροντίζει όλα τα θνητά. 


Μόνον τα όμοια αλληλοκατανοούνται στον βαθμό που μπορούν να συνδεθούν, και είναι πάντα φίλοι μεταξύ τους.


Τα ανόμοια ποτέ δεν είναι φίλοι μεταξύ τους, όπως και τα ανόμοια ποτέ δεν είναι φίλοι με τα όμοια. 

Όποιος κατανοήσει αυτά τα λόγια θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την Επίγνωση, το Γνώθι σ'αυτόν.Αυτά τα λόγια έχουν παντελώς λίγους ακροατές η ίσως ούτε λίγους δεν θα έχουν. Αλλά έχουν και κάτι ιδιαίτερο μέσα τους, τους κακούς μάλλον τους προτρέπουν στην κακία για αυτό και πρέπει οι πολλοί να προφυλαχθούν καθώς δεν καταλαβαίνουν την αξία των λεγομένων.

- Πως το εννοείς Πατέρα;

- Ετσι παιδί μου. Κάθε έμβιο ανθρώπινο έχει μεγαλύτερη ροπή προς την κακία και για αυτό χαίρεται με αυτή.

Αυτό το έμβιο ον, αν μάθει ότι το σύμπαν γεννιέται και όλα γίνονται με πρόνοια και από ανάγκη, γιατί σε όλα κυριαρχεί η μοίρα, θα γίνει πολύ χειρότερο.

Και αυτό,γιατί θα περιφρονήσει το σύμπαν, ως κάτι που γεννιέται και την αιτία του κακού θα αποδώσει στη μοίρα ενώ δε θα απέχει ποτέ απο καμιά κακία.


Για αυτό και πρέπει να τους προστατεύσουμε ώστε, καθώς θα έχουν άγνοια θα είναι λιγότερο κακοί από φόβο προς το άγνωστο.
...................

Και αν οι θρησκείες πουλούν τον φόβο, το κάνουν διότι οι άνθρωποι έχουν παντελή άγνοια προς την αλήθεια, και επειδή έχουν μεγάλη ροπή προς την κακία, είναι προτιμότερο για δικό τους καλό, να έχουν φόβο προς το άγνωστο, ώστε να απέχουν όσο το δυνατόν από την κακία, ειδάλλως η μοίρα θα τους χτυπήσει βάναυσα.morfeas sky


Πως δημιουργείται η σκέψη και τα πιστεύω των ανθρώπων;
Tι είναι οι αισθήσεις και τα συναισθήματα.


Ότι ενεργεί παράγει συχνότητες, μια λέξη που θα διαβάσουμε, μια φράση που θα ακούσουμε με τον ανάλογο τόνο-δόνηση, παράγει συναισθήματα που τα ονομάζουμε συχνότητες ή ενέργειες.

Η σκέψη των ανθρώπων, (των θνητών έμβιων όντων - αισθητών σύνθετων μεταβαλλόμενων ανθρώπινων σωμάτων) παράγει και αυτή ενέργειες, εκπέμποντας ως πομπός συχνότητες-ενέργειες-συναισθήματα, αλλά και ως δέκτης δέχεται όλες αυτές τις ενέργειες από το περιβάλλον γύρω του, και αλληλεπιδρά μαζί τους, τις οποίες ενέργειες το έμβιο σώμα σωματοποιεί σε αισθήσεις, συναισθήματα πάθη επιθυμίες, όπως την λύπη και την χαρά. 

Και έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτές οι αισθήσεις και τα συναισθήματα, ότι οδηγούν τις σκέψεις δηλαδή την λογική των ανθρώπων. Άρα ότι σκέψη δημιουργείται στα έμβια θνητά ανθρώπινα σώματα είναι αποτέλεσμα των αισθήσεων, και αυτές οι αισθήσεις συναισθήματα πάθη επιθυμίες είναι σώμα και όχι το πνεύμα της ανθρώπινης ψυχής. 

Το νοητό πνεύμα της ανθρώπινης ψυχής το οποίο ανήκει στα νοητά αμετάβλητα αναλλοίωτα ανώτερα και θεϊκά, όταν οδηγεί την ανθρώπινη καρδιά αποκτά ο άνθρωπος το ήθος, την ευσέβεια, το κάλλος, την αρετή, την νόηση της σοφίας της ανθρώπινης ψυχής, η οποία μεταβάλλεται σε ελεύθερη βούληση, σε αμετάβλητη ανδρεία, σε ελεύθερη σκέψη, (1) Το επιθυμητικό. 2) Το θυμοειδές 3) Το λογιστικό)

Διαβάστε:
ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ ΚΑΙ Η ΣΠΙΘΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣ

Αυτό λοιπόν, που εμείς ονομάζουμε ως ζωή, είναι η νοερή ζωή, είναι η αίσθηση. 
Και η αίσθηση δεν είναι η ζωή, αλλά ζωή είναι τα νοητά, ο νοητός κόσμος της ψυχής.

Το σώμα από γη-νερό, ως παθητικό και άλογο που είναι, δέχεται όλες τις κατωφερείς ενέργειες της Ύλης, την πληροφορία της γήϊνης πραγματικότητας,  (υλοενέργεια = φωτιά-αέρας-ατμός-ατμό-σφαιρα), που ενεργούν και εκδηλώνονται στο σύνθετο μεταβαλλόμενο σώμα όπως ο άνθρωπος της Γης, από γη, νερό, αέρα, φωτιά, και έχουν μια κορυφή που συγκεντρώνονται όλες αυτές οι ενέργειες, την καρδιά και τον εγκέφαλο

Και όταν η καρδιά οδηγείται από τον εγκέφαλο-λογική, μπορεί να έρθει σε επαφή με το νοητό πνεύμα της θεϊκής ανθρώπινης ψυχής το οποίο περικλείει-περιβάλλει το μεταβαλλόμενο αισθητό ανθρώπινο σώμα-είδωλο, και το κινεί με την διανοητική κίνηση που το δίνει, με πρότυπο τον αμετάβλητο νοητό λόγο της ψυχής.

Όταν όμως η καρδιά οδηγείται από το άλογο μέρος του αισθητού μεταβαλλόμενου σώματος,  τότε ο άνθρωπος οδηγείται από την άλογη φύση, τα πάθη-επιθυμίες χωρίς λογική, τα οποία είναι η αιτία και το αποτέλεσμα όλων των δεινών στον άνθρωπο, όπως η λύπη από ηδονή που επιφέρει δυνατούς λυγμούς, και η χαρά από ηδονή που επιφέρει την έπαρση, τον εγωϊσμό, όπου και τα δύο δεν απέχουν από καμιά κακία. διότι και η λύπη, είναι κακία.  

Αυτές οι ενέργειες έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ως ιδιότητα, την αύξηση και την μείωση που προκαλλείται από το ψυχρό-θερμό, (φωτιά-αέρας), που ενεργεί και εκδηλώνεται πάνω στο άλογο σώμα από γη-νερό, το οποίο δέχεται ως παθητικό που είναι όλες αυτές τις καθολικές ενέργειες, και τις σωματοποιεί μέσα από την αύξηση και την μείωση, δημιουργώντας για παράδειγμα το πάθος και τις επιθυμίες. 

Όλες αυτές οι σύνθετες ενέργειες (φωτιά-αέρας), είναι θνητές ενέργειες θνητών σύνθετων σωμάτων (γη-νερό).

Σκεφτείτε ότι αυτή η κορυφή είναι όπως ένα εκκρεμές, θετικό-αρνητικό, όπως το θερμόμετρο, όπου το θερμό και το ψυχρό, είναι ανάλογο με το κέντρο-κορυφή της ισορροπίας-Αρμονίας με πρότυπο την ψυχή ή το άλογο σώμα,  το οποίο θέτουμε και αποδεχόμαστε εμείς, και όσο αυξάνει το θερμό κορυφώνεται το ένα άκρο, και όσο αυξάνεται το ψυχρό κορυφώνεται το αντίθετο άκρο, και όσο κορυφώνεται το άλογο μέρος του σώματος γη, νερό, εκδηλώνεται η άλογη φύση, ξ Αταξία, η κακία, διότι τα πάντα εκδηλώνονται σύμφωνα με τον Νόμο της Ειμαρμένης, με τις ισόποσες αντίθετες ενέργειες των ανόμοιων ιδιοτήτων των Τεσσάρων αυτών ανόμοιων στοιχείων, 

Και η λογική εξουσιάζει τις άλογες αισθήσεις, ενώ το ανώτερο πνεύμα της ψυχής εξουσιάζει όλα τα κατώτερα, την μοίρα και το πεπρωμένο που δίνεται στα σώματα...Γνώρισε τον εαυτό σου και θα ελευθερωθείς.

 
Σκεφτείτε την σημερινή εποχή τα τελευταία 2000 χρόνια σε πόσο χαμηλό σημείο-κορυφή έχει θέσει η σκοτεινή Ελίτ την πραγματικότητα γύρω μας, και κυβερνά την ανθρωπότητα μέσα από την σκλαβιά και την δουλεία, την αμμορφωσιά και την δειλία, ελέγχοντας τους ανθρώπους με την ισχυρή της θέληση που επιβάλλει τον φόβο στους ανθρώπους, εξουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την ελεύθερη επιλογή τους, δημιουργώντας το πρόβλημα και την λύση, αιτία και αποτέλεσμα, είτε με την δύναμη των όπλων, του ισχυρού έναντι του αδύναμου, κτλ. κτλ.


Όσο πιο χαμηλά και βαθιά βρίσκεται η κορυφή της Αρμονίας, τόσο πιο ακραίο είναι το δίπολο των αντιθέτων πόλων μέσα από την ακραία φτώχεια και την ακραία αμορφωσιά, και τόσο πιο βαθιά εισερχόμαστε μέσα στην άλογη φύση της ύλης, και τόσο περισσότερη είναι και η κακία, η Αταξία, διότι το κέντρο της Αρμονίας των αντιθέτων πόλων κατεβαίνει ολοένα και πιο χαμηλά, και επιφέρει τον κόσμο ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕΜΕ ΤΗΝ ΔΕΙΛΙΑ ΜΑΣ!!

ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ Ο ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΘΕΟΣ!! ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΘΕΟΙ!!~

Η κυρίαρχη ελίτ δημιουργείτην πραγματικότητα γύρω μας με την θέληση της!! και με την δική μας δειλία!! που αποδεχόμαστε όλοι εμείς την πραγματικότητα τους που μας δημιουργούν!!, 

Και όσο περισσότερο εξουσιάζουν την θέληση μας μέσα από τον φόβο της άγνοιας μας για την αλήθεια, και την υποταγή της συνείδησης μας, τόσο περισσότερη και η σκλαβιά μας!.

Αυτόν τον ρόλο παίζουν και όλες οι θρησκείες, οι οποίες μας καθοδηγούν στην υποταγή της θέλησης μας. Να περιμένουμε από τον θεό να μας σώσει, αφού εμείς παραμένουμε αδρανείς!! Δηλαδή είναι σαν να ενεργούμε μέσα από την αδράνεια μας ΥΠΕΡ της καθόδου μας ολοένα και πιο βαθιά στην άλογη κακία της Ύλης. 


ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΤ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΜΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ!! 
ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ!!

ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΩ!! ΠΟΣΟ ΧΑΜΗΛΑ ΕΘΕΣΕ Η ΕΛΙΤ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ!!!ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ!!! ΑΝΑΠΟΔΑ!!!!! ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΜΕ!! ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΑΣ!!

ΌΠΟΥ Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΟΛΩΝ  ΒΑΔΙΖΕΙ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΗΣ ΑΛΟΓΗΣ ΥΛΗΣ.

Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΔΩ ΖΩΗ ΜΑΣ.

ΑΡΧΙΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ!! 


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ!! ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΛΙΤ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ!!

morfeas sky
Είναι ο κόσμος των αντιθέτων. (Τα σύνθετα σώματα, φωτιά, αέρας, γη, νερό).

Είναι όπως ένα εκκρεμές, που ταλαντώνεται συνεχώς προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Η ταλάντωση μόνον διαφέρει, όσον αφορά την ένταση των άκρων, και με την δύναμη που ενεργούν αυτοί οι δύο αντίθετοι πόλοι, που φέρουν πάντα την αιτία και το αιτιατό αποτέλεσμα.

Ενώ  η Αρμονία είναι η ισορροπία που επιφέρεται με την λιγότερη το δυνατόν ταλάντωση αυτών των δύο αντίθετων πόλων, διότι σ'αυτόν τον κόσμο ενεργούμε, και ότι ενεργεί δεν μένει ποτέ αδρανή.

morfeas sky

O άνθρωπος είναι πομπός και δέκτης συχνοτήτων.
Κάθε σκέψη που κάνουμε εκπέμπει το ανάλογο είδος συχνότητας, (ψυχρό-θερμό), και μας προκαλλεί τα ανάλογα συναισθήματα. τον λεγόμενο ψυχοσυναισθηματικό μας κόσμο. 


Και με τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος, δέχεται ως δέκτης που είναι όλες τις ενέργειες-συχνότητες που υπάρχουν γύρω του και παντού στο περιβάλλον, όπως και ανάμεσα στους ανθρώπους και τις κοινωνίες ανθρώπων, μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Αυτός είναι ο αισθητός κόσμος, των σύνθετων αισθητών σωμάτων,  που διαχωρίζεται σε δύο είδη συχνοτήτων, σε δύο αντίθετους πόλους, τα δύο αντίθετα.

Το λογικό μέρος του ανθρώπου, δηλαδή ο νοηματικός λόγος της ανθρώπινης ψυχής, ο οποίος κατέχει όλες τις ενέργειες της Αρμονίας των επτά φύσεων των Επτά Ουρανών, και εξουσιάζει τα πάντα, όταν συνεργάζεται με αυτή την σύνθετη και θνητή φύση των έμβιων σωμάτων, οδηγείται και περιφέρεται ως δούλος αυτής της άλογης σύνθετης φύσης,  που φέρει πάντα ως αιτιατό αποτέλεσμα την κακία. Διότι και το καλό που ενεργεί απέναντι στο αντίθετο του άκρο το κακό, ενεργεί και αυτό με κακία για να επιφέρει την ισορροπία. 


Βέβαια αν οδηγείται και ενεργεί από την Δικαιοσύνη, δηλαδή  την Αρμονία του ορθού νοηματικού λόγου της ψυχής του, θα είναι σαν να έχει κάνει κακό, ενώ αντιθέτως όποιος άνθρωπος ενεργεί με κακία χαίρεται μ'αυτή και το ευχαριστιέται.

morfeas sky


Οτιδήποτε παράγει ενέργεια ως παθητικό, ή οτιδήποτε ενεργεί, εκπέμπει συχνότητες.

Από το οποιοδήποτε οργανικό τμήμα στο εσωτερικό μας σώμα, για παράδειγμα η καρδιά, οι πνεύμονες, η αδράνεια που προκαλλεί ο φόβος, η δειλία, τα αρνητικά συναισθήματα, η οργή, η πονηριά, το ατομικό συμφέρον, το πάθος, οι επιθυμίες όλα όσα έχουμε  ανάγκη να αποκτήσουμε και πηγάζουν από το σώμα, είτε από τον ορθό νοηματικό λόγο της ψυχής μας, τα πάντα όλα εκπέμπουν συχνότητες.

Και με τον ίδιο τρόπο, σε οτιδήποτε ενυπάρχει γύρω μας και σε ολόκληρο τον πλανήτη, μέσα και εσωτερικά στο ενεργειακό πλέγμα που περικλείει την ατμόσφαιρα του πλανήτη, εκπέμπονται  εισερχόμενες κατωφερείς ενέργειες-συχνότητες-πληροφορίες  που εκδηλώνονται από τα σύνθετα άλογα αισθητά σώματα ως αισθήσεις, (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή), και σχηματίζουν την πραγματικότητα των έμβιων άλογων αισθητών σωμάτων, που οδηγούνται από τις αισθήσεις των σύνθετων ανόμοιων ενεργειών. (γη, νερό, αέρας, φωτιά).


Και όλα μαζί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και σχηματίζουν την πραγματικότητα μας.


Η λήψη συχνοτήτων από το φυσικό περιβάλλον δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος αρχίζει να συντονίζεται και να παράγει ανάλογες αντιδράσεις μέσα στο σώμα. Όπως για παράδειγμα, η συχνότητα μιας καταιγίδας είναι δυνατή να μας επιφέρει την παραπάνω εσωτερική αλλαγή των αλυσιδωτών αντιδράσεων, και ας μην είμαστε σε θέση να την αντιληφθούμε.


Με λίγα λόγια αλλάζει τα συναισθήματα μας την ψυχοσύνθεση μας η επίδραση του καιρού, λόγω των λήψεων αυτών των συχνοτήτων από τον εγκέφαλο μας.

Πλέον στην σημερινή εποχή, οι συχνότητες-ενέργειες-πληροφορίες που θεωρούμε φυσικές, και σε αρμονία με το περιβάλλον, και τον άνθρωπο, έχουν αλλάξει λόγω της τεχνολογίας.


Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι είναι συνήθως καταστροφικές για τον άνθρωπο, λόγω ελέγχου του μυαλού και της σκέψης γενικότερα.


Πλέον εκπέμπουν συχνότητες ώστε να ελέγχουν την σκέψη μας,
και οτιδήποτε θεωρούμε φυσιολογικό, τον πόνο την λύπη τον φόβο, κτλ, στην ουσία είναι σκέψη άλλων.

Της Ελίτ που κυβερνά τον πλανήτη.

Για παράδειγμα, σε επιστημονικές έρευνες ελεγχόμενης έκθεσης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, κύματα σε συχνότητες στα 523 ΗΖ προξένησαν αίσθημα φόβου και πανικού.

Πρόσφατα ανακαλύφθηκε πως ακόμα και το DΝΑ, (μορφή DΝΑ διπλή έλικα) παράγει συχνότητες, συνεπώς η έκθεση σε μη φυσιολογικές συχνότητες (δηλαδή τεχνητές) έχουν την δυνατότητα να σπάσουν και να δημιουργήσουν δυσλειτουργίες στο DΝΑ.


Ο Ρώσος επιστήμονας στο τομέα της κυματογενετικής Pjotv Garjajer ανακάλυψε πως το DΝΑ αποτελεί κεραία επικοινωνίας του ανθρώπινου αισθητού σύνθετου σώματος.


σημ:
Το DNA είναι η ταυτότητα των αριθμών, με τους οποίους αριθμούς, η ψυχή γεννά το συγκεκριμένο γένος και το είδος του αισθητού σώματος που θα ενσαρκωθεί, όταν ενώνεται μαζί τους..μιλάμε για έναν εικονικό κόσμο, για ένα matrix.

Άρα καταλαβαίνετε όλοι σας, ότι αν δεν το έχουν κάνει ήδη, προσπαθούν να κόψουν κάθε επικοινωνία μας με τον ορθό λόγο της ψυχής μας, να ξεχάσουμε για πάντα τον αληθινό μας εαυτό, και να γίνουμε ένα με τα αισθητά είδωλα της εικόνας. 


Και να δεχόμαστε ως πραγματικό μόνον τις κατωφερείς συχνότητες-ενέργειες υποταγής της συνείδησης των ανθρώπων.

Τα κύτταρα έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης των συχνοτήτων. Η αποθηκευτική δυνατότητα του DΝΑ υπολογίζεται σε 3GIGABIT. Πολλές τεχνολογικές εφαρμογές (ηλεκτρονικές καθημερινές συσκευές) προκαλούν βλάβες, έτσι δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα για την προστασία μας από το σπάσιμο των γονιδίων μας και από την μή προστασία μας.


Ζούμε αυτή τη στιγμή ένα δεύτερο matrix, ώστε να μην απεγκλωβιστούμε ποτέ από τον ψεύτικο σύνθετο αισθητό κόσμο των αριθμών, που γεννούν τα σύνθετα και θνητά είδωλα.

Να μην πως για το καθημερινό μας λούσιμο από συχνότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων γύρω μας από τους ανθρώπους της Ελίτ, που πλέον ελέγχουν ήδη την σκέψη μας και το μυαλό μας.

Και να σκεφτείτε ότι τα "θαύματα" μπορούν να συμβούν γύρω μας τόσο μα τόσο εύκολα!


Οι συχνότητες-ενέργειες μπορούν και να ευεργετήσουν ένα οργανισμό.
Έχει διαπιστωθεί πως όταν πετύχουμε συγχρονισμό των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου πετυχαίνουμε αυτοβελτίωση, ενώ όταν βομβαρδίζουμε με συχνότητες «θετικές» για τον οργανισμό μπορούν να γιατρέψουν παθήσεις, αφού κάθε κύτταρο από τα εκατομμύρια του εγκεφάλου αποφορτίζει σε μια συγκεκριμένη συχνότητα.

ο Αυστριακός Βίλχελμ Ράιχ όπου είχε κατασκευάσει ένα ενεργειακό θάλαμο από κρυστάλλους εκπέποντας τέτοιες συχνότητες μέσω της οργόνης σε ασθενείς. Λέγεται δέ ότι θεράπευσε ανίατες ασθένειες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. 

Η τύχη του Ράιχ ήταν να καταλήξει στη φυλακή των ΗΠΑ ως τσαρλατάνος ενώ η ταυτόχρονη παραδοχή του επιτεύγματός του θα έκανε οριστική παύση στη χρήση φαρμάκων. Πέθανε στη φυλακή ενώ μεγάλο μέρος των βίβλίων του κάηκε.


Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΝΟΗΣΗ

Η αίσθηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά από το καλό και το κακό που γεννιέται, αλλά και τα δύο δεν απέχουν ποτέ από καμιά κακία, διότι είναι άλογα, δίχως λογική, είναι το δίπολο των αντιθέτων ενεργειών που ενεργούν ισόποσα με τις δικές τους ιδιότητες απέναντι στα υπόλοιπα στοιχεία, η αύξηση και η μείωση ανόμοιων ενεργειών, η ταλάντωση του διπόλου ως ένα εκκρεμές ανόμοιων στοιχείων, που φέρει η σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων της Ύλης, γι αυτό όλοι μας είμαστε διαφορετικοί και ανόμοιοι, διότι μας οδηγούν οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις και οι ανάγκες που μας δημιουργούν, και οι ανάγκες εξουσιάζουν την όποια​ λογική μας, και δημιουργούν το ατομικό μας συμφέρον, την απληστία, την αδιαφορία για τον συνάνθρωπο μας

είναι τα άλογα στοιχεία φωτιά αέρας γη νερό μια σύνθεση που δεν είναι ούτε φωτιά, ούτε αέρας, ούτε γη, ούτε νερό, παρότι έχουν και τα τέσσερα στοιχεία, τα οποία γεννούν την άλογη φύση της Γης, τα σύνθετα ανόμοια σώματα μας, αλλά τα σώματα μας δηλαδή οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις δεν είναι η ζωή, αλλά οι άλογες αισθήσεις που μας οδηγούν, οι ανάγκες του αισθητού μεταβαλλομενου σώματός μας, διότι μόνον τα όμοια και νοητά είναι η εικόνα της ζωής, το πνεύμα μόνον από φωτιά, η Αμετάβλητη αίσθηση, μόνον χαρά και τίποτα άλλο, ενώ ότι χαίρεται και λυπάται είναι ον θνητό που υπηρετεί την μοίρα και το πεπρωμένο.

Και τα νοητά είναι Αμετάβλητα τα όμοια και τα μόνα θεϊκά, η Νόηση, ο Αγαθός νοητός κόσμος, η ζωή, και δεν έχουν καμία ανάγκη, και ο έρωτας τους είναι να δημιουργούν το όμορφο και το ωραίο, με πρότυπο τον Αγαθό Νου, ο οποίος εξουσιάζει τα πάντα, δινοντας την αισθητή νοερή ζωή στα είδωλα, και την διανοητική κίνηση στο κατώτερο πνεύμα του σώματος, και το ανώτερο πνεύμα που βρίσκεται πιο κοντά στον Αγαθό Νου εξουσιάζει όλα τα κατώτερα, με την Αμετάβλητη θέληση του, και δημιουργεί τα πάντα, διότι ο Νους δημιουργεί την Ύλη, τον αισθητό κόσμο, το σώμα μας, τα υλικά αγαθά χωρίς κόπο, όταν μας οδηγεί ο Νους και όχι τα αισθητά, ενώ η λύπη και η χαρά από λυγμούς και ηδονή ειναι το εγώ του σώματος που αποκτήσαμε, και μας κυριεύει κάνοντάς μας τα πιο άγρια και ήμερα θηρία, που το μόνο που τα νοιάζει είναι πως να κυριέψουν τον κόσμο αλλά και τα υπόλοιπα ζώα γύρω τους, ενώ ο φόβος παντού τα οδηγεί και κυριεύει, γεννώντας την άλογη φύση με πολύ μεγάλη κακία, που μας οδηγεί ολοένα και πιο βαθιά στην Ύλη..στο σκότος..

morfeas sky

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΓΗ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ αἰσθάνομαι, βλέπω, παρατηρώ.

Σχόλια