(2) ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΤΟΥ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ


Ο θεός, ο θεός σ'έστειλε σε μας, Ασκληπιέ, για να συμμετάσχεις σε ένα θεϊκό λόγο και ειδικά σ'έναν σαν κι αυτόν, ο οποίος με την θρησκευτική ευσέβεια που αποπνέει δικαιολογημένα θεωρείται ιερότερος απ'όλους τους λόγους που έχουμε γράψει εμείς και απ'αυτούς που γράψαμε εμπνευσμένοι από το θεϊκό Νου.


Αν τον αντιληφτείς με τον νου σου (το θεό) τότε ο νους σου θα γεμίσει με όλα τα αγαθά, αν φυσικά τα αγαθά είναι περισσότερα από ένα κι όχι ένα, μέσα στο οποίο ενυπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Γιατί το ένα και το σύνολο συγγενεύουν μεταξύ τους καθώς και η διαπίστωση ότι, τα πάντα ενυπάρχουν στο ένα, συγγενεύει με την διαπίστωση ότι, τα πάντα είναι ένα. 


(σημ: όλα συνδέονται μεταξύ τους, όλα συνδέονται με το Ένα, το θεϊκό Νου και Αδιαίρετο Αμετάβλητο Λόγο του).

Γιατί είναι με τέτοιον τρόπο συνδεδεμένο το ένα με το άλλο, ώστε είναι αδύνατον να χωριστούν. Αλλά από τον παρακάτω λόγο, αν δώσεις μεγάλη προσοχή, θα το γνωρίσεις.

Ασκληπιέ όλες οι ανθρώπινες ψυχές είναι αθάνατες, όμως καθεμιά με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετική χρονική στιγμή.

-Όλες οι ψυχές, Τρισμέγιστε, δεν έχουν την ίδια ποιότητα;-Ασκληπιέ, μη ξεπέφτεις τόσο γρήγορα από το πραγματικό νόημα του λόγου. 
Αυτό δεν είπα; ότι δηλαδή τα πάντα είναι ένα και το ένα περιέχει τα πάντα, καθώς όλα ενυπήρχαν μέσα στο δημιουργό, πριν ακόμα δημιουργήσει τα πάντα. 
(σημ: ο Προϋπάρχων και Αγέννητος κόσμος του δεύτερου Νου δημιουργού το Προϋπάρχων και Αγέννητο δοχείο της Ύλης).
Γιατί δικαιολογημένα θεωρείται αυτός ως τα πάντα, ο οποίος έχει ως μέλη του τα πάντα. 

(Ο δεύτερος Νους δημιουργός, ο Ένας,  φέρει το δοχείο της Ύλης μέσα στο δικό του Νου, και δημιουργεί την ζωή με τις ψυχές που φέρουν την ανάλογη βαθμίδα του πνεύματος και  ενώνονται με το δοχείο της Ύλης)

Φρόντισε, λοιπόν, να θυμάσαι κατά τη διάρκεια όλης αυτής της συζήτησης ότι αυτός, το ένα, είναι τα πάντα και είναι ο ίδιος ο δημιουργός των πάντων.

Τα πάντα έχουν έρθει στη γη, στο νερό και στον αέρα από τον ουρανό. 
Μόνο η φωτιά είναι ζωοποιός καθώς κατευθύνεται προς τα πάνω. Ό,τι, λοιπόν, πέφτει προς τα κάτω την υπηρετεί. 
Οτιδήποτε, όμως, έρχεται από ψηλά δημιουργεί τη ζωή και οτιδήποτε διοχετεύεται από ψηλά, προσφέρει τροφή.
Μόνο η γη, που έχει εγκατασταθεί στον εαυτό της, δέχεται τα πάντα και φροντίζει όλα τα γένη. 

(σημ: η φωτιά είναι το νοερό πνεύμα που πήρε την νοερή ζωή από τον νοηματικό λόγο της ψυχής που ενώθηκε μαζί της. Και μόνον μέσω της νόησης και του στοχασμού μπορούμε μέσω της Αρμονίας να έρθουμε σε επαφή με τον νοηματικό λόγο της ψυχής μας που κατέχει όλες τις ενέργειες-βαθμίδες  του πνεύματος των Επτά Ουρανών.)

Όπως θα θυμάστε, λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν το σύμπαν, το οποίο περιέχει τα πάντα, ή είναι τα πάντα. 

Η ψυχή (Νους και ψυχή), και η ύλη, (ύλη είναι η φωτιά, αέρας, γη, νερό), τις οποίες έχει παραλάβει η φύση, (οι 36 Δέκαρχοι θεοί), ενεργούν με ένα τόσο ποικιλόμορφο τρόπο ώστε παίρνουν την μορφή κάθε είδους, ώστε οι ατελείωτες απομονωμένες μορφές των ποιοτήτων αυτών να μπορούν να διαχωρίζονται μεταξύ τους , αλλά και να αποτελούν μια ενότητα, ώστε να είναι ορατό ότι όλα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και ότι όλα προέρχονται από τον ίδιο δημιουργό.

(σημ: όλα τα υλικά σώματα είναι σύνθετα, ενώνονται και γεννιέται η ζωή των αισθητών σωμάτων, και διαχωρίζονται με τον θάνατο, δηλαδή λύεται ο σύνδεσμος που ενώνει όλα τα στοιχεία της Ύλης και κάθε στοιχείο γυρίζει πίσω στην πηγή της, μένοντας η ψυχή μόνη και ελεύθερη).

Τώρα αφιέρωσε μου όλη την προσοχή για την οποία είναι ικανός ο νους σου και το πνεύμα σου.

Γιατί ο ιερός λόγος για το θείο που γίνεται κατανοητός μέσω του νου, μοιάζει πολύ με ορμητικό χείμαρρο που ρέει από ψηλά προς τα κάτω, παρασύροντας στο πέρασμα του τα πάντα. 
Και έχει ως αποτέλεσμα να παρασύρει με τη ταχεία ροή του όχι μόνο την προσοχή μας γι'αυτά που ακούμε, αλλά και γι'αυτά τα ίδια που πραγματευόμαστε.

Ο ουρανός, λοιπόν, ο αισθητός θεός, (ο Διοικητής εκ των Επτά Διοικητών), είναι αυτός, που κυβερνάει όλα τα σώματα, των οποίων η αύξηση και η διάλυση έχουν ανατεθεί στον ήλιο και την σελήνη. (στους 36 Δέκαρχους θεούς τα θεϊκά δημιουργήματα του κάθε Διοικητή Ουρανού).

Αυτός που κυβερνάει, όμως, τον ουρανό, την ψυχή και όλα όσα βρίσκονται μέσα στον κόσμο είναι ο ίδιος ο θεός, ο οποίος είναι και ο δημιουργός τους. 

(σημ: ο δεύτερος Νους δημιουργός και τα Επτά δικά του δημιουργήματα οι Επτά Νους Διοικητές, οι Επτά Ουρανοί, με τους οποίους συνδέεται μαζί τους και τους εξουσιάζει, μαζί και τα δημιουργήματα των Επτά Διοικητών τους 36 Δέκαρχους, τις ψυχές, και όλες τις ενέργειες της ύλης που γεννούν με τα Τέσσερα στοιχεία τα αισθητά σώματα της Ύλης).

Όλα τα προαναφερθέντα, όλων των οποίων κυβερνήτης είναι ο θεός, (ο δεύτερος Νους δημιουργός), επηρεάζουν από ψηλά την φύση όλων των πραγμάτων μέσω του κόσμου και της ψυχής κάθε είδους και κάθε γένους. 


Ούτως ή άλλως, η ύλη έχει δημιουργηθεί από τον θεό για να υποδεχτεί την μορφή όλων των ειδών, και η φύση διαμορφώνοντας τον κόσμο (ο αισθητός θεός, ο Διοικητής που ενεργεί με τα δικά του δημιουργήματα τους 36 Δέκαρχους) μέσω των διαφορετικών ειδών και γενών και μέσω των τεσσάρων στοιχείων απλώνει τα πάντα μέχρι τον ουρανό, ώστε να είναι ικανοποιημένος ο θεός. (ο δεύτερος Νους δημιουργός).

 Όλα εξαρτώνται από ψηλά και είναι χωρισμένα σε είδη ως εξής. 

Τα είδη όλων των πραγμάτων συνδέονται με το γένος τους, με σκοπό το γένος να αποτελεί το γενικότερο και σταθερό σύνολο και το είδος υποσύνολο και μέρος του γένους.

σημ: το γένος λοιπόν στον ανώτερο Ουρανό, υπάρχει ως αιωνιότητα Νους και ψυχή. 

Το γένος, λοιπόν, των θεών είναι αυτό που δημιουργεί τα είδη των θεών, το γένος των δαιμόνων, των ανθρώπων, των πτηνών και όλων των πλασμάτων που περιέχει ο κόσμος είναι αυτό που δημιουργεί με παρόμοιο τρόπο τα είδη. 

σημ: 
οι θεοί (οι 36 Δέκαρχοι σε κάθε Ουρανό) δημιουργούν τις ψυχές που φέρουν τον δικό τους θεϊκό Νου.
Το γένος των δαιμόνων είναι όλες οι υλοενέργειες (φωτιά,αέρας, γη, νερό) πάνω στις οποίες ενεργούν οι 36 Δέκαρχοι θεοί σε κάθε Ουρανό εξουσιάζοντας τες, για να δημιουργήσουν όλα τα αισθητά σώματα σύμφωνα με τους Νόμους. Οι δαίμονες είναι επίσης όλες οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις, χαρά-λύπη, φόβος-έπαρση, ηδονή από εγωϊσμό-πόνος ταπείνωση, κτλ..

Το γένος των Ανθρώπων στον ανώτερο Ουρανό, δημιουργεί τις ανθρώπινες ψυχές που φέρουν τον δικό τους νοηματικό Λόγο, και φέρουν τους αριθμούς του είδους και την ταυτότητα των αριθμών που θα ενσαρκωθούν τις υλοενέργειες-δαίμονες,  για να γεννηθούν τα κατώτερα ανθρώπινα σύνθετα αισθητά σώματα της Ύλης.

Το ίδιο ισχύει και για το γένος των πτηνών που δημιουργούν τις δικές τους ψυχές που φέρουν το δικό τους κατώτερο πνεύμα.

..........Υπάρχει και άλλο γένος ζωντανών οργανισμών που βέβαια δεν έχουν ψυχή αλλά διαθέτουν αισθήσεις, το οποίο ευδοκιμεί σε καλές συνθήκες και παρακμάζει και καταστρέφεται σε κακές.
Εννοώ το γένος όλων των οργανισμών που ζουν χάρη στους κορμούς τους, και στις ρίζες τους που βρίσκονται μέσα στη γη και τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλη την έκταση της γης.

Και ο θεός γεμίζει και τον ίδιο τον ουρανό. 


Και τα προαναφερθέντα γένη και όλων των πλασμάτων, 
εκτείνονται μέχρι τα είδη εκείνα, τα οποία περιέχουν μόνο αθάνατα άτομα. 

Γιατί το είδος αποτελεί μέρος του γένους και πρέπει να ακολουθεί το γένος του ως προς την ποιότητα.

 Αυτό έχει ως συνέπεια όλα τα είδη να μην είναι αθάνατα, ακόμη και αν όλα τα γένη είναι αθάνατα, καθώς και το γένος αλλά και τα θεϊκά είδη είναι αθάνατα. 

(σημ: Αθάνατα είναι μόνον οι άϋλες ενέργειες της ψυχής που φέρουν μέσα στον πυρήνα τους το πνεύμα, δηλαδή τον νοηματικό Λόγο).

(Επίσης αθάνατα σώματα της Ύλης είναι μόνον όσα δεν είναι σύνθετα σώματα, αλλά είναι μόνον από ένα στοιχείο).


Τα είδη όμως όλων των άλλων πραγμάτων, (τα σύνθετα σώματα), αν και δεν κατέχουν την αιωνιότητα, την οποία κατέχει μόνο το γένος τους, (το πνεύμα, ο νοηματικός λόγος της ψυχής),  διατηρούνται από την ωφέλιμη αναπαραγωγή, γι'αυτό και υπάρχουν θνητά είδη, όχι όμως θνητά γένη.

Όπως ακριβώς ο άνθρωπος είναι θνητός, η ιδέα όμως του ανθρώπου είναι αθάνατη.

(σημ: η ιδέα του ανθρώπου είναι η ψυχή του, και ο νοηματικός Λόγος της ψυχής του).

Αυτή, λοιπόν, είναι η ανταμοιβή για όσους είναι ευσεβείς προς τον θεό και φροντίζουν τα επίγεια. 


Γιατί, αντιθέτως, για όσους έζησαν ασεβή ζωή απαγορεύεται να επιστρέψουν στον ουρανό και τους επιφυλάσσεται μια επαναφορά στην ζωή μέσα σε άλλα σώματα, αηδιαστικά και ανάξια να διαθέτουν ψυχή.

- Αυτό που συμπεραίνω Τρισμέγιστε, είναι πως οι ψυχές κινδυνεύουν κατά την επίγεια ζωή τους να χάσουν την ελπίδα μιας μελλοντικής αιωνιότητας.

Για άλλους είναι απίστευτο, για άλλους μυθικό, και ίσως για κάποιους γελοίο. 


Γιατί, για την επίγεια, υλική ζωή ο καρπός που προέρχεται από τα πάθη είναι μια γλυκιά πραγματικότητα. 
Η πραγματικότητα αυτή, η σωματική, όπως λέγεται, καταπνίγει την ψυχή και την καθηλώνει στο δικό της τμήμα, το θνητό καθώς η κατωτερότητα που απεχθάνεται την αθανασία δεν της επιτρέπει να αναγνωρίσει το θεϊκό της τμήμα.


Θα παραμείνουν οι επιζήμιοι άγγελοι, (οι δαίμονες είναι όλες οι ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ που εξουσιάζονται από τους 36 Δέκαρχους θεούς και επιφέρουν τους Νόμους με την Δικαιοσύνη), οι οποίοι θα αναμειχθούν με τους ανθρώπους και θα τους καταναγκάζουν να εμπλέκονται σε κάθε συμφορά θράσους, σε πολέμους, σε αρπαγές, σε απάτες και σε όλες εκείνες τις ενέργειες που αντιτίθενται στην φύση της ψυχής.

Όλες οι θεϊκές φωνές θα σιωπούν μπροστά στην λογοκρισία.

Για τους καρπούς της Γης θα επέλθει η αλλοίωση, και η γη δεν θα'ναι πλέον γόνιμη και ο ίδιος ο αέρας θα μολυνθεί από μια οικτρή νάρκωση.


morfeas sky

Σχόλια