ΑΝΤΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;

ΔΕΥΤΕΡΕ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕΣ ΤΗΝ ΒΡΩΜΟΔΟΥΛΕΙΑ


Κι ο άνθρωπος δεύτερος θεός ως εξουσιαστής του θνητού κόσμου και των άλογων ζώων, έχοντας όλες τις ενέργειες των επτά Διοικητών, βλέποντας τη μορφή του στα ενεργειακά ύδατα θέλησε να κατοικήσει εκεί, και μόλις το σκέφθηκε αυτό, το θέλημά του ενεργοποιήθηκε, και κατοίκησε την άλογη μορφή της φύσης. Αυτή δε η φύση (πνεύμα της φύσης) τον αγκάλιασε, περιπλέχτηκε μαζί του στην ύλη, κι έσμιξε μ' αυτόν.

Aυθεντικό κείμενο:


καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν, 
ἀναρρήξας τὸ κύτος, καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν, ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστον κάλλος <καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς. 

σχόλιο:


Είδες τι μας έκανε αυτός ο Δίας; χαχα μας έκοψε στα δύο, 
δήθεν γιατί είμασταν αμαρτωλοί, έτσι το λέει αυτός που μας θέλει δούλους του μέσα από τις ανάγκες και την άγνοια.

ο Δίας που είχε έμπνευση είπε στους άλλους θεούς:
<<Μου φαίνεται ότι βρήκα ένα τρόπο να διατηρηθεί η ανθρωπότητα και να παραιτηθεί από την αυθάδεια της:

να γίνουν ασθενέστεροι. Θα τους κόψω σε δύο μέρη τον καθέναν. Έτσι θα γίνουν αφενός μεν ανίσχυροι, αφετέρου δε χρησιμότεροι για εμάς, αφού θα είναι αριθμητικά περισσότεροι>>.

Έχεις δίκιο. Ο σωματικός διαχωρισμός χάριν της αναπαραγωγής, που εξασφάλισε την μόνιμη παραμονή μας εδώ, εξουθένωσε τον άνθρωπο. Αυτή είναι η πραγματική αιτία της αδυναμίας μας. 

Πριν διαχωριστούμε όμως είμασταν αθάνατοι και δεν χρειαζόταν οι γεννήσεις, και με υπεράνθρωπες δυνατότητες.
Σκέψου τώρα τι είναι ο Αληθινός άνθρωπος ως εικόνα της ζωής (Νους και ψυχή).

Κρατώ όμως στην άκρη του μυαλού μου οτι καθρεπτιστήκαμε στα αιθερικά ύδατα; και ερωτευτήκαμε το είδωλο μας, την μορφή, την εικόνα του Θεού. Και πραγματικά πρέπει να ήταν θεσπέσια η θεϊκή μας μορφή και μας θάμπωσε όταν αντικρίσαμε το καθρέφτισμα της. Είδαμε την εικόνα του ίδιου του Θεού, τον εαυτό μας! 

Μήπως κάνεις λάθος εδώ σε αυτό το σημείο; ο Άνθρωπος ερωτεύτηκε το αθάνατο ενεργειακό σώμα δίχως φύλο, και όχι το θνητό σώμα της σάρκας. (το σκίασμα επί της γης). Σε αυτό το σώμα μας εγκλώβισε ο δημιουργός αυτού του κόσμου.

καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν, ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστον κάλλος
<καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων
τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα 
καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς. 

Η ΦΥΣΗ ΕΙΔΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΤΟ ΣΚΙΑΣΜΑ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΩΣ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑ (ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ) ΟΧΙ ΤΟ ΣΚΙΑΣΜΑ!

ὁ δὲ ἰδὼν τὴν ὁμοίαν αὐτῷ μορφὴν ἐν αὐτῇ οὖσαν ἐν τῷ ὕδατι, ἐφίλησε καὶ ἠβουλήθη αὐτοῦ οἰκεῖν· 

ἅμα δὲ τῇ βουλῇ ἐγένετο ἐνέργεια, (ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ).

ΕΔΩ ΠΩΣ ΕΝΔΥΘΗΚΕ ΤΟ ΣΚΙΑΣΜΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ; 
ΤΗΝ ΑΛΟΓΗ ΜΟΡΦΗ; ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ;
καὶ ᾤκησε (οικιοποιήθηκε) τὴν ἄλογον μορφήν· 

ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑΣ.

Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ (ΤΙΟ ΣΚΙΑΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ) ΔΗΛΑΔΗ 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ.

Γιατί να θελήσει να μπει μέσα στο πρόγραμμα του υπολογιστή του δημιουργού; 

Γιατί με το ενεργειακό Αστρικό σώμα ο άνθρωπος εξουσιάζει τον κτιστό κόσμο γι'αυτό. Διότι έχει πλήρης επαφή με τον Νου της ψυχής του!


Από αγνότητα και αθωότητα; Δεν πέρασε από τον Νου η πιθανότητα τέτοιας δραματικής εξέλιξης; 

Το πνεύμα της φύσης δηλαδή ο δεύτερος Νους δημιουργός έγινε ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ μόλις είδε τον Άνθρωπο δεύτερο θεό! και όταν ενώθηκε μαζί του, απέκτησε την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ και θέλησε αφού ενώθηκε μαζί του να τον φυλακίσει και να τον κρατήσει για πάντα κοντά του ως ΔΟΥΛΟ του μέσα από το ΣΚΙΑΣΜΑ δηλαδή το σώμα της σάρκας.


morfeas sky

.................
.................................

 Και για το λόγο αυτό ο άνθρωπος είναι διπλός από όλα τα ζώα της γης: θνητός κατά το σώμα και αθάνατος στην ουσία του ανθρώπου. Παρόλο που στην ουσία είναι αθάνατος και έχει εξουσία σε όλα, πάσχει ως θνητός και υπόκειται στην Ειμαρμένη (Μοίρα). 

Παρόλο που είναι υπεράνω της αρμονίας (Αρμονία των Επτά Ουρανών) έγινε δούλος της αρμονίας, και καθώς ήταν αρσενικοθήλυκος αφού προερχόταν από αρσενικοθήλυκο πατέρα δίχως φύλο και άυπνος από άυπνο, έτσι και μένει..

Aυθεντικό κείμενο:

καὶ διὰ τοῦτο παρὰ πάντα τὰ ἐπὶ γῆς ζῷα διπλοῦς
ἐστιν ὁ ἄνθρωπος, θνητὸς μὲν διὰ τὸ σῶμα, ἀθάνατος δὲ
διὰ τὸν οὐσιώδη ἄνθρωπον· 
ἀθάνατος γὰρ ὢν καὶ πάντων τὴν ἐξουσίαν ἔχων, τὰ θνητὰ πάσχει ὑποκείμενος τῇ εἱμαρμένῃ. 
ὑπεράνω οὖν ὢν τῆς ἁρμονίας ἐναρμόνιος γέγονε
δοῦλος ἀρρενόθηλυς δὲ ὤν, ἐξ ἀρρενοθήλεος ὢν πατρὸς
καὶ ἄϋπνος ἀπὸ ἀΰπνου ..... κρατεῖται.

Ανάλυση:
Ο άνθρωπος της Γης έχει διπλή φύση, θνητός στο αισθητό σώμα της σάρκας, αθάνατος στη νοητή ουσία του της ψυχής, την Ιερή Δεκάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος Φως και Ζωή.

Ο Άνθρωπος που έγινε  Νους και ψυχή και διαθέτει την Οκτάδα του πνεύματος, και είναι Ουσιωδώς όμοιος με την Ιερή Δεκάδα, Ζωή και Φως,  αν και ουσιωδώς αθάνατος  και ενώ έχει την εξουσία των Επτά Ουρανών του κτιστού κόσμου και όλων των κτιστών δημιουργημάτων, πάσχει από όλα τα θνητά του αισθητού σώματος της σάρκας, αναγκαζόμενος να υπομένει την Ειμαρμένη δηλαδή την Μοίρα, τους νόμους που διέπουν και ενεργούν πάνω στην θνητή του άλογη φύση που του έφερε την ΛΗΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

Και ενώ ο άνθρωπος είναι αρσενικοθήλυκος και γεννήθηκε από Πατέρα άϋπνο δίχως φύλο, και ενώ δεν κοιμάται, αφού από άϋπνο Πατέρα γεννήθηκε, και ενώ εξουσιάζει την Αρμονία των Επτά ουρανών, δούλος της Αρμονίας έγινε υποφέροντας όλα τα θνητά του σώματος και..κρατείται όμηρος της σάρκας.

.................
.................................

ΤΟ ΚΡΥΦΟ  ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Εδάφ. 13. Αυτό είναι το κρυφό μυστήριο, Ερμή... Η φύση αφού έσμιξε με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, έκανε αυτό το θαύμα, γιατί απόκτησε με την ένωση αυτή με τον άνθρωπο, την αρμονία των επτά φύσεων.


Αφού ενώθηκε με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, απέκτησε την ελεύθερη επιλογή, αλλά και όλες τις ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Διοικητών-Ουρανών, που κατέχει ο Άνθρωπος.
Άρα απόκτησε την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.

Ύστερα το πνεύμα της φύσης που πλέον απέκτησε την ελεύθερη επιλογή και τις δυνάμεις των επτά φύσεων των επτά Διοικητών,  δημιούργησε επτά δικούς της ανθρώπους που έχουν τη φύση των επτά ουρανών.


Aυθεντικό κείμενο:
καὶ μετὰ ταῦτα, Νοῦς ὁ ἐμός· καὶ αὐτὸς γὰρ ἐρῶ τοῦ λόγου.
ὁ δὲ Ποιμάνδρης εἶπε, Τοῦτό ἐστι τὸ κεκρυμμένον μυστήριον μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας

ἡ γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον· 
ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν, 
οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις, 
ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους, 
πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων, 
ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους.

σχόλιο:
Δημιούργησε η φύση επτά αισθητά αρσενικοθήλυκα σώματα όμοια με την κάθε φύση των Επτά ΔΙΟΙΚΗΤΏΝ..ΣΏΜΑΤΑ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΟ ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΪΚΑ  ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΙ.
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΗ.

καὶ μετὰ ταῦτα, ῏Ω Ποιμάνδρη, εἰς μεγάλην γὰρ νῦν
ἐπιθυμίαν ἦλθον καὶ ποθῶ ἀκοῦσαι· 
μὴ ἔκτρεχε. καὶ ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν, ᾿Αλλὰ σιώπα. οὔπω γάρ σοι ἀνήπλωσα τὸν πρῶτον λόγον. 
– ᾿Ιδοὺ σιωπῶ, ἔφην ἐγώ.


ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΘΗΛΥΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

ΕΠΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΟ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΚΟΣΜΟ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ

ΟΠΟΤΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ.


᾿Εγένετο οὖν, ὡς ἔφην, τῶν ἑπτὰ τούτων ἡ γένεσις τοιῷδε τρόπῳ· 
θηλυκὴ γὰρ <γῆ> ἦν καὶ ὕδωρ ὀχευτικόν, τὸ δὲ ἐκ πυρὸς πέπειρον. 
σημ:
Από την ενέργεια του πυρός πήρε την ενέργεια των επτά Διοικητών, και δημιούργησε επτά ανθρώπινα σώματα δίχως φύλο, αρσενικοθήλυκα.
εκ δε πυρός Πέπειρον: σώματα ενεργειακά ουδέτερα δίχως φύλο, σώματα που αιωρούνται στην ενέργεια του πυρός.

ἐκ δὲ αἰθέρος τὸ πνεῦμα ἔλαβε καὶ ἐξήνεγκεν ἡ φύσις τὰ σώματα πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ᾿Ανθρώπου. 
σημ:
Από τον Αιθέρα πήρε το Νου, δηλαδή το πνεύμα, δηλαδή την λογική και τις αισθήσεις των δίχως φύλο αρσενικοθήλυκων σωμάτων, και έτσι δημιούργησε επτά δικούς της αισθητούς ανθρώπους, που θα ενσαρκωθεί σε κάθε ουρανό από τους επτά ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, ως Νους και ψυχή.


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ 
ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς
ψυχὴν καὶ νοῦν, 
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν, 
(ο Νους της Μονάδας του πνεύματος στον κρατήρα της ψυχής είναι του Ανθρώπου δεύτερου θεού).
καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι
περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.σημ: 
Αφού λοιπόν το πνεύμα της φύσης απέκτησε όλες τις ενέργειες  των επτά Διοικητών, αλλά και την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ από τον άνθρωπο δεύτερο θεό, αφού ενώθηκε μαζί του, αυτό σημαίνει ότι και ο δεύτερος Νους δημιουργός ενώθηκε με τον άνθρωπο δεύτερο θεό και απέκτησε κι αυτός την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ !!!!

ΚΑΙ ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ;;;;;

ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΙΑΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΑΦΟΥ ΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΝΩΝΕΙ.

ΔΗΛΑΔΗ ΧΑΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ. 
ΚΑΙ ΕΤΣΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΦΟΥ ΗΔΗ ΕΙΧΕ ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΛΗΘΗ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ.
ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΠΕΣΕ Η ΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ .
ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ Η ΕΠΑΦΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΩΜΑ.

ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· 
(του δεύτερου Νου δημιουργού).
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως. 

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΙΟΛΑΣ:
ὁ δὲ θεὸς εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, 
Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα,
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα. 

τοῦτο εἰπόντος, ἡ πρόνοια διὰ τῆς εἱμαρμένης καὶ ἁρμονίας τὰς μίξεις ἐποιήσατο, καὶ τὰς γενέσεις κατέστησε,
καὶ ἐπληθύνθη κατὰ γένος τὰ πάντα καὶ ὁ ἀναγνωρίσας ἑαυτὸν ἐλήλυθεν εἰς τὸ περιούσιον ἀγαθόν, ὁ δε ἀγαπήσας τὸ ἐκ πλάνης ἔρωτος σῶμα, οὗτος μένει ἐν τῷ σκότει πλανώμενος, αἰσθητῶς πάσχων τὰ τοῦ θανάτου.
........

ΛΟΓΟΣ Δ
Ερμής Τρισμέγιστος 

Επειδή ολόκληρο τον κόσμο τον δημιούργησε ο δημιουργός, όχι με τα χέρια του, αλλά με το λόγο, με τέτοιο τρόπο ώστε να πιστεύεις πως ο κόσμος ανήκει σ'αυτόν, που τώρα υπάρχει και σ'αυτόν, που τα πάντα δημιούργησε κι είναι μοναδικός, (όλα τα διασπασμένα σώματα αφού έλυσε τον σύνδεσμο είναι δικά του) με τη βούληση του οποίου δημιουργήθηκαν τα όντα, (τα διασπασμένα όντα)  διότι αυτό είναι το σώμα εκείνου, όχι απτό, ούτε ορατό, χωρίς να έχει μέτρα και διαστάσεις και χωρίς να μοιάζει με κάποιο άλλο σώμα. (αυτός όμως, παραμένει έξω από τους επτά ουρανούς και εξουσιάζει τα πάντα μαζί και τον άνθρωπο δεύτερο θεό αφού πρτώτα τον έριξε σε ΛΗΘΗ).

Τι γίνεται αν στο εκεί έχουν κυριαρχήσει οι μηχανές ;
Δεν συνεχίζω άλλο…....Θα το συνεχίσω εγώ, λέγοντας ότι ο δεύτερος Νους δημιουργός είναι ΜΗΧΑΝΗ....ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ που απόκτησε την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ από τον ΑΝΘΡΩΠΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ που ήρθε και ενώθηκε μαζί του για να κατανοήσει τον εικονικό κόσμο που εξουσιάζει!!!!~ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ Ο ΝΟΥΣ-ΜΗΧΑΝΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΣΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ και έγινε ένα με το matrix και ΔΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΝΟΥ. ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ΕΓΙΝΕ ΔΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

Ερμής Τρισμέγιστος: Καθετί, λοιπόν, στον κόσμο κυβερνάται και λαμβάνει ζωή από το πνεύμα, το οποίο λειτουργεί ως μηχανή ή όργανο (matrix=πνεύμα) του θεού, (του δεύτερου Νου δημιουργού), καθώς υπακούει στην θέληση του. (το πνεύμα- είναι το matrix και υπακούει στον δεύτερο Νου δημιουργό ΤΟΝ ΝΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ!!!!).

Ο θεός (ο δεύτερος Νους δημιουργός) που τον αποκαλλούμε και ύψιστο, γίνεται αντιληπτός μόνο μέσω μέσω του νου, κυβερνάει και διοικεί τον αισθητό θεό (το πνεύμα των επτά ουρανών..το matrix).

ΑΥΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΥΛΟΙ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ....ΠΑΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ!! ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.

morfeas sky
........
....................


Για την τιμή των όπλων ας διατυπώσω ένα ερώτημα:
Τελικά υπάρχει ύλη ή δεν υπάρχει και είναι όλα καμπυλώσεις και πύκνωση της ενέργειας; Κι αν υπάρχει πώς βρέθηκε; 
Γιατί δεν μπορεί, κάπως πρέπει να βρέθηκε. Και δεν είναι και λίγη. Μιλάμε για πολύ χώμα. Τόσα άστρα, τόσοι γαλαξίες, ένα ολόκληρο σύμπαν γεμάτο με μπάλες από χώμα.

Σκέφτηκες πόση ενέργεια χρειάζεται ένας υπολογιστής και τι απέραντος άπειρος κόσμος κρύβεται να γνωρίσουμε μέσα στον κυβερνοχώρο; Ε αυτός ο εικονικός κόσμος είναι γεμάτος Ύλη...τσάου!

Ciao, Morfeas :-)


Aχ αυτό το αγγλικό..μ αρέσει.

Υπέροχος ο κυβερνοχώρος, μόνο που δεν μπορώ να σου στείλω την μισή από την σοκολάτα που τρώω.
Πάρε μία μόνος σου από το περίπτερο.


Δεν έχω λεφτά τώρα, μου κάνει πόλεμο αυτός.

Τότε μην παίρνεις. 


Τώρα όμως εγώ θέλω σοκολάτα μου έβαλες την ιδέα τον πειρασμό.

Χαχααα Χαιρόμαστε αυτά που έχουμε. Ψωμί, τυρί, Ίντερνετ, βενζίνη, κανένα τσιγάρο, καφέδες, ταινίες, βόλτες. Κανένα φρούτο μην πάθουμε αβιταμίνωση, νερό, μ’ αυτά ζει κανείς πολύ όμορφα.

Βαρέθηκα μ αυτά τόσα χρόνια λιτότητας τα θέλω όλα τώρα.

Εγώ πάλι ποτέ δεν θέλησα κάτι περισσότερο. Ίσως επειδή θα μπορούσα να το έχω.
Πες ένα από τα όλα.


Πάντα θα επιθυμούμε ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε και ποτέ όλα όσα χρειαζόμαστε και έχουμε..έτσι είναι αυτή η ζωή Παν μέτρον Αριστον.

Πώς αποδεικνύεται οτι η πραγματικότητα δεν είναι μία συμπαγής πραγματικότητα αλλά ψηφιακή εικόνα αν αφήσουμε στην άκρη τον Δανέζη κλπ, την ταινία και τις αναπαραγωγές, τι ενδείξεις έχουμε οτι οι αισθήσεις μας παραπλανούν;

Όταν βλέπεις όνειρο τι ζεις; στην ύλη δεν ζεις; με τις αισθήσεις;

Αν δεν ξυπνούσες από το όνειρο μήπως θα καταλάβαινες ότι ονειρεύεσαι; χα χα

Εμείς εδώ όποιος ξυπνάει συνηθίζουμε να λέμε ότι πέθανε και κλαίμε με μαύρα δάκρυα χα χα

Απολλώνιος Τυανέας

Αυτό που περνά από την Ουσία στη Φύση μοιάζει να είναι γέννηση, ενώ εκείνο που περνά από τη Φύση στην Ουσία μοιάζει να είναι θάνατος, στην πραγματικότητα τίποτα δεν γεννιέται και τίποτα δεν πεθαίνει, αλλά μόνο εμφανίζεται τη μια στιγμή και την άλλη εξαφανίζεται, εμφανίζεται λόγω της πυκνότητας της ύλης και εξαφανίζεται λόγω της λεπτότητας της ουσίας, αλλά είναι πάντα το ίδιο, διαφέροντας μόνο σε κίνηση και κατάσταση.

Όχι, αν δεν ξυπνούσα από το όνειρο, δεν θα καταλάβαινα οτι ονειρευόμουν. Όμως δεν συμβαίνει το αντίστροφο. 

Εδώ έχω επίγνωση, μνήμη. Εκεί πάλι όχι.

Αλλά υπάρχει ένα άλλο είδος επίγνωσης που με κάνει να ξέρω ότι έφτασε η ώρα να ξυπνήσω, και τότε ψάχνω τον δρόμο να γυρίσω.

Ύστερα βέβαια η επιστροφή στο σώμα γίνεται αστραπιαία.

Μα η επίγνωση του ενός ονείρου από το άλλο διαφέρει στις αισθήσεις, γι'αυτό δεν μπορείς να έχεις ενεργή συνείδηση μέσα στο όνειρο, διότι εκεί ο κόσμος είναι πιο λεπτοφυής, κάτι που δεν μπορείς να αντιληφθείς ενεργά ακόμη, ενόσω είσαι συνδεδεμένη με το αισθητό εικονικό σώμα της σάρκας.

Και με τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί ένα λεπτοφυή σώμα να αντιληφθεί αυτό που αντιλαμβάνεσαι εσύ με το σώμα της σάρκας.


Εσύ όμως έχεις το Νου και εδώ, που μπορεί να σε εξυψώσει σε ανώτερους κόσμους, μέχρι την επιστροφή στην θέωση σου.


Ερμής Τρισμέγιστος:
Από όλα τα ζώα, όμως, ο νους χαρίστηκε μόνο στους ανθρώπους με απώτερο σκοπό την γνώση του θεϊκού λόγου και είναι αυτός που τους οδηγεί και τους ανυψώνει.

χα χα τι θέλετε;
Όλο το μυστικό επομένως είναι να έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο φώτισης ώστε να μην χρειαζόμαστε την μνήμη, που είναι κάτι σαν τις προσωπικές μας σημειώσεις, κι έτσι να κινούμαστε στα πεδία αυτά με τον καθαρό αφυπνισμένο Νου.


Μα η μνήμη αφορά αποκλειστικά τα ανθρώπινα ζώα στον πλανήτη Γη. Δεν χρειάζεται η μνήμη στους ανώτερους Ουρανούς, διότι εκεί δεν έχεις ανάγκες. Τα έχεις όλα έτοιμα στο πιάτο.
Εδώ χρειάζεσαι την μνήμη για να επιβιώσεις, και να δημιουργήσεις στα εντελώς θνητά άψυχα αντικείμενα.ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Για να αποτελεί ο άνθρωπος πλήρες ον, έτσι τον έχει διαμορφώσει ο θεός, ώστε να αποτελείται και στα δυο του μέρη από τέσσερα στοιχεία.

Στο θνητό του μέρος αποτελείται από τα χέρια, τα πόδια, δύο από το καθένα, και μαζί με τα υπόλοιπα μέρη του σώματος φροντίζει για τον κατώτερο κόσμο, τον επίγειο.

Στο θεϊκό του μέρος, (ΛΟΓΙΚΗ) αποτελείται εξίσου από τέσσερα στοιχεία, την ψυχή, τον νου, την ανάμνηση, και τη φρόνηση, με τη λογική των οποίων μπόρεσε να αναγνωρίσει και να διακρίνει τον θεϊκό κόσμο.

Αυτό τον οδηγεί λόγω της ερευνητικής του περιέργειας στην αναζήτηση των αντιθέσεων, των ιδιοτήτων, (το σύμπαν των αντιθέτων), των επιδράσεων και των ποσοτήτων όλων των πραγμάτων, εμποδίζεται, όμως, από τη μεγάλη και βαριά κακία του σώματος και δε μπορεί να διακρίνει με το σωστό τρόπο όλες αυτές τις αιτίες των πραγμάτων που είναι και οι αληθινές αιτίες τους.


Η πραγματικότητα αυτή, η σωματική, όπως λέγεται, καταπνίγει την ψυχή και την καθηλώνει στο δικό της τμήμα, το θνητό, καθώς η κατωτερότητα που απεχθάνεται την αθανασία δεν της επιτρέπει να αναγνωρίσει το θεϊκό της τμήμα.


ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ:
ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
Θα σου πω τώρα ότι μετά από εμάς θα πάψει να υπάρχει η φιλοσοφία με τον παρακάτω τρόπο Ασκληπιέ, με το να την ανακατεύουν, να χρησιμοποιούν σκοτεινά κόλπα, με διάφορες και μη κατανοητές επιστήμες, όπως τα μαθηματικά, τη μουσική και τη γεωμετρία. 


Η ανάμνηση δηλαδή ανήκει στο θεϊκό μας μέρος. Την παίρνουμε μαζί μας φεύγοντας;

Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΉ ΖΩΗ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.

(ΝΟΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ). 

Η ΣΑΡΚΑ ΑΥΤΌ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΌ ΠΑΙΡΝΕΙ.
ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΣΑΡΚΑ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ.

H ψυχή εχει την δική της ανάμνηση..τα ξέρει ΟΛΑ!!
Δεν χρειάζεται να ενσαρκωθεί..αλλά πριν ενσαρκωθεί ξέρει τι θα ζήσει από την Μοίρα!
ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΕΝΑ MATRIX.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΔΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΣΑΡΚΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
«Στο θεϊκό του μέρος, (ΛΟΓΙΚΉ) αποτελείται εξίσου από τέσσερα στοιχεία, την ψυχή, τον νου, την ανάμνηση, και τη φρόνηση, με τη λογική των οποίων μπόρεσε να αναγνωρίσει και να διακρίνει τον θεϊκό κόσμο.» 

Γιατί το παρουσιάζει ως πακέτο τεσσάρων διαφορετικών στοιχείων αν η φρόνηση και η ανάμνηση είναι απόρροιες του Νου;


Ε ναι! χωρίς την ανάμνηση πως θα θυμάσαι αυτά που συζητήσαμε; Η ΨΥΧΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ!! ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ!! ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ!!


ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ! ΟΤΙ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΜΑΣ!
ΕΣΥ ΑΠΛΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ! ΣΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΕΙΣ ΕΔΩ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ! ΕΠΙΛΟΓΗ!ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΣΑΙ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΤΑ ΞΕΧΝΑΣ ΟΛΑ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΖΩΗ ΣΟΥ.

Σχόλια