Δ" ΜΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΟΥΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΝΟΥΣ Ο ΜΙΜΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ


Δ" ΜΕΡΟΣ


ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΟΥΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΝΟΥΣ Ο ΜΙΜΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ "ΑΔΕΡΦΟΥ" ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

....

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ


Και έχουν ειπωθεί, πατέρα, με τρόπο θεϊκό και αληθινό ωφέλιμο. Αυτό όμως, ακόμα αποσαφήνισε μου.

Έλεγες, δηλαδή, ότι ο Νους στα ζώα που στερούνται λογικής ενεργεί με τον τρόπο της φύσης, συνεργαζόμενος με τις επιθυμίες τους.

Οι επιθυμίες όμως, των ζώων χωρίς λογική, όπως τουλάχιστον πιστεύω, είναι πάθη.
Αν λοιπόν ο Νους συνεργάζεται με τις επιθυμίες, και οι επιθυμίες ξέρουμε ότι είναι πάθη, τότε και ο Νους δεν αποτελεί πάθος; αφού συναναστρέφεται με τα πάθη;

- Μπράβο, παιδί μου, σωστά αυτά που ρωτάς και είναι δίκαιο και γω να σου απαντήσω.

Όλα τα ασώματα, παιδί μου, που βρίσκονται μέσα στο σώμα υπόκεινται σε πάθη, γιατί καθετί που δημιουργεί κίνηση είναι ασώματο και καθετί που κινείται είναι σώμα, και τα ασώματα, όμως, κινούνται από το Νου, αλλά η κίνηση είναι πάθος.


................
.....................................

σημ: Ο Νους κινεί την λογική και τις αισθήσεις των σωμάτων, είτε της άϋλης ασώματης ψυχής, είτε τα αισθητά σώματα της Ύλης.

Η νοητή αυτή ουσία ο Νους, είναι αμετάβλητη ουσία, όπως και το ενεργειακό άϋλο "σώμα" της ψυχής είναι αμετάβλητη άϋλη ενέργεια, που υποδέχεται αυτή τη νοητή ουσία το Νου και γίνεται η εικόνα της ζωής.

Αλλά τα σώματα της Ύλης (φωτιά, αέρας, γη, νερό), μεταβάλλονται σε κάτι άλλο συνεχώς, λόγω της ανομοιότητας της σύνθεσης διαφορετικών και ανόμοιων  στοιχείων του σώματος τους.

Από το ψυχρό-θερμό, (φωτιά-αέρας),  τα δύο ανόμοια και αντίθετα στοιχεία του αστρικού σώματος, έως και από την γη-νερό τα δύο ανόμοια πιο βαριά και πιο κατωφερή στοιχεία της Ύλης που γεννούν το θνητό σώμα της σάρκας.

Διότι δεν είναι ούτε φωτιά, ούτε αέρας, ούτε γη, ούτε νερό, από μόνα τους τα σώματα, είτε το αθάνατο αστρικό σώμα, (φωτιά-αέρας), είτε το γήϊνο θνητό σώμα (φωτιά, αέρα, γη, νερό), αλλά μία σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων της Υλης.

Και ανάλογα το σύνθετο σώμα της Ύλης με το οποίο θα ενωθεί μαζί του η αμετάβλητη ουσία και αμετάβλητη ενέργεια της ψυχής, γεννιέται το σύνθετο σώμα, και τα σύνθετα πάθη, η νοητή ουσία του σύνθετου σώματος με μεταβαλλόμενα πάθη, (αισθήσεις συναισθήματα), αλλά και με μεταβαλλόμενο θνητό σώμα (γη-νερό), λόγω της σύνθεσης ανόμοιων και διαφορετικών μεταβαλλόμενων στοιχείων της Ύλης.

Το ασώματο άϋλο ενεργειακό και αμετάβλητο πυρ είναι η ενέργεια της κίνησης που κινεί και συγκρατεί το κτιστό σύμπαν από έξω, είναι επίσης το ενεργειακό άϋλο "σώμα" της ψυχής, η οποία ψυχή υποδέχεται το Νου, την νοητή ουσία  και γίνεται η νοητή ζωή, η εικόνα της ζωής,  (στον άνθρωπο Νου και ψυχή), και η ψυχή ως αμετάβλητη ενέργεια της κίνησης, δίνει κίνηση και νοερή ζωή και στα άλλα, όταν εισέρχεται μέσα στο κτιστό σύμπαν της μεταβαλλόμενης ενέργειας της Ύλης, και ενώνεται με τους αριθμούς σύνθεσης της ενέργειας των τεσσάρων στοιχείων, και γεννιούται τα διάφορα είδη ζωής, και έμβιας ζωής, όπως το θέλει ο δεύτερος Νους δημιουργός.

Επίσης με τον ίδιο τρόπο η άϋλη αμετάβλητη ενέργεια (Πυρ) ενώνεται με την ολότητα του δεύτερου Νου δημιουργού, και συγκρατεί το σύμπαν από έξω, αλλά και εσωτερικά από μέσα στο καθαρό της φύσης άϋλο κτιστό δημιούργημα. 
Και όταν ενώνεται με την φύση της Ύλης μεταβάλλεται σε πνεύμα της φύσης που συνεργάζεται με το δεύτερο Νου δημιουργό και οδηγείται από αυτόν.
.................
....................................

Και τα δυο λοιπόν, υπόκεινται σε πάθη, και αυτό που δημιουργεί κίνηση και αυτό που κινείται, το ένα ως καθοδηγητής, το άλλο ως καθοδηγούμενο.

Αν απαλλαγεί, λοιπόν, κανείς από το σώμα, θα απαλλαγεί και από το πάθος. (του σώματος).

Μάλλον, όμως, τίποτα δεν είναι ποτέ χωρίς πάθη, παιδί μου, όλα υπόκεινται σε πάθη, διαφέρει, όμως, το πάθος από αυτό που υπόκειται σε πάθος, (το σώμα που υποδέχεται το Νου παίρνει την ζωή και υπόκειται στα δικά του πάθη, από τα στοιχεία που συντέθηκε), καθώς το πρώτο ενεργεί, (ο Νους ενεργεί), ενώ το δεύτερο παθαίνει, (το σώμα δέχεται τις κινήσεις από το Νου, εξουσιάζεται από το Νου και οδηγείται από το πάθος του Νου), όμως, τα σώματα ενεργούν και από μόνα τους, καθώς είτε κινούνται είτε είναι ακίνητα, και σε όποιο από τα δύο συμβαίνει, ενυπάρχει σ'αυτό και το πάθος. 


....
σημ: το πάθος του άλογου σώματος που γεννιέται από τις αισθήσεις της σύνθετης μορφής των τεσσάρων στοιχείων.
Αλλά και το πάθος του Νου της ψυχής.
Και όποιο εξουσιάζει από τα δύο, ο Νους της ψυχής ή το μεταβαλλόμενο σώμα και η όποια δική του λογική των μεταβαλλόμενων αισθήσεων, ως εξουσιαστικό οδηγεί το σώμα.
....


Αλλά και τα ασώματα (το άϋλο αμετάβλητο καθαρό ενεργειακό πυρ δηλαδή η ψυχή) δέχονται την Αμετάβλητη ενέργεια του Νου γι'αυτό και υπόκεινται σε πάθη. 

(το πάθος του Νου και το πάθος της ασώματης (άϋλης) ψυχής).

Μην σου ξενίζουν οι ονομασίες, καθώς η ενέργεια και το πάθος είναι το ίδιο πράγμα, μη σε ενοχλεί, όμως, αν χρησιμοποιηθεί η πιο εύηχη λέξη.
....
σημ: το πάθος του Νου δεν έχει καμιά σχέση με το πάθος της ψυχής, ή με το πάθος του αστρικού υλικού σώματος, ή με το πάθος του έμβιου υλικού σάρκινου σώματος.

Όλα τα πάθη διαφέρουν ανάλογα με την ποιότητα της ενέργειας. διότι όλα στον κτιστό κόσμο είναι ενέργεια, δηλαδή πληροφορία-Νους, πληροφορία κόσμος, και πληροφορία που χωρίζει τα σώματα σε ποιότητες ανάλογα με τον κόσμο.
....


- Με σαφήνεια ανέπτυξες το λόγο σου πατέρα.

- Πρόσεξε, όμως, και εκείνο, παιδί μου, ότι δηλαδή ο Θεός αυτά τα δύο χάρισε στον άνθρωπο, κατ'εξαίρεση απ'όλα τα άλλα θνητά ζώα, το Νου και τη Λογική, ισότιμα στην αθανασία.
....
σημ: ο νους και η λογική στον άνθρωπο της Γης, είπαμε ότι γεννήθηκαν από την νοητή Ουσία δηλαδή το Νου, άρα είναι αθάνατες ενέργειες που ανήκουν εξ'ολοκλήρου στο Νου Θεό.


Και ποιος είναι ο Νους θεός; ο άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως, που θέλησε να ζήσει και κατανοήσει την κτιστή δημιουργία του αδερφού του δεύτερου Νου δημιουργού, και έγινε ο άνθρωπος δεύτερος θεός, ο πρώτος Νους δημιουργός!! 

Από Φως που ήταν έγινε Νους σαν τον αδερφό του δεύτερο Νου δημιουργό, και από Ζωή που ήταν έγινε ψυχή μέσα στον κτιστό κόσμο, σαν τα δημιουργήματα του δεύτερου Νου δημιουργού!!

Δηλαδή ο άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως, εισήλθε μέσα στην κτιστή δημιουργία ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ δεύτερου Νου δημιουργού, που ο Άνθρωπος ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ, και έγινε μέσα στον κτιστό κόσμο η εικόνα της ζωής, δηλαδή ο μιμητής του Λόγου και της Πρόνοιας του Πατέρα ΤΟΥ, του Πατέρα όλων Τριαδικό Θεό Ζωή και Φως. που γέννησε τον άνθρωπο δεύτερο θεό όμοιο του και του έδωσε την εξουσία όλων των δημιουργημάτων. 

Και με αυτόν τον τρόπο ο Άνθρωπος ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ τον δεύτερο Νου δημιουργό και όλα τα δικά του δημιουργήματα μέσα στον κτιστό κόσμο.
....

- Αν λοιπόν, κανείς τα χρησιμοποιήσει όπως πρέπει, δεν θα διαφέρει καθόλου από τους αθανάτους.
Και μάλιστα, αφού εξέλθει από το σώμα του, θα οδηγηθεί από αυτά τα δύο στη χορεία των θεών και των μακάριων.
....
σημ: Προσέξτε εδώ, Αν ο άνθρωπος της Γης κατανοήσει τον αληθινό του εαυτό τότε μόνον θα προσχωρήσει στην θεϊκή του υπόσταση, ειδάλλως θα επιλέξει πάλι την σωμάτωση στην Γη με θνητό σώμα λόγω της Άγνοιας του. 

Διότι για να αφήσεις το σώμα της σάρκας για πάντα θα πρέπει πρώτα ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ  ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ..γι'αυτό χρειάζεται η Ανδρεία ψυχής, το θυμοειδές και το επιθυμητικόν μαζί και την ορθή σκέψη από την οποία πηγάζει ο ορθός λόγος της ψυχής.
....

- Τα υπόλοιπα ζώα δε χρησιμοποιούν πατέρα το λόγο; 

-Όχι, παιδί μου, μόνο τη φωνή, και ο λόγος διαφέρει κατά πολύ από τη φωνή.


Γιατί ο λόγος είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους, ενώ η φωνή είναι ιδιαίτερη για κάθε είδος ζώου.

-Αλλά και ο λόγος των ανθρώπων πατέρα δεν είναι διαφορετικός σε κάθε έθνος;


- Ο άνθρωπος είναι και διαφορετικός και ένας, παιδί μου.
Έτσι, και ο λόγος αν και είναι ένας, ερμηνεύεται διαφορετικά.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Έχω την εντύπωση παιδί μου ότι αγνοείς την αρετή και το μέγεθος του λόγου.

Γιατί ο μακάριος θεός Αγαθοδαίμων είπε ότι η ψυχή βρίσκεται στο σώμα, ο Νους στην ψυχή, ο λόγος στο Νου, και ότι ο Θεός είναι ο πατέρας όλων αυτών. 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

morfeas sky


Α ΚΑΙ Β" ΜΕΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ - ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ (ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ) - Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ..Ο ΝΟΜΟΣ

Γ"ΜΕΡΟΣ Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ..Ο ΝΟΥΣ!! Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ!!


Ε" ΜΕΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ- ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ- - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - THE MATRIX - «Το Παν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό». (Πρώτη Αρχή)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ - Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΣΤ" ΜΕΡΟΣ (και τελευταίο αυτού του κειμένου).σχόλια:

Αφού η ενέργεια και το πάθος είναι το ίδιο πράγμα, όσο λιγότερο ενεργούμε, τόσο μένουμε μακριά από τα πάθη;


Ενέργεια είναι και ο Νους της ψυχής. Αμετάβλητη ενέργεια. (Αρμονία).
Δεν μπορείς να μην συμμετέχεις εφόσον το σώμα σου συμμετέχει. (μεταβαλλόμενη ενέργεια).

Εξουσιάζουμε τους φόβους μας με το Νου της ψυχής. 
Και δεν αφήνουμε να μας εξουσιάζουν οι ανάγκες και οι φόβοι του σώματος.

Ο Νους της ψυχής ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ τα πάντα!


Και ο Λόγος; Ο Λόγος γεννά τον Νου ή ο Νους τον Λόγο; Ή ο Λόγος (του Θεού) κινεί τον Νου;

Υπάρχει ο Αμετάβλητος Νους και Λόγος της ψυχής.
Και όταν ενώνεται με τα Τέσσερα στοιχεία της Ύλης γεννιέται ο μεταβαλλόμενος Νους και λόγος της σάρκας.
Αυτή είναι η διπλή μας φύση, η θεϊκή και η θνητή.

Ο Νους και Λόγος είναι Αδιαίρετος. 
Δεν μπορεί να υπάρξει Νους χωρίς τον Λόγο.

Νους χωρίς τον Λόγο είναι η Ανυπαρξία, είτε της Ζωής, είτε του Αγέννητου και Προϋπάρχων κόσμου.

Ναι. Τα ξέχασα.

– Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς
τῆς ἐκ σκότους φανείσης·
ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ.
– Τί οὖν; φημί.,
– Οὕτω γνῶθι· τὸ ἐν σοὶ βλέπον καὶ ἀκοῦον, λόγος κυρίου,
ὁ δὲ νοῦς πατὴρ θεός. οὐ γὰρ διίστανται ἀπ' ἀλλήλων·
ἕνωσις γὰρ τούτων ἐστὶν ἡ ζωή.


Τώρα τι είναι η Ανυπαρξία της Ζωής είναι ένα άλλο θέμα ακατανόητο για σχεδόν όλους.

Νους χωρίς τον Λόγο είναι ο Πανάγαθος κόσμος του Αγέννητου και Προϋπάρχων Φωτεινού Νου Πατέρα όλων Θεού.

Φαντάσου έναν απεριόριστο κόσμο να είσαι μέσα στα πάντα ακίνητος και ζωντανός..Πανάγαθος Νους.


Και φαντάσου με τον Λόγο του να κινεί αυτόν τον Πανάγαθο κόσμο και να γεννά η Αδιαίρετη αυτή ένωση τους όλα τα όντα ως δυνάμεις του Φωτός μέσα στον κόσμο του Φωτός...Εκεί γεννήθηκε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Φως και Ζωή όμοιος με τον Πατέρα του. Και βρίσκεται ταυτόχρονα μέσα στα πάντα, και ζει κινούμενος τα πάντα.


Ανυπαρξία δεν είναι ούτε Νους ούτε Λόγος, αλλά η αγέννητη Προϋπάρχων Ύλη.


Εξού και τα υλικά σώματα μας της σάρκας από που γεννήθηκαν. (σκότος-Ύλη).
morfeas sky

Σχόλια