ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ


Δ" ΜΕΡΟΣ

ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ


Και έχουν ειπωθεί, πατέρα, με τρόπο θεϊκό και αληθινό ωφέλιμο. Αυτό όμως, ακόμα αποσαφήνισε μου. Έλεγες, δηλαδή, ότι ο Νους στα ζώα που στερούνται λογικής ενεργεί με τον τρόπο της φύσης, συνεργαζόμενος με τις επιθυμίες τους. Οι επιθυμίες όμως, των ζώων χωρίς λογική, όπως τουλάχιστον πιστεύω, είναι πάθη.

Αν λοιπόν ο Νους συνεργάζεται με τις επιθυμίες, και οι επιθυμίες ξέρουμε ότι είναι πάθη, τότε και ο Νους δεν αποτελεί πάθος; αφού συναναστρέφεται με τα πάθη;


- Μπράβο, παιδί μου, σωστά αυτά που ρωτάς και είναι δίκαιο και γω να σου απαντήσω.

Όλα τα ασώματα, (ο Νους ο νοητός κόσμος, αλλά και τα αισθητά ασώματα η φωτιά και ο αέρας), παιδί μου, που βρίσκονται μέσα στο σώμα (γη-νερό), υπόκεινται σε πάθη, γιατί καθετί που δημιουργεί κίνηση είναι ασώματο και καθετί που κινείται είναι σώμα, (φωτιά, αέρας, γη, νερό), και τα ασώματα, όμως, (φωτιά, αέρας), κινούνται από το Νου, αλλά η κίνηση (της φωτιάς και του αέρα) είναι πάθος.

Και τα δυο λοιπόν, υπόκεινται σε πάθη, και αυτό που δημιουργεί κίνηση (Νους), και αυτό που κινείται, το ένα ως καθοδηγητής, (ο Νους), το άλλο ως καθοδηγούμενο.


Αν απαλλαγεί, λοιπόν, κανείς από το σώμα, (γη-νερό) θα απαλλαγεί και από το άλογο πάθος. (του θνητού ανθρώπινου σώματος από φωτιά, αέρα, γη, νερό).
Μάλλον, όμως, τίποτα δεν είναι ποτέ χωρίς πάθη, παιδί μου, όλα υπόκεινται σε πάθη, διαφέρει, όμως, το πάθος από αυτό που υπόκειται σε πάθος, καθώς το πρώτο ενεργεί, (ο Αγαθός Νους ενεργεί), ενώ το δεύτερο παθαίνει, όμως, τα σώματα ενεργούν και από μόνα τους, καθώς είτε κινούνται είτε είναι ακίνητα, και σε όποιο από τα δύο συμβαίνει, ενυπάρχει σ'αυτό και το (άλογο) πάθος.


Αλλά και τα ασώματα δέχονται την Αμετάβλητη ενέργεια του Νου γι'αυτό και υπόκεινται σε πάθη.
(το πάθος του Νου είναι η Αγαθή θέληση του να δημιουργήσει, η αγαθή του θέληση για τα πάντα).
Μην σου ξενίζουν οι ονομασίες, καθώς η ενέργεια και το πάθος είναι το ίδιο πράγμα, μη σε ενοχλεί, όμως, αν χρησιμοποιηθεί η πιο εύηχη λέξη. 


- Με σαφήνεια ανέπτυξες το λόγο σου πατέρα.

- Πρόσεξε, όμως, και εκείνο, παιδί μου, ότι δηλαδή ο Θεός αυτά τα δύο χάρισε στον άνθρωπο, κατ'εξαίρεση απ'όλα τα άλλα θνητά ζώα, το Νου και τη Λογική, ισότιμα στην αθανασία.
Αν λοιπόν, κανείς τα χρησιμοποιήσει όπως πρέπει, δεν θα διαφέρει καθόλου από τους αθανάτους. Και μάλιστα, αφού εξέλθει από το σώμα του, θα οδηγηθεί από αυτά τα δύο στη χορεία των θεών και των μακάριων.

- Τα υπόλοιπα ζώα δε χρησιμοποιούν πατέρα το λόγο; 

-Όχι, παιδί μου, μόνο τη φωνή, (κραυγές), και ο λόγος διαφέρει κατά πολύ από τη φωνή.


Γιατί ο λόγος είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους, ενώ η φωνή είναι ιδιαίτερη για κάθε είδος ζώου.

-Αλλά και ο λόγος των ανθρώπων πατέρα δεν είναι διαφορετικός σε κάθε έθνος;


- Ο άνθρωπος είναι και διαφορετικός και ένας, παιδί μου.
Έτσι, και ο λόγος αν και είναι ένας, ερμηνεύεται διαφορετικά.


σχόλιο: αν δεν είναι Αγαθός ο άνθρωπος, με αγαθή θέληση για τα πάντα, δεν θα είναι όμοιος με το θεϊκό Νου, αλλά η όποια λογική του θα οδηγείται από τις άλογες αισθήσεις δηλαδή την κακία).

Έχω την εντύπωση παιδί μου ότι αγνοείς την αρετή και το μέγεθος του λόγου. 
Γιατί ο μακάριος θεός Αγαθοδαίμων είπε ότι η ψυχή βρίσκεται στο σώμα, ο Νους στην ψυχή, ο λόγος στο Νου, και ότι ο Θεός είναι ο πατέρας όλων αυτών.Η συνέχεια εδώ:
«Το Παν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό». Γιατί η γέννηση δεν αποτελεί ζωή, αλλά είναι η αίσθηση. Ούτε ο θάνατος αποτελεί μεταβολή, αλλά η λήθη. Ε" ΜΕΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

Σχόλια