Ο Ανθρωπος δεύτερος θεός και ο δεύτερος Νoυς δημιουργός του κτιστού κόσμου
Υπάρχει ένας Νους δημιουργός, που δημιουργήθηκε από τον Πατέρα όλων Τριαδικό Θεό Ζωή και Φως.


ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν,

Δηλαδή δημιούργησε έναν παρόμοιο Νου.

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς

ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν


ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.Αυτός ο δημιουργός Νους είναι αδερφός του Ανθρώπου, διότι ο Άνθρωπος γεννήθηκε όμοιος με τον Πατέρα όλων Ζωή και Φως και του έδωσε την εξουσία όλων των δημιουργημάτων.
Ο άνθρωπος δεύτερος θεός θέλησε να ζήσει και κατανοήσει όλα όσα εξουσιάζει, αλλά και να δημιουργήσει.

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον
αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, 

παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

Εισερχόμενος ο άνθρωπος στην δημιουργία του αδερφού του (όγδοο ουρανό) ενώθηκε με τον δεύτερο δημιουργό Νου δημιουργό, και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός από Φως έγινε κι αυτός Νους σαν τον αδερφό του. Παραμένει όμως Ουσιωδώς όμοιος με το Φως.

Ο άνθρωπος λοιπόν, η επιθυμία του με μια του σκέψη έγινε αμέσως πράξη... με μια του σκέψη  "συνδέθηκε" με τον δεύτερο Νου δημιουργό, και βρέθηκε στο δικό του Νου, (όγδοο ουρανό) και μετέπειτα στον εικονικό κόσμο (κτιστό) που δημιούργησε, πάνω στο δοχείο της Ύλης. (γη, νερό, αέρας φωτιά).


Κατανόησε τον Λόγο του Ερμή Τρισμέγιστου!

Πως μπορούμε με μια μας σκέψη, αμέσως να γίνει η επιθυμία μας πράξη;

Ο άνθρωπος λοιπόν, η επιθυμία του, με μια του σκέψη,  έγινε αμέσως πράξη... με μια του σκέψη  "συνδέθηκε" με τον δεύτερο Νου δημιουργό, και βρέθηκε στο δικό του Νου, (όγδοο ουρανό) και μετέπειτα με τον ίδιο τρόπο "συνδέθηκε" με τον εικονικό (κτιστό) κόσμο που δημιούργησε, πάνω στο δοχείο της Ύλης. (γη, νερό, αέρας φωτιά).


Β ΜΕΡΟΣ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ  ΨΥΧΕΣ
Όσον αφορά το τι είναι οι ψυχές.

Ψυχή είναι το ενεργειακό αόρατο σώμα-πληροφορία, που ενώνεται με το Νου, και ο Νους αποκτά την ψυχή, δηλαδή τις ενέργειες της κίνησης που εμπεριέχονται και ενυπάρχουν στο καθαρό της φύσης των Επτά Ουρανών του κτιστού κόσμου, οι οποίοι ενώνονται μέσω μιας σπειροειδούς περιστροφικής κίνησης από πάνω προς τα κάτω, όπου εμπεριέχουν μέσα τους από τα πιο αιθερικά ενεργειακά πεδία έως τα πιο πυκνά. 

Εισερχόμενος λοιπόν ο Άνθρωπος δεύτερος θεός ως Νους μέσα στον κτιστό κόσμο της εικόνας, (matrix), αποκτά την ψυχή και γίνεται Νους και ψυχή.
Ο Άνθρωπος Νους εισέρχεται με τις δυνάμεις του Νου (Πυρ) στον πιο κατωφερή ουρανό, ενώνεται με τις ενέργειες που κινούν εσωτερικά τους ουρανούς (πυρ) κινείται μέσα σε αυτόν και κάποια στιγμή ανεβαίνει μέχρι τον πιο λεπτοφυή που είναι ο έβδομος ουρανός, και μετέπειτα αφήνει την ψυχή δηλαδή τις ενέργειες που κινούν τον κτιστό κόσμο εσωτερικά, φεύγει από τον κτιστό κόσμο, και ενώνεται με τις ενέργειες (Πυρ) του Νου, που κινούν εξωτερικά τους επτά ουρανούς, και εξουσιάζουν και κινούν τον κτιστό κόσμο των επτά ουρανών εσωτερικά και εξωτερικά δίνοντας τους μια αέναη κίνηση με μια αόριστη αρχή δίχως τέλος, και φτάνει στον Όγδοο Ουρανό.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΈΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΈΤΥΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ) ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (ΠΥΡ) ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ.

Ο Άνθρωπος ως Νους λοιπόν εισέρχεται στον κτιστό κόσμο των επτά ουρανών με τις "δυνάμεις" της ενέργειας, (Πυρ) και αφού αφήσει τις "δυνάμεις", ενώνεται με τις ενέργειες του πυρός, και γίνεται Νους και ψυχή για να ζήσει και κατανοήσει την ενέργεια, όπου κάθε μορφή ενέργειας έχει και το αντίθετο της, από την πλήρη αέναη διαμάχη των αντιθέτων στον κατώτερο ουρανό, ως την πλήρη Αρμονία στον ανώτερο ουρανό.

Εισέρχεται δηλαδή σε έναν εικονικό ενεργειακό κόσμο που περιέχει ως πληροφορία την ζωή με όλες τις αισθητές μορφές των σωμάτων που μπορούν να υπάρξουν.

Στον πιο κατωφερή ουρανό, δηλαδή στην κατώτερη πυκνή ενεργειακή μορφή ενός εικονικού κόσμου matrix ο οποίος αποτελείται από το σύνολο του με επτά ουρανούς, από τον πιο πυκνό ως τον πιο λεπτοφυή, κινείται ο Νους ως ψυχή.

Κάθε Ουρανός είναι το καθαρό της φύσης δημιούργημα, που ενώνεται με όλους τους άλλους ουρανούς, επίσης κάθε ουρανός εμπεριέχει πολλές ενεργειακές καμπυλώσεις μέσα στις οποίες εκδηλώνεται το matrix ο εικονικός κόσμος.

Και καθώς επιλέγει ο Άνθρωπος Νους ως ψυχή να ζήσει και κατανοήσει ένα καμπυλλωμένο ενεργειακό πεδίο, εισέρχεται σε αυτό η ψυχή δηλαδή ο Άνθρωπος Νους, και η νοητική ουσία της ψυχής ενώνεται με αυτές τις ενέργειες και γίνεται φύση, με ανθρώπινη μορφή, ας πούμε με την μορφή της Γης με σάρκα (το ενεργειακό καμπύλωμα του πλανήτη μας).

Αν τώρα η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή αποκτήσει εθισμό προς τον εικονικό κόσμο (matrix) ενός ενεργειακού καμπυλώματος όπως η ζωή στον πλανήτη Γη, τότε επιστρέφει  σε αυτή τη φύση μέσα από μία νέα γέννηση.
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει γέννηση ούτε θάνατος, παρά μόνο φαινομενικά.
Η νοητή ουσία της θεϊκής ανθρώπινης ψυχής όταν εισέρχεται στο καμπυλωμένο ενεργειακό πεδίο-πληροφορία του μάτριξ φαίνεται ως γέννηση, και γίνεται φύση, και η φύση γίνεται ουσία όταν βγει πάλι από το ενεργειακό καμπυλωμένο πεδίο η ψυχή. 
Απλά κάποια στιγμή γίνεσαι ορατός στο φυσικό πεδίο (γέννηση) και μετά αόρατος (θάνατος).

Και επειδή η ψυχή πάντα κινείται φεύγοντας από το ενεργειακό καμπύλωμα  ξαναγίνεται ουσία δηλαδή ψυχή, και φαίνεται σε αυτούς που είναι μέσα ως θάνατος.

 Και ο άνθρωπος Νους-ψυχή συνεχίζει να εισέρχεται αν το θελήσει σε άλλες καμπυλλώσεις ενέργειας που περιέχουν άλλους εικονικούς κόσμους (matrix) με άλλα αισθητά σώματα, είτε αν θελήσει ανεβαίνει τους ουρανούς ως Νους και ψυχή από το καθαρό της φύσης δημιούργημα, διότι  οι επτά ουρανοί ενώνονται στο καθαρό της φύσης δημιούργημα (ενέργεια όπου δεν υπάρχει η καμπύλλωση) των επτά περιστρεφόμενων ουρανών με το Πυρ, ανεβαίνει προς τους άλλους πιο λεπτοφυείς ουρανούς αφήνοντας πίσω του τις πιο πυκνές ενέργειες.morfeas sky

Σχόλια