ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ (ΘΕΟΙ)

ΛΟΓΟΣ Γ  ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ 


Δόξα όλων είναι ο θεός και το θεϊκό και η θεϊκή φύση. 
Αρχή των όντων είναι ο θεός, και Νους η σοφία για ν'αναδειχτούν τα πάντα.

Το θεϊκό είναι εξουσία, και φύση κι ενέργεια η ανάγκη, και τέλος η ανανέωση.

Διότι στην άβυσσο επικρατούσε άπειρο σκοτάδι, (σκότος είναι η γη) και νερό, και πνεύμα ελαφρύ νοερό (πνεύμα νοερό είναι η φωτιά και ο αέρας)που λόγω θείας δύναμης βρισκόταν μέσα στο χάος.


( σημ: άβυσσο και χάος εννοεί τα βαριά στοιχεία της ύλης γη, νερό, αέρας, φωτιά, όπου ανακινούσε ο πνευματικός λόγος την γη και τα νερά ) 

Παρουσιάστηκε τότε Άγιο Φως κι ενώθηκαν πάνω στην άμμο τα στοιχεία απ'την υγρή ουσία, κι όλοι οι "θεοί" ( θεοί είναι τα πνευματικά δημιουργήματα του αιθέρα) τεμάχισαν τη σπερματοδόχο φύση μοιράζοντας την μεταξύ τους.Κοιτάξτε πόσο μπερδεμένα τα γράφει ώστε να μην γίνουν κατανοητά από μη μυημένους ανθρώπους που θα διαβάσουν τα κείμενα αυτά:σημ: Τι  είναι το Άγιο Φως; Διαβάζουμε στον Ποιμάνδρη: 
ἐκ δὲ φωτὸς ..... λόγος ἅγιος ἐπέβη τῇ φύσει.

Και λίγο πιο κάτω όμως διαβάζουμε:
ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.

σημ: Ο Αληθινός Τριαδικός Θεός Φως και Ζωή, γέννησε άλλον δεύτερο Νου δημιουργό, είναι ο δεύτερος Νους που φέρει τον Άγιο Λόγο, που ενήργησε πάνω στο δοχείο της Ύλης.

ἐπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων [τοῦ
θεοῦ] ὁ τοῦ θεοῦ (Άγιος) Λόγος εἰς τὸ καθαρὸν τῆς φύσεως δημιούργημα, 
καὶ ἡνώθη τῷ δημιουργῷ Νῷ (ὁμοούσιος γὰρ ἦν),
και εδώ μας μπερδεύει λίγο αλλά όλα παίρνουν την θέση τους αν διαβάσουμε την συνέχεια.

σημ: ο Άγιος Λόγος του δεύτερου Νου δημιουργού εισερχόμενος στην κατωφερή φύση ενώθηκε με την φωτιά και τον αέρα και έγινε πνευματικός λόγος, δηλαδή πνεύμα, και ενήργησε με αυτά τα στοιχεία φωτιά και αέρα πάνω στην γη και τα νερά, δηλαδή έγινε Αιθέρας, (πνευματικός λόγος).

καὶ ἡνώθη τῷ δημιουργῷ Νῷ (ὁμοούσιος γὰρ ἦν),
και ξανάγινε Άγιος Λόγος όταν ανέβηκε ψηλά στο καθαρό της φύσης δημιούργημα, και ενώθηκε με τον δεύτερο Νου δημιουργό, Ομοούσιοι ως είναι, δηλαδή έξω από τα Τέσσερα στοιχεία.

 καὶ κατελείφθη [τὰ] ἄλογα τὰ κατωφερῆ τῆς φύσεως στοιχεῖα, ὡς εἶναι ὕλην μόνην. 
και έμειναν μόνα τους τα πιο βαριά στοιχεία χωρίς τον Λόγο, η γη και τα νερά.
Ο αέρας όμως και η φωτιά έγιναν πνευματικός λόγος, δηλαδή είναι τα δημιουργήματα (οι θεοί) της κατωφερής αυτής φύσης.

ὁ δὲ δημιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ Λόγῳ, ὁ περιίσχων τοὺς κύκλους καὶ δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ' ἀρχῆς ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος·
ἄρχεται γάρ, οὗ λήγει· 

Ο δεύτερος Νους δημιουργός, με Άγιο Λόγο και ενώ βρίσκεται έξω από τον κύκλο που περικλείει τα Τέσσερα αυτά στοιχεία, έδωσε κίνηση στον κύκλο, και δημιούργησε τον κόσμο και την ζωή εσωτερικά του κύκλου, από πνεύμα (φωτιά-αέρα), και άλογα σώματα από γη-νερό.
Σε αυτό τον βοήθησαν τα πνευματικά του δημιουργήματα (θεοί) που βρισκόταν εσωτερικά του κύκλου.

ἡ δὲ τούτων περιφορά, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς,
ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων (γη-νερό) ζῷα ἤνεγκεν ἄλογα (οὐ γὰρ ἐπεῖχε τὸν Λόγον), ἀὴρ δὲ πετεινὰ ἤνεγκε, καὶ τὸ ὕδωρ νηκτά·

Η σάρκα λοιπόν, δεν έχει το Λόγο, είναι ένα νεκρό σώμα που παίρνει ζωή από το πνεύμα, δηλαδή την φωτιά και τον αέρα.

διακεχώρισται δὲ ἀπ' ἀλλήλων ἥ τε γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς, καὶ <ἡ γῆ> ἐξήνεγκεν ἀπ' αὐτῆς ἃ εἶχε
ζῷα τετράποδα <καὶ> ἑρπετά, θηρία ἄγρια καὶ ἥμερα.Κατανοητόν ως εδώ;
Τι να κάνω με εσάς; που πρέπει να αναλύω την κάθε λέξη ξεχωριστά;
Απλά να πω ότι νοερό πνεύμα είναι η φωτιά και ο αέρας χωρίς το σώμα από γη-νερό.(πνεύμα είναι η Μονάδα της ψυχής).

Όταν το πνεύμα ενώνεται με την φωτιά και τον αέρα γίνεται νοερό πνεύμα, και όταν ενώνεται με την γη και το νερό γίνεται έμβιο αισθητό ον με σάρκα. Και οδηγείται από τις αισθήσεις και συναισθήματα της σάρκας. Δηλαδή οδηγείται από το νοερό πνεύμα.

....

Νοερό πνεύμα είναι η φωτιά και ο αέρας.
ο αέρας της ατμόσφαιρας της Γης.
η φωτιά είναι η ενέργεια που ενυπάρχει μέσα στον αέρα.
Όπως η βενζίνη που γίνεται ενέργεια και παίρνει μπρος η μηχανή, η σάρκα!


Η φωτιά γίνεται ενέργεια χωρίς τον βαρύ αέρα έξω από την ατμόσφαιρα της Γης δηλαδή γίνεται  το ενεργειακό σώμα-ψυχή, Πυρ,που κινεί το Πνεύμα.
Σκέψου! Τίποτα δεν παίρνει φωτιά έξω από την ατμόσφαιρα της Γης! διότι εκεί όλα είναι καθαρή ενέργεια. Και καθαρό πνεύμα-ελαφρύς αέρας.

Πνεύμα είναι η νοητική ουσία από ελαφρύ αέρα, και ζει στον κόσμο της ενέργειας. (Πυρ) δημιουργεί σχήματα μορφές ζωή μέσα από τον νοητό του κόσμο με μια του σκέψη.

Το πνεύμα, νοητική ουσία, δημιουργεί ζωή στον νοητό κόσμο. Το νοερό πνεύμα είναι αυτό που δίνει ζωτικότητα και κίνηση στο σώμα και την λογική των αισθήσεων. ;

Ναι ακριβώς,ΤΟ ΝΟΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ οδηγεί το σώμα και τις αισθήσεις, λογική, της σάρκας. 


Ενώ με την σάρκα το πνεύμα γίνεται νοερό πνεύμα, βαρύ, κινεί την ύλη, την ενέργεια που δίνει μορφές με κούραση, εργάζεται σκληρά πάνω στην ύλη από γη ( σκότος) για να σχηματίσει μορφές και να δημιουργήσει.


Σάρκα είναι η γη και το νερό. Μόνον.
Η φωτιά και ο αέρας της γης είναι η ενέργεια της κίνησης στο νοερό πνεύμα-λογική-αισθήσεις-κίνηση που διαθέτει το σώμα.


Επομένως σάρκα είναι η γη και το νερό που γυρίζει πίσω στην γη μετά τον θάνατο του σώματος, αφού το νερό είναι αναμεμιγμένο με την γη.
Σταματάμε να προσλαμβάνουμε αέρα διότι φεύγουμε από την ατμόσφαιρα της Γης.
Η φωτιά ξαναγυρίζει ως ενέργεια πίσω στην ατμόσφαιρα (αέρα)
της Γης.

Και ελεύθερη πλέον η ανθρώπινη θνητή ψυχή από τα Τέσσερα στοιχεία ξαναγίνεται ανθρώπινη θεϊκή ψυχή δηλαδή ενεργειακό σώμα από πυρ, και πνεύμα με λογική τον νοητό κόσμο που δημιουργεί στην ενέργεια από Πυρ, και όχι στην ενέργεια της Γης από φωτιά αέρα γη νερό.


"Το θεϊκό, επομένως, είναι όλη η κοσμική συννένωση, η οποία ανανεώνεται απ'τη φύση, καθόσον μέσα στο θεϊκό εγκαταστάθηκε και η φύση."
Εξετάζεσαι: Τι είναι θεϊκό και τι φύση; 


Κοσμική συνένωση σημαίνει όταν το θεϊκό (πυρ και πνεύμα) ενώνεται με την φύση της Γης. γη, νερό, αέρα, φωτιά.

Ένα απλό παράδειγμα: έξω στο διάστημα που δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, άρα ούτε βαρύτητα, και όλα τα υλικά από γη νερό αέρα φωτιά κινούνται με μια μόνο ώθηση για πάντα.
Εδώ στην Γη για να κινήσουμε οτιδήποτε χρειάζεται συνεχώς ενέργεια!

Σκέψου τώρα πως κινείται η ψυχή που είναι πυρ και πνεύμα.


Λείπουν κομμάτια γνώσης. Ο Δεύτερος νους δημιουργός δεν έχει σύνδεση με τον Πατέρα Νου; Δεν έχει βοήθεια; Δεν έχει έλεγχο στο δημιούργημα του; 

Κάθε δημιούργημα ζει στον δικό του κόσμο. Αν δεν έχει γεννηθεί με όμοια ουσία πως να ενωθεί ή θα έχει σύνδεση με τον ανώτερο θεό;

Μόνον ο Άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Τριαδικό Θεό διότι έχει μέσα του το Φως, απλά πρέπει να το βρει, αναζητώντας το Θεό μέσα του, για να του δώσει φώτιση ο Θεός.

Το ανώτερο πάντα μπορεί να παρέμβει στο κατώτερο. Ενώ το κατώτερο μπορεί μόνον να ανέλθει στο ανώτερο αν έχει την ίδια ουσία.

Ο δεύτερος Νους δημιουργός δεν έχει σύνδεση με τον Πατέρα του.
Ο άνθρωπος όμως έχει.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ

Ναι οι δαίμονες είναι οι 36Δέκαρχοι, διότι αυτοί εξουσιάζουν όλες τις ενέργειες μέσα στο ηλιακό σύστημα. Οι δαίμονες είναι η ανίερη Δωδεκάδα. Τα 12 ζώδια που ενδύονται τα σώματα μας.

Δαίμονες είναι όλες οι αρνητικές και θετικές ενέργειες.(Αγαθοδαίμων -δαίμων).
Δαίμονες είναι επίσης οι μορφές όπως η ψυχή μας, αλλά οι δαίμονες δεν είναι ψυχή, αλλά οι ενέργειες αρνητικές και θετικές, είναι ο δαίμονας που δεν έχει αισθήματα και τιμωρεί σύμφωνα με τα όσα έπραξαν τους ανθρώπους. 
Οι δαίμονες υπακούουν στους θεούς.Είχαμε πει ότι οι 36 Δέκαρχοι είναι οι θεοί, οι Δυνάμεις, και έχουν στην υπηρεσία τους τις ενέργειες, που τις ονομάζουμε και δαίμονες.


Εντάξει, το ίδιο είναι. Οι δαίμονες είναι οι ενέργειες των 36 Δεκάρχων.


Οι δαίμονες δεν μπορούν να αγγίξουν την ψυχή, μόνον την σάρκα.
Αν διαβάσεις στον Ποιμάνδρη τιμωρούν οι δαίμονες τους κακούς ανθρώπους στις αισθήσεις.Μέσω των αισθήσεων μας εξουσιάζουν.

Δεν είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να τους απομονώσει. Αν είναι απορροφημένος στο έργο της αναζήτησης της Αλήθειας.

Ακριβώς , συνεχώς δεν το βλέπεις; έχουμε ανάγκες να βρούμε λεφτά και μας κυριεύει ο φόβος. Φόβος παντού, πόνος, λύπη, τόσα πολλά αρνητικά συναισθήματα και αισθήσεις, αυτοί είναι οι δαίμονες, οι ενέργειες που στέλνουν οι Δέκαρχοι συνεχώς επάνω στην σάρκα. Ο αέρας-ατμόσφαιρα είναι γεμάτος από δαύτους.

Σωστά, τουλάχιστον ο άνθρωπος ο έχων το Νου που αναζητά την αλήθεια,  ξέρει τι αντιμετωπίζει. Όχι σαν τους αγνώμονες που πέφτουν και προσκυνούν από φόβο.


Νομίζω πως αυτό με τα λεφτά είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία. Και ο ήρωας, εμείς δηλαδή, καλείται να δώσει λύση χωρίς να προδώσει τις Αρχές του και να εκπέσει εξ αιτίας των αναγκών. Τον θεωρώ κορυφαίο άθλο σε σχέση με τους άλλους.

Και αυτοί που έγιναν ένα με την κακία και εξουσιάζουν την ανθρωπότητα μέσω των τραπεζών, είδες πόσο πόνο προκαλούν στην ανθρωπότητα;
Σίγουρα υπηρετούν του Δέκαρχους που έχουν εκπέσει.Είδες η μαθήτρια; πληροφορία που μου έδωσε;
Να για ποιον Παράδεισο μιλούν οι θρησκείες!

"Πάνω απ' αυτές υπάρχει ο Παράδεισος που περιέχει το "Δέντρο της Ζωής", το "Δέντρο της Γνώσης του Καλού και του Κακού", και το φλεγόμενο σπαθί της Γέννησης"

Αυτός ο παράδεισος που γράφει, είναι των σωμάτων δηλαδή με αθάνατα σώματα, αλλά πάλι μέσα στον κτιστό κόσμο, μα σε ανώτερο ουρανό. Απλά εκεί κατανοείς τον κόσμο της Γης, των τεσσάρων στοιχείων από φωτιά αέρα γη νερό.

..........


Α μην παίρνουμε αέρα είπαμε ο αέρας δεν κάνει καλό χα χα

Εντάξει.

Εδώ δεν προλαβαίνω να γράφω, και να υπάρξει και δεύτερη συμμετοχή; ήδη έχω αρχίσει να κουράζομαι, γιατί απορροφήθηκα με τα μεταφυσικά, και με κυνηγούν όλοι οι δαίμονες στον εδώ ψευτόκοσμο. Πρέπει να βρω λεφτά. Και αυτό είναι το λάθος μου, διότι "κουτάλι δεν υπάρχει" κι εγώ προσπαθώ να το λυγίσω και πέφτω στην παγίδα του matrix.

Ας το πάμε χαλαρά λίγες μέρες.
Δεν υπάρχουν εφημερίδες με προσφερόμενες δουλειές;


Έλα που από αφεντικό θα πρέπει τώρα να γίνω εργάτης; ή δούλος;
Αυτόν τον πόλεμο δίνω. Πιστεύω στο μεταφυσικό, και ταυτόχρονα με πολεμούν οι δαίμονες με όλα τους τα όπλα μέσω της ανάγκης..

Μα ο εργαζόμενος δεν είναι δούλος. Παράγει έργο. Φαντάσου ας πούμε τον Ντε Νίρο νέο. Ό,τι δουλειά και να έκανε, θα ήταν πρωταγωνιστής. Θα έλαμπε. Και ο εργοδότης μια σκιά όσο κι αν θα προσπαθούσε να τον επισκιάσει.


Ίσως να έχεις δίκιο, είναι κάτι που δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ.
Αλλά είπα κάτι πριν. "Πρέπει!" ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ!~
Διότι δεν υπάρχει κουτάλι. Όταν γίνεσαι ένα με το κουτάλι με πάθος από ανάγκη, τρως κουταλιές στο κεφάλι.
Τώρα το κατάλαβα πως παίζει το matrix και θα προσπαθήσω ανάλογα. Απλά θα πιστεύω το απίστευτο χωρίς ανάγκη χωρίς πάθος, χωρίς επιθυμία. Και θα δούμε το αποτέλεσμα. Εδώ είμαστε.

Μα συν Αθηνά και χείρα κίνει. Αγγελίες, ψάξιμο, να είναι κανείς on the road. Και δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο θα έρθει η λύση, ίσως με διαφορετικό.

συν Αθηνά και χείρα κινεί σε ποιον κόσμο; στον ανύπαρκτο;
Να αφήσω τις δημιουργίες μου σ'αυτόν τον κόσμο σαν εργάτης; να ακολουθήσω δηλαδή την Ελίτ που μας θέλει όλους εργάτες του φόβου για το αύριο; Αυτό δεν προσπαθεί καταστρέφοντας τους ιδιώτες επαγγελματίες;Έχεις δίκιο. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να εργαζόμαστε σε δική μας δουλειά ή σε ξένη αλλά να μην χάσουμε τον εαυτό μας σε όποια εργασιακή θέση κι αν βρισκόμαστε.

Η απάντηση αυτή θα δοθεί εν καιρώ, αυτή την στιγμή δεν έχω απάντηση, βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο κόσμους, και θα δούμε ποιος θα επιβάλλει σε ποιον τον δικό του κόσμο.

Είπαμε. Είναι ο άθλος σου. Να ενώσεις τους δύο κόσμους με όμορφο τρόπο.


Είπαμε: Πρέπει δηλαδή, παιδί μου, πρώτα να εγκαταλείψεις το σώμα σου, πριν το τέλος, να νικήσεις ζωή που είναι γεμάτη αγωνίες και αφού νικήσεις να ανέλθεις.

Το μεν ποθεί την ελευθερία τα δε αγαπούν τη δουλεία.


αν νικηθεί το ένα, αυτό άγεται και φέρεται τιμωρούμενο με τον εδώ τρόπο ζωής.

Ναι. Έτσι μας λέει. Πόσο δύσκολο όταν έρθει η ώρα να το πράξει κανείς!

Είδες; τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω πράξη τα λόγια μου.


Ο Χριστός όταν αφοσιώθηκε στο έργο του δεν δούλευε. Και ποτέ τίποτε δεν του έλειψε. Πάντα αυτοί που τον αγαπούσαν φρόντιζαν να μην του λείψουν τα αναγκαία.
Είναι δρόμος σεβαστός και ομαλός, αλλά δύσκολος για να τον περπατήσει η ψυχή ενόσω βρίσκεται μέσα στο σώμα.
Διότι, πρώτα πρέπει αυτή να πολεμήσει με τον εαυτό της, να δημιουργήσει μεγάλη διάσταση και να κυριευτεί κατά ένα μέρος.
το ένα ρέπει προς το αγαθό και τα άλλα στο κακό κοντά κατοικούν.

Αν τώρα νικηθούν τα δύο, αυτά μένουν μόνα και έρημα από τον άρχοντα τους

Αυτό δεν έκανε και ο Χριστός;


Το αγαθό να κυριεύσει το δίπολο του καλού κακού. Πώς θα γίνει αυτό στην πράξη; Ένας μοναχός που ζούσε σε μια μοναχική σκήτη έβρισκε κάθε μέρα κρεμασμένο στο απέναντι δέντρο ένα καρβέλι ψωμί. Το άφηναν οι καλόγριες του γειτονικού μοναστηριού, στην ουσία όμως ήταν η θεία χάρις που του εξασφάλιζε το αναγκαίο για την ζωή.

Πόσοι άνθρωποι πιστεύεις ότι μπορούν να το κατανοήσουν αυτό;
Με την πρώτη δυσκολία γίνονται δούλοι της εδώ πραγματικότητας, και ξεχνούν την ανδρεία της ψυχής.


Αλλά για να μεριμνήσει η θεία χάρις (ή η θεία Πρόνοια;) για μας πρέπει να έχουμε δείξει σαφέστατα την προδιάθεση και την κλίση μας στο Αγαθό και το αγνό. Οι άθλοι όμως που καλούμαστε να επιτελέσουμε δεν έχουν τέλος όσο είμαστε στον υλικό κόσμο.

Κάθε άνθρωπος πρέπει να αναδείξει τον δικό του άθλο, να νικήσει σώμα και ζωή, και δεν είναι ο πόνος που προέρχεται από την σάρκα, ούτε να αποκτήσουμε τα υλικά αγαθά, διότι αυτό που ενεργεί στην ύλη γίνεται δούλος της ύλης.

Αυτή είναι και η διαφορά του αθάνατου από το θνητό σώμα, ότι το αθάνατο αποτελείται από μία ύλη και το θνητό όχι.
Το πρώτο ενεργεί και το δεύτερο πάσχει, (διότι ό,τι ενεργεί εξουσιάζει και ό,τι δέχεται την ενέργεια εξουσιάζεται) και ό,τι εξουσιάζει ως εξουσιαστικό και ελεύθερο, οδηγεί, ενώ ό,τι εξουσιάζεται οδηγείται.


Οι άνθρωποι όμως οδηγούν και εξουσιάζουν με την δύναμη του χρήματος μέσα από το εγώ τους, προσπαθώντας να αναδείξουν την ανωτερότητα τους.
Και αυτή είναι η ταφόπλακα τους για έναν απεριόριστο αριθμό ενσαρκώσεων στην Γη με μια ανάλογη ζωή ως τιμωρία.

..........
...................


Κι ενώ όλα βρισκόντουσαν σε μια κατάσταση απροσδιόριστη κι αδιαμόρφωτη, χωρίστηκαν τα ελαφριά προς τα επάνω και τα βαρύτερα έπεσαν πάνω στην υγρή άμμο, αφού τα πάντα ξεχώρισαν με τη φωτιά κι ανέβηκαν προς τα πάνω για να γίνουν όχημα του πνεύματος.

Κι ο ουρανός παρουσιάστηκε μέσα σε επτά κύκλους κι οι θεοί εμφανίστηκαν έχοντας τις μορφές των άστρων μαζί με τα σύμβολα τους όλα και διαρθρώθηκε....μαζί με τους θεούς που βρίσκονται σ'αυτόν. Το δε περικύκλιο, το οποίο απ'το θείο πνεύμα οδηγούνταν στην κυκλική τροχιά του, τυλίχτηκε με αέρα.

Ο κάθε θεός με τη δική του δύναμη έφτιαξε αυτό, για το οποίο είχε πάρει εντολές.

Και δημιουργήθηκαν τα τετράποδα θηρία και τα ερπετά και τα υδρόβια και τα πτηνά και κάθε είδους βλάστηση και χορτάρι και χλόη με κάθε είδους λουλούδια.

Και το σπέρμα της παλιγγενεσίας υπήρχε μέσα τους, έσπειραν δε τις γεννήσεις των ανθρώπων για να γίνουν γνωστά τα θεϊκά έργα και για να δώσουν μια ζωντανή μαρτυρία για την φύση και για την αύξηση των ανθρώπωνκαι για την εξουσία σε όλα κάτω απ'τον ουρανό και για την γνώση των αγαθών, ώστε ν'αυξηθούν σε αριθμό και να πληθαίνουνσε είδος κι εγκλώβισαν κάθε ψυχή μέσα σε σάρκα χρησιμοποιώντας την σπορά της πορείας των θεών των κύκλων.

Κι όλα αυτά τα έκαναν για την αποκάλυψη του ουρανού και της τροχιάς των ουράνιων θεών και των θεϊκών έργων και της ενέργειας της φύσης και για την ανάδειξη των αγαθών και για την γνώση της θείας δύναμης, έτσι ώστε ν'αντιληφθούν τα τμήματα των καλών και των κακών και να βρουν κάθε επινόηση για τη δημιουργία του καλού.

Αρχίζει γι'αυτούς η επίγεια ζωή κι η έννοια ανάλογα με τη φορά της τροχιάς των κυκλικών θεών κι η αποσύνθεση τους σε ό,τι απομένει, αφού αφήσουν στη γη μεγάλα έργα τέχνης σαν αμαύρωση των χρόνων αυτών.

Κι όσα χαλούν σε κάθε δημιουργία έμψυχης σάρκας και σε καρπό σποράς και σε κάθε έργο τέχνης θ'ανανεώνονται από ανάγκη, αλλά κι απ'την ανανέωση των θεών κι απ'την τροχιά του κύκλου της φύσης, που τη ρυθμίζουν οι αριθμοί.

Το θεϊκό, επομένως, είναι όλη η κοσμική συννένωση, η οποία ανανεώνεται απ'τη φύση, καθόσον μέσα στο θεϊκό εγκαταστάθηκε και η φύση.
morfeas sky

Σχόλια