ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΝ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΟΝ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ


Τρισμέγιστε, τον τόπο στον οποίο κινείται το παν πως να τον ονομάσουμε;

ΕΡΜΗΣ: Ασώματον ω Ασκληπιέ.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: Το ασώματο τι είναι;

ΕΡΜΗΣ: Νους, που περιέχεται εξ ολοκλήρου στον εαυτό του. 

Και είναι ελεύθερος από σώμα, απλανής, απαθής, αναφής, βρίσκεται στον εαυτό του, είναι ο σώστης των όντων, (ο σώστης των αισθητών σωμάτων) το αγαθόν το οποίο ακτινοβολεί σαν ακτίνες, η αλήθεια, το αρχέτυπο του πνεύματος και της ψυχής.

σχόλιο:
Το ασώματο είναι Νους και ο Αδιαίρετος Λόγος του καθ'ολοκληρίαν

Το Παν Φως και Ζωή, δημιούργησε την δική του εικόνα, που είναι ο 
Νους του κτιστού κόσμου, ο Ογδοος Ουρανός, και ο Φωτεινός Λόγος δημιούργησε την δική του εικόνα, τον Αγιο Λόγο του Ογδοου Ουρανού, είναι ο Ένας, η εικόνα του Θεού Φως και Ζωή που είναι το Παν.

Και η εικόνα της ζωής ο Αδιαίρετος Αγιος Λόγος, του Ογδοου Ουρανού, δημιούργησε την δική του εικόνα τον Έβδομο Ουρανό, τον δεύτερο Νου δημιουργό του πυρός και πνεύματος, τον αισθητό θεό, διότι ενώνεται στον δικό του Ουρανό με το δοχείο της Ύλης και με το στοιχείο της φωτιάς που εμπεριέχει ο δικός του Ουρανός, και γίνεται ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος, ο οποίος περικλείει εσωτερικά του Έβδομου Ουρανού το δοχείο της Υλης στο οποίο έδωσε κίνηση, και το διαχώρισε σε Επτά Ουρανούς, σε Επτά Νους Διοικητές που είναι τα δικά του δημιουργήματα, η δική του εικόνα, όπου εμπεριέχουν μέσα τους τα πιο κατωφερή στοιχεία της φύσης αυτής της σύνθετης ύλης, ανάλογα με την σύνθεση τους, με τα Τέσσερα στοιχεία του δοχείου της Υλης,  φωτιά αέρας, γη, νερό.


Οι κτιστές ψυχές είναι η ενέργεια του πυρός, δηλαδή η κίνηση του Αδιαίρετου Λόγου του δεύτερου Νου δημιουργού, και εμπεριέχουν ως δικό τους Νου, το πνεύμα που εμπεριέχεται σε αυτές τις ψυχές από τον δημιουργό Ουρανό στον οποίο ανήκουν και οδηγούνται από αυτόν με την μοίρα που τους δόθηκε από Ανάγκη, χωρίς να έχουν δική τους  ελεύθερη επιλογή, να δίνουν την νοερή ζωή στα είδωλα της Υλης.

Είναι επίσης ο άνθρωπος δεύτερος θεός Φως και Ζωή που έγινε κι αυτός εισερχόμενος στον Ογδοο Ουρανό Νους, η εικόνα του Θεού Φως και Ζωή, μαζί και ο Αδιαίρετος Φωτεινός του Λόγος που έγινε κι αυτός η εικόνα της ζωής, με τις δικές του ανθρώπινες ψυχές οι οποίες όμως φέρουν όλες τις ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Ουρανών, και έχουν ελεύθερη επιλογή.

Ο Ανθρωπος δεύτερος θεός που έγινε κι αυτός όμοιος με τον δεύτερο Νου δημιουργό, σαν τον "αδερφό" του τον δεύτερο Νου δημιουργό που δημιούργησε τους επτά ουρανούς.

Και μέσα στον κτιστό κόσμο που εκδηλώνεται η εικόνα της ζωής, ο άνθρωπος Νους δημιουργός, δημιούργησε την δική του εικόνα της ζωής με τις ανθρώπινες ψυχές, κι έγιναν Νους και ψυχή, ο Ιδεατός Άνθρωπος, δηλαδή γέννησε τις ανεξάρτητες δικές του ανθρώπινες ψυχές-Μονάδες που φέρουν τον δικό του νοηματικό Λόγο, ο οποίος είναι Ουσιωδώς όμοιος με το Πανάγαθο Νου του Φωτός το Αρχέτυπο της Ζωής το Παν. 

Άρα οι ανθρώπινες ψυχές έχουν ως Πρότυπο τον Αρχέτυπο κόσμο Ζωή και Φως.

Ενώ οι ψυχές του δεύτερου Νου δημιουργού όχι, διότι ανήκουν αποκλειστικά σε έναν Ουρανό από τους Επτά, ενώ οι ανθρώπινες ψυχές κατέχουν όλες τις ενέργειες των Επτά Ουρανών, είναι Ουσιωδώς ομοιες με τον Ογδοο Ουρανό, και Ουσιωδώς όμοιες με το Υπερούσυιο το Παν.

συνέχεια:

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: Ο θεός τι είναι;

ΕΡΜΗΣ: Είναι ο μη υπάρχων από κανένα, εν τούτοις είναι ο αίτιος της ύπαρξης όλων των όντων. 


σχόλιο: ο Μη Ον είναι το ασώματο, τα μη όντα, διότι τα όντα γεννιούνται από το δοχείο της Υλης από τις ψυχές που είναι ασώματες, τα μη όντα.


Στο σύμπαν (κτιστό κόσμο) δεν υπάρχει θέση για το μη ον, τα πάντα έρχονται στην ύπαρξη από τα υπάρχοντα όντα 

σχόλιο: οι ανεξάρτητες Μονάδες-ψυχές που φέρουν τον αδιαίρετο νοηματικό λόγο είναι τα μη όντα που δίνουν την ζωή στα όντα που γεννιούνται από το δοχείο της Υλης. 

γιατί πράγματα που δεν υπάρχουν δεν είναι δυνατό να έλθουν στην ύπαρξη και αντίθετα τα όντα που υπάρχουν στη φύση δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν.

σχόλιο: ότι υπάρχει γεννιέται, ενώ ότι δεν υπάρχει είναι αθάνατο και αγέννητο από την ίδια όμοια ουσία του Θεού.


Ο Θεός δεν είναι νους, αλλά, είναι όμως ο αίτιος της ύπαρξης του Νου. 


σχόλιο: ο αληθινός Θεός Φως και Ζωή με τον Αδιαίρετο Φωτεινό του Λόγο είναι το Παν, και δημιούργησε την δική του εικόνα, τον Ογδοο Ουρανό μαζί και την εικόνα της ζωής τον Αδιαίρετο Αγιο Λόγο του που δημιούργησε τον Εβδομο Ουρανό, τον δεύτερο Νου δημιουργό ο οποίος έδωσε κίνηση στο δοχείο της Υλης που διαχωρίστηκε σε Επτά Ουρανούς.

Δεν είναι και πνεύμα αλλά ο αίτιος της ύπαρξης του πνεύματος.

σχόλιο: ο Νους μεταβάλλεται σεκάθε Ουρανό ανάλογα με την σύνθεση της Υλης με την οποία ενώνεται και γεννιέται το νοερό πνεύμα.

Ούτε φως είναι, αλλά είναι ο αίτιος της ύπαρξης του φωτός.

σχόλιο: το Πανάγαθο Αγέννητο και Προϋπάρχων Φως ο Πανάγαθος Νους, ενώθηκε με τον Αδιαίρετο Φωτεινό του Λόγο, και δημιούργησε τον Αρχέτυπο Πανάγαθο Απεριόριστο Κόσμο και την Αλήθεια της Ζωής με τα δικά του δημιουργήματα ΤΙς Δυνάμεις.........όπως είναι και η αιτία να υπάρξει η δική του εικόνα, ο όγδοος Ουρανός όπου δημιουργεί με την δική του εικόνα της ζωής τις δικές του ψυχές την νοερή ζωή μέσα στους επτά ουρανούς γεννώντας τα είδωλα της Ύλης.

morfeas sky

Σχόλια