ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΝ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΟΝ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΥΠΑΡΧΩΝ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ


Τρισμέγιστε, τον τόπο στον οποίο κινείται το παν πως να τον ονομάσουμε;

ΕΡΜΗΣ: Ασώματον ω Ασκληπιέ.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: Το ασώματο τι είναι;

ΕΡΜΗΣ: Νους, που περιέχεται εξ ολοκλήρου στον εαυτό του. 

Και είναι ελεύθερος από σώμα, απλανής, απαθής, αναφής, βρίσκεται στον εαυτό του, είναι ο σώστης των όντων, (ο σώστης των αισθητών σωμάτων) το αγαθόν το οποίο ακτινοβολεί σαν ακτίνες, η αλήθεια, το αρχέτυπο του πνεύματος και της ψυχής.

Σημ: 
Το ασώματο είναι Νους και ο Αδιαίρετος Λόγος του καθ'ολοκληρίαν

Είναι ο δεύτερος δημιουργός Νους του κτιστού κόσμου. Και η εικόνα της ζωής οι δικές του όμοιες ψυχές-μονάδες.
Αυτή η ένωση Νους και Αδιαίρετος Λόγος γεννά όλες τις ψυχές που φέρουν τον νοηματικό λόγο του Αδιαίρετου Νου και Λόγου.Οι ψυχές είναι η άϋλη ενέργεια δηλαδή η κίνηση του Αδιαίρετου Λόγου, πυρ και Αδιαίρετος Νους και Άγιος Λόγος-ο κόσμος του Νου σε κίνηση ως ανεξάρτητες μονάδες-ψυχές, η εικόνα της ζωής, Είναι οι ψυχές οι ενέργειες της κίνησης του Λόγου που υποδέχονται αυτή την Αδιαίρετη  νοηματική ουσία και γίνονται ανεξάρτητες Μονάδες=ασώματες ψυχές.

Είναι οι Ανεξάρτητες Μονάδες που μεταφέρουν ως ΝΟΗΜΑΤΙΚΉ ουσία τον Αδιαίρετο Νου και Λόγο. 
Σαν μια σταγόνα από την ίδια νοηματική θάλασσα.


Οι ψυχές ως ανεξάρτητες Μονάδες, είναι όμοιες με τον Νου δημιουργό τους, του κόσμου και της εικόνας της ζωής, δεν έχουν αισθητό σώμα, διότι όλα τα σώματα και οι μορφές σχηματίζονται μόνον από Ύλη.


Είναι ο δεύτερος δημιουργός Νους του κτιστού κόσμου. Και η εικόνα της ζωής με τις δικές του ψυχές-μονάδες. Που τις οδηγεί και εξουσιάζει από ΑΝΑΓΚΗ, διότι εκδηλώνουν την ζωή στην Ύλη, με τα αισθητά σώματα.
(ο Κτιστός κόσμος των αισθητών σωμάτων του δοχείου της Ύλης που εμπεριέχει μέσα του ο δεύτερος Νους δημιουργός ως δικό του κόσμο).

Είναι επίσης ο άνθρωπος δεύτερος θεός Φως και Ζωή που έγινε κι αυτός εισερχόμενος στον κτιστό κόσμο Νους δημιουργός σαν τον αδερφό του δεύτερο Νου δημιουργό που δημιούργησε τον κτιστό κόσμο.

Και μέσα στον κτιστό κόσμο που εκδηλώνεται η εικόνα της ζωής, ο άνθρωπος Νους δημιουργός, έγινε  Νους και ψυχή, δηλαδή γέννησε τις ανεξάρτητες δικές του ανθρώπινες ψυχές-Μονάδες που φέρουν τον δικό του νοηματικό Λόγο, ο οποίος είναι Ουσιωδώς όμοιος με το Πανάγαθο Νου του Φωτός το Αρχέτυπο της Ζωής. Άρα οι ανθρώπινες ψυχές έχουν ως Πρότυπο τον Αρχέτυπο κόσμο Ζωή και Φως.
Ενώ οι ψυχές του δεύτερου Νου δημιουργού όχι.

συνέχεια:

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: Ο θεός τι είναι;

ΕΡΜΗΣ: Είναι ο μη υπάρχων από κανένα, εν τούτοις είναι ο αίτιος της ύπαρξης όλων των όντων. 

....
σημ:  Άρα εδώ μας γίνεται ξεκάθαρο ότι ο δεύτερος Νους δημιουργός του Κτιστού κόσμου δεν είναι ο αληθινός θεός, αλλά..μηχανή-εικόνα-matrix!
....


Στο σύμπαν (κτιστό κόσμο) δεν υπάρχει θέση για το μη ον, τα πάντα έρχονται στην ύπαρξη από τα υπάρχοντα όντα (οι ανεξάρτητες Μονάδες-ψυχές που φέρουν τον αδιαίρετο νοηματικό λόγο) γιατί πράγματα που δεν υπάρχουν (Ο Αγέννητος και Προϋπάρχων Νους που εμπεριέχει το Αγέννητο και Προϋπάρχων δοχείο τηςΎλης) δεν είναι δυνατό να έλθουν στην ύπαρξη και αντίθετα τα όντα (οι ανεξάρτητες μονάδες που φέρουν το Νου και Αδιαίρετο Λόγο) που υπάρχουν στη φύση δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν.

Ο θεός δεν είναι νους, αλλά, είναι όμως ο αίτιος της ύπαρξης του Νου. 

(ο αληθινός Θεός Φως και Ζωή με τον Φωτεινό του Λόγο δημιούργησε την εικόνα, τον δεύτερο Νου δημιουργό του Κτιστού κόσμου).

Δεν είναι και πνεύμα αλλά ο αίτιος της ύπαρξης του πνεύματος.

(το πνεύμα είναι ο νοηματικός Αδιαίρετος Λόγος του δεύτερου Νου δημιουργού που ενώνεται με το δοχείο της Ύλης και μεταβάλλεται σε κάτι άλλο, σε πνεύμα της Ύλης).

Ούτε φως είναι, αλλά είναι ο αίτιος της ύπαρξης του φωτός.

Το Πανάγαθο Αγέννητο και Προϋπάρχων Φως ο Πανάγαθος Νους, ενώθηκε με τον Αδιαίρετο Φωτεινό του Λόγο, και γέννησε τον Αρχέτυπο κόσμο και την Ζωή Υπάρχων με τα δικά του όντα τις φωτεινές δυνάμεις. (όπως οι ψυχές του κτιστού κόσμου).

Φως και Ζωή Υπάρχων,
είναι η Αδιαίρετη ένωση του Προϋπάρχων και Αγέννητου Πανάγαθου κόσμου του Πατέρα όλων (Νου) Θεού, με τον Φωτεινό του Λόγο, η δε Αδιαίρετη ένωση τους γεννά τον Αρχέτυπο κόσμο και την Ζωή Υπάρχων, με τα γεννήματα τους που φέρουν τον Αδιαίρετο Φωτεινό Λόγο, τις ανεξάρτητες Μονάδες, (ψυχές), οι οντότητες ως Δυνάμεις του Φωτός.


Στον κτιστό κόσμο οι ψυχές είναι η εικόνα της ζωής, και φέρουν τον Αδιαίρετο Νου και Λόγο των ενεργειών της Αρμονίας που ενεργούν δίνοντας ζωή πάνω στην Ύλη.


Ότι κινείται στο Άπλετο Φως είναι Φως και Ζωή Υπάρχων.

Ότι κινείται στον κτιστό κόσμο του πυρός και πνεύματος και φέρει τον Αδιαίρετο νοηματικό λόγο των ενεργειών της Αρμονίας είναι η εικόνα της ζωής, και όλα τα σχήματα και οι μορφές της Ύλης τα είδωλα της εικόνας της ζωής.Στον δικό μας κατωφερή κύκλο από τους επτά του κτιστού κόσμου, όλα κινούνται αργά δεν ζουν ενιαία μέσα από την Ολότητα του Όλον Φωτός, ούτε μέσα από τις ενέργειες της Αρμονίας των ψυχών, αλλά οι ψυχές συνεργάζονται με τα διασπασμένα ανόμοια στοιχεία της Ύλης τα σχήματα και τις μορφές των σωμάτων της ύλης, και οδηγούνται από αυτά τα σύνθετα σώματα με τις άλογες Αισθήσεις.


Στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός εννοείται πως δεν υπάρχουν σώματα, ούτε ο χώρος ούτε ο χρόνος. Διότι όλα αυτά ανήκουν στο δοχείο της Ύλης.Στον κτιστό κόσμο της εικόνας της ζωής των επτά ουρανών, των επτά σφαιρών, του πυρός και πνεύματος, όλα εκδηλώνονται με αισθητά σώματα (σχήματα-μορφές) μέσα στον χώρο και τον χρόνο.

Ότι κινείται πέραν της ταχύτητας του Φωτός είναι ενιαίο ως Όλον μέσα από την ανεξάρτητη ελεύθερη Μονάδα των όντων είτε ως Δυνάμεις του Φωτός στον Αρχέτυπο κόσμο, είτε ως άϋλη ενέργεια της ανθρώπινης ψυχής μέσα στον κτιστό κόσμο, είτε σαν διασπασμένη υλοενέργεια των αισθητών σωμάτων μέσα στον κτιστό κόσμο.

Ότι κινείται αργά διασπάται ως μονάδα και διαχωρίζεται από την Ολότητα του Ενός. Γι'αυτό και βλέπουμε στον δικό μας κατωφερή κόσμο της ύλης τα δικά μας αισθητά σώματα να είναι διαχωρισμένα σε αρσενικό και θηλυκό και κάθε άνθρωπος να είναι διαφορετικός σε όλα, και να οδηγείται από το εγωϊστικό του θνητό εαυτό που ενδύθηκε, δηλαδή μία σύνθεση των τεσσάρων ανόμοιων και πιο κατωφερή και τα πιο βαριά σοιχεία της Ύλης, (των πλανητών) από φωτιά, αέρα, γη, νερό.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΙΔΩΛΟ.

Στο Φως όλα είναι Άπλετο Φως, ενώ στην Ύλη του πυρός και πνεύματος όλα είναι εικόνα της ζωής, (ψυχές), αλλά  και είδωλα (μορφές και σχήματα της ύλης) όλα ανεστραμένα, όλα είναι δυαδικά μέσα από την αντίθεση και διαμάχη του διπολισμού, αλλά και ενωμένα από την εικόνα του φωτός που είναι οι ενέργειες της Αρμονίας της ψυχής, που ενώθηκαν με αυτό το δοχείο της Ύλης και συνεργάζεται μαζί της το πνεύμα που γεννιέται και οδηγείται από την ύλη-μορφή του σώματος είδωλο. Μόνον αν αφυπνιστούμε και έρθουμε σε επαφή με τον Αμετάβλητο νοηματικό λόγο της ψυχή μας μπορούμε να εξουσιάσουμε μέσω της Αρμονίας τα αντίθετα, τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις.


Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια δημιουργία του πυρός και πνεύματος, όπου η Όγδοη Μονάδα είναι ο Νους που εμπεριέχει ως δικό του κόσμο το Αγέννητο και Προϋπάρχων δοχείο της  Ύλης....και η Ύλη όταν κινείται από τον Αδιαίρετο Άγιο Λόγο του, δημιουργεί τον κόσμο των Επτά Ουρανών με τις Επτά κατώτερες Μονάδες του πνεύματος, μαζί και την εικόνα της ζωής με τις δικές του ψυχές που θα ενωθούν με το δοχείο της Ύλης και θα σχηματίσουν με την ταυτότητα του γένους και τους αριθμούς του είδους όλες τις μορφές ζωής που θα γεννηθούν και μπορούν να πάρουν ζωή από το δοχείο της Ύλης.

 Τα πιο κατωφερή ανόμοια και πιο βαριά στοιχεία των πλανητών είναι τα Τέσσερα στοιχεία, γη, νερό, αέρας, φωτιά, όπου από το ψυχρό-θερμό γεννιέται το πνεύμα, και από γη-νερό στον δικό μας κόσμο γεννιέται το σάρκινο σώμα, όπου όλα κινούνται αργά, και εκδηλώνονται στην Ύλη διαχωρισμένα στα πάντα, μέσα από την εναντίωση και διαμάχη των τεσσάρων αυτών ανόμοιων στοπιχείων, όπου κυριαρχεί το Εγώ!!.και ποτέ το Εμείς.
....

Ο ΟΝ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΟΝ

Το Προϋπάρχων και το Αγέννητο Φως είναι ο Μη Ον δηλαδή ο Προϋπάρχων και Αγέννητος κόσμος του Φωτός, ο Πανάγαθος Νους.


Δηλαδή ο Πανάγαθος Νους, και ο Αγέννητος και Προϋπάρχων κόσμος του, ο Μη Υπάρχων, ο Μη Ον, που δεν υπάρχουν τα όντα, οι δυνάμεις ως ανεξάρτητες Μονάδες.

Αρχέτυπος κόσμος του Φωτός  είναι ο ΥΠΑΡΧΩΝ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.

Ο Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων, ο Ον.


Ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος του Πανάγαθου Νου του Φωτός όταν ενώθηκε μαζί του ως Αδιαίρετος που είναι, (Νους και Λόγος Αδιαίρετος), κοσμοποίησε αυτόν τον Προϋπάρχων και Αγέννητο κόσμο ως ΥΠΑΡΧΩΝ μαζί με τα ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ του τις ανεξάρτητες Μονάδες, τα όντα που φέρουν τις Δυνάμεις, που φέρουν τον Αδιαίρετο Φωτεινό Λόγο, και είναι η Αλήθεια της Ζωής.


Στην συνέχεια ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος,  γέννησε άλλον δεύτερο Νου δημιουργό με Άγιο Λόγο που φέρει ως δικό του Αγέννητο και Προϋπάρχων κόσμο το δοχείο της Ύλης.


Ο Άγιος Λόγος του δεύτερου Νου δημιουργού κοσμοποίησε αυτή την φύση από Ύλη, δίνοντας την κίνηση στην Ύλη με Άγιο Λόγο στο καθαρό άϋλο δημιούργημα, και με τον πνευματικό του Λόγο των επτά κατώτερων Μονάδων του Αρχέτυπου πνεύματος δημιούργησε τους Επτά Ουρανούς.

Ο δικός μας πιο κατωφερής ουρανός, (των πλανητών) διασπάστηκε σε ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και αποτελείται από τα πιο κατωφερή και πιο βαριά στοιχεία της Ύλης,(πλανήτες), και δημιούργησε τα είδωλα των σύνθετων αισθητών σχημάτων και μορφών, με μία σύνθεση αυτών των τεσσάρων ανόμοιων στοιχείων.

Ενώ τα πιο ελαφριά στοιχεία βρίσκονται στους ανώτερους ουρανούς. Στους ανώτερους κόσμους επικρατεί ολοένα και περισσότερο η Αρμονία των αντιθέτων.

Και στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός επικρατεί το Άπλετο Φως.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΥΠΑΡΧΩΝ


Ο Άνθρωπος γεννήθηκε όμοιος με τον Πατέρα όλων το Θεό Φως και Ζωή Υπάρχων. 
Αλλά ταυτόχρονα γεννήθηκε και με όλες τις Οκτώ κατώτερες Μονάδες του Αρχέτυπου πνεύματος του κτιστού κόσμου. (κατ'εικόνα).

Εισήλθε στην κτιστή δημιουργία και έγινε Νους κι αυτός σαν τον αδερφό του, τον δεύτερο Νου δημιουργό,  αλλά με δικό του Πρότυπο τον Αρχέτυπο Πανάγαθο κόσμο του Φωτός.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΤI EINAI O EΩΣΦΟΡΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ


morfeas sky

.....
.................
Απολλώνιος ο Τυανέας
Η γέννηση του, υπό τον Δία ή τον Πρωτέα με προαναγγελία στην μητέρα του, ο θάνατος του, η ανάσταση του και η ανάληψη του -ανελήφθη στην Κρήτη στο ιερό του Δία παραπέμπουν σε μια σύγκριση με τη ψεύτικη ιστορία του Ιησού.

«Θάνατος ουδείς ουδενός ή μόνον εμφάσει, καθάπερ ουδέ γένεσις ουδενός ή μόνον εμφάσει. Το μεν γαρ εξ ουσίας τραπέν εις φύσιν έδοξε γένεσις, το δε εκ φύσεως εις ουσίαν κατά ταυτά θάνατος ούτε γιγνομένου κατ΄αλήθειάν τινος, ούτε φθειρομένου ποτέ, μόνον δε εμφανούς όντος αοράτου τε ύστερον του μεν διά παχύτητα της ύλης, του δε διά λεπτότητα της ουσίας, ούσης μεν αιεί της αυτής, κινήσει δε διαφερούσης και στάσει. Τούτο γαρ που το ίδιον ανάγκηι της μεταβολής ουκ έξωθεν γενομένης ποθέν, αλλά του μεν όλου μεταβάλλοντος εις τα μέρη, των μερών δε εις το όλον τρεπομένων ενότητι του παντός»

Απόδοση: «Θάνατος δεν υπάρχει για κανέναν, παρά μόνο φαινομενικά, ούτε γένεση υπάρχει για κανέναν, παρά μόνο φαινομενικά. Η τροπή της ουσίας σε φύση θεωρείται γένεση, ενώ η τροπή της φύσεως σε ουσία κατά τα αυτά θεωρείται θάνατος. 
Ούτε γεννιέται αληθινά κάτι ούτε φθείρεται ποτέ, μόνο τη μια γίνεται φανερό και ύστερα γίνεται αόρατο· και το μεν πρώτο συμβαίνει λόγω παχύτητος της ύλης, το δε δεύτερο λόγω λεπτότητος της ουσίας, η οποία είναι πάντα ίδια και απλώς διαφέρει κατά την κίνηση και την στάση. 
Διότι αυτό είναι αναγκαστικά το ίδιον της μεταβολής, που δεν γίνεται από κάπου έξω, αλλά το μεν όλον μεταβάλλεται στα μέρη, τα δε μέρη στο όλον λόγω της ενότητος του παντός»


Απολλώνιος ο Τυανεύς – Επιστολή νη’ -Στον Βαλέριο. [Περί ζωής και θανάτου] -Απολλώνιος ο Τυανεύς – Βίος και Έργο.

morfeas sky

Σχόλια