ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΟΝ


Διαβάστε κι εδώ:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΗ ΟΝΤΑ; ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Μόλις συνειδητοποίησα κάτι που μου είχε διαφύγει, και πλέον γίνεται φανερό ότι το δοχείο της Ύλης είναι το Μη Ον και τα μη όντα, που του δόθηκε η νοερή ζωή όταν ενώθηκε μαζί του η εικόνα του Πανάγαθου Θεού Φως και Ζωή, που είναι ο Νους και ο Αδιαίρετος Άγιος Λόγος, ο Όγδοος Ουρανός όπου περικλείει μέσα του, εσωτερικά του ενεργειακού πλέγματος-Ουρανού, το αδρανή αγέννητο και προϋπάρχων δοχείο της Υλης, το Μη Ον, το οποίο είναι η αίσθηση, και είναι άτακτο, η Αταξία, ακόμη και όταν βρίσκεται σε πλήρη Αδράνεια. 

Και ο Άγιος Λόγος η εικόνα του Φωτεινού Λόγου, αντέγραψε το δοχείο της Υλης, ενώθηκε μαζί του, και γεννήθηκε η εικόνα του Άγιου Λόγου, ο δεύτερος​ Νους δημιουργός, το Ον, ο Ζωντανός Συμπαντικός Οργανισμός, μαζί και όλα τα όντα που γεννιούνται από τις ψυχές που ενώνονται με τα Τέσσερα στοιχεία του δοχείου της Υλης.

Και όλα τα όντα που γεννιούνται μέσα στους Επτά Ουρανούς που δημιούργησε ο δεύτερος Νους δημιουργός, αθάνατα αλλά και θνητά όντα στους κατώτερους πυκνότερους σε Υλη Ουρανούς, έχουν διπλή φύση, μία του Θεού, την θεϊκή και αθάνατη νοητή ουσία της ψυχής, και μία του σκότους, την Αταξία, όπου στον πιο κατωφερή Ουρανό η φύση εμπεριέχει το σκότος (γη, νερό) όπου τα όντα τρέφονται με τον θάνατο (γη-νερό) και την κακία της Αταξίας.. μάθετε τις λεπτομέρειες στο κείμενο που γράφω.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΟΝ
Τι είναι τα όντα και τα μη όντα.

Ερμητικά κείμενα Ερμής Τρισμέγιστος

Τρισμέγιστε, τον τόπο στον οποίο κινείται το παν πως να τον ονομάσουμε;

ΕΡΜΗΣ: Ασώματον ω Ασκληπιέ.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: Το ασώματο τι είναι;

ΕΡΜΗΣ: Νους, που περιέχεται εξ ολοκλήρου στον εαυτό του. 

Και είναι ελεύθερος από σώμα, απλανής, απαθής, αναφής, βρίσκεται στον εαυτό του, είναι ο σώστης των όντων, 
(ο σώστης των αισθητών σωμάτων, των όντων, είναι ο Αδιαίρετος Νους και Αγιος Λόγος το Αγαθό, η εικόνα της ζωής οι ψυχές ο Αγαθός Νους)
το αγαθόν το οποίο ακτινοβολεί σαν ακτίνες, η αλήθεια, το αρχέτυπο του πνεύματος και της ψυχής.

Κι ο Θεός τι είναι;


-Αυτός, που δεν είναι ούτε ένα από αυτά, αλλά είναι ο αίτιος της ύπαρξης αυτών και όλων και του καθενός χωριστά απ'όλα τα δημιουργήματα. Γιατί δεν άφησε ούτε τα παραπάνω για το μη ον, αλλά υπάρχουν όλα όσα γίνονται απ'τα όντα κι όχι απ'τα μη όντα.

Διότι τα μη όντα δεν διαθέτουν τέτοια φύση, ώστε να μπορούν να γίνουν κάτι, αλλά για να μην μπορούν να γίνουν κάτι. 
Δεν διαθέτουν τέτοια φύση, ώστε να μην υπάρξουν ποτέ.

σχόλιο: οι ασώματες ψυχές, 
δίνουν την νοερή αισθητή ζωή στα μη όντα διότι το δοχείο της Υλης (σκότος) είναι η αίσθηση, και οι αισθήσεις των όντων που γεννιούνται όταν δεν τις οδηγεί ο Αγαθός Νους της ψυχής είναι η αταξία, είναι άτακτη, η κακία.

(η λύπη και η χαρά από ηδονή φέρουν την κακία, διότι οι λυγμοι από ηδονή φέρουν περισσότερη λύπη, και η ηδονή-έπαρση από χαρά περισσότερη κακία).

Οι ψυχές λοιπόν ενώνονται με τα μη όντα, και γεννιούνται τα αισθητά​ όντα, που έχουν διπλή​ φύση. 

Και τα όντα που γεννιούνται​  αποκτούν το νου και την καρδιά της ψυχής που οδηγείται από το Αγαθό, αλλά και το νου και την καρδιά (άλογες αισθήσεις) του Μη όντος, το οποίο Μη Ον έγινε πλέον ζωντανό!

Το Μη Ον είναι το Αδρανή αγέννητο και προϋπάρχον δοχείο της Ύλης. (σκότος).

Το Ον είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός, Νους και δοχείο της Υλης ενωμένο, η δε Αδιαίρετη ένωση τους ο ζωντανός συμπαντικός οργανισμός, μαζί και όλα τα όντα που γεννιούνται από τις ψυχές.

Ερμής Τρισμέγιστος: Διότι τα μη όντα δεν διαθέτουν τέτοια φύση, ώστε να μπορούν να γίνουν κάτι, αλλά για να μην μπορούν να γίνουν κάτι. 
Δεν διαθέτουν τέτοια φύση, ώστε να μην υπάρξουν ποτέ.

- Τι εννοείς με το να μην υπάρξουν ποτέ;


Ερμής Τρισμέγιστος: Ο Θεός, επομένως  δεν είναι Νους, αλλά υπαίτιος της ύπαρξης του Νου, ούτε πνεύμα, αλλά υπαίτιος της ύπαρξης του πνεύματος.

Η Εικόνα του Θεού είναι ο Ογδοος Ουρανός. είναι Νους καθ'ολοκληρίαν, που ενώθηκε με το δοχείο της Υλης, το Μη Ον. (σκότος).

Ο Αδιαίρετος Άγιος Λόγος, (Νους και Αδιαίρετος Αγιος Λόγος), αντέγραψε το δοχείο της Ύλης το Μη Ον μέσα στους Επτά Ουρανούς. Το περιέκλεισε μέσα σε μία ενεργειακή σφαίρα με τις αντίθετες κινήσεις, όπως η ψυχή περικλείει τα ανθρώπινα σώματα, και του έδωσε μορφή σφαιρική, δημιουργώντας έναν ζωντανό συμπαντικό οργανισμό, όπου χωρίζεται σε Επτά ενεργειακές σφαίρες (Ουρανούς)  ξεχωριστές, που εμπεριέχουν μέσα τους τα Τέσσερα στοιχεία της Ύλης, τα οποία διαχωρίστηκαν με την τριβή του δοχείου της Υλης που προήλθε από την κίνηση που του έδωσε ο Άγιος Λόγος, και η φωτιά ως το ελαφρύτερο στοιχείο της Υλης έγινε ο έβδομος ουρανός που ενώθηκε με το Νου, και έγινε το κεφάλι ή εικόνα του Αγιου Λόγου,  που κινεί αυτόν τον νοητό κόσμο της φωτιάς. Μαζί δημιουργησε την εικόνα της ζωής τις ψυχές, τις δικές του Μονάδες, όπου δίνουν την ζωή στα θεϊκά όντα της φωτιάς που γεννιούνται από τις ψυχές.

Η Εικόνα του Θεού Φως και Ζωή, είναι ο Νους και Αδιαίρετος Άγιος Λόγος, που ενώθηκε με το Μη Ον και έγινε Αρρενοθηλυς ζωντανός συμπαντικός οργανισμός.

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας

ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.


Ενώ ο Ανθρωπος δεύτερος θεός είναι Φως και Ζωή, που θέλησε να ζήσει και κατανοήσει την κτιστή δημιουργία αλλά και να δημιουργήσει.

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου· περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων· ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφής, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

Ο Ανθρωπος δεύτερος θεός Φως και Ζωή έχει όλες τις ιδιότητες του Πατέρα Ολων Φως και Ζωή σε όλα τα δημιουργήματα του που του παρέδωσε, και εξουσιάζει ο Νους που οδηγείται από το Αγαθό.


morfeas sky

Σχόλια