Τι είναι η ζωή;
Τι είναι ή Ζωή;
Ζούμε σε έναν παρόμοιο γαλαξία μεταξύ δισεκατομμυρίων άλλων, οι αποστάσεις είναι τεράστιες μεταξύ τους, κάθε γαλαξίας έχει δισεκατομμύρια άστρα σαν τον ήλιο μας, και κάθε άστρο έχει γύρω του πλανήτες όπου γεννάται ο χώρος για να υποδεχτεί την ζωή από ύλη.

Αλλά τι είναι ή Ζωή; Ύλη; Σώμα; Χώρος;
Νους;
Και τι σημαίνει θάνατος;
Της ύλης; του σώματος; του χώρου; της συνειδητότητας;

Ή ζωή γίνεται αντιληπτή ως υπάρχων με τον ανάλογο νου, που μπορεί να αντιληφθεί την κίνηση στις εικόνες που του γεννούνται μέσα στον νου και τις κινεί με την σκέψη, άρα Νους και σκέψη αδιαίρετοι και η ένωση τους ή Ζωή, ή οποία ζει τις εικόνες που αντιλαμβάνεται και κινεί ο κάθε Νους.

Όταν τώρα ένα οποιοδήποτε αντικείμενο-σώμα αποκτήσει την ελάχιστη νοητή ουσία έως την μέγιστη, τότε γεννάται το ανάλογο είδος της ζωής το οποίο ξεχωρίζει από το είδος και το γένος έως άπειρα είδη και γένη ζωής.

Τα γένη είναι οι νοητές οντότητες που γίνονται υπάρχων από την νοητή ουσία, άρα ως αποτέλεσμα ή Ζωή γεννάται από την αθάνατη και προϋπάρχων νοητή ουσία, (Νους), ενώ τα σώματα που υποδέχονται την νοητή αυτή ουσία είναι ανάλογα με την δομή της σύστασης τους.

Αν τώρα υπάρχει το αντίθετο ενός νου (φωτεινός νους = η ζωή - σκοτεινός νους = ο θάνατος της ζωής), τότε ή ένωση τους θα γεννήσει μεν την ζωή αλλά με σώματα και λογική ανάλογα με το αποτέλεσμα της ένωσης του Φωτός με το σκότος, δηλαδή σώματα με αρχή και τέλος (ζωή-θάνατος), και λογική διττή όπου κάθε σκέψη αίσθηση συναίσθημα πάθος επιθυμία θα έχει το αντίθετο της καλό η κακό μέσα από τις εναλλαγές των κορυφών τους.

Αλλά καμιά κορυφή δεν θα ανήκει ούτε στο φως ούτε στο σκότος, διότι είναι ένα νέο είδος ζωής που γεννήθηκε, όπου η σύσταση της έχει διττή μορφή και λογική, και γίνεται υπάρχων μόνον με τα δικά της γένη, σε αυτό το νέο είδος δομής στοιχείων και σωμάτων που γεννήθηκε, όπου χρειάζεται τον δικό του χώρο τα δικά του σώματα την δική του λογική.

morfeas sky

Σχόλια