ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΚΥΜΑ;

ΠΟΙΟΣ ΠΟΙΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΚΥΜΑ;

Το κύμα είναι η εκδήλωση μορφής των στοιχείων της θάλασσας


Θάλασσα είναι η δομή των στοιχείων που εμπεριέχει το Όλον-σύμπαν.

Όλον είναι τα στοιχεία της θάλασσας με την ανάλογη διπολική η μονοπολική έκφραση-εκδήλωσης μορφή-ζωής πάνω στο κύμα.

Η εκδήλωση μορφής  στο σύμπαν-θάλασσα είναι γέννημα του ενός πόλου.(μονοπολικό σύμπαν-Φως και Ζωή Υπάρχων).

Φως είναι ο Νους και Νους ο Λόγος και Λόγος η Ζωή.
Φως Λόγος η Ζωή (σύμπαν μονοπολικό-Θάλασσα μονοπολική).

Χώρος, είναι το σύμπαν-θάλασσα, θάλασσα είναι το κύμα, κύμα είναι το σώμα και σώμα οι ψυχές που εκδηλώνουν την Ζωή σε ένα μονοπολικό η διπολικό σύμπαν.

Ποιος ποια φοβάται την ζωή; ο Νους; η το Πνεύμα;


οι νοητές οντότητες  δίνουν μορφή στο κύμα ζουν στο κύμα.

Θάλασσα είναι η δομή των στοιχείων που εμπεριέχει το Όλον.
(ολοκληρωμένη δομή σε ένα σύμπαν μονοπολικό η διπολικό).

morfeas sky

Σχόλια