Γιατί γινόμαστε ένα με την σάρκα και αυτόν τον κόσμο;

Όλα έχουν σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ζωή.Κάποτε η καθημερινότητα των προγόνων μας στην αρχαία Ελλάδα, δεν είχε καμιά σχέση με την δική μας, ούτε καμιά ομοιότητα με τον τρόπο εκπαίδευσης των ανθρώπων και αντίληψης μας περί αλήθειας. 

Αντί για θρησκείες είχαν σοφούς στον Νου της ψυχής ανθρώπους, οι οποίοι δεν έδιναν τόσο μεγάλη έμφαση στην εδώ ζωή τους, αλλά φιλοσοφώντας συνεχώς, η ιδεατή ενόραση τους, είχε φτάσει σε ανώτατα πεδία αυτογνωσίας και κατάφεραν να δουν πέρα από την ύλη.
Αλλά και μέσω της επιστήμης ασχολούνταν στο να εξηγούν την δημιουργία του σύμπαντος, όχι για να αποδεχτούμε την μικρότητα μας όπως μας διδάσκουν εμάς, αλλά για να κατανοήσουμε την μεγαλειότητα της θεϊκής ανθρώπινης υπόστασης κατανοώντας αυτές τις γνώσεις.
Μα ούτε και ενδιαφερόταν να χρησιμοποιούν την επιστήμη για να δημιουργούν υλικές πολυτέλειες, οι οποίες μας κάνουν ένα με την ύλη!

Αν λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα, μεγάλωναν με τις Ελλάνιες ιδέες, θα μάθαιναν από την γέννηση τους συνεχώς έναν τρόπο ζωής, όπου η σκέψη μέσω του νου της ψυχής, θα ήταν ο πρωτεύων και κυρίαρχος τομέας στην ζωή τους, και αυτό θα επέφερε την άνοδο του ανώτερου ιδεατού εαυτού τους, με αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη κατανόηση του Αγαθού, της ψυχής, και ιδεατού κόσμου της ψυχής, του ανώτερου Νου της ψυχής, μέσω της ιδεατής σκέψης, που ανέρχεται μέσα από την φιλοσοφία, και πλέον δεν θα γινόμασταν άνθρωποι αποκλειστικά της ύλης όπως σήμερα, μέσα από τον φόβο για το άγνωστο, αλλά μέσα από την γνώση και κατανόηση της ιδεατής αλήθειας, θα νικούσαμε τον φόβο, όπως οι πρόγονοι μας νίκησαν τον φόβο και τον θάνατο.

morfeas sky

Σχόλια